Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CV FHS Fakultní setkání, 7.9.2012 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CV FHS Fakultní setkání, 7.9.2012 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 CV FHS Fakultní setkání, 7.9.2012 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

2 Vznik CV FHS 1. 4. 2012 jako samostatná součást FHS 2 vědecko-výzkumní pracovníci a 1 THP pracovník (koordinátor projektů) Záměr realizovat základní (případně aplikovaný) výzkum v souvislosti s řešením vědecko- výzkumných projektů

3 Co nabízí CV? Při přípravě výzkumných projektů Monitorování grantových příležitostí (výzev) a možností prezentace výsledků výzkumu (tuzemské i zahraniční konference, odborné recenzované periodické a neperiodické publikace v ČR i zahraničí) Bulletin CV FHS Poskytování konzultací ke konkrétně vymezeným metodologickým otázkám připravovaných návrhů vědecko-výzkumných projektů

4 Co nabízí CV? Při řešení výzkumných projektů Administrace řešených projektů Konzultační činnost v metodologické oblasti Využití software (IBM SPSS, Amos, Statistica Base, Atlas.ti)

5 Co nabízí CV? Další činnosti Organizace specializovaných metodologických kurzů pro AP FHS Spolupráce na profilování ediční činnosti fakulty (příprava vzniku odborného recenzovaného časopisu)

6 Realizace základního výzkumu V rámci řešení výzkumných projektů evidovaných na CV FHS Determinanty rozvoje multikulturní kompetence studentů pomáhajících profesí (GA ČR, dr. Hladík). Výzkum sociálních jevů v kulturním kontextu – komparace českých a slovenských vysokoškolských studentů (mezinárodní, dr. Vávrová). Podpora autoregulace učení při rozvíjení čtenářských dovedností žáků mladšího školního věku (IGA, dr. Hrbáčková). "Off-line" metakognitivní procesy žáků mladšího školního věku při řešení problémových slovních úloh v matematice (RF FHS, dr. Hrbáčková).

7 Realizace základního výzkumu V rámci výzkumného zaměření pracovníků CV FHS "Off-line" metakognitivní procesy žáků mladšího školního věku při řešení problémových slovních úloh v matematice – prezentace na mezinárodní konferenci ISSBD 2012 v Edmontonu. Podpora autoregulace učení při rozvíjení čtenářských dovedností žáků mladšího školního věku (aplikační výzkum). Relationship between locus of control, metacognition and academic achievement – prezentace na mezinárodní konferenci ICEEPSY 2012 v Istanbulu. Využití sociálních pobytových služeb pro seniory ve Zlínském kraji (rozsáhlý průzkum původně realizovaný pro potřeby Zlínského kraje). Motivační aspekty autoregulace učení studentů pomáhajících profesí. Výzkum self-efficacy učitelů základní školy.

8 Mezinárodní spolupráce Spolupráce se Slovenskem v rámci mezinárodního projektu (Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta) Spolupráce se Spojenými Arabskými Emiráty (United Arab Emirates University, Faculty of Humanities and Social Sciences) Learning and education issues, Social and family problems, Cross-cultural counselling, Help-seeking behaviour, training and supervision, Personality, mental health, and health-related behaviors, Concepts of self, personal growth, and psychological well-being.

9 Externí spolupráce Spolupráce na přípravě projektu 4. 4. výzvy Zlínského kraje na podporu kvality ve vzdělávání - testování žáků ZŠ a SŠ - zavádění evaluačního systému - vytváření metodických kabinetů - zavádění mentoringu pro práce škol Evaluace efektivity zavádění mentoringu do pilotních škol Zlínského kraje. Spolupráce s Asociací lektorů a konzultantů v ČR.

10 Možnosti Vytvoření databáze zájemců o projektové příležitosti (návrh tématu a obsahového zaměření plánovaného výzkumu). Profilace výzkumného zaměření jednotlivých ústavů (stěžejní výzkumná témata, rozšiřování výzkumných týmů, na interdisciplinárním základě). Snaha o rozšíření CV FHS (prostřednictvím projektů ESF nebo vědecko-výzkumných projektů).

11 Prezentace CV FHS Webové stránky (kontakty, bulletin, akce, aktuality, apod.). http://web.fhs.utb.cz/?id=0_2_8&iid=0&lang=cs& type=0http://web.fhs.utb.cz/?id=0_2_8&iid=0&lang=cs& type=0 http://www.cvfhs.utb.cz/

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "CV FHS Fakultní setkání, 7.9.2012 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google