Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-4-020. Trest smrti Mgr. Marie Mikulcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-4-020. Trest smrti Mgr. Marie Mikulcová."— Transkript prezentace:

1 OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-4-020

2 Trest smrti Mgr. Marie Mikulcová

3 Když někdo úmyslně zabije člověka, je to tragédie pro oběť i pro jeho blízké. Ale jaké to má důsledky pro nás ostatní, kteří vraha ani oběť neznáme? Mnozí by si mohli myslet, že se jich to nijak netýká... Není to ale tak, najednou máme mezi sebou člověka, pro nějž lidský život nemá žádnou cenu.

4 Hlavním právním předpisem je TRESTNÍ ZÁKON, který stanovuje: - jaké jednání označujeme jako zločin (trestný čin) - jaké tresty za ně mohou soudy ukládat PRESUMCE NEVINY Na občana, třebaže spáchal sebetěžší trestný čin, se hledí jako na nevinného až do chvíle, kdy je rozsudkem soudu vyslovena jeho vina.

5 ZLOČIN (TRESTNÝ ČIN) = jednání, které naplňuje znaky popsané v trestním zákoně a které dosahuje stanoveného stupně společenské nebezpečnosti = jednání, které řeší soudy Vývoj počtu vražd a loupežných přepadení v Západočeském kraji

6

7 PŘESTUPEK = delikt v oblasti správního práva, který nemá mimořádně závažné protispolečenské důsledky, řeší policie, obce, úřady...

8 Okolnosti, kdy trestní zákon vylučuje právní odpovědnost za spáchaný čin: ● Čin spáchala osoba mladší 15 let ● Čin spáchala osoba postižena duševní poruchou ● Čin byl spáchán v nutné obraně ● Čin byl spáchán ve stavu nouze (např.řidič řídil opilý, protože musel zajistit převoz zraněného do nemocnice...) ● Osoba oprávněně použila zbraň (např.policista při výkonu služby...)

9 Druhy trestů: ● Za zločiny – odnětí svobody ● při opětovné vraždě nebo při vraždě těhotné ženy lze uložit výjimečný trest (doživotí) ● Za přestupky – napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci ● Základním cílem trestání ● je nastolení spravedlnosti.

10 TREST SMRTI = nehumánní trest bez možnosti nápravy omylu. Listina základních práv a svobod stanoví, že se trest smrti nepřipouští.

11 Z historie trestu smrti u nás ● Absolutní trest byl u nás zaveden od počátku první republiky ● Po nástupu komunistů k moci v r. 1948 byl ukládán za projevy demokracie politickým odpůrcům komunismu - justiční vraždy ● Od r. 1961 byl považován za opatření výjimečné ● Trest smrti zmizel z českého právního řádu ● v roce 1990, poslední poprava na území Česka byla vykonána 2. února 1989

12 Anketa - Jste pro zavedení trestu smrti? Celkem hlasovalo 21 560 čtenářů k 12.6.2008 Ano 79.3 % Ne 18.7 % Nevím 2 %

13 Situace ve světě ● Některé země trest smrti aktivně využívají např. USA, Čína, ● Saúdská Arábie a Irák (stínání hlavy), ● Írán a Afghánistán (ukamenování), v Íránu je trest smrti prováděn i na dětských pachatelích, ● v Bělorusku a v Uzbekistánu nejsou odsouzenci na smrt předem informováni o datu popravy a nemají příležitost rozloučit se s nejbližšími... ● Některé země v právním systému trest smrti mají, ale nevyužívají ho. ● Některé země trest smrti zavedený nemají.

14 Země, kde je trest smrti zrušený (137 zemí světa)

15

16 ZPŮSOBY POPRAVY Garota je způsob popravy, který se používal v Portugalsku, Španělsku a v jejich koloniích. Posazený odsouzenec byl pomocí zvláštního zařízení udušen nebo mu byl zlomen hrtan a trachea. Dnes se už pravděpodobně nikde pomocí garoty nepopravuje.

17 Smrtící injekce 1. taková poprava proběhla v Texasu v roce 1982. Jedná se o nejčastější způsob popravy v USA. ● Odsouzenec je připoután ke stolu. Dvě jehly (jedna záložní) jsou vpíchnuty do žil, obvykle na paži. Jehly s roztoky spojují dlouhé hadice, roztoky jsou umístěny ve zdi vedle stolu. První je podán neškodný fyziologický roztok. Na signál dozorce je zvednuta záclona v přilehlé místnosti, ve které jsou svědci. Potom je odsouzenci vstříknut thiopental sodný, po němž během 10 až 15 sekund usíná. Následuje další látka (pankuronium), která zcela ochromuje svaly a zastavuje dýchání. Další je chlorid draselný, který zastavuje činnost srdce. Lékař se popravy neúčastní, jen ověřuje, zda je vězeň mrtvý.

18 Plynová komora je vzduchotěsná místnost, která slouží k popravě pomocí jedovatého plynu. Plynová komora se začala používat v r.1938 na Floridě. ● Samotný postup ● 1. vězeň je připoután na židli(lehátko) ● 2. lékař nasadí osobě náústek s hadicí ● 3. policie komoru zavře ● 4. kat (popravčí) spustí plyn ● na 60 sekund (nejčastěji se používal ● kyanovodík)

19 Elektrické křeslo slouží k popravě elektrický proudem. Je používáno především ve Spojených státech. První elektrické křeslo bylo vyrobeno v New Yorku v roce 1888. Průběh popravy: Odsouzenec je připoután ke dřevěné židli. Na hlavu a nohy se mu přiloží elektrody, které jsou navlhčeny slaným roztokem. Dozorce dá znamení. Je zapojen zdroj, napětí 500 - 2300 voltů (v každém státě jinak); Při popravě je v místnosti cítit spálená kůže a maso. Poprava bývá doprovázena kouřem nebo párou, krvácením ( z úst, z očí), zvracením nebo defekací. Někdy vězňovi vypadnou oční bulvy. Vězeň otéká, někdy začne hořet. Smrt je způsobena zástavou srdce a paralýzou respiračního systému.

20 Poprava zastřelením Průběh popravy Čína Odsouzenec donucen si kleknout. Jsou mu zavázány ruce za zády a je střelen zezadu do hlavy. V případě, že se jedná o veřejnou popravu, je někdy vězňovi silně utažen provaz kolem krku, aby nemohl křičet. Rodina popraveného obdrží úřední dopis, ve kterém je provaz, jimž byly ruce dotyčného při exekuci svázány, kulka ze střelné zbraně použité při popravě a do třetice příkaz k úhradě nákladů exekuce (několik stovek jüanů).

21 Poprava zastřelením Průběh popravy Spojené státy americké Vězeň je přivázán k židli koženými řemeny. Židle je obklopena pytli s pískem pro pohlcení krve. Vězňovi je nasazena na hlavu černá kukla a na místo srdce je mu umístěn bílý látkový terč. Ve vzdálenosti šesti metrů (20 stop) stojí pět střelců. Jednomu z nich je podán místo ostrého náboje slepý, aby nebylo zřejmé, kdo je vlastně „vrahem“ (kvůli výčitkám svědomí popravčích – každý ze střelců tak může doufat, že právě on nemá na smrti odsouzeného podíl). Všichni střelci zamíří a vystřelí. ● Příčin smrti může být více: roztržení srdce, srdečnice (aorty) nebo plic. Když ani jeden střelec nezasáhne srdce, umírá vězeň pomalu na vykrvácení.

22 Oběšení rozšířený způsob popravy a sebevraždy. Způsob provedení poprav ve středověké a raně novověké Evropě: ● prosté vytažení na strom ● použití speciálně postavené šibenice, obyčejně na veřejném, zdálky viditelném místě (šibeniční vrch). ● Odsouzenec umírá pomalým zadušením, někdy byla dokonce místo provazu použita houžev, aby se dosáhlo co nejdelší agonie. Bezvědomí nastává ihned po oběšení. Asi za 1-1,5l min. se na okamžik zastaví srdce. Pak se jeho činnost obnoví, pulz je slabý a nepravidelný. Objevují se záškuby svlastva. Zhruba po 10 minutách od začátku škrcení se objeví nevratné změny na mozku a tedy smrt.

23 Gilotina popravčí stroj, využívaný nejvíce v době Velké francouzské revoluce. Odsouzencovu hlavu stíná železná sekera s šikmým ostřím, která na jeho krk dopadá vlastní vahou. První gilotina spatřila světlo světa ve Francii 11.dubna 1792 Veřejné popravy ve Francii konaly až do 17.7.1939. ● Gilotinou se popravovalo i ve francouzských koloniích, Belgii, Řecku a nacistickém Německu. Dnes se tento způsob popravy již pravděpodobně nepoužívá.

24 Další způsoby trestu smrti Obvykle se jedná o historické způsoby: ● ukřižování, ● ukamenování, ● rozdupání slonem, ● upálení, ● stětí mečem, ● lámání kolem … ● Některé z těchto historických způsobů jsou ale stále v některých zemích uplatňovány (např. ukamenování v Íránu, stětí mečem v Saúdské Arábii).

25 Retencionisté – zastánci trestu smrti Abolicionisté – odpůrci trestu smrti ● Úkol: rozdělte se ve třídě na dvě uvedené skupiny. V časovém limitu (pět minut) každá skupina sepíše své argumenty. Pokuste se zformulovat i argumenty, s nimiž nesouhlasíte tak, aby vaše skupina měla co největší množství názorů. Diskutujte a potom hlasujte o znovuzavedení absolutního trestu.

26 SPORY ARGUMENTY PRO TREST SMRTI ● odstrašení ostatních případných pachatelů ● zabránění recidivy (popravený zločinec byl zaručeně zneškodněn, a prtoto jeho další recidiva vůbec nenastane) ● ekvivalentní odplata (smrt za smrt), resp. jediný spravedlivý trest v případě nějakého velice brutálního činu ● veřejné mínění bývá povětšinou přikloněno k trestu smrti ● praktičnost trestu smrti (věznění vrahů je drahé, trest smrti je levnější); popravený nebezpečný vrah už nepředstavuje hrozbu pro společnost, zatímco nebezpečný vrah ve věznici může jistou hrozbu stále představovat, a to několika způsoby: ● * může po propuštění svůj čin opakovat ● * může být hrozbou pro ostrahu věznice ● * může být hrozbou v případě, že by uprchl ● * může mít přátele, kteří ho budou chtít osvobodit prostřednictvím napadení věznice nebo výměnou za rukojmí, která zajmou

27 ARGUMENTY PROTI TRESTU SMRTI ● trest smrti je nemorální (jedná se jen o vraždu na úrovni státu, ten se tedy dopouští stejného deliktu jako odsouzený) ● hrozba justičního omylu (trest smrti je nevratný) ● jedná se o pouhý akt msty (zločincův trest smrti hraje jen určitou společenskou funkci, jelikož dle statistik je popravena pouze část vrahů) ● neexistuje studie, jež by prokázala odstrašující účinek trestu smrti (většina vražd se neplánuje) ● odpůrci trestu smrti oponují i vysokými finančními náklady institutu trestu smrti (především v demokratických státech) ● možná diskriminace (podle statistik bývá trest smrti uplatňován častěji vůči náboženským a etnickým minoritám a vůči chudým, kteří nemají peníze na dobré právníky)

28 1 0. ř í j e n světový den proti trestu smrti

29 Úkol: Souhlasíte s tvrzením, že pachatele neodrazuje od spáchání trestného činu přísnost trestu, ale jistota, že bude dopaden, odsouzen a potrestán? Svůj názor zdůvodněte.

30 Zdroje Vladislav Dudák-Občanská nauka pro SOŠ, SPN Praha 2003 http://mm.denik.cz/1/c6/infografika_trest_smrti_deti_denik-galerie.jpg http://mm.denik.cz/17/11/pohlavek_facka_trest_vyprask_dite_tyrani_rodic_deni k_clanek_solo.jpg http://www.hamacek.cz/img/vahy.gif http://www.novinky.cz/domaci/142382-v-cesku-vzrostla-podpora-pro-trest- smrti.html http://www.vyplnto.cz/graf_3957.png http://www.euractiv.sk/fileadmin/images/zruseny_trest_smrti.GIF http://www.amnesty.cz/zpravy/Happeningy-za-zruseni-trestu-smrti/ http://www.amnesty.cz/img/zpravy/138-OSN_trest%20smrti_12_2007.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Trest_smrti http://www.tyden.cz/obrazek/4a8171c9b5bd7/bout3- 4a8174687336c_330x285.jpg http://www.abclinuxu.cz/images/avatars/4070.png http://web.mvcr.cz/archiv2008/rs_atlantic/data/pictures/24007_vrazdy- prepadeni-zc.gif

31 Zdroje http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://web.mvcr.cz/archiv2008/rs_atlantic/data/pictures/24007_vraz dy-prepadeni- zc.gif&imgrefurl=http://web.mvcr.cz/archiv2008/rs_atlantic/policie/zapadocesky/plzenstrutura/60785.ht ml&usg=__huXQtgsMowYQXJ1mRQyDWTl0Q9s=&h=286&w=506&sz=20&hl=cs&start=25&sig2=Oti GGKNSxLj8CdSaQcpmtw&um=1&tbnid=OKevxRdXflX_YM:&tbnh=74&tbnw=131&prev=/images%3F q%3Dtrestn%25C3%25BD%2B%25C4%258Din%26ndsp%3D18%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3D N%26start%3D18%26um%3D1&ei=mXCQStLgC4-ImwONobmnAQ http://www.podborany.net/media/obrazky/logopol_denik_clanek_solo.jpg http://www.stocesova.eu/images/p019_1_01.jpg http://i3.cn.cz/1124951465_santa-skutr.jpg http://www.famood.cz/img/fotografie/9427a648a57d2d99cd86d263a204cc6d.jp g http://auto2.lidovky.cz/scripts/pics_magazin.php?/foto/20/24314.jpg&magazin=A http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zm2071812vx1--&x=1800132 Milan Valenta-Občanská nauka pro soš a studijní obory SOU, SPN, Praha 1999 http://cs.wikipedia.org/wiki/Garota http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt%C3%ADc%C3%AD_injekce http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A9_k%C5%99eslo http://cs.wikipedia.org/wiki/Zast%C5%99elen%C3%AD_poprav%C4%8D%C3 %AD_%C4%8Detou

32 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%9B%C5%A1en%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Gilotina ● http://sites.google.com/a/aztip.cz/cestovani/_/rsrc/1239096501410/Ho me/cestovani-v-case/temne-i-prijemne-cesty-historii/hrdelni- zlociny/IMG_4447.jpg


Stáhnout ppt "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-4-020. Trest smrti Mgr. Marie Mikulcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google