Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení ekonomické analýzy Vyčíslení ekonomického dopadu navržených optimalizačních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení ekonomické analýzy Vyčíslení ekonomického dopadu navržených optimalizačních."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení ekonomické analýzy Vyčíslení ekonomického dopadu navržených optimalizačních opatření 1.Vyčíslení ekonomického dopadu na provozní náklady 2.Tabulky – stávající stav provozu. 3. Tabulky – stav po optimalizačních úpravách. 4.Tabulky – porovnání provozních nákladů – před a po optimalizačních úpravách 5.Tabulka – celkové porovnání provozních nákladů před a po optimalizačních úpravách. 6.Vyčíslení ekonomického dopadu na vozový park, řidiče. 7.Ekonomická analýza, rozbory a závěry pro jednotlivá variantních řešení.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení ekonomické analýzy Vyčíslení ekonomického dopadu navržených optimalizačních opatření 1.Vyčíslení ekonomického dopadu na provozní náklady ekonomické posouzení - rozborové tabulky; ekonomické posouzení - rozborové tabulky; stanovení provozních nákladů: stanovení provozních nákladů: složkou variabilních nákladů provozu, složkou variabilních nákladů provozu, nebo pracovat pouze s fiktivní hodnotou 1,-Kč/km, nebo pracovat pouze s fiktivní hodnotou 1,-Kč/km, uvedené rozdíly pak odpovídají úspoře či navýšení provozních kilometrů. uvedené rozdíly pak odpovídají úspoře či navýšení provozních kilometrů.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení ekonomické analýzy Vyčíslení ekonomického dopadu navržených optimalizačních opatření 2.Tabulky – stávající stav provozu

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení ekonomické analýzy Vyčíslení ekonomického dopadu navržených optimalizačních opatření 3.Tabulky – stav po optimalizačních úpravách

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení ekonomické analýzy Vyčíslení ekonomického dopadu navržených optimalizačních opatření 4.Tabulky – porovnání provozních nákladů - před a po optimalizačních úpravách

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení ekonomické analýzy Vyčíslení ekonomického dopadu navržených optimalizačních opatření 5.Tabulka – celkové porovnání provozních nákladů před a po optimalizačních úpravách

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení ekonomické analýzy Vyčíslení ekonomického dopadu navržených optimalizačních opatření 6.Vyčíslení ekonomického dopadu na vozový park, řidiče jsou-li k dispozici podrobnější data dopravce - vhodné provést ekonomické rozbory dopadu na vozový park a řidiče : jsou-li k dispozici podrobnější data dopravce - vhodné provést ekonomické rozbory dopadu na vozový park a řidiče : především posouzení správné kapacity vozidla dle přepravní poptávky, především posouzení správné kapacity vozidla dle přepravní poptávky, vyčíslení provozních nákladů tato vozidla, vyčíslení provozních nákladů tato vozidla, podle skutečnosti stanovit počet: podle skutečnosti stanovit počet: ušetřených vozidel, ušetřených vozidel, řidičů a směn. řidičů a směn.

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení ekonomické analýzy Vyčíslení ekonomického dopadu navržených optimalizačních opatření 7.Ekonomická analýza, rozbory a závěry pro jednotlivá variantních řešení Pro jednotlivá variantní řešení provést: Pro jednotlivá variantní řešení provést: oddělené ekonomické analýzy, oddělené ekonomické analýzy, následně je mezi sebou porovnat, následně je mezi sebou porovnat, vypracovat a dále pracovat s: vypracovat a dále pracovat s: provozně optimální, kompromisní a ekonomickou variantu řešení. provozně optimální, kompromisní a ekonomickou variantu řešení.

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Realizace optimalizačních opatření výběr nejvhodnější varianty návrhu splňující všechna požadovaná kritéria; výběr nejvhodnější varianty návrhu splňující všechna požadovaná kritéria; Vybraná varianta by měla co nejlépe zohledňovat: Vybraná varianta by měla co nejlépe zohledňovat: jednotlivé popsané optimalizační kroky, jednotlivé popsané optimalizační kroky, měla by pro cestující představovat zlepšení či minimálně zachování stávajících standardů, měla by pro cestující představovat zlepšení či minimálně zachování stávajících standardů,

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti pro realizaci je třeba: pro realizaci je třeba: převést formu návrhu do vstupů aplikovatelných do systému dopravce převést formu návrhu do vstupů aplikovatelných do systému dopravce vytvořit součinnost aktivní spolupráce k dosažení cíle zdárné realizace. vytvořit součinnost aktivní spolupráce k dosažení cíle zdárné realizace. Realizace optimalizačních opatření Nutnost vytvoření prezentovatelného materiálu včetně: Nutnost vytvoření prezentovatelného materiálu včetně: detailních mapových podkladů, detailních mapových podkladů, přehledných tabulek přehledných tabulek pro schválení podaného návrhu a jeho obhájení, pro schválení podaného návrhu a jeho obhájení,

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Realizace optimalizačních opatření Hlavním cílem je použít optimalizovaný systém dopravní obsluhy území pro tvorbu dopravního plánu.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Soubory dat a informací nezbytné pro doravně-inženýrské projekty, pro návrh a optimalizaci dopravní obslužnosti území Ing. Tomáš Matras, PhD.

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přípravná fáze Stanovení druhu, rozsahu a podrobnosti potřebných dat a informací Stanovení druhu, rozsahu a podrobnosti potřebných dat a informací rozsah sledovaného území (pozor na vazby na sousední okresy, nebo regiony); rozsah sledovaného území (pozor na vazby na sousední okresy, nebo regiony); druhy dopravy (dopravní systémy), které budou do šetření zahrnuty (zmapování infrastruktury); druhy dopravy (dopravní systémy), které budou do šetření zahrnuty (zmapování infrastruktury); specifikaci a rozsah jednotlivých veličin (objemy, vztahy, charakteristiky,..); specifikaci a rozsah jednotlivých veličin (objemy, vztahy, charakteristiky,..); potřebné vzájemné dopravní a dopravně sociologické a ekonomické vazby, závislosti a kombinace; potřebné vzájemné dopravní a dopravně sociologické a ekonomické vazby, závislosti a kombinace; časové řady (vývojové trendy). časové řady (vývojové trendy).

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přípravná fáze Specifikace průzkumů a šetření Specifikace průzkumů a šetření podle druhu dopravy; podle druhu dopravy; podle způsobu sběru dat a informací; podle způsobu sběru dat a informací; podle časového rozsahu; podle časového rozsahu; podle způsobu zpracování dat. podle způsobu zpracování dat.

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přípravná fáze Sledované druhy dopravy Sledované druhy dopravy individuální dopravu pěší, cyklistickou a motorizovanou; individuální dopravu pěší, cyklistickou a motorizovanou; veřejnou osobní dopravu autobusovou, železniční a městskou hromadnou; veřejnou osobní dopravu autobusovou, železniční a městskou hromadnou; ostatní druhy dopravy podle povahy řešeného území (neveřejnou - podnikovou autobusovou, event. vodní, apod.) ostatní druhy dopravy podle povahy řešeného území (neveřejnou - podnikovou autobusovou, event. vodní, apod.) dopravu v klidu. dopravu v klidu.

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přípravná fáze Způsob sběru dat Způsob sběru dat přímý sběr dat (dopravní průzkumy sčítáním); přímý sběr dat (dopravní průzkumy sčítáním); nepřímý sběr dat a informací (od dopravců, institucí, obcí, orgánů státní správy, samosprávy apod.); nepřímý sběr dat a informací (od dopravců, institucí, obcí, orgánů státní správy, samosprávy apod.); anketní dopravní a dopravně-sociologické průzkumy; anketní dopravní a dopravně-sociologické průzkumy; data přebíraná ze statistik a ostatních souborů informací. data přebíraná ze statistik a ostatních souborů informací.

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přípravná fáze Časový rozsah sběru dat a informací Časový rozsah sběru dat a informací dne (ranní a odpolední špičková období, maxmax interval, sedla apod.); dne (ranní a odpolední špičková období, maxmax interval, sedla apod.); týdne (variabilita v průběhu týdne v pracovních dnech a o víkendu); týdne (variabilita v průběhu týdne v pracovních dnech a o víkendu); sezóny a roku (důležitý je zejména provoz v letních měsících, ale i změny ostatní: např. v době školních prázdnin apod.); sezóny a roku (důležitý je zejména provoz v letních měsících, ale i změny ostatní: např. v době školních prázdnin apod.); dlouhodobé vývojové trendy, zejména pokud jde o dělbu přepravní práce. dlouhodobé vývojové trendy, zejména pokud jde o dělbu přepravní práce.

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přípravná fáze Způsob zpracování získaných dat a informací Způsob zpracování získaných dat a informací je nezbytné posoudit navrhované šetření z hlediska finálního způsobu zpracování získaných údajů; je nezbytné posoudit navrhované šetření z hlediska finálního způsobu zpracování získaných údajů; důležité u anketních průzkumů, kombinací přímých šetření s dotazem účastníka provozu. důležité u anketních průzkumů, kombinací přímých šetření s dotazem účastníka provozu. směrové průzkumy - konzultace s odborníkem na zpracování dat. směrové průzkumy - konzultace s odborníkem na zpracování dat.

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přípravná fáze Personální náročnost Personální náročnost před realizací průzkumů a šetření je nezbytné provést úvahu o personální náročnosti: před realizací průzkumů a šetření je nezbytné provést úvahu o personální náročnosti: dílčí a celková náročnost (osobodny, osobohodiny) podle jednotlivých akcí; dílčí a celková náročnost (osobodny, osobohodiny) podle jednotlivých akcí; počty pracovníků, které bude nezbytné nasazovat zároveň; počty pracovníků, které bude nezbytné nasazovat zároveň; posoudit, zda potřebné kapacity jsou k dispozici. posoudit, zda potřebné kapacity jsou k dispozici.

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přípravná fáze Materiální a technické zabezpečení Materiální a technické zabezpečení technické pomůcky (spojovací technika, registrační technika apod.); technické pomůcky (spojovací technika, registrační technika apod.); materiální vybavení (včetně potřebného tisku a distribuce tiskovin a formulářů); materiální vybavení (včetně potřebného tisku a distribuce tiskovin a formulářů); nároky na dopravu (rozvoz a kontroly pracovník apod.). nároky na dopravu (rozvoz a kontroly pracovník apod.).

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přípravná fáze Finanční náročnost Finanční náročnost Po provedení předchozích kroků je třeba: Po provedení předchozích kroků je třeba: vyčíslit finanční náročnost celé akce v alternativách vyčíslit finanční náročnost celé akce v alternativách a to v rozsahu a podrobnosti jednotlivých akcí, zahrnutých do průzkumů. a to v rozsahu a podrobnosti jednotlivých akcí, zahrnutých do průzkumů.

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přípravná fáze Zpětné posouzení návrhu Zpětné posouzení návrhu Na závěr přípravné fáze je třeba provést kritické zhodnocení Na závěr přípravné fáze je třeba provést kritické zhodnocení skutečné potřeby (nezbytnosti) datových souborů a informací pro zpracování projektu optimalizace dopravní obslužnosti v konkrétním řešeném případě; skutečné potřeby (nezbytnosti) datových souborů a informací pro zpracování projektu optimalizace dopravní obslužnosti v konkrétním řešeném případě; personální náročnosti akce; personální náročnosti akce; finanční náročnosti akce. finanční náročnosti akce.

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Realizace Zpětné posouzení návrhu Zpětné posouzení návrhu Vzhledem k velkému počtu pracovníků je nutné: Vzhledem k velkému počtu pracovníků je nutné: zajistit potřebnýpočet odborně a organizačně schopných instruktorů, zajistit potřebnýpočet odborně a organizačně schopných instruktorů, Věnovat pozornost vyškolení každého z pracovnáků. Věnovat pozornost vyškolení každého z pracovnáků.

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Realizace Propagace prací Propagace prací práce s aktivní účastí veřejností: práce s aktivní účastí veřejností: propagačně velmi pečlivě připravit, propagačně velmi pečlivě připravit, anketní průzkumy = dobrovolné s nutností vhodného výběru respondentů – spolupráce se statistickými úřady anketní průzkumy = dobrovolné s nutností vhodného výběru respondentů – spolupráce se statistickými úřady šetření prováděné u dopravců, orgánů a organizacích státní správy a samosprávy: šetření prováděné u dopravců, orgánů a organizacích státní správy a samosprávy: zajistit ochotu spolupráce zajistit ochotu spolupráce

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Realizace Kontroly práce v terénu Kontroly práce v terénu nutné provádět průběžně, nutné provádět průběžně, především v prvních fázích průzkumů především v prvních fázích průzkumů pro vyloučení metodických chyb. pro vyloučení metodických chyb.

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Realizace Přebírání výsledků práce Přebírání výsledků práce doporučení: doporučení: denně přebírat výsledky práce, denně přebírat výsledky práce, odměnu vázat na správnost a úplnost provedených prací. odměnu vázat na správnost a úplnost provedených prací.

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zpracování dat Prvotní kontroly správnosti a úplnosti dat a informací Prvotní kontroly správnosti a úplnosti dat a informací doporučení: doporučení: provést odbornou „dopravní“ supervizi získaných výsledků. provést odbornou „dopravní“ supervizi získaných výsledků.

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zpracování dat Prvotní kontroly správnosti a úplnosti dat a informací Prvotní kontroly správnosti a úplnosti dat a informací doporučení: doporučení: provést na menším vzorku dat úplné zpracování těchto informací, provést na menším vzorku dat úplné zpracování těchto informací, z důvodu odstranění jejich dodatečný úprav, které mohou být i v některých případech nemožné. z důvodu odstranění jejich dodatečný úprav, které mohou být i v některých případech nemožné.

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zpracování dat Zpracování výsledků Zpracování výsledků doporučení: doporučení: zpracovat základní zpracováná data do základních výsledných sestav, zpracovat základní zpracováná data do základních výsledných sestav, posoudit z hlediska jejich věrohodnosti, posoudit z hlediska jejich věrohodnosti, přistoupit k dalším podrobnějším rozborům až po konzultaci se zadavatelem či uživatelem. přistoupit k dalším podrobnějším rozborům až po konzultaci se zadavatelem či uživatelem.

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zpracování dat Prezentace výsledků Prezentace výsledků Mimo textových, grafických a analytických výstupů bývá objednatelem požadováno předat datové soubory a analytické programy digitálně. Mimo textových, grafických a analytických výstupů bývá objednatelem požadováno předat datové soubory a analytické programy digitálně. umožňuje zadavateli, aby dle svých potřeb sám prováděl další potřebné rozbory a kombinace. umožňuje zadavateli, aby dle svých potřeb sám prováděl další potřebné rozbory a kombinace.


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení ekonomické analýzy Vyčíslení ekonomického dopadu navržených optimalizačních."

Podobné prezentace


Reklamy Google