Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava žáků pro reálný život ve společnosti Vilém Koutník Střední průmyslová škola chemická Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava žáků pro reálný život ve společnosti Vilém Koutník Střední průmyslová škola chemická Brno."— Transkript prezentace:

1 Příprava žáků pro reálný život ve společnosti Vilém Koutník Střední průmyslová škola chemická Brno

2 V současné době je značná disproporce mezi poptávkou a nabídkou na vzdělávací služby. Velká kapacita SŠ oproti počtu žáků v 9. třídách ZŠ a podobně na úrovni VŠ ve vztahu k SŠ často snižuje motivaci ke kvalitním studijním výsledkům žáků a studentů v celé vertikále ZŠ-SŠ-VŠ. Dnes maturuje cca 80% populačního ročníku a stále vyšší podíl maturantů odchází studovat VŠ.

3 Podíl exaktnosti, zručné dovednosti žáků ve výuce nekopírují potřeby společnosti. Prakticismus, kterým je charakteristický stávající život se ze škol vytrácí. Skleníkový efekt škol je akcentován nedostatkem finančních prostředků pro spolupráci s klíčovými složkami reálného života společnosti (např. finanční, soudní, advokátní, policejní, sociální, odborná složka). Výsledkem je, že se mnozí žáci ZŠ obtížně adaptují na SŠ a maturanti na VŠ a univerzitách (samostatnost, orientace v reálném prostředí). Podobně je to s mnohými absolventy, kteří vstupují do praxe.

4 Zdá se, jako by školství a jeho úseky (ZŠ, SŠ, VŠ) šlo svou cestou a život společnosti druhou cestou. Přitom se ve školách tvrdě a poctivě pracuje, školy jsou moderně vybavené, ale efekt, jako by se vytrácel ve vztahu k požadavkům praxe. Školy musí realizovat aktivity (např. projekty, kroužky, zajišťování mimorozpočtových zdrojů, marketing), aby zabezpečily základní nárůst kvality ve vzdělávacím procesu a mnohdy i aby oslovily veřejnost a upozornily na své aktivity.

5 Naše škola (SPŠCH Brno) řeší projekty (zejm. OPVK) zaměřené na spolupráci se ZŠ, podobně s VŠ a rovněž tak s odbornou praxí či se složkami všeobecného života společnosti. Ve školním kurikulu je zakotveno, že např. SPŠCH má povinnost zajistit odbornou praxi. Pro školu je to zákonná povinnost, ale odborná praxe není ničím povinována. Spolupráce je daná přátelskými vztahy. Nastane-li změna např. na pozici gen. ředitele, často spolupráce končí.

6 Podobně je to ve všeobecně vzdělávací oblasti ZŠ, SŠ. V průřezových tématech bývá zařazována tématika z praktického života společnosti. Zde je nezbytné, aby pro autentičnost, závažnost tématiky a její praktické uchopení, do výuky vstoupili lektoři z mimoškolního prostředí. Tato spolupráce by měla být pravidelná, systematická a návazná na ŠVP, tedy na tématiku, kterou bude následně rozvíjet učitel školy.

7 V současnosti se často jedná o nahodilé besedy bez zjevného praktického a navazujícího výstupu. Podobně lze uvést provázanost jazykové přípravy ve vertikále ZŠ-SŠ-VŠ. Na SŠ se velmi obtížně stanovují jazykové skupiny srovnatelné úrovně ve vztahu k výstupu ze ZŠ. Navíc je povinnost dvou cizích jazyků na ZŠ. Tato realita neplatí pro SŠ. Následně je na VŠ požadována často odborná angličtina, která na SŠ nemusí být vůbec zastoupena. Podobných nesouladů v provázanosti škol (MŠ-ZŠ-SŠ-VŠ) je více.

8  Cíl: Zvýšit připravenost dětí MŠ pro školní docházku. Zvýšit připravenost žáků ZŠ pro SŠ studium. Zvýšit připravenost žáků SŠ pro VŠ studium. Zvýšit připravenost absolventů SŠ, VŠ pro praxi.

9  Propojenost ve vertikále MŠ-ZŠ-SŠ-VŠ-praxe:  Oblasti (aktivity) - příklady:  Připravenost dětí posledního ročníku MŠ pro 1. třídu ZŠ  ukázky žáků ZŠ pro MŠ  workshopy pro pedagogy MŠ  ukázky žáků SŠ-motivace k odbornému přírodovědnému či technickému vzdělávání  Připravenost žáků ZŠ pro studium SŠ  besedy žáků ZŠ s učiteli SŠ  workshopy pro učitele ZŠ  praktické ukázky  exkurze na SŠ  ukázky výuky na SŠ  exkurze do odborné praxe  besedy se zástupci OP

10  Připravenost žáků SŠ pro studium na VŠ  besedy žáků s VŠ učiteli, akad. funkcionáři  exkurze a praxe na VŠ  zpracování odborných prací ve spolupráci SŠ-VŠ  workshopy VŠ stud. a SŠ stud.  Připravenost absolventů SŠ pro praxi  besedy žáků s person. řediteli a dalšími zástupci odb. praxe  návštěva provozů a laboratoří OP-exkurze  zajištění OP  zhodnocení praxe žákem se zaměřením na praktické výstupy, kontrolní činnost ze strany pedagogů

11  Propojenost jazykové přípravy  dohodnutí se na stejných dvou CIJ (ANJ-NEJ) - pro tento region nejvýznamnější i nejvhodnější kombinace  stanovený výstup dle SERR na ZŠ a SŠ  zařazení odborného CIJ – vybrané přednášky – CLIL  příprava žáků pro požadavky VŠ a praxe

12 Propojenost v horizontále: Témata:  motivační akce pro děti  rodina, zdravý životní styl, zdravotní stav populace  finance, zadluženost, osobní bankrot  soudní, advokátní, policejní praxe, vězení  soužití generací  společenské chování, etika, slušnost  církev, vzdělanostní kořeny Evropy, řád společnosti  prac. právní vztahy

13  orientace ve společnosti  úřady  politika

14 Právě zkušenosti z řešení projektů OPVK v dílčích oblastech spolupráce ukazují na možnost zlepšení připravenosti žáků a studentů pro reálné potřeby společnosti, a to jak ve vertikále MŠ-ZŠ-SŠ-VŠ, tak i v horizontále společnost-ZŠ, společnost-SŠ, společnost-VŠ.

15  Institucionální charakter spolupráce  spolupráce vertikály a horizontály by byla založena na smluvním vztahu (nutné vygenerování finančních zdrojů)  využití národního plánu výuky CIJ 2014-2020  využití daňových úlev pro firmy

16 Závěr: Uvolnění příslušné částky ve výši Kč 2.104.000,- (dotace na rok) umožňuje v pilotním ověření intenzivnější propojení škol a reálného života společnosti a praxe. Bylo by dobré tuto částku uvolnit v 5-letém období každoročně pro zabezpečení realizace tohoto pilotního projektu. Školám budou vytvořeny kvalitnější předpoklady pro přiblížení života školy a života společnosti obecně.

17 Projekt umožní první kroky, které vytvoří školám předpoklady pro systematickou spolupráci s praxí a veřejností. Školy na tomto základě lépe připraví mladé lidi pro reálný život. Projekt více propojí školy v předškolním, základním, středním a vysokoškolském vzdělávání, tedy propojí druhy škol (MŠ-ZŠ-SŠ-VŠ). Navíc jednotlivé druhy škol systematicky propojí s praxí, společností, reálným životem.

18 Partneři projektu: MŠ Údolní 68, Statutární město Brno, MČ Brno-střed MŠ Vídeňská 39a, Statutární město Brno, MČ Brno-střed MŠ Neklež 1a, Statutární město Brno, MČ Brno-Líšeň MŠ Kamechy, Kavčí 3, Statutární město Brno, MČ Brno- Bystrc

19 ZŠ Bakalovo nábřeží 8/8, Statutární město Brno, MČ Brno-střed ZŠ Křídlovická 30b, Statutární město Brno, MČ Brno- střed ZŠ Hudcova 35, Statutární město Brno, MČ Brno- Medlánky ZŠ Hroznová 1, Statutární město Brno, MČ Brno-střed ZŠ Sirotkova 36, Statutární město Brno, MČ Brno- Žabovřesky

20  Mendelova univerzita v Brně  Vysoké učení technické v Brně  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Příprava žáků pro reálný život ve společnosti Vilém Koutník Střední průmyslová škola chemická Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google