Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Voda je sice chladnější, ale při vystupování z vody je tělo ochlazováno vypařováním vody z jeho povrchu. Za deště je odpařování vody z povrchu těla minimální. Při koupání za letních slunečních dní vstupujete do vody, která se vám zdá chladnější než vzduch. Při výstupu z vody se vám to však jeví opačně. Podle zkušeností je nejlepší koupání za deště. Proč?Jméno Příjmení

3 Voda se rychleji odpařuje. Vítr totiž odvívá vodní páry nad prádlem a snižuje tak počet molekul vracejících se zpět do kapaliny. Proč za větru uschne prádlo rychleji?Jméno Příjmení

4 Hořením plynu vznikají vodní páry, které na studeném povrchu konvice kondenzují. Postavím-li konvici se studenou vodou na zapálený plynový vařič, konvice se do výšky hladiny vody orosí. Proč tento jev nenastane na vařiči elektrickém?Jméno Příjmení

5 Ve výškách 3 km až 6 km jsou často splněny podmínky pro existenci přechlazených vodních par. Prolétající letadlo za sebou zanechává množství drobných částic pocházejících z výfukových plynů motorů. Tyto částice umožňují za letadlem kondenzaci či desublimaci vodních par. Dochází tak za ním ke vzniku oblačného pásu, který se však později postupně rozplývá. Jak vysvětlíme tvoření oblačné stopy za letadlem, které se pohybuje ve velké výši po jasné obloze?Jméno Příjmení

6 Při chladnutí knedlíku by v jeho uzavřených vnitřních dutinách docházelo ke kondenzaci vodních par, následnému poklesu tlaku a atmosférická tlaková síla by knedlíky zmáčkla. Aby se kuchařce uvařené knedlíky po vytažení z vody "nesrazily", musí je rychle nakrájet nebo alespoň propíchat. Fyzikálně zdůvodněte její počínání.Jméno Příjmení

7 V důsledku nižšího atmosférického tlaku vře voda v otevřené nádobě již při nižší teplotě a nemůže dosáhnout teploty vyšší. Tak např. v nadmořské výšce 4 500 m může dosáhnout voda při varu pouze teploty asi 85 °C. Proč ve vysokých horách lze v obyčejném hrnci těžko uvařit maso nebo hrách? Jméno Příjmení

8 Je-li nádoba na vařiči, vystupující vodní pára nekondenzuje, protože je ohřívána horkým vzduchem vystupujícím od vařiče vzhůru podél vnějších stěn nádoby. Jakmile je však nádoba z vařiče sundána, pára v chladnějším vzduchu kondenzuje. Na vařiči vře v otevřené nádobě voda. Sundáme-li nádobu z vařiče, začne se z vody nečekaně "pářit". Dokážete to zdůvodnit?Jméno Příjmení

9 Voda u dna má vyšší teplotu a začíná vřít. Bubliny vodní páry vystupují vzhůru k hladině, cestou však v chladnějších vrstvách v nich dochází ke kondenzaci. Klesá proto tlak vodní páry a bubliny s třeskem zanikají. Než začne voda v konvici vřít, vydává charakteristický šum. Čím je způsoben?Jméno Příjmení

10 Tvrdnutí chleba je způsobeno vypařováním vody z něj. Když chléb umístíme ve skříňce, bude její prostor vodními parami brzy nasycen a k dalšímu vypařování již prakticky nedochází. Na volném prostranství se voda vypařuje stále stejně rychle. Proč ztvrdne rychleji chléb ležící na stole, než když je uzavřen ve skříňce na pečivo či v mikrotenovém sáčku?Jméno Příjmení

11 Ze strany vanutí větru cítíme vlivem zvýšeného vypařování na prstě chlad. Směr lehkého vánku je prý možno zjistit v přírodě pomocí nasliněného prstu. Není to spíš vtip? Zdůvodněte.Jméno Příjmení

12 V tabulkách lze vyhledat závislost teploty varu vody na tlaku vzduchu a závislost tlaku vzduchu na nadmořské výšce. Odtud vyplývá, že voda vře na vrcholu Sněžky již při teplotě 95°C. Pomocí tabulek zjistěte, při jaké teplotě vře voda na vrcholu Sněžky.Jméno Příjmení

13 V buňkách vznikající ledové krystalky mají větší objem než voda a buňku roztrhnou. Jak mráz škodí rostlinám?Jméno Příjmení

14 V naftovém motoru je dosahováno podstatně vyšších tlaků jak při kompresi, tak i následně při hoření paliva. Aby totiž došlo k samovolnému zapálení vstřikované nafty, musí být nasátý vzduch ve válci motoru silně stlačen, a tím dosáhne dostatečné teploty - zhruba 600 °C. Proč je automobilový naftový motor hlučnější než motor benzínový?Jméno Příjmení

15 Protože hoření trvá určitou nezanedbatelnou dobu, volí se okamžik zapálení tak, aby tlak spalných plynů byl nejvyšší právě v okamžiku, kdy se spalné plyny mohou začít rozpínat. Pro chod zážehového motoru je důležité nastavení tzv. předstihu. Jde o nastavení takového okamžiku zapálení pohonné směsi, aby účinnost motoru byla maximální. Proč se okamžik zapálení pohonné směsi nastavuje těsně před dosažením horní polohy pístu?Jméno Příjmení

16 Ve čtyřdobých motorech je pracovní prostor pouze na jedné straně pístu. Druhá strana pístu je mazána a chlazena motorovým olejem. Ve dvoudobých motorech ale tento způsob mazání motoru není možný, neboť do prostoru pod pístem je nasáváno palivo. Nutné je tedy mazání přímo palivem s mazací olejem. Proč se do benzínu pro dvoudobé motory musí dodávat navíc mazací oleje?Jméno Příjmení

17 Mezi příčiny patří: a)anomálie vody, b)uvolňování velkého skupenského tepla tuhnutí vody, a)izolační schopnost ledu. Při silných mrazech však přesto mohou mělké rybníky zamrznout. Proč v zimě ryby v rybníce nezamrznou?Jméno Příjmení

18 Pod kapkou se vytvoří vrstvička páry, která ji nadzvedává a současně tepelně izoluje od zahřáté plochy vařiče. Když spadne kapka vody na rozžhavenou plotýnku vařiče, skáče po ní. Proč? Proč se poměrně pomalu vypařuje?Jméno Příjmení

19 Palivem jsou uhlovodíky, jejichž hořením vzniká oxid uhličitý a vodní pára. Ta v chladném okolním vzduchu kondenzuje (nejde tedy o kouř v pravém slova smyslu). Proč spalovací motory v zimě více kouří?Jméno Příjmení

20 Dělá to tak proto, aby se čokoláda nepřipálila. Voda v kastrolku totiž nemůže dosáhnout teploty vyšší než 100 °C. Mnohé kuchařky nerozehřívají čokoládu na polevy v kastrolku přímo na vařiči, nýbrž položí tento kastrolek do většího kastrolku s vodou a teprve ten dají na vařič. Umíte vysvětlit proč?Jméno Příjmení

21 V nejbližším okolí kovu dochází k varu vody. Bubliny vodní páry však v okolní chladné vodě za vzniku uvedeného zvuku zanikají, protože klesá tlak vodní páry a bubliny s třeskem zanikají. Vhodíme-li rozžhavený kov do vody, zasyčí. Proč?Jméno Příjmení

22 Aby se ohřály. Teplota vody a ledu je totiž vyšší než teplota okolní, protože se při tuhnutí ledu uvolňuje skupenské teplo. Proč se v zimě vrány často shromažďují na ledě zamrzlých rybníků?Jméno Příjmení

23 Při spalování syrového dřeva se část spalného tepla spotřebuje na odpaření vody. Proč je výhřevnost syrového dříví menší než suchého?Jméno Příjmení

24 Praskající kůru způsobuje mrznoucí voda, jejíž objem se zvětšuje. Proč za silných mrazů praská kůra stromů?Jméno Příjmení

25 Psi nemají potní žlázy. Nemohou se tedy ochladit odpařením páry z potu. Místo toho vyplazují vlhký jazyk, ze kterého se rovněž odpařuje pára. Proč psi vyplazují jazyk, jsou-li uhřátí?Jméno Příjmení

26 Nešlo o vlivy délkové či objemové roztažnosti, jak by se na první pohled mohlo zdát. Při velmi nízkých teplotách se bílý cín mění v tzv. šedý cín – prášek. To bylo příčinou zničení nádob! Uvádí se, že jednou z příčin nezdaru Scottovy výpravy k jižnímu pólu byly nádoby spájené cínem. Mráz je zničil, a výprava tak přišla o životně důležité kapaliny. Co se stalo s nádobami?Jméno Příjmení

27 Je to hliněný džbán, který se používá ve Španělsku k uchování poživatin o teplotě nižší, než má okolní prostředí. Kapalina prosakuje hliněnými stěnami džbánu a na vnější straně se pomalu vypařuje. Tím odnímá značné skupenské teplo nádobě a kapalině v ní obsažené. Kapalina se tak ochlazuje. Co je to alcarazza a vysvětlete, jak chladí.Jméno Příjmení

28 Teplota varu vody závisí na atmosférickém tlaku, a ten zase závisí na nadmořské výšce daného místa. K získání přesného výsledku je nutné použít ještě tabulky. Jinak stačí si uvědomit, že teplota varu vody klesá o 0,3°C zhruba na každých 100 m nadmořské výšky. Dokázali byste změřit výšku hory pomocí hrnce s vodou, vařiče a teploměru?Jméno Příjmení

29 Zpocený kůň potřebuje mnoho tepla na odpaření potu. Proto se silně ochladí. Za chladného počasí či mrazu dokonce natolik, že by se mohl podchladit a onemocnět. Proč se přes zpoceného koně za chladného počasí přehazuje přikrývka?Jméno Příjmení

30 Led se pouze ohřeje na teplotu 0°C, pokud jeho teplota byla původně nižší. Další tepelná výměna mezi vzduchem v místnosti a ledem ustane, protože došlo k vyrovnání teplot a led již nezíská potřebné teplo ke změně skupenství. Ze stejného důvodu by v místnosti ani voda nezamrzla. Taje led v místnosti, kde je teplota 0°C?Jméno Příjmení

31 Při opaření párou dochází na povrchu těla k její kondenzaci. Pára tedy předá tělu na rozdíl od vroucí vody navíc ještě velké skupenské teplo kondenzační (l v = 2,26 MJ. kg -1 ). Proč je nebezpečnější opaření párou než stejně teplou vodou?Jméno Příjmení

32 Použitá literatura: Kessner, P. – Tůma, Z.: Zajímavé otázky z fyziky. Nakl. Rybníček Drahomír, 1997.


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google