Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání s dopravci - Praha 26. listopadu 2014 Ing. Martin Neumaier Změny legislativy na O11 SŽDC od 14.prosince 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání s dopravci - Praha 26. listopadu 2014 Ing. Martin Neumaier Změny legislativy na O11 SŽDC od 14.prosince 2014."— Transkript prezentace:

1 Setkání s dopravci - Praha 26. listopadu 2014 Ing. Martin Neumaier Změny legislativy na O11 SŽDC od 14.prosince 2014

2 2 1)Důvody změn v legislativě O11 2)Nová legislativa 3)Změny v D7 4)Změny v PN 5)Diskuze Obsah

3 3 Hlavní cíle změn: Aktualizace předpisu D7 Snížení počtu dokumentů zabývajících se řízením provozu. Sloučení možného do jednoho dokumentu pro lepší přehlednost. Snaha popsat vše, co souvisí s řízením provozu, ale nikde to doposud nebylo uvedeno. Implementace změn a nových pojmů z předpisu SŽDC D1. Důsledek: Zrušení předpisu D7/3 (začleněno do nové D7). Sloučení PN „část A“ a PN „část B“ do jednoho dokumentu. Přejmenování PN „část C“ na PN „část B“. Zásadní ustanovení jenž byla v PN jsou přesunuta z PN do nové D7 Všechna ustanovení platná pro dopravce byla přesunuta do nové D7 nebo budou zapracována do Is10 při nejbližší aktualizaci Důvody změn legislativy O11

4 Nová legislativa - grafický přehled změn

5 5

6 6 Změna struktury předpisu 1)Základní ustanovení (základní pojmy a obecné záležitosti) 2)Provoz 3)Plánování provozu 4)Řízení provozu 5)Krizové řízení provozu 6)Kontrola a hodnocení provozu 7)Analýza JŘ 8)Závěrečná ustanovení Přílohy 1)Schéma dispečerského řízení SŽDC 2)Přehled značek narušení JŘ podle druhů závad (zatím původní značky) 3)Výpočet plnění jízdního řádu 4)Vzor dispečerského příkazu 5)Vzor žádosti o stanovisko Změny v předpise D7

7 7 D7 – Předpis pro operativní řízení provozu - účinnost od 14. prosince 2014 rozsah znalostí pro dopravce: 57.Zaměstnanci DA SŽDC jsou v bezprostředním styku s DA dopravců provozujících drážní dopravu na síti SŽDC a provozovateli dráhy sousedícími se sítí SŽDC. Musí mít k dispozici platné kontakty na DA dopravců nebo osobu dopravce odpovědnou za řešení operativních záležitostí a pro nahlášení MU. Dopravce je povinen změny kontaktů ihned nahlásit odpovědné osobě na SŽDC uvedené na portálu provozování dráhy SŽDC http://provoz.szdc.cz. Odpovědná osoba SŽDC je povinna zajistit zaslání aktuálního seznamu kontaktů na DA SŽDC a zajistit jeho zveřejnění na portálu provozování dráhy SŽDC http://provoz.szdc.cz. http://provoz.szdc.cz. Část třetí = plánování provozu Část čtvrtá = řízení provozu Část sedmá kapitola V = projednávání závad s dopravci Změny v předpise D7

8 8 část Záklandní ustanovení - nové definice pojmů: a)DA SŽDC = PD + VD + HD + ústřední dispečer (čl. 6) b)Zaměstnanci řízení provozu = DA SŽDC + všichni „výpravčí“ (čl. 21 a 22) c)Dopravce uvázlého vlaku a Dopravce poskytující pomoc (čl. 8 a čl. 9) d)Plán vlakové dopravy (místo pojmu „Směnový plán“) (čl. 16) e)Zpravovací úsek a zpravovací ŽST (místo „dispoziční“) (stanoví D1 čl. 81 – 2.změna od 14.12.) f)Žádost o stanovisko - nově i na nesprávná data v IS (čl. 23 a čl. 551) Poznámka: v D7 již používán nový název předpisu D31 – Mimořádné zásilky (platnost cca od III/2015) část Obecné zásady: – dopravcům stanovena povinnost aktualizovat kontakty na dopravce (čl. 57) Změny v předpise D7

9 9 část Plánování provozu: a)dopravce zadává požadavky a jejich změny dle Is10 (nutná i aktualizace Is10) b)dopravce může nahlásit mimořádnost na vlaku telefonicky PD (nutno zajistit nouzový způsob) – PD ji pak zadá do IS za dopravce (čl.157) kontakty na příslušné PD jsou na http://provoz.szdc.cz. (mapa s obvody PD)http://provoz.szdc.cz. a)možnost zastavit vlak, který má mimořádnost, jenž nebyla předhlášena (čl.158) b)ke změně PVD může dopravce vyzvat i PD (= aktivní přístup - např. z důvodu vzniku MU čl.173) c)D1 stanovuje, co jsou mimořádnosti na vlaku => D7 stanovuje které mimořádnosti na vlaku musí být vyhlášeny Plánem vlakové dopravy (PVD) (čl.181) d)stanovena povinnost zadávat správně platnost mimořádnosti (na bod či trasu – čl.184) Změny v předpise D7

10 10 část Řízení provozu: a)je-li na výluku vydán VNJŘ, řídí se sled vlaků podle dohodnutého VNJŘ (čl.242) b)ústřední dispečer dostává výstražné zprávy ČHMÚ a bude je zasílat na vědomí dopravcům na kontaktní emaily uvedené na portále provoz (čl. 341) odvoz uvázlého vlaku a)zapracován Pokyn uvolnění TK a odvoz uvázlého vlaku z tratě a ze ŽST (kap. VII) b)postup platí obdobně i pro ověření volnosti a průjezdnosti koleje - v tomto případě však dopravce může zapůjčení HV odmítnout ( kap. VIII - čl.310) c)na faktuře (v doprovodném textu, emailu) zaslaném na SŽDC je potřeba uvést: 1)datum kdy bylo HV poskytnuto 2)jakému dopravci byla poskytována pomoc 3)pro jaký účel a na jakém úseku byla pomoc poskytnuta ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poznámka: a)stále zatím zachován stav vyhlašování PVD ve dvouhodinových cyklech Změny v předpise D7

11 11 část Řízení provozu (pokračování): odstavování souprav (stanovuje předpis D1): a) do 7dní – řeší dopravce s VD (PD) v jehož obvodu požaduje vlak odstavit b) nad 7dní – řeší dopravce s odpovědným zaměstnancem OŘ (OSŘP) – Dopravce má požadavek na odstavení podat přes ústředního dispečera, který jej postoupí odpovědné osobě – tj. na CDP nebo na OSŘP (čl.358) Ústřední dispečer SŽDC  9722 44482 Mobil: 724 172 965 E-mail: OORPusdisp@szdc.czOORPusdisp@szdc.cz – stanoveny nutné potřebné údaje žádosti (čl.361) 361.Dopravce v žádosti o umístění vozů na krátkodobé či dlouhodobé odstavení uvede potřebné údaje nutné pro posouzení žádosti: a)odesílací ŽST, b)počet vozů, c)celková délka, d)požadovaná předpokládaná doba odstavení, e)způsob návozu (ucelený vlak, po skupinách vozů), f)číslo vlaku (je-li již známo). Změny v předpise D7

12 12 část Řízení provozu - odstavování souprav (pokračování): – z Prohlášení o dráze na 2015 uvedena povinnost dopravce uvolnit koleje dopravní do 48 hodin, koleje manipulační do 72 hodin (čl. 362) část AJŘ: a)zohlednění faktického rozdělení AJŘ na dvě úrovně AJŘ GŘ (O11) a AJŘ CDP b)nově stanovena povinnost projednávat i nepořízení vstupních informací (čl. 530) c)AJŘ CDP vydává na projednání s dopravci „Žádost o stanovisko“ (čl. 533) d)lhůta pro odpověď na „Žádost o stanovisko“ nově 10 pracovních dní (čl. 536 a 552) e)Žádosti o stanovisko se přiděluje č. j. a odesílá se s hlavičkou SŽDC (čl. 553 a příloha 5) f)dopravcům stanovena povinnost vyjádřit se k Žádosti o stanovisko a vyjádřit souhlas či nesouhlas s uvedeným (čl. 554) Příloha 2 – kódy narušení a)zatím ponechány staré – předpoklad spuštění nových během roku 2015 b)změna filozofie zpoždění - z příčiny zpoždění na odpovědnost za zpoždění Změny v předpise D7

13 13 Ing. Martin Neumaier vedoucí oddělení centrálního řízení provozu O11  9722 41032 neumaier@szdc.czneumaier@szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Setkání s dopravci - Praha 26. listopadu 2014 Ing. Martin Neumaier Změny legislativy na O11 SŽDC od 14.prosince 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google