Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání s dopravci - Praha 26. listopadu 2014 Ing. Martin Neumaier Změny legislativy na O11 SŽDC od 14.prosince 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání s dopravci - Praha 26. listopadu 2014 Ing. Martin Neumaier Změny legislativy na O11 SŽDC od 14.prosince 2014."— Transkript prezentace:

1 Setkání s dopravci - Praha 26. listopadu 2014 Ing. Martin Neumaier Změny legislativy na O11 SŽDC od 14.prosince 2014

2 2 1)Důvody změn v legislativě O11 2)Nová legislativa 3)Změny v D7 4)Změny v PN 5)Diskuze Obsah

3 3 Hlavní cíle změn: Aktualizace předpisu D7 Snížení počtu dokumentů zabývajících se řízením provozu. Sloučení možného do jednoho dokumentu pro lepší přehlednost. Snaha popsat vše, co souvisí s řízením provozu, ale nikde to doposud nebylo uvedeno. Implementace změn a nových pojmů z předpisu SŽDC D1. Důsledek: Zrušení předpisu D7/3 (začleněno do nové D7). Sloučení PN „část A“ a PN „část B“ do jednoho dokumentu. Přejmenování PN „část C“ na PN „část B“. Zásadní ustanovení jenž byla v PN jsou přesunuta z PN do nové D7 Všechna ustanovení platná pro dopravce byla přesunuta do nové D7 nebo budou zapracována do Is10 při nejbližší aktualizaci Důvody změn legislativy O11

4 Nová legislativa - grafický přehled změn

5 5

6 6 Změna struktury předpisu 1)Základní ustanovení (základní pojmy a obecné záležitosti) 2)Provoz 3)Plánování provozu 4)Řízení provozu 5)Krizové řízení provozu 6)Kontrola a hodnocení provozu 7)Analýza JŘ 8)Závěrečná ustanovení Přílohy 1)Schéma dispečerského řízení SŽDC 2)Přehled značek narušení JŘ podle druhů závad (zatím původní značky) 3)Výpočet plnění jízdního řádu 4)Vzor dispečerského příkazu 5)Vzor žádosti o stanovisko Změny v předpise D7

7 7 D7 – Předpis pro operativní řízení provozu - účinnost od 14. prosince 2014 rozsah znalostí pro dopravce: 57.Zaměstnanci DA SŽDC jsou v bezprostředním styku s DA dopravců provozujících drážní dopravu na síti SŽDC a provozovateli dráhy sousedícími se sítí SŽDC. Musí mít k dispozici platné kontakty na DA dopravců nebo osobu dopravce odpovědnou za řešení operativních záležitostí a pro nahlášení MU. Dopravce je povinen změny kontaktů ihned nahlásit odpovědné osobě na SŽDC uvedené na portálu provozování dráhy SŽDC Odpovědná osoba SŽDC je povinna zajistit zaslání aktuálního seznamu kontaktů na DA SŽDC a zajistit jeho zveřejnění na portálu provozování dráhy SŽDC Část třetí = plánování provozu Část čtvrtá = řízení provozu Část sedmá kapitola V = projednávání závad s dopravci Změny v předpise D7

8 8 část Záklandní ustanovení - nové definice pojmů: a)DA SŽDC = PD + VD + HD + ústřední dispečer (čl. 6) b)Zaměstnanci řízení provozu = DA SŽDC + všichni „výpravčí“ (čl. 21 a 22) c)Dopravce uvázlého vlaku a Dopravce poskytující pomoc (čl. 8 a čl. 9) d)Plán vlakové dopravy (místo pojmu „Směnový plán“) (čl. 16) e)Zpravovací úsek a zpravovací ŽST (místo „dispoziční“) (stanoví D1 čl. 81 – 2.změna od ) f)Žádost o stanovisko - nově i na nesprávná data v IS (čl. 23 a čl. 551) Poznámka: v D7 již používán nový název předpisu D31 – Mimořádné zásilky (platnost cca od III/2015) část Obecné zásady: – dopravcům stanovena povinnost aktualizovat kontakty na dopravce (čl. 57) Změny v předpise D7

9 9 část Plánování provozu: a)dopravce zadává požadavky a jejich změny dle Is10 (nutná i aktualizace Is10) b)dopravce může nahlásit mimořádnost na vlaku telefonicky PD (nutno zajistit nouzový způsob) – PD ji pak zadá do IS za dopravce (čl.157) kontakty na příslušné PD jsou na (mapa s obvody PD)http://provoz.szdc.cz. a)možnost zastavit vlak, který má mimořádnost, jenž nebyla předhlášena (čl.158) b)ke změně PVD může dopravce vyzvat i PD (= aktivní přístup - např. z důvodu vzniku MU čl.173) c)D1 stanovuje, co jsou mimořádnosti na vlaku => D7 stanovuje které mimořádnosti na vlaku musí být vyhlášeny Plánem vlakové dopravy (PVD) (čl.181) d)stanovena povinnost zadávat správně platnost mimořádnosti (na bod či trasu – čl.184) Změny v předpise D7

10 10 část Řízení provozu: a)je-li na výluku vydán VNJŘ, řídí se sled vlaků podle dohodnutého VNJŘ (čl.242) b)ústřední dispečer dostává výstražné zprávy ČHMÚ a bude je zasílat na vědomí dopravcům na kontaktní y uvedené na portále provoz (čl. 341) odvoz uvázlého vlaku a)zapracován Pokyn uvolnění TK a odvoz uvázlého vlaku z tratě a ze ŽST (kap. VII) b)postup platí obdobně i pro ověření volnosti a průjezdnosti koleje - v tomto případě však dopravce může zapůjčení HV odmítnout ( kap. VIII - čl.310) c)na faktuře (v doprovodném textu, u) zaslaném na SŽDC je potřeba uvést: 1)datum kdy bylo HV poskytnuto 2)jakému dopravci byla poskytována pomoc 3)pro jaký účel a na jakém úseku byla pomoc poskytnuta Poznámka: a)stále zatím zachován stav vyhlašování PVD ve dvouhodinových cyklech Změny v předpise D7

11 11 část Řízení provozu (pokračování): odstavování souprav (stanovuje předpis D1): a) do 7dní – řeší dopravce s VD (PD) v jehož obvodu požaduje vlak odstavit b) nad 7dní – řeší dopravce s odpovědným zaměstnancem OŘ (OSŘP) – Dopravce má požadavek na odstavení podat přes ústředního dispečera, který jej postoupí odpovědné osobě – tj. na CDP nebo na OSŘP (čl.358) Ústřední dispečer SŽDC  Mobil: – stanoveny nutné potřebné údaje žádosti (čl.361) 361.Dopravce v žádosti o umístění vozů na krátkodobé či dlouhodobé odstavení uvede potřebné údaje nutné pro posouzení žádosti: a)odesílací ŽST, b)počet vozů, c)celková délka, d)požadovaná předpokládaná doba odstavení, e)způsob návozu (ucelený vlak, po skupinách vozů), f)číslo vlaku (je-li již známo). Změny v předpise D7

12 12 část Řízení provozu - odstavování souprav (pokračování): – z Prohlášení o dráze na 2015 uvedena povinnost dopravce uvolnit koleje dopravní do 48 hodin, koleje manipulační do 72 hodin (čl. 362) část AJŘ: a)zohlednění faktického rozdělení AJŘ na dvě úrovně AJŘ GŘ (O11) a AJŘ CDP b)nově stanovena povinnost projednávat i nepořízení vstupních informací (čl. 530) c)AJŘ CDP vydává na projednání s dopravci „Žádost o stanovisko“ (čl. 533) d)lhůta pro odpověď na „Žádost o stanovisko“ nově 10 pracovních dní (čl. 536 a 552) e)Žádosti o stanovisko se přiděluje č. j. a odesílá se s hlavičkou SŽDC (čl. 553 a příloha 5) f)dopravcům stanovena povinnost vyjádřit se k Žádosti o stanovisko a vyjádřit souhlas či nesouhlas s uvedeným (čl. 554) Příloha 2 – kódy narušení a)zatím ponechány staré – předpoklad spuštění nových během roku 2015 b)změna filozofie zpoždění - z příčiny zpoždění na odpovědnost za zpoždění Změny v předpise D7

13 13 Ing. Martin Neumaier vedoucí oddělení centrálního řízení provozu O11  © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Setkání s dopravci - Praha 26. listopadu 2014 Ing. Martin Neumaier Změny legislativy na O11 SŽDC od 14.prosince 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google