Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled materiálů pro vodovodní potrubí vnitřních vodovodů Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Šmíd. Dostupné z Metodického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled materiálů pro vodovodní potrubí vnitřních vodovodů Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Šmíd. Dostupné z Metodického."— Transkript prezentace:

1 Přehled materiálů pro vodovodní potrubí vnitřních vodovodů Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Šmíd. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Pro vnitřní vodovody se v minulosti používaly především trubky ocelové, švové, závitové, upravené pozinkováním. Ochrana proti korozi tohoto potrubí měla zejména u rozvodů teplé vody malou trvanlivost (10–15 let). Po čase se na potrubí projevila důlková koroze, inkrustace (zarůstání) a proděravění trubek. Dnes již existuje řada jiných modernějších a kvalitnějších materiálů pro vnitřní vodovody. Proto není použití ocelových pozinkovaných trubek upřednostňováno. Ocelové závitové pozinkované potrubí se spojuje závitovými fitinkami z temperované litiny. Nevýhodou uvedeného materiálu je velká hmotnost, pracnost při vytváření závitových spojů, současná cena oceli na trhu.

3 Závit na pozinkované trubce a tvarovky z temperované litiny Obr. 1Obr. 2

4 V současné instalatérské praxi se využívají především tyto materiály: PVC-C (chlorovaný polyvinilchlorid), PE - X (síťovaný polyetylen), PP-R (polypropylen random), ocelové potrubí z korozivzdorné oceli, potrubí z mědi, vícevrstvé trubky.

5 Polyvinylchlorid (PVC) Pro rozvody vody se v omezené míře používají potrubí z chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C). Trubky se spojují pomocí tvarovek s hrdly lepením (tzv. svařování za studena). Pro přechod na jiný druh materiálu se vyrábí závitové přechodky. Obr. 3

6 Trubky z PVC-C spojené lepením pro potřeby úpravny vody na koupališti Obr. 4

7 Polyetylén (PE) Polyetylén pro rozvody vody se používá ve formě síťovaného polyetylénu (PE-X neboli VPE). Spojování potrubí se provádí pomocí mechanických spojek. Vysoká cena tohoto materiálu neumožňuje větší rozšíření ve vnitřních rozvodech. Obr. 5

8 Polypropylen (PP-R) Polypropylen typu 3 je nejrozšířenější materiál pro vnitřní rozvody studené a teplé vody. Vzhledem k teplotě teplé vody 55 °C, maximálnímu přetlaku 1 MPa a požadované životnosti potrubí 50 let se má používat potrubí tlakové řady (jmenovitého tlaku) PN 20. Spojování potrubí se nejčastěji provádí pomocí tvarovek polyfúzním svařováním. Obr. 6

9 Ocelové potrubí Mezi vhodné materiály v současnosti pro vnitřní rozvody patří trubky z korozivzdorné oceli. Tyto trubky se spojují mechanickými spojkami s těsnicími kroužky (lisované spoje). Nebo tzv. pěchováním se vytvoří pertl a následně se spojí převlečnou maticí. Výhodou potrubí z korozivzdorné oceli proti plastovému potrubí je malá teplotní roztažnost, odolnost proti požáru, velká pevnost a mechanická odolnost. Obr. 7

10 Potrubí z mědi Pro vnitřní vodovody je vhodné měděné potrubí. Nerozebíratelné spoje měděných trubek se provádějí především pomocí tvarovek a měkkého pájení nebo pomocí lisovacích tvarovek (lisované spoje s těsnícím kroužkem). Výhodou měděných trubek je oproti plastovým materiálům především malá teplotní roztažnost, pevnost a mechanická odolnost. Další výhodou je odolnost proti korozi a inkrustaci. Měděné potrubí omezuje výskyt a tvorbu bakterií legionelly, která způsobuje vážné onemocnění. Měděné potrubí je možno použít pro rozvody vody při pH 6,5–9.

11 Spoj pájený na měkko Spoj vytvořený lisováním Obr. 8Obr. 9

12 Vícevrstvé trubky Jejich stěny jsou tvořeny z více vrstev různých materiálů (zpravidla 3 až 5 vrstev). K vícevrstvým trubkám můžeme zařadit tlakové trubky, které se skládají z vnitřní (základní) PP nebo PE plastové trubky, hliníkové fólie a vnější ochranné PP nebo PE plastové vrstvy. Jednotlivé části trubky jsou mezi sebou spojeny speciálním lepidlem. Konstrukce těchto trubek snižuje některé nevýhody plastových trubek. Mají především malou teplotní roztažnost blížící se roztažnosti hliníku. Jsou více samonosné. Spojování se provádí pomocí tvarovek polyfúzním svařováním. Některé se lisují za pomoci speciálních tvarovek nebo zástrčných tvarovek.

13 Vícevrstvá trubka STABI Před polyfúzním svařováním je nutné odstranit hliníkovou vrstvu. Obr. 10

14 Vícevrstvá trubka FIEBER, FASER Obsahuje sklolaminátové vlákno, které jí dává podobné vlastnosti jako trubce STABI. Sváření je stejné jako u klasické PP-R trubky. Obr. 11

15 Vícevrstvá trubka FIEBER BASALT PLUS Je novinkou firmy Wawin Ekoplastik. FIBER BASALT PLUS je unikátní 3vrstvá trubka s čedičovým vláknem, z PP-RCT. PP-RTC je nově vyvinutá generace materiálů. Jedná se o další typ polypropylenu – typ 4, který má lepší tlakovou odolnost zejména při vysokých teplotách. Takto vyrobené trubky se mohou použít při vyšším napětí a za vyšších teplot. Tlakové zkoušky vykazují pevnost 5 MPa po dobu 50 let při teplotě vody 70 °C. (Standardní PP-R vykazuje pevnost 3,2 MPa.) Zlepšení dlouhodobé pevnosti umožňuje při použití PP-RTC zvolit trubky se slabší stěnou a v určitých situacích i s menším průměrem. To má za následek zvýšení hydraulické kapacity nebo možnost použití vyšších tlaků než u standardního PP-R.

16 Vícevrstvá trubka Wavin smartFix Jedná se o pevné a těsné zástrčné spojení. Instalace je rychlá a jednoduchá a nevyžaduje žádné speciální školení. Obr. 12

17 Ostatní vícevrstvé trubky různých výrobců mají pro rozvody vody bílou barvu a obdobné vlastnosti. Skládají se z vnitřní (základní) PP nebo PE plastové trubky, hliníkové fólie a vnější ochranné PP nebo PE plastové vrstvy. Jednotlivé části trubky jsou mezi sebou spojeny speciálním lepidlem. Tvarovky se připojují lisováním. Obr. 13

18 Kontrolní otázky 1.Jaké materiály se používají v dnešní instalatérské praxi pro vnitřní rozvody studené a teplé vody? 2.Jaký plastový materiál se nejvíce používá pro vnitřní rozvody? 3.Jak se spojuje měděné potrubí pro vnitřní rozvody? 4.Co je vícevrstvá trubka? Popište její výhody. 5.Z čeho se skládá vícevrstvá trubka FIEBER a jaké má výhody oproti trubce z PP-R?


Stáhnout ppt "Přehled materiálů pro vodovodní potrubí vnitřních vodovodů Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Šmíd. Dostupné z Metodického."

Podobné prezentace


Reklamy Google