Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov, Prostupné zaměstnávání 14. 11. 2013 Agentura pro sociální začleňování, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov, Prostupné zaměstnávání 14. 11. 2013 Agentura pro sociální začleňování, Praha."— Transkript prezentace:

1 nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov, www.jirkov.cz Prostupné zaměstnávání 14. 11. 2013 Agentura pro sociální začleňování, Praha

2 Jirkov dnes v současné době má město Jirkov 20.281 obyvatel početná romská komunita  starousedlíci (plně začlenění)  přistěhovaní v 80.- 90. letech (do nových sídlišť z důvodu pracovních příležitostí v těžkém průmyslu – po útlumu ztráta práce a následné sociální problémy)  řízená migrace v posledních 10 letech (levné byty v regionu jsou využívány k přesidlování Romů z jiných měst – nejvíce problémová skupina z důvodu nezačlenění do prostředí) Jirkov se ve velké míře potýká s problémy typickými v celé pánevní oblasti  od roku 1997 nadprůměrně vysoká nezaměstnanost  v současné době 10,7 % (dle dříve používaného způsobu výpočtu více než 17 %)  minimální počet volných pracovních míst  oproti jiným regionům odlišná vzdělanostní struktura, velké množství uchazečů o zaměstnání se základním vzděláním

3 Z historie prostupného zaměstnávání První zkušenost města Jirkova s motivací klientů k hledání zaměstnání, udržování pracovních návyků a s návazností pobírání sociálních dávek na vlastní snahu sahá až do roku 1992. Je spojena s tzv. Jirkovskou vyhláškou, která pod názvem „Obecně závazná vyhláška k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě JIRKOV“vznikla z obavy z přílivu nepřizpůsobivých obyvatel do města při rozdělení republiky. „Jirkovská vyhláška“ obsahovala řadu omezujících opatření a byla pro svou neústavnost zrušena. Vědomí důležitosti pracovního uplatnění v procesu alternativní socializace a snaha obce o podmínění výplaty dávek prací přetrvávaly, ale v rámci tehdejší legislativy nebylo možné tuto formu prosadit

4 Z historie prostupného zaměstnávání Teprve od roku 2009 byl v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi zaveden institut veřejné služby. Město Jirkov jako jedno z prvních v republice využilo této možnosti a umožnilo tak klientům pobírajícím dávky hmotné nouze navýšit si příjem vlastním přičiněním. V počátku se do veřejné služby zapojilo 27 klientů, kteří v I. čtvrtletí 2009 odpracovali 703 hodiny. Počet zapojených pracovníků se postupně zvyšoval. V roce 2010 již bylo zapojeno 285 klientů, odpracováno 42626 hodin. V roce 2011 259 klientů odpracovalo 45 170 hodin.

5 Výhody veřejné služby organizované obcí Možnost využití pracovního potenciálu na základě doporučení sociálního pracovníka, který s klienty spolupracoval. Zařazení pracovníků dle jejich možností a schopností: nejen při úklidu města, ale i v příspěvkových organizacích – v mateřských a základních školách, v Městském ústavu sociálních služeb Jirkov, v knihovně, při pořádání kulturních akcí nebo při volnočasových aktivitách dětí a mládeže. Možnost ověřit si pracovní morálku jednotlivých pracovníků potencionálními zaměstnavateli. Ředitelé organizací, u kterých veřejná služba probíhala, byli často překvapeni pracovitostí a zodpovědným přístupem velké části z nich. Často se objevuje názor, že klienti dlouhodobě pobírají dávky z vlastního rozhodnutí, pracovat neumějí či nechtějí. Právě maximální zapojení do veřejné služby svědčí o opaku. Obnova či získání pracovních návyků i u dlouhodobě nezaměstnaných klientů – tzv. chráněný čas Zvýšení sebevědomí dlouhodobě nezaměstnaných, získání pocitu užitečnosti Bonifikace - možnost zvýšení příjmu formou navýšení dávky hmotné nouze Práce nemá být trestem!!!!

6 Systém prostupného zaměstnávání Na základě dobrých zkušeností s organizací veřejné služby a ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování vznikl v Jirkově systém prostupného zaměstnávání, který obsahoval:  zapojení do veřejné služby  pracovní místa vytvořená městem a jeho příspěvkovými organizacemi s využitím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ÚP formou VPP a dotovaných pracovních míst  uplatnění pracovníka na běžném pracovním trhu. Po celou dobu zapojení klientů do systému jim byla poskytována ze strany sociálních pracovníků individuální pomoc a podpora, která zahrnovala motivaci, odborné poradenství, doprovázení, asistenci a zvyšování kompetencí klientů.

7 Příklad dobré praxe „Cesta pana Davida S.“  Dlouhodobě pobíral dávky hmotné nouze  V minulosti brigády, přihlášky do výběrových řízení, opakované dotazy u místních zaměstnavatelů  Dlouhodobá nezaměstnanost =) celková rezignace, závislost na sociálních dávkách  Z počátku bez zájmu o veřejnou službu, neochota řešit svoji situaci  Díky podpoře sociálního pracovníka se podařilo Davida motivovat k nástupu na veřejnou službu  Zvýšila se dávka hmotné nouze a David byl velmi dobře hodnocen svým zaměstnavatelem  Nejprve se podílel na úklidu města, poté vykonával úklidové a pomocné práce v jedné z jirkovských základních škol  Zapojení do užitečné a smysluplné práce, denní kontakt s ostatními pracovníky, postupné znovuzískávání pracovních návyků klienta velmi povzbudilo

8 Příklad dobré praxe „Cesta pana Davida S.“ Město Jirkov využilo nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a zřídilo v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) místa mistrů veřejné služby  David se přihlásil, úspěšně prošel výběrovým řízením a stal se mistrem veřejné služby  Osvojil si nové dovednosti ve vedení malého kolektivu pracovníků a jednoduché administrativě Před ukončením VPP  Nové zkušenosti, kladné doporučení, zvýšené sebevědomí =) získání pracovního místa v soukromé firmě, které si přes ekonomickou krizi dokázal udržet  Následně poskytována podpora a pomoc při řešení bytové problematiky  Postupně získává kompetence řešit svou životní situaci vlastními silami za pomoci vzdálené podpory (velmi se mu to daří)

9 „Drábkovy reformy“  převod organizování veřejné služby na Úřady práce ČR  odstranění motivační složky, tj. možnosti navýšení dávek za její výkon Od roku 2012 veřejná služba postrádala motivační prvek, klienti byli přidělováni k jejímu výkonu úřadem práce na 3 měsíce, proto neměla již v této formě tak pozitivní dopad. Pokud se pracovní potenciál pracovníka začal rozvíjet, obnovil si pracovní návyky a začal získávat zkušenosti, doba veřejné služby uplynula a pracovník byl vyměněn za jiného. Následně byl institut veřejné služby v této formě ÚS zrušen.

10 Jirkov a současnost V souladu se Strategickým plánem lokálního partnerství v Jirkově vznikla v roce 2012 sociální firma ONZA, která navazuje na zkušenosti získané při zaměstnávání osob na trhu práce znevýhodněných. Firma přijala etický kodex zaměstnávání, mezi její priority patří výrazně přispět k naplňování cílů integrační politiky, a to především těmito nástroji: zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob, především Romů z jirkovských sociálně vyloučených lokalit, síťování státní správy a samosprávy, NNO a občanů k zajištění zdravého rozvoje města. Město zaměstnává 10 osob v rámci veřejně prospěšných prací  6 pracovníků se podílí na úklidu města,  4 pracovníci ve spolupráci s Městskou policií Jirkov dohlíží na dodržování veřejného pořádku. V příštím roce předpokládáme uplatnění těchto pracovníků na místech asistentů MěPo a následně je i možnost nastoupit na místo strážníka MěPo.

11 Jirkov a současnost Pracovníci dozoru veřejného pořádku a jejich činnost u přechodů v blízkosti základních škol …

12 Šest pracovníků se zaměřuje na úklid centra města a blízkého okolí, popř. v jiných jirkovských lokalitách. Od 19.8. do 31.10.2013 odpracovali 2.504 hod., vyčíslená možná úspora pro město 505.983,- Kč Jirkov a současnost

13 Poskytujeme podporu příspěvkovým organizacím při získávání pracovníků na VPP a motivujeme je k uplatňování prvků prostupného zaměstnávání. - KVIZ – kulturně vzdělávací a informační zařízení - základní školy - mateřské školy Nejúspěšnější v této oblasti je MěÚSS Jirkov, jehož ředitelce Mgr. Evě Šulcové předám slovo. Věřím, že její příspěvek pro Vás bude přínosný, protože obsahuje jak pohled zaměstnavatele, tak i pohled poskytovatele sociálních služeb.

14 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Bc. Jitka Marková Koordinátor sociálních služeb, OSVaŠ MěÚ Jirkov tel. 474 616 463, 731 059 339 markova@jirkov.czmarkova@jirkov.cz socialni@jirkov.czsocialni@jirkov.cz www.jirkov.cz


Stáhnout ppt "Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov, Prostupné zaměstnávání 14. 11. 2013 Agentura pro sociální začleňování, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google