Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní telematika I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní telematika I."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní telematika I.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VZNIK POJMU TELEMATIKA V polovině devadesátých let minulého století se v oblasti telekomunikací, informatiky a dopravy objevují nové odborné pojmy: –TELEMATIKA, –TELEINFORMATIKA, –DOPRAVNÍ TELEMATIKA –INTELEGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY (Intelligent Transport Systems and Services). Základem všech těchto pojmů je přirozené a postupné přibližování dvou základních oborů, –Telekomunikací –Informatiky TELEMATIKA = TELEKOMUNIKACE + INFORMATIKA dle anglického překladu. –Pojem TELEINFORMATIKA je francouzská varianta stejného významu.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti TELEMATIKA

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DOPRAVNÍ TELEMATIKA, INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY Dle definice je telematika telekomunikační přístup k centrálně uloženým informacím. Spojení oborů umožnilo vznik nejdříve jednoúčelových aplikací a posléze ucelených systémů poskytující velmi kvalitní služby uživatelům. Telematika postupně vstupuje do našeho života. Zvykli jsme si na služby internetu, služby e-bankovnictví, ale také užíváme stále „inteligentnější“ mobilní přístroje operátorů GSM sítí. Do dopravy v polovině devadesátých let minulého století následně vstupují jednoúčelové aplikace s inteligencí. Stále více se užívá nový pojem DOPRAVNÍ TELEMATIKA nebo také INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY.

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DOPRAVNÍ TELEMATIKA A OSTATNÍ OBORY Nejdříve byl pojem využíván v silniční dopravě, dnes známe již dopravní telematiku v železniční, vodní a letecké dopravě. Počátkem 21. století vzniká samostatná vědecká disciplína směřující k integraci jednotlivých aplikací a systémů podporujících celý dopravní proces. Obor má výrazná specifika daná dopravním prostředím. Proto následná tvorba ucelených systémů s komplexními službami bude vyžadovat postupné a cílevědomé budování. Rozvoj systémů dopravní telematiky ovlivňují poznatky dalších oborů, jako je například ekonomika, systémové inženýrství, legislativa.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DOPRAVNÍ TELEMATIKA – POŽADAVKY NA ROZVOJ Dopravní telematika může dopravě výrazně pomoci. Je však třeba její rozvoj podřídit řízeným koncepcím tak, jak je známe například z územního plánování. Systematický rozvoj je vlastně cílená práce s informacemi. Ty budou, respektive jsou již dnes, ukryty v databázích jednotlivých aplikací, podporujících činnosti v celém dopravně-přepravním řetězci a pomohou dopravu účelně plánovat, organizovat, dohlížet a řídit. Systémy ITS mohou rovněž uživatelům poskytovat dostatek dopravních informací o možnostech cestování, o vývoji dopravní situace (typické v silniční dopravě) a o službách dopravních organizací. Systematický rozvoj dopravní telematiky má však i další přínosy. Ty umožňují realizaci dynamických systémů dopravní obsluhy území na principech taktových jízdních řádů vyžadujících nejen přesné plánování, organizaci, ale i dohled nad realizací. Každý dynamický systém umožní lépe využít prostředky vkládané do vozového parku i dopravní infrastruktury.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Souvislost dopravní telematika s dopravním řetězcem

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DEFINICE KOMPONENT TELEMATIKY TP - telematické prostředky –SENZORY: zařízení sloužící (nebo využitelná) k získávání statických a dynamických dat o dopravním procesu, –AKTORY: zařízení sloužící (nebo využitelná) k přímému ovlivňování dopravního procesu. Telematické prostředky konkrétní fyzická zařízení, která je nutno umístit na dopravní cestu, do dopravního prostředku nebo na objekt přepravy. TŘP - telematické řízení (dopravních) procesů –komponenty přímo k řízení, sledování či stanovení způsobu ovlivňování dopravního procesu. –řízení dopravních procesů je zde míněno v širším slova smyslu a zahrnuje procesy monitorování, on-line řízení procesů, on-line management, off-line management a off-line plánování..

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DEFINICE KOMPONENT TELEMATIKY TPS - telematické pasportní systémy –slouží k digitální evidenci veškerého majetku, spojeného s dopravním procesem (dopravní cesta, dopravní prostředky, atd.). –jsou velkým a cenným zdrojem informací o všech částech dopravního systému. TES - telematické ekonomické systémy –popisují dopravní proces v ekonomické rovině (ekonomika dopravních cest, dopravních terminálů, dopravních prostředků, atd.). –Integruje informace z vlastních dílčích ekonomických systémů, informace z telematických prostředků, informace od komponent řízení dopravních procesů a informace z pasportních systémů.

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní dělení TELEMATIKY – kategorie a komponenty

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Architektura dopravní telematiky - souvislosti

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

13 Tři úrovně controllingu – vazba na dopravní telematiku Architektura dispečerského řízení veřejné dopravy v regionech

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Architektura dopravní telematiky – vazba na organizaci systému

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Struktura systému Sběr Přenos Vyhodnocení

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Struktura systému Sběr informací / výkon řízení –senzor či výkonný prvek na dopravní infrastruktuře a v dopravním prostředku. proměnná značka, smyčka, kamera, mobilní jednotka dopravního prostředku, … Přenos informací Volba způsobu přenosu informace může výrazně ovlivnit systémové parametry celého systému. Zpracování informací typicky se jedná o dispečerská, clearingová, informační, dohledová atd. centra. Důležitým atributem v systémově zpracované architektuře je definování rozhraní pro sdílení informací a tvorbu zásad propojitelnosti nejen v rámci systému, ale i na „okolí“.

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Aspekty potřeby systémového přístupu výstavby dopravní telematiky – rozložení nákladů

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Aspekty potřeby systémového přístupu výstavby dopravní telematiky- jednotná informační báze Parametr - jednotné značení objektů a dějů dopravně přepravního řetězce jako je například: –most, nehoda, druh nehody, zastávka, zastávkový záliv, –vozovka a druh vozovky, železniční trať, druh železniční tratě,… Čas - událost, děj, proces je sledován –v reálném čase, –v přesně vymezeném časovém úseku, –do této oblasti patří i způsob synchronizace v čase.

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Aspekty potřeby systémového přístupu výstavby dopravní telematiky- jednotná informační báze Prostor - vyjadřuje možnost umístit děj, událost, objekt na příslušnou infrastrukturu s možnostmi: –přesná geodetická poloha pomocí družicové lokalizace a následné umístění na mapě – vhodné pro dynamické řízení provozu, sledování flotily vozidel, nevhodné pro navazující manažerské, informační systémy atd. –digitální (číselníkový popis) infrastruktury typu definičních traťových úseků (TUDU) v železniční dopravě a lokalizačních tabulek v silniční dopravě. Není vhodný pro dynamické systémy řízení, je velmi efektivní pro navazující manažerské, statistické informační systémy.

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Jednotná informační báze Jednotný popis dopravní infrastruktury Jednotný popis objektů a událostí na dopravní infrastruktuře sledování událostí na dopravní infrastruktuře v jednotném čase V ČR je výrazně rozdílný přístup k jednotné informační bázi v systémech ITS !!??

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Systémové parametry Kontinuita (spojitost) –schopnost systému plnit požadované funkce/procesy bez (neplánovaného) přerušení Integrita –schopnost systému včasně a bezchybně informovat uživatele, že systém nemůže být použit pro operace daného postupu Bezpečnost –schopnost systému, že v případě vzniku poruchy nedojde k poškození systému nebo k materiálním ztrátám či ztrátám na lidských životech.

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Systémové parametry Přesnost –shody mezi měřenou a definovanou hodnotou parametru/procesu/funkce. Spolehlivost –schopnost systému plnit požadované funkce bez přerušení během daného postupu v průběhu definovaného časového intervalu. Dostupnost –schopnost systému plnit požadované funkce při inicializaci (spuštění) systému/procesu dle daného postupu.

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Systémové parametry

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Proč právě dopravní telematika – ekonomický aspekt

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základy ekonomiky v dopravní telematice Lepší organizaci práce Snížení provozních nákladů Snížení investičních nákladů

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základy ekonomiky v dopravní telematice Dva základní pilíře: 1. Náklady realizace (stroje, realizační náklady) provozní náklady po realizaci (energie, servis) 2. Přínosy vnitřní business procesy (úspora nákladů na mzdy a energie, u dopravců snížení nároků na investice do vozidel) vnější business procesy (zlepšení tržeb, zvýšení počtu cestujících, prodej informací) celospolečenské v oblasti extrernalit (zdraví a život občana)

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základy ekonomiky v dopravní telematice Co ovlivňuje přínosy ? Volba priorit Systémové parametry ve struktuře systému Komplexnost Modularita Propojitelnost – například dispečinků Informační báze Integrita funkcí a prostředků

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Organizační aspekty Základ = Koncepce dopravní telematiky (rozvaha - kdy, co a v jakém pořadí se bude realizovat) Musí obsahovat: volba projektů – jejich popis a zdůvodnění ocenění nákladů a přínosů určení harmonogramu v čase se stručným zdůvodněním organizace realizace - základní doporučení Přínosy: alokace finančních zdrojů(fondy, OP, ITS) na studie proveditelnosti a realizační fázi Obecné zásady: pro alokaci zdrojů je potřebné mít zpracovánu rozvahovou studii se stručným popisem významu a předběžným vyčíslením nákladů a přínosů, pro realizační část je nutno zpracovat studii proveditelnosti dle evropských formátů.

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Legislativní rámce Ve vztahu k rozvoji dopravní telematiky zákonné normy vyhlášky vnitřní předpisy závazné standardy Zpracování architektury musí zahrnovat i doporučení v této oblasti Dopravní telematika = informační systém Pracuje s informacemi Působí zde autorský zákon a zákony spojené se správou dat

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Legislativní rámce Koncepční fáze ustanovení správy či správce architektury ITS správce má vztah k právním normám upravujícím statut správce databází a souvisejícím zákonným normám Realizační fáze příprava a realizace investičních akcí. zejména zákonné normy ve vztahu k ochraně autorských práv, čipovým kartám, ochraně osobnosti a hospodářskému právu

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Legislativní rámce Autorský zákon v realizační fázi Při vyhlašování výběrových řízení působí patentová ochrana Zadání musí být jasné s vazbou na rozhraní informačních vazeb Vše musím ošetřit ve smlouvě

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Typizovaný organizační model řízení rozvoje ITS

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní telematika I."

Podobné prezentace


Reklamy Google