Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhodnocení komplexního dotazníkového šetření v obcích Jihomoravského kraje k 31. 12. 2012 Brno, září 2013 Vytvoření rámce nástrojů vedoucích ke zkvalitnění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhodnocení komplexního dotazníkového šetření v obcích Jihomoravského kraje k 31. 12. 2012 Brno, září 2013 Vytvoření rámce nástrojů vedoucích ke zkvalitnění."— Transkript prezentace:

1 Vyhodnocení komplexního dotazníkového šetření v obcích Jihomoravského kraje k 31. 12. 2012 Brno, září 2013 Vytvoření rámce nástrojů vedoucích ke zkvalitnění strategického plánování a k podpoře účasti veřejnosti na rozvoji Jihomoravského kraje (CZ.1.04/4.1.01/89.00047) Na průzkumu se podílel: Krajský úřad Jihomoravského kraje Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3, 602 00 Brno www.garep.cz, garep@garep.cz

2 CÍL DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Předmět zakázky:  Vytvoření elektronické databáze údajů z dotazníkového šetření v obcích Jihomoravského kraje  Zpracování analytického dokumentu Vyhodnocení komplexního dotazníkového šetření v obcích Jihomoravského kraje k 31. 12. 2012 včetně grafických příloh (kartogramů, kartodiagramů)  Odborný seminář Cíl:  Vyhodnocení, vytřídění a případné doplnění či oprava informací v databázi Jihomoravského kraje  Získání uceleného přehledu o obcích kraje v oblastech technické infrastruktury, občanské vybavenosti, rozvojových předpokladů, cestovního ruchu a kultury  Srovnání vývoje některých ukazatelů za desetileté období (2002 / 2012)

3 ŠETŘENÝ VZOREK OBCÍ  2002 – 100 % obcí včetně MČ města Brna (nebyly zahrnuty obce přičleněné ke kraji v r. 2005)  2012 – 542 obcí, tj. 80,7 % ze všech obcí JMK  203 (30,5 % ze získaných dotazníků) vyplněno elektronicky (pomocí on-line aplikace)  ostatní zaslány ve wordu nebo naskenované pomocí datové schránky  databáze v prostředí MS Excel OkresPočet obcí celkem Počet obcí, které vyplnily dotazník abs.% Blansko1169783,6 Brno-venkov18714678,1 Břeclav635181,0 Hodonín827287,8 Vyškov806581,3 Znojmo14411177,1 Jihomoravský kraj67254280,7

4 PROBLÉMY ŠETŘENÍ  Šetření nezúčastnily všechny obce kraje a současně řada obcí na některé otázky neodpověděla  Obtížné porovnání s výsledky z roku 2002  Problém věrohodnosti a korektnosti údajů, z nichž řada není vůbec vyplněných a v současné době lze jen obtížně dohledat  V mapových výstupech se proto objeví „bílá místa“, tedy obce, o kterých nebyly získány údaje

5 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ORP - názevPočet obcí Kapacita vedení vyhovuje Technický stav vedení vyhovuje Stav a kapacita trafostanic vyhovuje abs.% % % Jihomoravský kraj54246493,444287,044889,1 Elektrická energie v Jihomoravském kraji Podíl plynofikovaných obcí v okresech

6 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Podíl obcí s nevyhovující kvalitou vody v okresech ORPObec Počet obyvatel Kvalita vodyZdroj Boskovice Lysice1 912NevyhovujeVodovod Vranová334NevyhovujeVodovod Mor. KrumlovSkalice541NevyhovujeVodovod+studny TišnovNíhov210NevyhovujeVodovod+studny Veselí nad Moravou Javorník721NevyhovujeVodovod Suchov509NevyhovujeStudny Žeraviny202NevyhovujeStudny Znojmo Bantice288NevyhovujeStudny Havraníky354NevyhovujeVodovod Korolupy168ZávadnáStudny Křídlůvky235NevyhovujeStudny Slatina253NevyhovujeVodovod+studny Šafov160NevyhovujeStudny Šatov1 147ZávadnáVodovod Tavíkovice587NevyhovujeVodovod+studny Výrovice168NevyhovujeStudny ŽidlochoviceMedlov683NevyhovujeVodovod Obce JMK s kvalitou vody nevyhovující normě ČSN nebo s vodou zdravotně závadnou

7 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ORPObecPočet obyvatel Blansko Bukovina352 Bukovinka481 Habrůvka388 Kulířov187 Šošůvka699 Boskovice Crhov168 Krhov147 Lysice1 912 Okrouhlá569 Sulíkov285 Újezd u Boskovic468 Vanovice534 Vranová334 Hustopeče Borkovany774 Hustopeče5 883 Velké Pavlovice3 076 Ivančice 9 604 Kupařovice265 Nová Ves780 Moravský KrumlovČermákovice95 Rosice 5 790 Šlapanice Babice nad Svitavou1 067 Hostěnice667 Pozořice2 227 TišnovOchoz u Tišnova121 Veselí nad Moravou Nová Lhota689 Suchov509 Velká nad Veličkou2 941 Obce JMK s nevyhovující kapacitou vodovodní sítě

8 Technická infrastruktura – kanalizace v obci: 2002 x 2012

9

10 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ORP - názevPočet obcí Vyhovující stav zajištění dopravní obslužnosti Počet obcíPodíl obcí (%)Počet obyv.Podíl obyv. (%) Blansko363083,346 10086,6 Boskovice615183,646 56094,5 Břeclav161487,552 24194,9 Bučovice161275,05 32036,2 Hodonín151173,345 43082,4 Hustopeče221881,821 67571,2 Ivančice141178,617 07993,5 Kuřim88100,018 594100,0 Kyjov372978,440 41081,7 Mikulov131184,67 96750,4 Moravský Krumlov261973,114 40870,0 Pohořelice9888,910 17993,4 Rosice171694,121 71597,9 Slavkov u Brna151280,017 65188,1 Šlapanice322887,550 28892,4 Tišnov474187,223 12188,1 Veselí nad Moravou201785,025 03965,8 Vyškov342985,338 48489,7 Znojmo857689,472 59494,1 Židlochovice191368,415 72667,1 Jihomoravský kraj54245483,8590 58184,9 Stav zajištění dopravní obslužnosti v obcích Jihomoravského kraje dle ORP

11

12 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Odpadové hospodářství v obcích okresů Jihomoravského kraje v roce 2012

13

14 OBČANSKÁ VYBAVENOST Druh/typ službyCelkemNa 10 tis. obyv. Kadeřnictví, kosmetika 584 8,4 Masáže 236 3,4 Zahradnictví 133 1,9 Fotograf, fotosběrna 83 1,2 Pohřebnictví (vč. hřbitova) 192 2,8 Opravny motorových vozidel 548 7,9 Opravny průmyslového zboží 84 1,2 Stolařství, truhlářství 604 8,7 Zámečnictví, kovářství 331 4,8 Stavební řemesla 765 11,0 Topenář, instalatér 505 7,3 Krejčí, švadlena 178 2,6 Opravny a výrobny obuvi a kožených předmětů 27 0,4 Benzinová stanice 121 1,7 Maloobchod 1 252 18,0 Restaurace 579 8,3 Pohostinství (bez možnosti stravy) 640 9,2 Účetnictví 263 3,8 Pojišťovací služby 174 2,5 Projekční kancelář 104 1,5 Počty vybraných provozoven obchodu a služeb v Jihomoravském kraji

15 xxx  x Absence lékařské ordinace v obcích okresů Jihomoravského kraje v roce 2012

16 OBČANSKÁ VYBAVENOST

17 Podíl obcí se školami v okresech Jihomoravského kraje v roce 2012

18 OBČANSKÁ VYBAVENOST Podíl obcí do 5 000 obyvatel s poštou v okresech Jihomoravského kraje v roce 2012

19 Objekty individuální rekreace na 1 000 obyvatel okresů JMK

20 PRIORITY ROZVOJE OBCÍ 1.Rekonstrukce a modernizace místních komunikací 67,5 % 2.Odpadní vody, kanalizace 58,7 % 3.Podpora občanských, spolkových a volnočasových aktivit 53,9 % 4.Zachování dostupných veřejných služeb (školství, zdravotnictví, soc. služby) 49,6 % 5.Oprava kulturních památek, ochrana hmotného a nehmotného kulturního dědictví v obci 38,6 % 6.Zemědělství a péče o krajinu 36,5 % 7.Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení 35,1 % 8.Rekonstrukce a modernizace silnic 31,4 % 9.Rozvoj podnikatelských aktivit, tvorba nových pracovních míst 24,4 % 10.Zásobování pitnou vodou 21,8 % 11.Rozvoj cestovního ruchu 14,6 % 12.Zajištění přiměřené (funkční) veřejné dopravy 12,9 % 13.Bezpečnost a ochrana před riziky 7,9 % 14.Posílení kvality a kompetence veřejné správy a místních iniciativ 3,9 % 15.Jiné 3,5 %

21 BARIÉRY ROZVOJE OBCÍ 1.Nedostatek pracovních příležitostí v obci a okolí 67,2 % 2.Špatná finanční situace 42,4 % 3.Nedostatek pozemků k dispozici pro výstavbu bytů, firem 34,1 % 4.Neprovedené komplexní pozemkové úpravy 26,8 % 5.Snižování počtu obyvatel 19,0 % 6.Zanedbaná technická infrastruktura 16,2 % 7.Nezájem obyvatel o dění v obci 11,1 % 8.Nedostatečná dopravní obslužnost 6,6 % 9.Špatně dostupné veřejné služby 5,5 % 10.Neschválená územněplánovací dokumentace 3,7 % 11.Jiné 6,1 %

22 ZHODNOCENÍ ROZVOJE JMK V LETECH 2002–2012 Zajištění dopravní obslužnosti v obcích ORP JMK v letech 2002–2012 ZhoršeníSetrvalý stavZlepšení 9,054,633,2 Nabídka (komerčních) služeb v obcích ORP JMK v letech 2002–2012 7,055,424,0 ZhoršeníSetrvalý stavZlepšení

23 ZHODNOCENÍ ROZVOJE JMK V LETECH 2002–2012 ORP s pozitivním vývojem  ORP Mikulov zlepšení stavu technické infrastruktury, zvýšení kvality pitné vody, značná část obcí za uplynulé období vybudovala kanalizaci.  ORP Bučovice širší nabídka služeb a více pozemků pro výstavbu, zlepšení dopravní obslužnosti obcí.  ORP Znojmo velmi výrazně zlepšení dopravní obslužnosti, výrazné zvýšení nabídky komerčních služeb.  Další ORP se zlepšenou situací: ORP Kyjov, ORP Břeclav, ORP Šlapanice, ORP Slavkov u Brna ORP s negativním vývojem  ORP Vyškov, ORP Hustopeče, ORP Pohořelice v řadě obcí pokles kvality vody, zhoršení dostupnosti zdravotní péče.  ORP Kuřim a ORP Rosice zhoršení dostupnosti zdravotní péče a škol.

24 AKTUÁLNÍ POTŘEBY A PROBLÉMY Technická infrastruktura  V cca třetině obcí stále není kanalizace a voda není čištěna  Technický stav infrastruktury pro veřejnou dopravu, v obcích s 5000– 9999 obyvateli nižší spokojenost s dopravní obslužností  Nedostatek sběrných dvorů Občanská vybavenost  Komerční služby v menších obcích  V oblasti zdravotní péče chybí ordinace lékařů přímo v obci  Absence nebo nedostatečná kapacita domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou, nedostatek sociálních bytů nejen pro seniory, ale i pro další cílové skupiny

25 AKTUÁLNÍ POTŘEBY A PROBLÉMY Počet obyvatel Odpadní vody, kanalizace Podpora obč., spolk. a volnočasových aktivit Rekonstrukce a modernizace míst. komunikací 0-19965,051,370,0 200-49963,862,567,8 500-99962,052,768,7 1000-199953,458,0 2000-499937,343,174,5 5000-999941,725,075,0 10000+55,611,166,7 Celkový součet58,753,967,5 Priority rozvoje obcí v Jihomoravském kraji podle velikosti obcí (v %)

26 NÁVRH OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ  Dobudování technické infrastruktury, zejména kanalizací a ČOV  Zlepšení dopravní obslužnosti mikroregionálních center  Pokrytí celého území kraje signálem mobilních operátorů  Budování sběrných dvorů  Rozvoj komerčních služeb v malých obcích  Zvýšení zastoupení lékařských ordinací v malých obcích, alespoň formou dojížďky lékaře  Budování domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou;  Rozvoj ambulantních a terénních sociálních služeb

27 NÁVRH OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ  Spolupráce subjektů při přípravě a realizaci projektů  Vyjednávání s provozovateli či poskytovateli určitých zařízení či služeb o vhodných podmínkách provozu zařízení nebo služeb, o zavedení nových služeb, o změnách ve fungování zařízení nebo služeb atd. + Vyjednávání s centrálními orgány o nastavení podmínek pro provoz zařízení nebo služeb  Finanční podpora, tj. dotace na vybudování či provoz potřebných typů zařízení nebo služeb  Zachování, případě rozšíření krajského POV  Využití nových nástrojů regionální politiky pro období 2014+ (CLLD, nové OP…, zejména OP ŽP a OP Zaměstnanost)  informovanost, školení…  posílení spolupráce a koordinace aktivit

28 SHRNUTÍ  Zlepšení stavu v řadě oblastí, ale někde i zhoršení – vliv polohy, velikosti obce, ale často bez zjevných pravidelností  Doprava díky zavedení IDS JMK na území celého kraje snazší než dříve (i když se vyskytují i opačné případy)  Spádovost do obcí vyšších hierarchických kategorií zůstává neměnná, v kraji dominance Brna  Dlouhodobě existuje několik regionů (např. Vranovsko, Hodonínsko a jiné), kde se kumulují problémy, faktorem perifernost spojená s horší dopravní dostupností a obslužností  V roce 2023 zajistit dotazníky od 100 % obcí, využití pouze elektronické formy, řada údajů lze zjistit jiným způsobem

29 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Vyhodnocení komplexního dotazníkového šetření v obcích Jihomoravského kraje k 31. 12. 2012 Brno, září 2013 Vytvoření rámce nástrojů vedoucích ke zkvalitnění."

Podobné prezentace


Reklamy Google