Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální dávky pro OZP. Sociální dávky Dávky ze systému sociálního zabezpečení, hl.: – Invalidní důchody – Příspěvek na péči – Příspěvky pro zdravotně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální dávky pro OZP. Sociální dávky Dávky ze systému sociálního zabezpečení, hl.: – Invalidní důchody – Příspěvek na péči – Příspěvky pro zdravotně."— Transkript prezentace:

1 Sociální dávky pro OZP

2 Sociální dávky Dávky ze systému sociálního zabezpečení, hl.: – Invalidní důchody – Příspěvek na péči – Příspěvky pro zdravotně postižené

3 Nárok na invalidní důchod (ID)má pojištěnec, který se stal: a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na řádný starobní důchod, popřípadě, byl-li přiznán předčasný trvale krácený starobní důchod, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo se stal b) invalidním následkem pracovního úrazu.

4 Invalidita = pokles prac. schopnosti min o 35% Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

5 Postup při žádosti o ID: 1. žádost se podává na OSSZ (PSSZ, MSSZ) – písemně, na originálním tiskopise 2. nutno předložit potřebné doklady (OP, doklad o studiu, doklad době zaměstnání či náhradní době zaměstnání) 3. nutnost podrobit se vyšetření zdravotního stavu – provádí lékařská posudková služba, i na základě zpráv od obvodního lékaře (pracuje při OSSZ) 4. lhůta na vyřízení žádost 90 dní

6 Možnost odvolat se k nadřízenému orgánu (KSSZ, ČSSZ, MPSV) Pokud se změní zdravotní stav, musí se podat nová žádost. Při souběhu SD a ID se přiznává ten vyšší O ID jde zažádat i před dosažením 18 let (pokud musí skončit se studiem, prací pro úraz, nemoc apod.) ! Osoba pobírající ID ve 3. stupni není nezaopatřené dítě.

7 Příspěvek na péči (PnP) Určený přímo uživatelům sociálních služeb Výše příspěvku - nad 18 let (pod 18 let): 800,- Kč (3 000,- Kč) - stupeň I (lehká závislost) 4 000,- Kč (6 000,- Kč) - stupeň II (stř. těžká závislost) 8 000,- Kč (9 000,- Kč) - stupeň III (těžká závislost) 12 000,- Kč (12 000,- Kč) - stupeň IV (úplná závislost) Do 18 let možnost zvýšení PnP až o 2000 Kč, pokud je příjem pod 2x ŽM

8 Postup při žádosti o příspěvek na péči 1. podání žádosti na na ÚP (nutno na originální formulář- vyplňují se osobní údaji, jak bude příspěvek vyplácen a pokud je to známo, tak i kdo bude poskytovatelem péče). Žádost podává budoucí příjemce nebo jeho zákonný zástupce.

9 2. Úřad provede sociální šetření v bydlišti žadatele (event. v místě pobytu žadatele) - hodnocení 10 oblastí - mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost

10 3. Lékař lékařské posudkové služby (pod OSSZ) provede posouzení zdravotního stavu – vychází z výsledků sociálního šetření, může provést sám doplňující vyšetření či zažádat o speciální vyšetření. 4. Na základě subjektivního hodnocení situace žadatelem, posudku posudkového lékaře a výsledků sociálního šetření rozhodne úřad s rozšířenou působností ve správním řízení o nepřidělení/ přidělení konkrétního stupně příspěvku. 5. V případě nesouhlasu se lze odvolat proti rozhodnutí k vyšší instanci (krajskému úřadu).

11 Při přidělení příspěvku na péči Nutno doložit čerpání (za co - soc. služba, rodinný pečující, asistent soc. péče). Asistent sociální péče – poskytovatel služeb, který není registrovaný, ani není osobou blízkou Pokud je osoba celý měsíc v ústavní zdr. péči na příspěvek nemá nárok U dětí – buď RP nebo PnP

12 Příspěvky pro zdravotně postižené Nově pouze dvě dávky: - příspěvek na mobilitu – příspěvek na zvláštní pomůcky Místo průkazů TP ZTP, ZTP/P – karta sociálních systémů (s Karta)

13 Příspěvek na mobilitu opakovaná, nároková dávka, pro osoby s omezením pohyblivosti či s omezením schopnosti orientovat se v prostoru určená na hrazení nákladů spojených s dopravou výše příspěvku: 400 Kč/měsíc (vlastník nebo provozovatel motorového vozidla či rodič nezl. dítěte)

14 Příspěvek na zvláštní pomůcky jednorázová a nároková dávka, Pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením tato dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), na zakoupení a úpravy motorového vozidla a úpravy bytu

15 Spoluúčast klienta 10 %, min. 1000 Kč (vyjímečně i nižší) Při ceně pomůcky pod 24 000 Kč se hodnotí příjem (musí být pod 8x ŽM) Max. 800 000 Kč během 5 let Max. 350 000 Kč na 1 pomůcku

16 Průkaz OZP – karta sociálních systémů (tzv. sociální karta, sKarta) Elektronická karta pro vyplácení nepojistných sociálních dávek, vč. dávek v nezaměstnanosti, Poslouží k identifikaci a autentizaci občana při komunikaci se st. správou a jako platební karta Má nahradit dosavadní průkazy TP, ZTP a ZTP/P Různé formy vyplácení dávek (výběr na terminálu – bankomatu, nákup zboží v obchodě, omezení na nákup sociálních služeb..) Poskytuje –li soc. služby osoba blízká, zasílání urč. obnosu na její účet

17 Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany Pro osoby starší jednoho roku s postižením, které podstatně omezuje jejich pohyb či orientaci 3 stupně: I.Stupeň – dříve průkaz TP, dnes u 1. stupně II.Stupeň – dříve průkaz ZTP, dnes u 2. st. III.Stupeň – dříve průkaz ZTP/P, dnes u 3. a 4. st

18 Mimořádné výhody I. stupně - dříve průkaz TP Např. ochrnutí HK, amputace DK po bérec, epilepsie Nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopr. prostředcích, Nárok na přednost při osobním projednávání záležitostí (ne nákup, návštěva lékaře)

19 Mimořádné výhody II. stupně - průkaz ZTP Např. hluchota, vysoká amputace DK, Všechny výhody ZP + navíc: Nárok na bezplatnou dopravu MHD Sleva 75 % jízdného ve 2. třídě vlaku ve vnitrostátní přepravě a 75 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

20 Mimořádné výhody III. stupně - průkaz ZTP/P Např. slepota, ztráta HK, hluchoslepota Všechny výhody jako ZTP a navíc: Nárok na bezplatnou dopravu průvodce MHD U úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce.

21 Další výhody pro OZP OZP ( většinou od II. st. závislosti )mají nárok na některé další výhody: – Osvobození od některých správních poplatků (ověření podpisů, zápis automobilu od registru apod.) – Většina operátorů nabízí slevu na tel. tarif – Nárok na zřízení parkovacího místa (rezervé pro konkrétní SPZ) – Nárok na označení vozidla a parkování na místě se symbolem vozíčkáře (žádost MěÚ s rozšiř. Působností) – Sleva u odběratelů plynu a el. energie

22 Zdroje www.mpsv.cz www.dobromysl.cz http://www.dmapraha.cz/static/jak-ziskat- pomucku http://fibromyalgik.webnode.cz/novinky/zivot -s-fibromyalgii/zamestnavani-ozp/ http://fibromyalgik.webnode.cz/novinky/zivot -s-fibromyalgii/zamestnavani-ozp/ www.helpnet.cz


Stáhnout ppt "Sociální dávky pro OZP. Sociální dávky Dávky ze systému sociálního zabezpečení, hl.: – Invalidní důchody – Příspěvek na péči – Příspěvky pro zdravotně."

Podobné prezentace


Reklamy Google