Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, Návrh SÚIP k základním zásadám bezpečnosti vyhrazených.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, Návrh SÚIP k základním zásadám bezpečnosti vyhrazených."— Transkript prezentace:

1 Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz Návrh SÚIP k základním zásadám bezpečnosti vyhrazených technických zařízení Úvod: SÚIP navrhuje zachovat stávající rozsah VTZ – tzn. nerozšiřovat jej, ale ani neomezovat.

2 MPSV SÚIP kontrolní orgán TIČR Skupina I vysoká míra ohrožení HK Skupina II zvýšená míra ohrožení

3 Základní zásady právní úpravy bezpečnosti provozu VTZ Rozdělení VTZ na zařízení elektrická, plynová, tlaková a zdvihací s technickými parametry dle prováděcích právních předpisů Rozdělení VTZ do skupin: I. vysoká míra ohrožení I. vysoká míra ohrožení - tzv. VTZ dozorované - TIČR II. zvýšená míra ohrožení II. zvýšená míra ohrožení - tzv. VTZ revidované – HK ČR

4 Skupina I. vysoká míra ohrožení - tzv. VTZ dozorované - TIČR uvedení do provozu, opravy, rekonstrukce na základě vydaného odborného stanoviska TIČR, že VTZ skupiny I. je schopno bezpečného provozu - měřením, prohlídkou, prováděním zkoušek, vlastní zjištění a závěry (změna postavení TIČR) - odborná způsobilost RT1 - odborná způsobilost montérů plynových zařízení - odborná způsobilost topičů - oprávnění právnických osob (montáže, opravy, rekonstrukce)

5 Skupina II. zvýšená míra ohrožení Skupina II. zvýšená míra ohrožení - tzv. VTZ revidované – HK ČR uvedení do provozu, opravy, rekonstrukce na základě revizní zprávy RT2 zjištěné měřením, zkouškou, prohlídkou, vlastním zjištěním + HK ČR - odborná způsobilost RT2 - odborná způsobilost montérů plynových zařízení - odborná způsobilost topičů - oprávnění právnických osob (montáže, opravy, rekonstrukce) Samostatné oprávnění provozovat činnost RT (posuzování technických vybavení, normy ČSN apod.) jak pro sk. I a II - odpadá !!!

6 SÚIP – kontrolní orgán - vyjádření k PD - stavební povolení - kolaudace - kontrola bezpečného provozu - kontrola šetření příčin PÚ - havárie, selhání zařízení - ukládání opatření - ukládání finančních sankcí - lze nařídit posouzení VTZ (TIČR, RT) - odebírání osvědčení RT - odebírání oprávnění k činnostem

7 Základní rozdělení vyhrazených zdvihacích zařízení Skupina I. – zařízení s vysokou mírou ohrožení života a zdraví osob 1.Jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů o nosnosti přesahující 3 000 kg 2.Pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu přesahující 3 m 3.Stavební výtahy s výškou zdvihu přesahující 3 m, pokud se jimi dopravují také osoby 4.Regálové zakladače

8 Základní rozdělení vyhrazených zdvihacích zařízení Skupina II. – zařízení s vyšší mírou ohrožení života a zdraví osob 1.Výtahy o nosnosti přesahující 100 kg a výšce zdvihu přesahující 2 m, které jsou trvalou součástí budov 2.Zařízení lidové zábavy (s pohyblivými stanovišti osob, s omezeně řízeným pohybem osob, s možností pádu z výšky více než 40 cm) 3.Pohyblivé schody a chodníky

9 Základní rozdělení vyhrazených plynových zařízení Skupina I. – zařízení s vysokou mírou ohrožení života a zdraví osob 1.Zařízení pro výrobu a úpravu plynů pro výrobu hořlavých plynů (generátory na výrobu plynů, zařízení pro výrobu řízených atmosfér, acetylenové vyvíječe) 2.Zařízení pro skladování plynů (plynojemy, tlakové zásobníky plynů s obsahem nad 5m3, podzemní zásobníky) 3.Zařízení pro plnění tlakových nádob plynem včetně tlakových stanic (plnírny LPG, CNG, vodíkové a bioplynové plnící stanice, stabilní hasící zařízení využívající pro hašení technické plyny 4.Zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů (odpařovací stanice kyslíků a ostatních plynů)

10 Základní rozdělení vyhrazených plynových zařízení Skupina I. – zařízení s vysokou mírou ohrožení života a zdraví osob 5.Zařízení pro zvyšování tlaku hořlavých a nebezpečných plynů (kompresorové stanice a dmýchací stanice) a zařízení pro snižování tlaku plynů (regulační stanice plynu nad 4 Bar) 6.Zařízení pro rozvod technických a topných plynů s vysokým tlakem nad 4Bar včetně vzduchu s pracovním přetlakem vyšším než 10 MPa) 7.Zařízení pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým jmenovitým výkonem 0,5 MW a více 8.Zařízení pro chlazení a mrazení nad 500 kg – medium amoniak

11 Základní rozdělení vyhrazených plynových zařízení Skupina II. – zařízení s vyšší mírou ohrožení života a zdraví osob 1.Zařízení pro skladování plynů - zásobníky do 5 m3 2.Zařízení pro snižování tlaku plynů do 4 Bar (regulační stanice) 3.Zařízení pro rozvod technických i topných plynů s tlakem do 4 Bar 4.Zařízení pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým jm. výkonem do 0,5 MW 5.Zařízení pro chlazení a mrazení s množstvím plynu od 100 kg do 500 kg

12 Základní rozdělení vyhrazených tlakových zařízení Skupina I. – zařízení s vysokou mírou ohrožení života a zdraví osob Parní a horkovodní kotle jejichž nejvyšší dovolený tlak (PS) přesahuje 0,5 bar a nejvyšší dovolená teplota (TS) převyšuje bod varu vody při tomto tlaku tzn. 110 0 C. s objemem větším než 2 litry. - viz graf č.5 NV č. 26/2003 Sb. 1. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h. 2. třída – parní kotle s jm. množstvím vyráběné páry nad 50 t/h do 115 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelný výkonem nad 35 MW. 3. třída – parní kotle s jm. množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelný výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně). Pozn. – Určení tlakových nádob do skupiny I. – bude upřesněno.

13 Základní rozdělení vyhrazených tlakových zařízení Skupina II. – zařízení s vyšší mírou ohrožení života a zdraví osob Parní a horkovodní kotle 4. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelný výkonem do 5,8 MW (včetně). Elektro kotle (PS páry větší než 0,5 bar a teplota vody větší než 110 0 C) Kotle s jinou tekutinou než je voda a její pára s PS větším než 0,5 bar Pozn. – Určení tlakových nádob do skupiny II. – bude upřesněno.

14 Základní rozdělení vyhrazených elektrických zařízení Skupina I. – zařízení s vysokou mírou ohrožení života a zdraví osob Zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace Zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob Elektrická zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení výše uvedených.

15 Základní rozdělení vyhrazených elektrických zařízení Elektrické zařízení skupina II. – zařízení s vyšší mírou ohrožení života a zdraví osob Instalace a zařízení užívaná k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití elektrické energie s napěťovými převody vysokého napětí (vn), velmi vysokého napětí (vvn) nebo zvláště vysokého napětí (zvn) se jmenovitým výkonem nad 5 MW Zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím požáru Zařízení silničních vozidel s vestavěným elektrickým vybavením a zařízení sloužící k připojení těchto vozidel na parkovištích a v kempech, pojízdné nebo přepravitelné jednotky Zařízení v objektech pro přechodné ubytování fyzických osob Zařízení na staveništích a demolicích

16 Základní rozdělení vyhrazených elektrických zařízení Elektrické zařízení skupina II. – zařízení s vyšší mírou ohrožení života a zdraví osob Zvláštní a prozatímní zařízení určená k používání na výstavištích, přehlídkách, ve stáních, v lunaparcích, v prozatímních scénických zařízeních, při dočasných kulturních a zábavních akcích, prozatímní zařízení pro zvukové a obrazové přenosy Zařízení o napětí nad 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných nesloužící pro veřejný rozvod podle energetického zákona s přenášeným výkonem větším než 1 MW Zařízení v zemědělských stavbách Zařízení určená na ochranu před účinky atmosferické a statické elektřiny neuvedená ve skupině I. Pozn. – navrhujeme, aby elektrické spotřebiče (dle ČSN 331600 ed.2) nebyly VTZ.

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, Návrh SÚIP k základním zásadám bezpečnosti vyhrazených."

Podobné prezentace


Reklamy Google