Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední vzdělávání Maturitní zkoušky 2014 Porada ředitelů škol a školských zařízení 9. prosince 2014 Liberec Dana Štěpánová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední vzdělávání Maturitní zkoušky 2014 Porada ředitelů škol a školských zařízení 9. prosince 2014 Liberec Dana Štěpánová."— Transkript prezentace:

1 Střední vzdělávání Maturitní zkoušky 2014 Porada ředitelů škol a školských zařízení 9. prosince 2014 Liberec Dana Štěpánová

2 Maturitní zkoušky 2014  Výsledky maturitních zkoušek – jarní a podzimní zkušební období Maturitní zkouška celkem Společná část Profilová část Konal2 6692 6432 678 Uspěl 88 %89 %96 %

3 Přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky  Dílčí zkouška společné části maturitní zkoušky konaná formou písemné práce a ústní formou, zkouška profilové části maturitní zkoušky  § 82 odst. 1 školského zákona: Písemná žádost na krajský úřad; Součinnost poskytuje škola, ČŠI, Centrum; KÚ rozhodne do 30 dnů ode dne doručení žádosti;  § 82 odst. 3 žádost lze podat příslušnému správnímu úřadu do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem.

4 Přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky  Termíny pro podání žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku MZ: Zkušební období Forma zkoušky Období konání zkoušek Termín podání žádosti do 20 dnů JarníPP a DT 2. 5. – 15. 5.Do 4. 6. ÚZ a PZ16. 5. – 10. 6.Do 30. 6. PodzimníPP a DT 1. 9. – 10. 9.Do 30. 9. ÚZ a PZ11. 9. – 20. 9.Do 10. 10.

5 Přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky Jarní zkušební období (MZ 2014)  Celkový počet podaných žádostí19  Ústní forma společné části MZ – AJ 1  Písemná práce společné části MZ – ČJ 6  Písemná práce společné části MZ – AJ 8  Písemná práce společné části MZ – NJ 4  Počet změněných rozhodnutí 3

6 Přezkoumání průběhu a výsledku závěrečné zkoušky Podzimní zkušební období (MZ 2014)  Celkový počet podaných žádostí 10  Ústní forma profilové části MZ – ZSV 1  Ústní forma společné části MZ – NJ 1  Písemná práce společné části MZ – ČJ 2  Písemná práce společné části MZ – AJ 4  Písemná práce společné části MZ – NJ 2  Počet změněných rozhodnutí 1

7 Přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky 2011 - 2014 MZ2011201220132014 PP ČJ2720188 PP AJ7125 PP NJ31746 ÚZ3843 CELKEM452362129

8 Přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky – zjištění KÚ  Jmenování místopředsedy a dalších členů zkušební komise § 35 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., § 3 odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb.);  Jmenování předsedy zkušební komise Žádost o jmenování předsedy i pro obory dobíhající – opravné a náhradní zkoušky; § 74 odst. 7, § 80 odst. 4, § 80a školského zákona  Krátkodobá nepřítomnost předsedy zkušební komise – § 36 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., § 3 odst. 8 vyhlášky č. 47/2005 Sb.;

9 Přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky – zjištění KÚ  Ředitel školy: Zveřejňuje témata povinných a nepovinných zkoušek i dálkovým přístupem na webu školy; Zveřejňuje rozhodnutí o povinných a nepovinných zkouškách na veřejně přístupném místě a dálkovým přístupem; Dokumenty datovat (pozor na termíny); Témata a zadání maturitní práce (profilové části) se zachovávají i pro opravnou a náhradní zkoušku.

10 Přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky – zjištění KÚ  Doporučení: Předem zveřejňovaná témata nečíslovat (žáci si představí konkrétní téma); Při opravné zkoušce z cizího jazyka pozor na 3. část pracovního listu (zpracovává škola), počet témat je nižší než u řádných termínů; Vydat a zveřejnit rozhodnutí ředitele školy o výběru témat; Možnost konzultace i s ČŠI.

11 Přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky – Centrum  Nejčastější důvody pro podání žádosti o přezkum: Rušení v době zkoušky (hluk z chodby, ulice, způsobený zadavatelem, ŠMK, inspektorem ČŠI) – vypnutí školního rozhlasu, zvonku; Kvalita poslechu v didaktických testech CJ – vhodný přehrávač, seznámení zadavatelů s obsluhou, vyzkoušet akustiku místnosti; Škola nezajistila jednu sadu povolených pomůcek do učeben; Spádová škola poskytla školní pomůcky a pomůcky ve vlastnictví žáků odebrala (kontrola pomůcek před konáním zkoušky i administrací, nutno dodržet JZS);

12 Přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky – Centrum  Nejčastější důvody pro podání žádosti o přezkum: Obtíže s nalezením učebny ve spádové škole – dát pokyn do pozvánky, vyvěsit jmenné seznamy; Zkouška nebyla zahájena dle JZS – čas zahájení administrace je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách, do protokolu čas skutečného zahájení a ukončení zkoušky; Pokud objektivní důvody, je možné zahájit zkoušku později, nutno zaznamenat do protokolu; Neumožnění odchodu na toaletu v případech, kdy má žák lékařské potvrzení – zajistit, čas na konání zkoušky se nenavyšuje, o poskytnutí přestávek rozhodne ředitel školy, zajistit pedagogický dozor na chodbě;

13 Přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky – Centrum  Nejčastější důvody pro podání žádosti o přezkum: Nepřiznání statutu cizince – § 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., nutno podat žádost; Žák nepsal na záznamový arch; Organizační incident bez bližší konkretizace.  Nejčastější důvody pro podání žádosti o přezkum – žáci s PUP MZ: Nepřihlášení/nepřiznání uzpůsobení pro konání MZ; Nepřiznání uzpůsobení na základě poradenské zprávy; Neposkytnutí kompenzačních pomůcek; Neuzpůsobení podmínek pro konání MZ v případě kombinace postižení žáka; Posudek PUP obsahuje kompletní výčet uzpůsobení pro danou kategorii a skupinu – nelze zajistit ředitelem veškeré podmínky, nelze objektivně hodnotit písemné práce.

14 Přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky – Centrum  Doporučení: Úzce spolupracovat s poradnami; Při nejasnostech konzultovat s Centrem; V případě více postižení kontaktujte oblastního manažera Centra (nutná důkladná analýza konkrétního případu a individuální přístup).  Přezkum písemných prací: Na základě žádosti je písemná práce přidělena oponentovi; V případě organizačního incidentu vyžádáno vyjádření školy (ŘED, ZAD, ŠMK), případně šetření ČŠI; Centrum na základě závěrů přezkumného řízení a v případě změny bodového hodnocení provede opravu hodnocení PP žáka, vydá nový záznam o hodnocení PP, protokol a vysvědčení.

15 Přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky – Centrum  Personální infrastruktura: Hodnotitel ústní zkoušky ČJL musí mít aktualizační školení (NIDV oslovil hodnotitele ústní zkoušky); Odborná příprava pouze distanční (e-laerningovou) formou Po úspěšném absolvování si účastník vygeneruje nové osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele ústní zkoušky z ČJL; Pozor na termíny pro nominace učitelů do odborné přípravy v IS CERTIS.

16 Děkuji za pozornost Dana Štěpánová dana.stepanova@kraj-lbc.cz 485 226 227


Stáhnout ppt "Střední vzdělávání Maturitní zkoušky 2014 Porada ředitelů škol a školských zařízení 9. prosince 2014 Liberec Dana Štěpánová."

Podobné prezentace


Reklamy Google