Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BOJ PROTI EXTREMISMU – výsledky, úspěchy a další postup plk. JUDr. Jiří Komorous BOJ PROTI EXTREMISMU – výsledky, úspěchy a další postup plk. JUDr. Jiří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BOJ PROTI EXTREMISMU – výsledky, úspěchy a další postup plk. JUDr. Jiří Komorous BOJ PROTI EXTREMISMU – výsledky, úspěchy a další postup plk. JUDr. Jiří."— Transkript prezentace:

1 BOJ PROTI EXTREMISMU – výsledky, úspěchy a další postup plk. JUDr. Jiří Komorous BOJ PROTI EXTREMISMU – výsledky, úspěchy a další postup plk. JUDr. Jiří Komorous 1. náměstek ministra vnitra

2 EXTREMISMUS RadikalizaceRadikalizace ProfesionalizaceProfesionalizace Mezinárodní přesahMezinárodní přesah Násilí a strachNásilí a strach Organizovaná trestnáOrganizovaná trestná činnost činnost → BEZPEČNOSTNÍ PRIORITA Ministerstva vnitra Ministerstva vnitra

3 NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE BOJE PROTI EXTREMISMU Task ForceTask Force Právo shromažďovací a extremistické akcePrávo shromažďovací a extremistické akce Výzkumné akceVýzkumné akce Zneužívání internetuZneužívání internetu Vzdělávání policie a justiceVzdělávání policie a justice Zlepšení organizace práce policieZlepšení organizace práce policie Policejní metodikaPolicejní metodika Infiltrace extremistů od bezpečnostních složekInfiltrace extremistů od bezpečnostních složek PrevencePrevence Aktualizovaná strategieAktualizovaná strategie

4 TASK FORCE Zřízeny 3 skupiny TF: Policejně-zpravodajská – řeší čistě policejní otázkyPolicejně-zpravodajská – řeší čistě policejní otázky Právní – řeší čistě právní témataPrávní – řeší čistě právní témata S nevládními organizacemi, akademiky, zástupci menšin a dalších resortů – řeší převážně možnosti prevence a reaguje na podněty partnerů MV a PČRS nevládními organizacemi, akademiky, zástupci menšin a dalších resortů – řeší převážně možnosti prevence a reaguje na podněty partnerů MV a PČR → Cílem TF je dohlížet nad plněním Strategie boje proti extremismu a reakce na aktuální podněty.

5 PRÁVO SHROMAŽĎOVACÍ A EXTREMISTICKÉ AKCE Dokončen: Manuál ke shromažďováníManuál ke shromažďování Kalendář rizikových dníKalendář rizikových dní Informační materiál ke způsobům uzavírání koordinačních dohod mezi Policií ČR a obcemiInformační materiál ke způsobům uzavírání koordinačních dohod mezi Policií ČR a obcemi → pro obce základní orientace v právní úpravě práva shromažďovacího v ČR → zajišťování veřejného pořádku při konání různých shromáždění na území ČR → rozesláno na všechny krajské úřady – distribuce obcím → rozesláno na všechny krajské úřady – distribuce obcím

6 Konzultační dny pro zpracovatele shromažďovací agendy na krajskýchKonzultační dny pro zpracovatele shromažďovací agendy na krajských úřadech za účasti policejních expertů úřadech za účasti policejních expertů Experti MV se pravidelně podílejí na přednáškové činnosti pro úředníky obcíExperti MV se pravidelně podílejí na přednáškové činnosti pro úředníky obcí Institut pro místní správu organizuje seminář „Obce a extremismus“ za účasti lektorů MVInstitut pro místní správu organizuje seminář „Obce a extremismus“ za účasti lektorů MV PRÁVO SHROMAŽĎOVACÍ A EXTREMISTICKÉ AKCE

7 VÝZKUMNÉ AKTIVITY MV financujeMV financuje celospolečenský výzkum vnímání pravicového extremismu → Výsledky předloží firma STEM do konce roku 2010 do konce roku 2010

8 ZNEUŽÍVÁNÍ INTERNETU Experti z Právnické fakulty UK zpracovaliExperti z Právnické fakulty UK zpracovali studii o možnosti postihu neonacistických webů hostovaných v USA → výsledky budou zveřejněny v nejbližší době Připravuje se projekt pro lepší komunikaci mezi PČR a veřejností při hlášení nelegálního a nežádoucího obsahu na Internetu – tzv. policejní internetová HelplinePřipravuje se projekt pro lepší komunikaci mezi PČR a veřejností při hlášení nelegálního a nežádoucího obsahu na Internetu – tzv. policejní internetová Helpline

9 VZDĚLÁVÁNÍ POLICIE A JUSTICE Probíhá školení policejníhoProbíhá školení policejního managementu managementu – velitelů bezpečnostních opatření – velitelů bezpečnostních opatření v oblasti taktiky v oblasti taktiky v oblasti komunikace s médii, v oblasti komunikace s médii, davem a postiženými obyvateli davem a postiženými obyvateli CÍL → maximálně korektní a vstřícný postup vůči nezúčastněným občanůmCÍL → maximálně korektní a vstřícný postup vůči nezúčastněným občanům → rychlý a razantní postup vůči těm, kteří porušují zákon → rychlý a razantní postup vůči těm, kteří porušují zákon

10 ZLEPŠENÍ ORGANIZACE PRÁCE POLICIE Strukturální změny v uspořádáníStrukturální změny v uspořádání Služby kriminální policie a vyšetřování na úseku extremismu CÍL → zajistit efektivnější postup v boji proti extremismu CÍL → zajistit efektivnější postup v boji proti extremismu------------------------------------------------------------------------------ Týmy s cílem rozkrývat extremistické skupiny + stíhat ideologické vůdce hnutíTýmy s cílem rozkrývat extremistické skupiny + stíhat ideologické vůdce hnutí Pracovní skupiny složené z pracovníků problematiky z územních odborů vytvořené v rámci krajských ředitelství policiePracovní skupiny složené z pracovníků problematiky z územních odborů vytvořené v rámci krajských ředitelství policie Koordinační skupina v rámci ÚSKPV, členy odborníci na informační kriminalituKoordinační skupina v rámci ÚSKPV, členy odborníci na informační kriminalitu

11 Březen 2009 – zahájena činnost Národního kontaktního bodu pro terorismusBřezen 2009 – zahájena činnost Národního kontaktního bodu pro terorismus - odhalování a vyšetřování teroristické a extremistické činnosti - odhalování a vyšetřování teroristické a extremistické činnosti - specializované analytické pracoviště PČR - specializované analytické pracoviště PČR------------------------------------- Zřizovány další speciální pořádkové jednotky – kromě Prahy a Brna ještě na severní Moravě a v severních ČecháchZřizovány další speciální pořádkové jednotky – kromě Prahy a Brna ještě na severní Moravě a v severních Čechách ZLEPŠENÍ ORGANIZACE PRÁCE POLICIE

12 POLICEJNÍ METODIKA Novelizovány interní metodické pokyny související s extremismemNovelizovány interní metodické pokyny související s extremismem Vznikl manuál pro velitele opatření pro zvládání extremistických akcíVznikl manuál pro velitele opatření pro zvládání extremistických akcí Pro potřeby policie – databáze se znaleckými posudky, rozsudky, normy, významné případy, analýzy a příklady dobré praxePro potřeby policie – databáze se znaleckými posudky, rozsudky, normy, významné případy, analýzy a příklady dobré praxe → šetří finanční prostředky → šetří finanční prostředky → šetří čas soudním znalcům → šetří čas soudním znalcům

13 Nastaven nový systém v personální politice výrazně snižující možnost infiltrace extremistůNastaven nový systém v personální politice výrazně snižující možnost infiltrace extremistů do bezpečnostních složek V policejních databázích lustrováni uchazeči o práci v PČR, Armádě ČR, budou lustrováni i uchazeči o práci u Celní správy, Vězeňské služby a uchazeči o vybrané profese v rámci HZS.V policejních databázích lustrováni uchazeči o práci v PČR, Armádě ČR, budou lustrováni i uchazeči o práci u Celní správy, Vězeňské služby a uchazeči o vybrané profese v rámci HZS. Nabídku s lustracemi dostanou i ředitelé vybraných obecních policií.Nabídku s lustracemi dostanou i ředitelé vybraných obecních policií. ZAMEZENÍ INFILTRACE EXTREMISTŮ DO BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

14 PROJEKT ÚSVIT Harmonogram: 17. září 2009 - ministrem vnitra17. září 2009 - ministrem vnitra schválena realizace projektu schválena realizace projektu 23. září 2009 - představení23. září 2009 - představení projektu na tiskové konferenci projektu na tiskové konferenci v Mostě v Mostě Říjen až prosinec 2009 – konkrétní jednání k realizaci projektu v Severočeském krajiŘíjen až prosinec 2009 – konkrétní jednání k realizaci projektu v Severočeském kraji 20. ledna proběhlo vyhodnocení projektu Úsvit za rok 2009 a jeho plánování pokračování v roce 201020. ledna proběhlo vyhodnocení projektu Úsvit za rok 2009 a jeho plánování pokračování v roce 2010

15 CÍL PROJEKTU Reaguje na způsob životaReaguje na způsob života lidí v sociálně vyloučených lidí v sociálně vyloučených lokalitách, zejména Romů lokalitách, zejména Romů → cílem projektu je „odebrání témat“ extremistickým uskupením → cílem projektu je „odebrání témat“ extremistickým uskupením (stranám a hnutím, které hlásají rychlé řešení otázky „společensky nepřizpůsobivých Romů“ a získávají podporu části veřejnosti pro své mocenské a politické cíle) (stranám a hnutím, které hlásají rychlé řešení otázky „společensky nepřizpůsobivých Romů“ a získávají podporu části veřejnosti pro své mocenské a politické cíle)

16 HODNOCENÍ Projekt je úspěšný a významně ovlivnil bezpečnostní situaci ve městech, které se do něj aktivně zapojily.Projekt je úspěšný a významně ovlivnil bezpečnostní situaci ve městech, které se do něj aktivně zapojily. Pozitivní přínos je patrný zejména v oblasti extremismu a rasové diskriminace, v sociálně vyloučených lokalitách pomohl nastartovat procesy sociální integrace trvalejšího charakteru.Pozitivní přínos je patrný zejména v oblasti extremismu a rasové diskriminace, v sociálně vyloučených lokalitách pomohl nastartovat procesy sociální integrace trvalejšího charakteru.

17 LOKALITY V roce 2009 realizovalo projekt město MostV roce 2009 realizovalo projekt město Most Na rok 2010 je k realizaci připraveno 7 měst: Most, Litvínov, Děčín, Karviná,Na rok 2010 je k realizaci připraveno 7 měst: Most, Litvínov, Děčín, Karviná, Orlová, Havířov, Ostrava. Zájem projevily Trmice, Obrnice, Kolín, Opava a další.Zájem projevily Trmice, Obrnice, Kolín, Opava a další.

18 OBSAH PROJEKTU Realizace projektů spolufinancovaných MV ČR na prevenci kriminality:Realizace projektů spolufinancovaných MV ČR na prevenci kriminality: Zapojení obyvatel rizikových lokalit do prevence kriminality a zajišťování veřejného pořádku.Zapojení obyvatel rizikových lokalit do prevence kriminality a zajišťování veřejného pořádku. Zapojení terénních romských mentorů do práce s osobami, kterým byl soudem udělen alternativní trest veřejně prospěšných prací.Zapojení terénních romských mentorů do práce s osobami, kterým byl soudem udělen alternativní trest veřejně prospěšných prací. Vzdělávání úředníků obcí, příslušníků Městské policie a PČR, zaměřené na specifika práce v sociálně vyloučených lokalitách a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i samospráv v oblasti prevence zadlužování a finanční gramotnosti.Vzdělávání úředníků obcí, příslušníků Městské policie a PČR, zaměřené na specifika práce v sociálně vyloučených lokalitách a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i samospráv v oblasti prevence zadlužování a finanční gramotnosti. Podpora alternativních metod výuky v rámci předškolního a školního vzdělávání – Rozšířená estetická výchova, která přináší zájem rodičů i dětí o výuku. (V Mostě bude projekt nadále financován z ESF).Podpora alternativních metod výuky v rámci předškolního a školního vzdělávání – Rozšířená estetická výchova, která přináší zájem rodičů i dětí o výuku. (V Mostě bude projekt nadále financován z ESF).

19 JAK DÁL Pokračování činnostiPokračování činnosti nízkoprahového zařízení pro děti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a komunitní a sociální a mládež a komunitní a sociální práce Chanov včetně doučování, práce Chanov včetně doučování, přípravy na profesní uplatnění přípravy na profesní uplatnění a protidluhové poradenství. a protidluhové poradenství. Další rozvoj projektu „Bezpečný dům“Další rozvoj projektu „Bezpečný dům“ – zajišťuje spoluúčast obyvatel v bytových domech, kde bydlí, na pracích souvisejících s jejich úpravou, zajištění instalace zabezpečovacích prvků ochrany majetku, vytvoření pracovního místa domovníka. – zajišťuje spoluúčast obyvatel v bytových domech, kde bydlí, na pracích souvisejících s jejich úpravou, zajištění instalace zabezpečovacích prvků ochrany majetku, vytvoření pracovního místa domovníka. Duben 2010 – rozhodnutí o rozšíření projektu do dalších lokalit – zejména severní Čechy a severní Morava.Duben 2010 – rozhodnutí o rozšíření projektu do dalších lokalit – zejména severní Čechy a severní Morava.

20 JAK DÁL 2011 – Systém včasné intervence Projekt zaměřený na multidisciplinární práci s dětmi ohroženými sociálním prostředím, sociálně patologickým vývojem a kriminalitou.Projekt zaměřený na multidisciplinární práci s dětmi ohroženými sociálním prostředím, sociálně patologickým vývojem a kriminalitou. CÍL → nastavit systém spolupráce, koordinace činností a přenosu informací mezi PČR, Městskou policií, soudy, státními zástupci a Probační a mediační službou.CÍL → nastavit systém spolupráce, koordinace činností a přenosu informací mezi PČR, Městskou policií, soudy, státními zástupci a Probační a mediační službou. Externí partneři projektu – školy, školská zařízení, zdravotnická zařízení a další subjektyExterní partneři projektu – školy, školská zařízení, zdravotnická zařízení a další subjekty

21 PREVENCE Speciální školení pro Antikonfliktní týmy (i na mezinárodní úrovni) Informační servis na webu MV ČR a PČR na vyšší úrovni; kvartální zprávy BIS o scéně Policisté jako lektoři učitelů v projektu pro školy „Dovedu to pochopit – Hrozby neonacismu“ Připravuje se analytický materiál k tzv. deradikalizaci z příkladů dobré praxe v ČR i v zahraničí na základě zkušeností Evropské sítě expertů na radikalizaci při Evropské komisi a německého státního i nestátního sektoru

22 AKTUALIZOVANÁ STRATEGIE BOJE PROTI EXTREMISMU Schválena vládou dne 3. května 2010Schválena vládou dne 3. května 2010 Zaměřuje se více na preventivní opatření a vzdělávací aktivityZaměřuje se více na preventivní opatření a vzdělávací aktivity Pokračuje v osvědčených postupechPokračuje v osvědčených postupech Klade si za cíl zlepšit a doplnit servis veřejnostiKlade si za cíl zlepšit a doplnit servis veřejnosti Zvyšuje profesionalitu pracovníků v boji proti extremismuZvyšuje profesionalitu pracovníků v boji proti extremismu Pilíře zůstávají…Pilíře zůstávají… Informovanost a osvětaInformovanost a osvěta VzděláváníVzdělávání Spolupráce s partnerySpolupráce s partnery Profesionalizace a imunita (lustrace)Profesionalizace a imunita (lustrace) Efektní a korektní postup proti extremistickým akcímEfektní a korektní postup proti extremistickým akcím

23 NOVINKY STRATEGIE Zřízení policejní internetové HelplineZřízení policejní internetové Helpline Vzniká ucelená soustava policejního vzdělávání v oblasti extremismu, zaměření i na Základní odbornou přípravuVzniká ucelená soustava policejního vzdělávání v oblasti extremismu, zaměření i na Základní odbornou přípravu Inspirace v zahraničí při koncipování tzv. deradikalizačních projektůInspirace v zahraničí při koncipování tzv. deradikalizačních projektů Spolupráce s úřadem vlády, více spolupráce s nevládním sektorem a akademikySpolupráce s úřadem vlády, více spolupráce s nevládním sektorem a akademiky Koncem května dokončena nová metodika pro vyšetřování extremistické trestné činnosti s důrazem na rasový motivKoncem května dokončena nová metodika pro vyšetřování extremistické trestné činnosti s důrazem na rasový motiv Kvartální zpráva BIS o scéně určené laické a odborné veřejnostiKvartální zpráva BIS o scéně určené laické a odborné veřejnosti

24 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "BOJ PROTI EXTREMISMU – výsledky, úspěchy a další postup plk. JUDr. Jiří Komorous BOJ PROTI EXTREMISMU – výsledky, úspěchy a další postup plk. JUDr. Jiří."

Podobné prezentace


Reklamy Google