Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj pohybových schopností ve školní TV Pohybové schopnosti jsou souhrnem integrovaných a relativně samostatných dispozic subjektu, potřebných ke splnění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj pohybových schopností ve školní TV Pohybové schopnosti jsou souhrnem integrovaných a relativně samostatných dispozic subjektu, potřebných ke splnění."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj pohybových schopností ve školní TV Pohybové schopnosti jsou souhrnem integrovaných a relativně samostatných dispozic subjektu, potřebných ke splnění pohybového úkolu. (Čelikovský a kol. 1990) (Čelikovský a kol. 1990)

2 Klasifikace pohybových schopností ► SÍLA :1. izometrická, statická síla 2. izotonická, dynamická síla ► RYCHLOST:1. silová rychlost 2. lokomoční rychlost 3. reakční rychlost 4. akční ► VYTRVALOST :1. lokální - statická - dynamická - dynamická 2. všeobecná vytrvalost 3. rychlostní vytrvalost ► OHEBNOST (POHYBLIVOST) :1. statická 2. dynamická ► ROVNOVÁHA :1. statická 2. dynamická 3. balancování předmětů

3 Determinace pohybových schopností ► Kondičně determinované závislé na bioenergetickém zabezpečení závislé na bioenergetickém zabezpečení Síla, Vytrvalost, Rychlost částečně Síla, Vytrvalost, Rychlost částečně ► Koordinačně determinované determinované řízením a regulací pohybů determinované řízením a regulací pohybů Obratnost, Rovnováha, Rychlost Obratnost, Rovnováha, Rychlost ► Nejednoznačně determinované Ohebnost, Rovnováha Ohebnost, Rovnováha

4 Fyziologický základ PS ► Rychlostní a silové schopnosti Základem je aktivace bílých „rychlých“ svalových vláken (FG = fast glykolitic) - rychlý nástup maximální kontrakce - vysoký výsledný výkon - nízká odolnost vůči únavě - převládá neoxidativní způsob krytí energie (laktátový) ► Vytrvalostní schopnosti Základem je zapojení červených „pomalých“ svalových vláken (SO = slow oxidative) - pomalejší nástup - nižší výsledný výkon - vysoká odolnost proti únavě - oxidativní krytí energetických potřeb ► Rychlostně vytrvalostní schopnosti Vhodné strukturní předpoklady mají „rychlá“ oxidativně-glykolitická svalová vlákna (FOG = fast-oxidative- glykolitic). Kombinace vlastností obou předchozích typů. Zastoupení typů svalových vláken v kosterním svalstvu je podmíněno funkcí (flexory, extenzory) a interindividuálně je podmíněno geneticky. V průběhu ontogeneze lze modifikovat nediferencovaná vlákna v tendenci FG →FOG → SO. Dědičná determinace rychlostně silových schopností je vyšší než u vytrvalostních schopností.

5 Silové schopnosti Síla je schopnost překonávat vnější odpor svalovým úsilím podle zadaného pohybového úkolu. (Čelikovský a kol. 1985) - izometrická, statická = pomalá síla - izotonická, dynamická síla - pomalá síla - rychlostní síla V průběhu ontogeneze dochází k nerovnoměrnému rozvoji jednotlivých svalových skupin. Svalové dysbalance jsou způsobovány i způsobem života. Mladší školní věk - věnovat pozornost rozvoji velkých sval. skupin zajišťujícím držení těla (vzpřimovač páteře, břišní svaly, mezilopatkové svaly). Střední školní věk - prioritně rozvíjet dynamické silové schopnosti, vhodné je spojení s rozvojem rychlostních schopností Starší školní věk - je možno rozvíjet i izometrickou sílu

6 Rozvoj silových schopností ve školní TV ► přirozené posilování vhodné pro všechny věk. kategorie, vychází z přirozených pohybových činností (běhy, skoky, šplh, úpoly, gymnastická cvičení,...) ► komplexní metoda rozvoj více poh. schopností v jedné vyuč. jednotce.Výběr cvičení a dávkování přizpůsobit rozvoji síly ► metoda opakovaných úsilí vhodné pro rozvoj rychlostně silových schopností - cvičení s menší zátěží prováděná co nejrychleji s přestávkami Dávkování a výběr cviků je třeba přizpůsobit věkové kategorii a úrovni žáků !! Senzitivní období k rozvoji silových schopností : ► rychlostně-silové schopnosti : 8 - 14 let ► statická síla a silová vytrvalost : 14 - 18 let

7 Rychlostní schopnosti Rychlost je schopnost měnit polohu těla, jeho částí nebo objektu v co nejkratším čase nebo s co nejvyšší frekvencí. (Čelikovský a kol. 1985) - reakční rychlost = schopnost reagovat na podnět v co nejkratším čase - akční rychlost = rychlost acyklických pohybů (odraz, hod,...) - lokomoční rychlost = rychlost cyklických pohybů (běh, kolo,...) - silová (odporová) rychlost (cyklických i acyklických pohybů) - překonávání určitého odporu co nejrychleji Rychlostní schopnosti jsou nejvíce ze všech podmíněny geneticky. Pro rychlostní projev je velmi důležité i správné technické provedení pohybu.

8 Rozvoj rychlostních schopností ve školní TV Hry, běžecká a skokanská cvičení, starty z poloh, chytání a házení,... Je třeba cvičení modifikovat dle věku, pohlaví a úrovně žáků. ► je třeba dbát na správné technické provedení pohybu ► neprovádět rychlostní cvičení v únavě ► dostatečný čas na zotavení ► trvání cvičení (max. rychlost cca 7-10 sec.) Senzitivní období k rozvoji rychlostních schopností : ► reakce a frekvenční schopnosti : 6 - 12 let ► akční a odporová rychlost : 8 - 14 let

9 Vytrvalostní schopnosti Vytrvalost je schopnost k dlouhodobému provádění motorické činnosti bez poklesu její intenzity. (Čelikovský a kol. 1985) - lokální svalová vytrvalost (izolovaných svalových skupin) - statická - dynamická - dynamická - všeobecná vytrvalost (zapojení více svalových skupin) - jedná se především o aerobní vytrvalost - rychlostní vytrvalost = anaerobní vytrvalost Vytrvalostní schopnosti mají komplexní povahu. Aerobní vytrvalost je možno rozvíjet již od mladšího školního věku, je třeba dobře motivovat Anaerobní vytrvalost až ve starším školním věku

10 Rozvoj vytrvastních schopností ve školní TV ► Metoda souvislá nepřetržité, rovnoměrně prováděná cvičení s nízkou zátěží (volný klus, nepřetržité, rovnoměrně prováděná cvičení s nízkou zátěží (volný klus, sportovní hry) sportovní hry) ► Metoda střídavá v průběhu cvičení se mění intenzita prováděného cvičení (fartlek, v průběhu cvičení se mění intenzita prováděného cvičení (fartlek, lyže,...) lyže,...) ► Metoda intervalová vhodná pro starší školní věk a pro sportovní trénink. Měníme trvání, vhodná pro starší školní věk a pro sportovní trénink. Měníme trvání, intenzitu zátěže a dobu odpočinku intenzitu zátěže a dobu odpočinku Senzitivní období k rozvoji rychlostních schopností : ► aerobní vytrvalost : 6 - 19 let ► anaerobní vytrvalost : 14 - 19 let

11 Obratnost Souhrn schopností lehce a účelně koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobovat se měnícím se podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost a rychle si osvojovat nové pohyby. (Čelikovský a kol. 1985) Má multifaktorový charakter : - kinestetická diferenciální schopnost - reakční schopnost - rytmická schopnost - rovnováha K rozvoji obratnosti se využívá obvyklých cvičení ve ztížených podmínkách, koordinačně-asymetrických cvičení, manipulací s předměty (např. míče),... Její rozvoj často probíhá i skrytě při rozvoji ostatních pohybových schopností.

12 Pohyblivost, ohebnost Schopnost vykonávat pohyby ve velkém rozsahu (Kos 1985). Biologickým základem jsou : - utváření kostry a kloubních spojení - elasticita svalů a vazů a šlach - pohlaví Sekundárně je pohyblivost ovlivněna i věkem, únavou, teplotou, rezistencí vůči bolesti, rozcvičením. Rozdělení z hlediska provádění pohybu: ► statická x dynamická ► aktivní x pasivní Senzitivní období pro rozvoj pohyblivosti : 7 - 15 let Metody rozvoje :- strečink (aktivní, pasivní) - švihová cvičení - relaxační cvičení


Stáhnout ppt "Rozvoj pohybových schopností ve školní TV Pohybové schopnosti jsou souhrnem integrovaných a relativně samostatných dispozic subjektu, potřebných ke splnění."

Podobné prezentace


Reklamy Google