Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2014 RNDr. Alexander Černý Akademický senát dne 5. května 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2014 RNDr. Alexander Černý Akademický senát dne 5. května 2015."— Transkript prezentace:

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2014 RNDr. Alexander Černý Akademický senát dne 5. května 2015

2 Hospodářský výsledek UTB (v tis. Kč) Hlavní činnostVýnosyNákladyHV 20141 141 4281 140 390+ 1 038 20131 036 2871 034 375+ 1 912 Doplňková činnostVýnosyNákladyHV 201447 27533 730+ 13 545 201339 99626 925+ 13 071  Meziroční pokles HV v hlavní činnosti o 45,7 %  Meziroční nárůst HV v doplňkové činnosti o 3,5 % Hospodářský výsledek UTB dle Výkazu zisku a ztráty Akademický senát dne 5. května 2015

3 Podíl účetních jednotek na HV v roce 2014 Akademický senát dne 5. května 2015

4 Vývoj použitých provozních příspěvků a dotací v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč)

5 Akademický senát dne 5. května 2015 Vývoj použitých kapitálových příspěvků a dotací v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč)

6 Akademický senát dne 5. května 2015 Vývoj použitých příspěvků a dotací celkem v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč)

7 Financování v roce 2014 z veřejných zdrojů (v tis. Kč) StrukturaPoužitoZ toho vyplaceno ve mzdách*) Celkem prostředky z veřejných zdrojů1 332 388349 184 v tom - přes kapitolu MŠMT (včetně VaV) 713 179275 021 - VaV z ostatních veřej. zdrojů31 49610 217 - dotace na programy strukt. fondů575 35463 946 - ostatní veřejné zdroje12 3590 *) zahrnuty DPP, DPČ, autorské honoráře externím pracovníkům Akademický senát dne 5. května 2015

8 Výnosy hlavní činnosti za rok 2014 (v tis. Kč) VýnosyPodíl Celkové výnosy UTB v hlavní činnosti1 141 428 100 % z toho provozní dotace883 024 77,4 % jiné ostatní výnosy*)186 605 16,3 % tržby z prodeje služeb37 627 3,3 % zúčtování fondů27 362 2,4 % ostatní6 810 0,6 % *) zejména zúčtování odpisů u majetku pořízeného z dotace (168 396 tis. Kč), výnosy ve formě poplatků za studium – tvorba stipendijního fondu (11 005 tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

9 Vývoj celkových výnosů dle Výkazu zisku a ztráty v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

10 Vývoj (reálných) výnosů v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

11 Provozní dotace a příspěvky201120122013 2014 Ukazatel A+K (vzdělávání)574 138515 915517 493499 785 Podpora studentů52 05845 39443 51042 014 Rozvoj VŠ16 84018 13518 95218 889 Mezinárodní spolupráce8 6945 8987 68510 563 Podpora na specifický vysokoškolský výzkum14 04817 95921 66821 833 Výzkumné záměry14 263000 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace24 44445 91155 26773 630 ERDF (OP VaVpI)7 55135 54054 61985 267 ESF (OP VK, OP LZZ)44 88858 83658 29082 180 Grantová agentura ČR9 0447 01310 6229 262 Technologická agentura ČR012 44920 33119 604 Ministerstvo vnitra2 3802 1152 173809 Ministerstvo zemědělství05401 5211 821 Výnosy provozní dotace dle Výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

12 Provozní dotace a příspěvky201120122013 2014 Ministerstvo zdravotnictví4106447100 Ministerstvo průmyslu a obchodu232400 Národní program udržitelnosti0001 699 Územně samosprávní celky1 7061 7751 9161 608 Zahraniční dotace7 94510 7788 86412 094 Ostatní dotace8 7151 4801 3362 171 Celkem787 147780 405824 957883 229 Výnosy provozní dotace dle Výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

13 Výnosy v tis Kč201120122013 2014 Prodej služeb56 98370 61671 78076 630 Tržby za prodané zboží7 4006 5446 3026 118 Aktivace1 414701995748 Úroky z bankovních účtů2 4602 6633 0122 447 Sml. pokuty a úroky024001 736 Kurzové zisky478126758153 Zúčtování fondů16 64419 06417 06828 463 Jiné ostatní výnosy97 883100 594140 032181 225 Výnosy – spoluřešitelské projekty16 09813 74710 3165 457 Tržby z prodeje majetku10111898122 Přijaté příspěvky (dary)2 1241 3489652 375 CELKEM VÝNOSY201 585215 761251 326305 474 Ostatní výnosy 2011 - 2014 Akademický senát dne 5. května 2015

14 Výnosy v roce 2014 dle zdrojů (v tis. Kč) Pozn.: bez zúčtování odpisů, fondů a aktivace Akademický senát dne 5. května 2015

15 Podíl výnosů účetních jednotek na celkových výnosech v roce 2014 Pozn.: bez zúčtování odpisů, fondů a aktivace Akademický senát dne 5. května 2015

16 Podíl tržeb účetních jednotek z prodeje služeb ve 2014 Akademický senát dne 5. května 2015

17 Vývoj výnosů celoživotního vzdělávání (v tis. Kč) Součást2011201220132014 Fakulta technologická0000 Fakulta logistiky a krizového řízení 16939214390 Fakulta aplikované informatiky 109228151203 Fakulta multimediálních komunikací 331348216238 Fakulta managementu a ekonomiky 1 9632 4301 845522 Fakulta humanitních studií1 2189949811 177 Rektorát (realizace U3V)656630527702 Celkem4 4464 6693 9343 232 Akademický senát dne 5. května 2015

18 Investiční dotace a příspěvky201120122013 2014 ukazatel A+K (vzdělávání)36 30029 00020 00019 500 ukazatel D,F,G,I (rozvoj VVŠ)14 82619 28912 21012 050 Programové financování MŠMT4 13911 26400 Výzkumné záměry2 600000 Institucionální podpora na dlouhodobý rozvoj010 0006 70710 545 Specifický vysokoškolský výzkum0200580500 ERDF (OP VaVpI)59 733208 916442 647404 491 ESF (zejména OP VK)2 6911 5583 6052 073 Ministerstvo vnitra07203600 MPO95 31383 44700 GAČR1 736000 Zahraničí120000 Celkem217 458364 394486 109449 159 Vývoj: Investiční dotace a příspěvky (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

19 Vývoj hospodaření KMZ v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč) KMZ - stravování2011201220132014 výnosy stravování24 22424 57424 70624 210 náklady stravování26 79525 93926 37624 366 Celkem- 2 571- 1 365- 1 670- 156 KMZ - ubytování2011201220132014 výnosy ubytování21 96521 95822 41122 393 náklady ubytování19 50219 40219 58620 170 Celkem2 4632 5562 8252 223 Akademický senát dne 5. května 2015

20 Vývoj nákladů KMZ v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč) Náklady2011201220132014 spotřeba materiálu8 7708 1609 1078 733 spotřeba energie5 6936 4646 1885 564 prodané zboží3 7083 6833 7073 301 opravy a udržování1 9632 1371 5291 376 služby4 5774 8974 5814 556 osobní náklady12 78412 24812 68713 016 odpisy (včetně tzv. dotačních) 4 6704 3644 3354 292 ostatní náklady (včetně vnitropodnikových) 4 1323 3883 8283 698 Celkem46 29745 34145 96244 536 Akademický senát dne 5. května 2015

21 Vývoj výnosů KMZ v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč) Výnosy (včetně vnitropodnikových) 2011201220132014 výnosy dotace4 5463 9023 7623 546 výnosy stravování zaměstnanců1 7962 1442 3642 323 výnosy - příspěvek UTB na stravování 2 0862 0972 0232 062 výnosy stravování studentů6 7947 0267 2516 965 výnosy stravování ostatní, prodej zboží 8 1698 3148 6908 153 výnosy ubytování studentů16 55016 44316 13716 357 výnosy – zúčtování odpisů u majetku pořízeného z dotace 2 9302 7432 7672 652 ostatní výnosy3 3183 8634 1234 545 Celkem46 18946 53247 11746 603 Akademický senát dne 5. května 2015

22 NákladyPodíl Celkové náklady UTB v hlavní činnosti1 140 390 100 % z toho osobní náklady473 819 41,5 % jiné ostatní náklady*)197 807 17,3 % odpisy dlouh. majetku175 141 15,4 % ostatní služby115 545 10,1 % spotřeba materiálu104 251 9,2 % cestovné33 456 2,9 % spotřeba energie23 015 2,0 % ostatní17 356 1,6 % *) zejména tvorba fondů, vyplacená stipendia studentům, převody prostředků společně realizovaných studijních programů (IMS, VOŠE, VOŠP) Náklady hlavní činnosti UTB za rok 2014 (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

23 Přehled účetních nákladů UTB za roky 2011 - 2014 Náklady v tis. Kč2011 2012 20132014 Spotřeba materiálu65 34762 92066 529109 412 Spotřeba energie26 34526 16524 83223 927 Prodané zboží4 8414 4804 2443 929 Opravy a udržování9 68610 52812 06810 891 Cestovné22 06422 28628 31434 077 Náklady na reprezentaci 1 679 2 3762 1882 333 Ostatní služby138 894137 253116 937121 732 Mzdové náklady333 332336 643352 378366 660 Zákonné soc. a zdrav.pojištění107 566109 081113 824118 473 Ostatní sociální pojištění1 92664710 Zákonné sociální náklady971530331336 Ostatní sociální náklady1 574911 Silniční daň12210193 Daň z nemovitostí494893 82 Akademický senát dne 5. května 2015

24 Přehled účetních nákladů UTB za roky 2011 - 2014 Náklady v tis. Kč2011201220132014 Ostatní daně a poplatky8089041 0941 237 Sml. pokuty a úroky z prodlení180000 Ostatní pokuty a penále392606245464 Odpis nedobytné pohledávky794450 Kurzové ztráty264528266342 Dary396682520483 Manka a škody23115 Jiné ostatní náklady169 979158 538199199 854 Odpisy dlouh. majetku92 690104 277135175 566 Zůstat.cena prod.dl. majetku006917 Poskytnuté členské příspěvky7911 0861 0941 183 Daň z příjmů1 2203 5001 9423 023 Celkem981 197983 2241 061 3001 174 120 Akademický senát dne 5. května 2015

25 Vybrané náklady za rok 2014 (v tis. Kč) Součásti a výzkumná centraSpotřeba materiáluz toho drobný majetek Fakulta technologická15 9936 197 Fakulta logistiky a krizového řízení2 9932 103 Fakulta aplikované informatiky3 8321 842 Fakulta multimediálních komunikací5 3652 001 Fakulta managementu a ekonomiky7 1122 637 Fakulta humanitních studií4 6303 016 Univerzitní institut1 529318 Koleje a menza8 733345 Knihovna6294 Rektorát8 6853 082 Celoškolská střediska19 59016 810 CEBIA-Tech2 4651 146 Centrum polymerních systémů27 85625 586 Celkem109 41265 087 Akademický senát dne 5. května 2015

26 Přehled spotřeby materiálu za rok 2014 (v tis. Kč) Spotřeba materiáluv tis. Kč nákup drobného majetku evidovaného (zejména v rámci OP VaVpI, příspěvku MŠMT, OP VK) 64 610 potraviny6 824 propagační předměty2 274 laboratorní potřeby2 732 laboratorní materiál a sklo3 364 chemikálie3 666 čistící prostředky1 823 kancelářské potřeby2 489 pořízení knih4 511 materiál pro opravy a údržbu (instal., zámečnický, elektro,..)2 725 spotřeba tonerů do tiskáren2 255 Akademický senát dne 5. května 2015

27 Přehled spotřeby materiálu za rok 2014 (v tis. Kč) Spotřeba materiáluv tis. Kč pohonné hmoty, motorové oleje1 176 spotřební materiál k výpočetní technice700 noviny, časopisy725 nákup drobného majetku neevidovaného476 materiál pro výtvarné obory300 fotomateriál290 ostatní nedaňové náklady275 osobní ochranné prostředky255 nádobí182 spotřeba materiálu – ostatní (tisky publikací, sborníků, diplomů, materiál pro zakázky, apod.) 7 591 materiál pro výrobu skript169 Celkem109 412 Akademický senát dne 5. května 2015

28 Cestovné za rok 2014 (v tis. Kč) Součásti a výzkumná centraZahraničíTuzemsko Fakulta technologická1 9511 176 Fakulta logistiky a krizového řízení428473 Fakulta aplikované informatiky4 552979 Fakulta multimediálních komunikací2 290843 Fakulta managementu a ekonomiky8 7912705 Fakulta humanitních studií975309 Univerzitní institut832290 Koleje a menza129 Knihovna11280 Rektorát1 986702 Celoškolská střediska599135 CEBIA-Tech2 009147 Centrum polymerních systémů1 397286 Celkem25 9238 154 Akademický senát dne 5. května 2015

29 Cestovné dle zdrojů za rok 2014 (v tis. Kč) Součásti a výzkumná centraZdroj 1100Ostatní zdroje Fakulta technologická1 3761 750 Fakulta logistiky a krizového řízení275626 Fakulta aplikované informatiky1 1134 417 Fakulta multimediálních komunikací1 4621 671 Fakulta managementu a ekonomiky98110 515 Fakulta humanitních studií483801 Univerzitní institut431 078 Koleje a menza030 Knihovna48145 Rektorát5342 154 Celoškolská střediska600134 CEBIA-Tech1901 967 Centrum polymerních systémů01 684 Celkem7 10526 972 Akademický senát dne 5. května 2015

30 Struktura vyplacených stipendií 2014 (v tis. Kč) Druh stipendiaVyplacenoPodíl za vynikající studijní výsledky 1 9462,5 % za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí 5010,6 % za výzkumnou, vývojovou a inovační činnost dle zvl. právního předpisu (zákon č. 130/2002 Sb.) 9 68912,5 % v případě tíživé sociální situace studenta 1 2311,6 % v případech zvláštního zřetele (zejména ubyt. stipendia) 30 50539,3 % na podporu studia v zahraničí 12 84416,5 % na podporu studia v ČR 6 4078,2 % studentům doktorských studijních programů 14 56418,8 % Celkem77 687100 % Akademický senát dne 5. května 2015

31 Vyplacená stipendia v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč) Součásti a výzkumná centra2011201220132014 Fakulta technologická17 07815 24215 96418 438 Fakulta logistiky a krizového řízení1 9851 8762 0661 870 Fakulta aplikované informatiky11 21211 93011 74112 433 Fakulta multimediálních komunikací5 1815 5186 9887 540 Fakulta managementu a ekonomiky17 58114 68313 19814 687 Fakulta humanitních studií5 1714 4524 6645 345 Univerzitní institut68000 Rektorát12 62612 89313 54616 653 Celoškolská střediska702596736453 CEBIA-Tech3597482251 Centrum polymerních systémů7101217 Celkem71 71067 28769 39777 687 Akademický senát dne 5. května 2015

32 MzdyOONPodíl Kapitola 333 – MŠMT bez VaV217 14316 35163,7 % Kapitola 333 – MŠMT VaV39 39142011 % VaV z ostatních zdrojů národní9 0151 1782,8 % VaV z ostatních zdrojů zahraniční0240 % Operační programy EU – OP VK24 81114 18910,6 % Operační programy EU – OP VaVpI24 7325036,9 % Operační programy EU – ostatní8800 % Doplňková činnost6 7081 9452,4 % Ostatní zdroje9 2154612,6 % Celkem za UTB331 10335 071100 % Mzdy za rok 2014 dle zdrojů (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

33 Vývoj mzdových nákladů dle zdrojů v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč) – bez OON Akademický senát dne 5. května 2015

34 Vývoj mzdových nákladů - DPP, DPČ v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

35 Osobní nákladyCelkové výnosyPodíl 485 4701 188 70340 % Podíl osobních nákladů na celkových výnosech za rok 2014 (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

36 RokPočetZměnaZměna v % 2014843- 2- 0,2 % 2013845+ 1+ 0,1 % 2012844- 5- 0,5 % 2011849+ 20+ 2,4 % 2010829+ 30+ 4,1 % 2009796+ 55 + 7,4 % 2008741+ 101+ 15,7 % Přepočtený počet zaměstnanců UTB Akademický senát dne 5. května 2015

37 Průměrná měsíční mzda dle kategorií a zdrojů za rok 2014 (v tis. Kč) KategorieKap. 333 MŠMTOst. zdrojeCelkem UTB Pedagog. pracovník VaV63 66744 74451 952 Profesor49 95141 90548 577 Docent46 74744 88746 414 Odborný asistent34 36740 60635 194 Asistent28 41940 18129 802 Lektor28 19041 50028 973 Vědecký pracovník41 44031 63933 852 Ostatní (THP, dělník)27 18229 54027 630 Pracovník KMZ13 00815 11714 679 Celkem za UTB33 14431 38432 731 Ost. zdroje: zejména VaV mimo MŠMT, OP EU, fondy, doplňková činnost Akademický senát dne 5. května 2015

38 Stav finančních prostředků na běžných účtech UTB RokPočet bankovních účtů k 31. 12. 2014 Stav k 31. 12. v tis. Kč*) 201437635 667 201341692 444 201248605 810 201154606 033 201042401 558 200931300 337 200820227 832 *) zahrnuje zejména prostředky fondů UTB, dále prostředky na samostatných účtech pro projekty OP VaVpI (147 931 tis. Kč) a OPVK (21 506 tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

39 Vývoj stavu fondů od roku 2008 (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

40 Vývoj stavu fondů od roku 2008 (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

41 Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace veřejné vysoké školy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období roku 2014 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. V Brně, dne 31. března 2015 Ing. Rostislav Chalupa Ing. Miroslav Hořický oprávnění KA ČR č. 1245 oprávnění KA ČR č. 0713 Akademický senát dne 5. května 2015

42 Děkuji za pozornost Závěr Akademický senát dne 5. května 2015


Stáhnout ppt "VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2014 RNDr. Alexander Černý Akademický senát dne 5. května 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google