Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled k 5.10.2009. ZÁKON O EGOVERNMENTU Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PSP ČR 25.6. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled k 5.10.2009. ZÁKON O EGOVERNMENTU Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PSP ČR 25.6. 2008."— Transkript prezentace:

1 Přehled k 5.10.2009

2 ZÁKON O EGOVERNMENTU Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PSP ČR 25.6. 2008 Schválen Senátem PČR 17.7. 2008 Publikován ve Sbírce zákonů 19.8.2008 Účinnost od 1.7.2009

3 DATOVÁ SCHRÁNKA JE: Elektronické úložiště, které slouží k:  doručování dokumentů orgánů veřejné moci,  provádění úkonů vůči veřejné moci. Zpráva, dodaná přes datovou schránku, plně nahrazuje doporučenou zásilku, a to i do vlastních rukou !!! DATOVÁ SCHRÁNKA NENÍ: Email ani elektronický archiv!

4 DORUČENÍ DO DATOVÉ SCHRÁNKY Dokument dodaný do datové schránky je doručen  okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba mající dle svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu  nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty Obdoba zásilky do vlastních rukou, ale v elektronické podobě.

5 ÚHRADA ZA PROVOZ SYSTÉMU DATOVÝCH SCHRÁNEK  Právnické a fyzické osoby budou využívat systém datových schránek zcela zdarma  Orgány veřejné moci – podílí se na úhradě za provoz datových schránek na základě počtu odeslaných transakcí  Ministerstvo vnitra ČR hradí rozesílání přístupových údajů a zajištění dostupnosti a funkčnosti systému datových schránek Novela zák. č.300/2008 Sb., schválená Parlamentem ČR: Úhrada za provoz ISDS se platí ze státního rozpočtu

6 DRUHY DATOVÝCH SCHRÁNEK Datová schránka orgánu veřejné moci Zřízena do 90ti dnů od účinnosti zákona, centrální orgány, kraje, obce, měst. části, ČT, ČRo, zdrav. pojišťovny, samospr. komory Datová schránka právnické osoby Povinná pro PO zapsané v obch. rejstříku, zřízena ze zákona do 90ti dnů od účinnosti, nebo bezprostředně po zapsání do obch. rejstříku Datová schránka fyz. osoby podnikající Zřízena na žádost do 3 dnů, povinná pro advokáty, daňové poradce*) a insolvenční správce *) ze zákona až za 3 roky Datová schránka fyzické osoby Zřízena na žádost do 3 dnů, žádost se podává na MV, Czech POINTech

7 JAK SI DATOVOU SCHRÁNKU ZŘÍDÍM ? Orgán veřejné moci (OVM), právnické osoba  datová schránka se zřizuje ze zákona, na základě údajů ve státních informačních systémech (např. obchodní rejstřík) Fyzické osoby a ostatní  Od 1.7.2009 mohou podat žádost na Czech POINTu, MV ČR atd… Jak poznám, že mi byla DS zřízena?  Vedoucí orgánu, statutární zástupce obdrží do vl. rukou zásilku s přístupovými údaji a návodem k používání  Orgán veřejné moci může požádat o zřízení dalších datových schránek  PO nebo FO vykonávající st. správu může požádat, aby její DS plnila funkci OVM

8 PŘÍSTUP DO DATOVÉ SCHRÁNKY Oprávněná osoba  Fyzická osoba  Fyzická osoba podnikající  Statutární orgán  Člen statutárního orgánu  Vedoucí organizační složky  Vedoucí orgánu veřejné moci Administrátor  Osoba, určená může být určen oprávněnou osobou Pověřená osoba  Osoby určené oprávněnou osobou nebo administrátorem

9 JAK SE DOSTANU DO DATOVÉ SCHRÁNKY? Webový portál  jednoduchá aplikace, dostupná prostřednictvím internetu  funkce pro odesílání a příjem datových zpráv  zcela dostačující pro jednotlivce a malé organizace Rozhraní spisových služeb  umožní přímé propojení ze spisovou službou či jinou aplikací  komfortní propojení z funkcemi spisové služby Autorizace  Každý přístup musí být autorizován oprávněnou osobou, administrátorem nebo pověřenou osobou

10 KOMUNIKACE S DATOVOU SCHRÁNKOU

11 WEBOVÝ PORTÁL  slouží k využívání služeb ISDS fyzickými osobami, ale rovněž administrátory úřadů  není třeba instalovat žádný software  stačí jen běžný počítač, webový prohlížeč a přístup k internetu DEMO přístupné k veřejnému testování! www.datoveschranky.info

12 PRÁCE S WEBOVÝM PORTÁLEM - ZMĚNA UŽIVATELSKÉHO HESLA Doporučeným úkolem bude změna vašeho uživatelského hesla. Heslo, které jste obdrželi elektronickou poštou je vygenerované pro první přihlášení a na vás bude si ho změnit – nahradit heslem svým vlastním.

13 PRÁCE S WEBOVÝM PORTÁLEM - ZMĚNA UŽIVATELSKÉHO HESLA Potvrzením stiskem tlačítka Změnit heslo se nové heslo stane aktivním, o čemž vás informuje zpráva Heslo bylo úspěšně změněno. Klepněte na tlačítko Zpět v okně zprávy.. Pod výchozím heslem poslaným poštou se můžete přihlásit maximálně pětkrát. Proto při příštím přihlášení již použijte nové heslo.

14 AKTIVACE DATOVÉ SCHRÁNKY Datová schránka ve výchozím stavu není aktivovaná a neobsahuje žádné datové zprávy. Každou datovou schránku je zapotřebí aktivovat; ať již teď tu zkušební, tak později vaši schránku „ostrou“. Teprve pak můžete odesílat a přijímat datové zprávy.

15 AKTIVACE DATOVÉ SCHRÁNKY Pokud jste si vyzkoušeli doporučená nastavení a chcete stránku aktivovat, klepněte na odkaz Aktivovat datovou schránku v pravém dolním rohu okna. Tím jednou pro vždy opustíte prostředí pro aktivaci a můžete se ke své schránce přihlásit a začít ji používat.

16 SPRÁVA CERTIFIKÁTŮ

17

18 PŘIDÁNÍ POVĚŘENÉ OSOBY Pokud požadujete přidat k datové schránce novou oprávněnou osobu, klepněte v sekci Přidat uživatele na tlačítko Přidání oprávněné osoby. Poté ve formuláři Přidání oprávněné osoby vyplňte:

19 PŘIDÁNÍ POVĚŘENÉ OSOBY Dále se zpřístupní sada zaškrtávacích políček, jejichž pomocí lze oprávněné osobě nastavit práva: Číst zprávy, které nejsou označeny do vlastních rukou. Číst všechny zprávy, tedy i ty, které jsou určeny do vlastních rukou Vytvářet a odesílat datové zprávy. Prohlížet seznamy došlých i odeslaných zpráv a doručenek. Vyhledávat datové schránky

20 AUTOMATICKÉ DORUČENÍ INFORMACÍ O DOŠLÝCH ZPRÁVÁCH Avizování zpráv elektronickou poštou Zasílání notifikací elektronickou poštou je zdarma. Nastavení požadavku na doručení Adresu, na kterou budete chtít informace zasílat, zapište do pole Adresa elektronické pošty. Za jaké situace vám má být zásilka s informacemi odeslána, můžete nastavit zaškrtnutím jednoho nebo několika políček pod adresou.

21 DORUČOVÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ Co mám dělat, když mi nepřišly přihlašovací údaje?

22 DORUČOVÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ Otázka: Co mám dělat, když mi nepřišly přihlašovací údaje? Odpověď:Volejte infolinku na tel. čísle 270 005 200 Operátor prověří:  zda vám byla datová schránka zřízena  zda byly odeslány přístupové údaje  v jakém stavu doručení se přístupové údaje nachází Dle výsledku buď doporučí vhodný postup nebo zaznamená incident, který předá k řešení příslušnému subjektu (t.j. MV nebo ČP nebo TO2)

23 DORUČOVÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ Změny v oblasti doručování 1)Opětovné rozeslání na soukromé adresy Vzhledem k velkému počtu zásilek, určených pro statutární zástupce právnických osob, které se nepodařilo doručit, rozhodl Řídící výbor projektu zaslat přístupové údaje znovu, a to na adresu bydliště, tak jak je uvedena v obchodním rejstříku. Zásilky budou zasílány jen těm statutárním zástupcům, kteří nepřevzali první zásilku. 2)Zasílání do zahraničí Současně zavádíme zasílání přístupových údajů do zahraničí, a to dle seznamu zemí, do kterých Česká pošta umí doručovat v režimu do vlastních rukou adresáta.

24 AKTUÁLNÍ STATISTIKY ZŘIZOVÁNÍ A VYUŽITÍ DATOVÝCH SCHRÁNEK (k 27.9.)

25

26 PRŮBĚH NÁBĚHOVÉHO OBDOBÍ Od 1.7.2009 je ISDS provozován téměř bez neplánovaných výpadků! ISDS nevykazuje závažné závady a splňuje požadavky zákona č.300/2008. Bezpečnostní auditor svým předběžným výrokem “posvětil” spuštění ISDS. Plánované víkendové odstávky, které se odehrávají jednou za dva týdny, jsou nutné vzhledem funkcionalitám, které na poslední chvíli přinesla novela zákona a také kvůli změnovým požadavkům. Průběžně vylepšujeme informační stránky a návody. Například přibyl návod na instalaci kořenových certifikátů a návod na instalaci XML zásuvného modulu.

27 DATOVÉ SCHRÁNKY - HARMONOGRAM od 1. července 2009 START !!! Zřizování datových schránek ze zákona (orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obch. rejstříku), zřizování datových schránek na základě žádosti, rozesílání přístupových údajů 1. listopad 2009Automatická aktivace datových schránek, které dosud nebyly aktivovány. od 1. ledna 2010možnost zasílání elektronických faktur B2B, B2C, C2C prostřednictvím ISDS od 1. července 2010možnost zasílání jakýchkoliv dokumentů B2B, B2C, C2C prostřednictvím ISDS Přechodné období

28 CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ Dokončení bezpečnostního auditu ✓ zadal provozovatel ISDS = Česká pošta s.p. ✓ realizuje auditorská společnost KMPG Připravit novou verzi ISDS s ohledem na požadavky zákona účinné od 1.1.2010, což je především zasílání písemností mezi soukromými subjekty navzájem. Definování formátu elektronické faktury + memorandum výrobců ERP systémů

29 INFORMAČNÍ ZDROJE www.datoveschranky.info Základní zdroj informací o datových schránkách. Obsahuje například:  Metodické postupy implementace pro různé typy subjektů  Často kladené otázky  Dokumenty ke stažení  Zákony a vyhlášky  Provozní řád  Žádost o zřízení datové schránky  Technické požadavky  Aktuality  Formulář pro odeslání dotazu

30 INFORMAČNÍ ZDROJE http://www.datoveschranky.info/seznam.php

31 INFORMAČNÍ ZDROJE http://www.datoveschranky.info/seznam2.php

32 INFORMAČNÍ ZDROJE Informační linka Pracovní dny od 8-18 hodin Poskytuje:  všeobecné informace  technickou podporu uživatelům Novinka od října:  Operátoři infolinky mohou zjistit:  Zda byla datová schránka zřízena  Zda byly odeslány a doručeny přístupové údaje  Proč nebyla datová schránka zřízena


Stáhnout ppt "Přehled k 5.10.2009. ZÁKON O EGOVERNMENTU Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PSP ČR 25.6. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google