Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZBOR SOUČASNÉ SITUACE V ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ VZHLEDEM K DOPADŮM NA OBCE Členská schůze Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje Hrádek, 18.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZBOR SOUČASNÉ SITUACE V ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ VZHLEDEM K DOPADŮM NA OBCE Členská schůze Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje Hrádek, 18."— Transkript prezentace:

1 ROZBOR SOUČASNÉ SITUACE V ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ VZHLEDEM K DOPADŮM NA OBCE Členská schůze Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje Hrádek, 18. 2. 2016 Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava petr.tomanek@vsb.cz

2 Úvodem Výklad je zaměřen na aspekty RUD pro obce resp. další otázky příjmů a hospodaření obcí. Výklad sleduje dvě roviny: – makroekonomickou (pohled na hospodaření obcí jako celek), – mikroekonomickou (dopady na jednotlivé obce). Zahrnuje hodnocení dopadů zmíněných na schůzi zástupců SMO, SPOV, SMS MAS dne 2. 2. 2016 v Praze (dále označeno SMO). RUD pro obce je součástí daňových příjmů obcí, které tvoří největší část příjmů obcí (vývoj struktury příjmů obcí – viz následující tabulka). Použité údaje jsou do roku 2014 (skutečnost roku 2015 v potřebné struktuře ještě nebyla k dispozici). Snaha o systémový (objektivizovaný) pohled na problematiku.

3 Vývoj struktury příjmů rozpočtů obcí ČR 2007200820092010 2011201220132014 oček.sk. 2015 predikce 2016 mld. Kč % % % % % % % % % % Daňové příjmy 141,456,5154,457,2136,652,2142,9 50, 4 141,951,8145,560,3161,761,9170,160,9 172,162,5184,770,3 Nedaňové příjmy 249,625,89,626,610,227,29,6 29,510,828,811,929,211,233,311,9 28,910,528,911,0 Kapitálové příjmy 124,815,55,713,95,312,74,5 8,83,28,73,77,52,96,32,3 5,72,15,42,1 Přijaté transfery 72,829,174,027,484,632,3100,8 35, 5 93,834,258,124,162,724,069,424,9 68,824,943,816,6 PŘÍJMY CELKEM 250, 2 100269,7100261,7100283,6100 274,1100241,1100261,1100279,1100 275,5100262,8100

4 Daňové příjmy obcí pravidla RUD, schválené změny 2016 2017 Stimulační daně: Daň z nemovitých věcí 100 % Daň z příjmů FO z podnikání (30 %)0 % Daň z příjmů FO ze závislé činnosti (1,5 %) Daň z příjmů právnických osob (PO = obec)100 % Sdílené daně: 23,58 %* Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 23,58 % Daň z příjmů FO z podnikání (z 60 %) 23,58 % Daň z příjmů FO srážková 23,58 % Daň z příjmů PO 20,83 % Daň z přidané hodnoty 21,4 % * do roku 2015 byl podíl 22,57 %

5 Kritéria sdílení daní pro obce 10 % Prostý počet obyvatel 3 % Započtená katastrální výměra obce (max. 10 ha na obyvatele) 7 % Počet dětí v MŠ a žáků ZŠ 80 % Přepočtený počet obyvatel (přepočítací koeficienty a koeficienty postupných přechodů)

6 Přepočítací koeficienty *pro jednotlivé obce dále upraveno koeficienty postupných přechodů Přepočítací koeficient Hlavní město Praha4,0641 Plzeň2,2961 Ostrava2,2961 Brno2,2961 Ostatní obce *1,0000

7 Koeficienty postupných přechodů Obce s počtem obyvatel od – do Koeficient postupných přechodů Násobek postupných přechodů 0 – 501,00001,0000 x počet obyvatel obce 51 – 2 0001,070050 + 1,0700 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 50 2 001 – 30 0001,15232 136,5 + 1,1523 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 2 000 30 001 – a více1,366334 400,9 +1,3663 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 30 000

8 Dopady kritérií na rozpočty obcí Kritérium: prostý počet obyvatel (10 % podíl) V roce 2012: 1,1 tis. Kč na 1 obyvatele V roce 2013: 1,2 tis. Kč na 1 obyvatele V roce 2014: 1,3 tis. Kč na 1 obyvatele Kritérium: započtená katastrální výměra (3 % podíl) V roce 2012: 42,8 tis. Kč/km 2 V roce 2013 (po změně RUD): 48,2 tis. Kč/km 2 V roce 2014: 51,2 tis. Kč/km 2 (u obcí překračující 10 ha na obyvatele závisí výnos na počtu obyvatel, tato úprava se výrazněji dotýká cca 100 obcí ) Kritérium: dítě (žák) (7 % podíl) V roce 2013: 7,8 tis. Kč na žáka V roce 2014: 8,0 tis. Kč na žáka V roce 2015: 8,2 tis. Kč na žáka (oček. skutečnost) V roce 2016: 8,6 tis. Kč na žáka (predikce)

9 Dopady kritérií na rozpočty obcí Kritérium: počet zaměstnanců (1,5 % podíl DP FO ZČ) V roce 2012: 385 Kč na 1 zaměstnaného V roce 2013: 390 Kč na 1 zaměstnaného V roce 2014: 410 Kč na 1 zaměstnaného (průměr je 45 % k počtu obyvatel obcí; hodnoty se v obcích pohybují od 0 po 780 %) Kritérium – výnos DP FO SVČ (30 % podíl dle bydliště FO) = průměr za obce ČR V roce 2012: 180 Kč na 1 obyvatele V roce 2013: 195 Kč na 1 obyvatele V roce 2014: 155 Kč na 1 obyvatele V roce 2015: cca 130 Kč na 1 obyvatele (oček. skutečnost)

10 Vývoj podílů daní sdílených obcemi v % 2001 2002 - 2007 2008 - 2011 2012 2013 - 2015 20162017 Daň z nemovitých věcí100 Daň z příjmů FO z podnikání30 0 Daň z příjmů FO ze závislé čin.01,5 Daň z př.práv. osob (PO = obec)100 Daň z příjmů FO ze záv. čin.20,59 21,4 22,8723,58 Daň z příj. FO z pod. (z 60 %*)20,59 21,4 23,58 Daň z příjmů FO srážková20,59 21,4 23,58 Daň z příjmů PO20,59 21,4 23,58 Daň z přidané hodnoty20,59 21,419,9320,83 21,4

11 Dopad změny RUD na obce v roce 2017 zrušení 30 % podílu DPFO SVČ a nahrazení zvýšeným podílem DPH 21,4 % a) Makroekonomický dopad na obce jako celek: = beze změn další legislativy kladný Propočet na základě očekávaných hodnot výnosů daní za rok 2015: výnos DP FO SVČ pro obce (ze složky 30 %): 0,8 mld. Kč nárůst příjmů z DPH (změna ze 20,83 % na 21,4 %): 1,83 mld. Kč výsledek: kladný rozdíl 1,03 mld. Kč (cca + 100 %) = působení dalších změn legislativy (změny ve slevách na dani, evidence tržeb, ….) ? = z hlediska obcí načasováno v nevhodný okamžik (náhrada provedena při výrazně nízkých hodnotách DP FO SVČ) = dopad představuje stabilizaci příjmů obcí z dlouhodobého hlediska b) Mikroekonomický - individuální dopad na jednotlivé obce: = obce s podprůměrným výnosem = zvýšení zdrojů = obce s nadprůměrným výnosem (v případě 2x větší než průměr) = snížení zdrojů (individuální dopad) = řešení spravedlnosti mezi obcemi (viz dále)

12 Dopad změny RUD na obce v roce 2017 zrušení 30 % podílu DPFO SVČ a nahrazení zvýšeným podílem DPH 21,4 % c) Problém „spravedlnosti“ současného systému (30 % daň): = výnos pro obce ovlivňuje nejen podnikatelská aktivita SVČ v obci, ale způsob jejich zdanění (např. paušální náklady, v jiných případech počet vyživovaných osob z důvodů slev na dani apod.) – viz modelový propočet d) Zrušením 30 % podílu se v podstatě ruší stimulační složka = oček.: snížení zájmů obcí o podporu podnikání v obci K diskusi: = možnosti obcí při ovlivňování (podpoře) podnikání FO (?) = vzhledem ke klesajícímu výnosu daně (od roku 2005) by tato změna z makroekonomického hlediska byla pro obce výhodnější dříve – viz násl. graf = vzhledem k možným změnám legislativy (např. při předpokladu přijetí elektronické evidence tržeb) by zřejmě byla změna výhodnější později (?) = nestabilita velkých daňových poplatníků v případě přechodu na právnickou osobu

13 Daň z příjmů fyzických osob z podnikání stimulační část poskytovaná obcím (30 % dle bydliště podnikatele; v tis. Kč)

14 Modelový propočet výnosů daně z příjmů fyzických osob pro obce KčObec AObec BObec CObec DObec E Jeden podnikatel Příjem z podnikání (hrubý zisk)133 333160 000200 000266 666400 000 Daň19 99524 00030 00039 99060 000 Sleva na dani na poplatníka24 840 Celková zaplacená daň z příjmů005 16015 15035 160 Výnos daně pro obec (30 %)001 5484 54510 548 Obec Počet podnikatelů65432 Příjem z podnikání (hrubý zisk) v obci 800 000 Výnos daně pro obec (30 %)006 19213 63521 096

15 Sdílení daní mezi státem a obcemi podíl výnosů sdílených daní: obce vers. stát Podíl výnosů sdílených daní: obce vers. stát je založen na srovnání daní, které v daném roce získal do svého rozpočtu stát a kolik obce. Jde o tyto typy daňových příjmů: Stát: = daň z příjmů fyzických osob (všechny části) = daň z příjmů právnických osob = daň z přidané hodnoty = spotřební daně = daně z majetkových a kapitálových převodů Obce: = daň z příjmů fyzických osob (všechny části) = daň z příjmů právnických osob (bez daní placených obcemi) = daň z přidané hodnoty = daň z nemovitých věcí

16 Podíl výnosů sdílených daní: obce vers. stát graf vývoje 2000 – 2014

17 Vývoj podílu výnosů sdílených daní: obce vers. stát příčiny změn: 2007 u obcí pokles DP FO SVČ, u státu přírůstek spotřebních daní 2009 výrazný pokles DP FO SVČ 2011 výrazný pokles DP FO SVČ 2012 pokles příjmů z majetkových daní státu Poznámka: Z významnějších daňových příjmů nejsou sdíleny mezi státem a obcemi pouze spotřební daně, nicméně jejich přírůstek např. v období 2012 až 2014 je velmi malý resp. jde o absolutní pokles.

18 Diskutovaná kritéria RUD Zvýšení kritéria počtu dětí a žáků z 7 na 9 % (SMO) požadavek je v podstatě objektivní s tím, že průměrné výdaje obcí na žáka jsou vyšší, resp. existují rozdíly mezi obcemi (hodnocení za základě výdajů z hospodaření obcí v podstatě není možné, vhledem k existenci dotací) Zařazení jiných daní do sdílených daní v rámci RUD (z daní tam nejsou zařazeny: spotřební daně vč. energetických, daň z nabytí nemovitých věcí a silniční daň): – Spotřební daně: vývoj je závislý na prováděných změnách zdanění (např. tabákové výrobky), způsob zdanění (jednotkové) nereaguje na změny cen – Daň z nabytí nemovitých věcí (je příjmem SR) výnos je malý – Silniční daň výnos relativně malý jde do SFDI (vazba na území by byla problematická) Ve vztahu k daním zařazeným do příjmů obcí je potřebné sledovat dvě hlediska: – V případě jejich sdílení (určitým procentem jako současné daně) = zvýší se „společné dýchání“ příjmů obcí a státního rozpočtu – V případě snahy o jejich spojení s konkrétní obcí = problémem je existence možné vazby ve vztahu vznik daně ve vztahu ke konkrétní obci, což z pohledu současné „globalizované“ ekonomiky je to obtížné (nevhodné), což by se projevilo neopodstatněnými rozdíly mezi obcemi (bylo by je nutno vyrovnat) Počet obyvatel nad 65 let (SMO) (resp. jiná kritéria obdobného typu) – smysl jejich uplatnění by byl v tom případě, že podmínky demografické struktury jednotlivých obcí by byly výrazně odlišné a pokud by bylo možno specifikovat konkrétní oblasti výdajů obcí s tím spojené

19 Diskutovaná kritéria RUD apod. Stimulační složka RUD (zrušený 30 % podíl obcí na výnosu DP FO SVČ) – nahrazení jiným kritériem, možné by bylo např. zvýšení podílu dle počtu zaměstnanců na území obce (vč. SVČ) Navrácení příspěvků na přenesený výkon státní správy na úroveň roku 2011 2010 (není v RUD) (SMO): – provedená změna, tj. navýšení v roce 2010 bylo dána na základě v té době existujících podkladů o nákladech obcí na přenesený výkon státní správy (po odečtení příjmů ze správních poplatků) – současný systém je založen na velikosti správních obvodů (počet obyvatel) a druhu přeneseného výkonu státní správy a hodnoty jsou „korigovány“ velikostí obcí (výhodnější prostředky na obyvatele pro menší obce) – vzhledem k současnosti jsou výdaje na přenesený výkon státní správy zřejmě vyšší (platy, energie apod.); problémem je stanovení velikosti nákladů (v řadě obcí je oddělení samosprávných činností a přeneseného výkonu obtížné) – uvažuje se o jiném způsobu financování přeneseného výkonu státní správy (výkonové), (MV ČR) – obdobný problém stanovení nákladů na úkon – zahrnutí do RUD se jeví nevhodné (např. příjmy z RUD jsou odvíjeny od vývoje ekonomiky, nicméně náklady na státní správu s tím přímo nesouvisí) Příspěvek pro obce na zajištění veřejného opatrovnictví (SMO) – souvisí s činnostmi obecně ukládanými legislativou obcím (měly by být oceněny náklady a promítnuto formou dotací, případně RUD do zdrojů obcí)

20 Změna loterijního zákona 2016 Příjmy podle loterijního zákona (SMO): a) část odvodu z loterií a jiných podobných her: příjem rozpočtů obcí 80 % (20 % státní rozpočet) 2015 63 % obce, 37 % státní rozpočet výnos pro jednotlivou obec podle počtu povolených přístrojů v obci k povoleným přístrojům v ČR = celkový výnos pro obce za rok 2014 byl 4,9 mld. Kč b) odvod z loterií a podobných her (mimo a)) : příjem rozpočtů obcí 30 % (70 % státní rozpočet) výnos pro jednotlivou obec - podílí se na výnosu dle stejného podílu, kterým se obec podílí na výnosu DPPO v rámci RUD = celkový výnos pro obce za rok 2014 byl 0,6 mld. Kč = na obyvatele cca 34 Kč Ad a) Loterijní zákon – specifika dopadu na několik obcí ČR: = některé obce mají z uvedených příjmů (VHP) příjmy v rozsahu přes 100 tis. Kč/obyv.

21 ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY RUD = potřeba ekonomicky propracovaného a zdůvodněného zásahu do RUD (výrazný zásah) s těmito hlavními změnami: zrušení koeficientů dle velikosti obcí (nahrazení novými kritérii) vymezení nových (dalších) kritérií (ne příliš velký počet) dílčí problémy řešení RUD: – postižení role obcí jako regionálních či mikroregionálních center, tj. např. externality veřejných služeb poskytovaných obcemi – řešení nákladů (zdrojů) financování místní dopravy doplnění systému zdrojů pro obce dle potřeby (v návaznosti na RUD) individuálními nárokovými nezúčtovatelnými dotacemi (eliminace specifik malého počtu obcí)

22 Vývoj daňových příjmů obcí mld. Kč, %201220132014 Růst v % 2014/2013 Oč.skuteč. 2015 Růst v % 2015/2014 Predikce 2016 Růst v % 2016/2015 Daně z příjmů FO32,935,937,23,6 38,02,741,910,3 -ze závislé činnosti27,429,831,44,5 33,15,436,510,3 -ze SVČ2,73,02,4-20,0 1,2-50,01,633,3 -z kapitálových výnosů2,83,03,517,0 3,75,73,82,7 Daně z příjmů PO33,236,139,38,8 39,41,041,45,1 -DP PO27,830,433,49,9 33,50,335,45,7 -DP PO za obce5,45,65,95,3 5,90,06,01,7 DPH55,764,167,65,5 67,2-0,673,49,2 Daň z nemovitých věcí9,69,710,03,1 10,20,610,30,9 Poplatky ŽP2,92,82,7-3,5 2,70,02,70,0 Místní a správní poplatky6,77,57,714,9 7,6-1,37,71,3 Ostatní odvody4,55,6 0,0 5,3-3,55,30,0

23 Predikce příjmů obcí 2016 2015: daňové příjmy obcí 2015/2014: 1,2 % 2016: daňové příjmy obcí 2016/2015: 7,3 % transfery obcím 2016/2015: 63 % dotace na přenesený výkon státní správy 2016/2015: 1% dotace z kapitoly VPS: podpora rozvoje a obnovy m. t. z. regionálního školství (v okolí velkých měst) 2016: 0,8 mld. Kč

24 Daňové příjmy krajů (RUD) 2016 = 2017 Daň z příjmů právnických osob (PO = kraj) 100 % Sdílené daně: 8,92 %* Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 8,92 % Daň z příjmů FO z podnikání (z 60 %) 8,92 % Daň z příjmů FO srážková 8,92 % Daň z příjmů PO 8,92 %** Daň z přidané hodnoty Poznámky: * do roku 2015 byl podíl 8,65 % ** do roku 2015 byl podíl 7,86 %

25 Vývoj podílů daní sdílených kraji v % 2001 2002 - 2004 2005 - 2011 2012 2013 - 2015 20162017 Daň z příjmů práv. osob (PO = kraj)0100 Daň z příjmů FO ze záv. čin.03,18,92 8,658,92 Daň z příjmů FO z pod. (z 60 %)03,18,92 Daň z příjmů FO srážková03,18,92 Daň z příjmů PO03,18,92 Daň z přidané hodnoty03,18,928,297,868,92

26 Děkuji za pozornost Hrádek, 18. února 2015 petr.tomanek@vsb.cz * * *


Stáhnout ppt "ROZBOR SOUČASNÉ SITUACE V ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ VZHLEDEM K DOPADŮM NA OBCE Členská schůze Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje Hrádek, 18."

Podobné prezentace


Reklamy Google