Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočtové určení daní Ministerstvo financí ČR květen 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočtové určení daní Ministerstvo financí ČR květen 2011."— Transkript prezentace:

1 Rozpočtové určení daní Ministerstvo financí ČR květen 2011

2 I. „Technická novela“ RUD jako součást novely zákona o DPH

3 Novela zákona o DPH a její dosah do RUD (projednáno ve vnějším připomínkovém řízení) Novela DPH – od : zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty na 14 %, – od : zavedení jedné sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5 %, Novela zákona o RUD – Podíly obcí na DPH od 1. ledna ,93 % od 1. ledna ,90 % – Podíly krajů na DPH od 1. ledna ,29 % od 1. ledna ,28 % Pozn.: S novelou souvisí např. i změna rozpočtových pravidel, která zajistí, aby zvýšený výnos na DPH byl směřován pro důchodovou reformu.

4 Novela zákona o DPH a její dopady do veřejných rozpočtů Podíl na DPH v r při současném nastavení podílů a po změně (mld. Kč) Státní rozpočet Rozpočty obcí Rozpočty krajů  Státní rozpočet Rozpočty obcí Rozpočty krajů 14,94,51,921,300 Podíl na DPH v r při současném nastavení podílů a po změně (mld. Kč) státní rozpočet rozpočty obcí rozpočty krajů  státní rozpočet rozpočty obcí rozpočty krajů 15,74,82,022,500 Pozn.: Materiál je vládě předkládám s rozpory.

5 II. Novela RUD plynoucí z programového prohlášení vlády varianta představená v únoru 2011varianta představená v únoru 2011

6 Stručná rekapitulace varianty představené v únoru 2011 Stanovení objemu a kritérií Posílení systému RUD – na úkor SR …………………………………………………. 1,0 mld. Kč, (převedení části prostředků určených na dotační tituly do RUD) – na úkor největších měst Praha …………………………………………………… ztráta 1,1 mld. Kč Brno, Ostrava, Plzeň ……………………………. celková ztráta 0,5 mld. Kč Váhy navržených kritérií: – prostý počet obyvatel (3 %), – celková rozloha (3 %) – násobky postupných přechodů (89 %) Nově kritérium školství – žáci MŠ a ZŠ – váha 5 % (na úkor násobků postupných přechodů), – přesun dotace na žáka z kap. VPS (1,5 mld. Kč) do systému RUD

7 Další parametry návrhu MF Zachován oddělený propočet Prahy a měst Plzně, Ostravy a Brna Snížení poměru výnosu na obyvatele mezi hl. m. Prahou a kategorií obcí s nejnižším výnosem na obyvatele – snížení poměru ze současného 4,4 na 3,8 násobek Předpokládaná účinnost: leden 2013

8

9 Stanoviska SMS a SMO SMO ČR Celkový postoj KLADNÝ – oceňuje snahu o konsensus mezi nesourodými požadavky. Z hlediska konkrétních parametrů modelu SMO uvádí školství: váha kritéria 5 % – svaz žádá přesun současného příspěvku na školství do RUD (1,5 mld. Kč) a zrušení úhrady NIV za dojíždějící děti rušení dotačních titulů ve prospěch RUD: svaz žádá krácení dotačních titulů a přerozdělení finančních prostředků pro obce s nejnižšími příjmy na obyvatele již pro rok 2012 ztráty Brna, Plzně a Ostravy: svaz žádá bližší o informace k dopadům SMS ČR Celkový postoj ZÁPORNÝ – považuje navržený model za neodůvodněný (návrh by měl vycházet z výsledků analýzy VŠE), dosažený poměr 3,8 je v rozporu s koaličními dohodami (poměr k Praze připouští ve výši max. 3-násobku), zvláštní postavení měst Brna, Plzně a Ostravy ve výpočtu považuje za nepřijatelné. Z hlediska konkrétních parametrů modelu SMS uvádí prostý počet obyvatel - váhu v modelu požaduje podstatně zvýšit rozloha – souhlasí s celkovou rozlohou (příp. modifikací k vyloučení extrémů) k dosažení 3-násobku navrhuje stagnaci příjmů Prahy (příp. i POB). Města Praha, Brno, Ostrava Vyslovily s návrhem zásadní nesouhlas – považují ho za nedostatečně podložený, nesouhlasí se ztrátami.

10 Problematika interpretace výsledků Stanovení „trojnásobku“ Programové prohlášení: „.. snížení poměru mezi „nejchudšími a nejbohatšími“ obcemi..“ (z hlediska příjmů na obyvatele) – v současné době velice sledovaný a politicky propagovaný poměr mezi Prahou (jako „nejbohatší“ obcí) a „nejchudšími obcemi“ Které příjmy budou započteny? – Jen sdílené daně (podíl obcí 21,4 % ) – Daňové příjmy dle RUD (sdílené, motivace, výlučné) Kdo je nejbohatší? – Praha: 31,7 tis. Kč/obyv. (dle RUD) – Modrava: 97,1 tis. Kč/obyv. (dle RUD)

11 Problematika interpretace výsledků - výnos na obyvatele tis. Kč Počet obyvatel Výnos na obyvatele OD - DOdle RUD 1 až ,4 101 až ,4 201 až ,6 501 až , až , až , až , až , až , až , a více ,3 C E L K E M ČR ,5 Obce jsou zatříděny dle počtu obyvatel do velikostních kategorií

12 Problematika interpretace výsledků - výnos na obyvatele tis. Kč Počet obyvatel Výnos na obyvatele Decildle RUD , , , , , , , , , ,4 Celkový součet ,5 Obce byly seřazeny podle obyvatel od nejmenšího počtu k největšímu a tento statistický soubor dat byl rozdělen na decily.

13 Další postup přípravy novely RUD Varianta navržená MF ČR v únoru 2011 – kompromisní variantu ze strany MF ČR Možnost navržení dalších variant pro úpravu systému RUD – Zahrnutí Brna, Ostravy, Plzně popř. Prahy do standardního výpočtu – Výraznější krácení dotačních titulů ve prospěch RUD – DPPO placená DSO – daňový příjem DSO – Konsolidace státního rozpočtu a dopady do RUD

14 Přehled daňových příjmů obcí a krajů za rok 2010 sumarizace po krajích Daňové příjmy dle RUD zahrnují: - sdílené daňové příjmy: DPH, DPFO, DPPO - podíl 21,4% - §4 odst. 1 písm. b) až f) zákona - výlučné daně: daň z nemovitostí - podíl 100 % - §4 odst. 1 písm. a); DPPO placenou obcemi - podíl 100 % - §4 odst. 1 písm. h) - motivační daně: DPFO z podnikání - podíl 30 % - §4 odst. 1 písm. g); DPFO ZČ (dle počtu zaměstnanců) - podíl 1,5 % - §4 odst. 1 písm. i) Zdroj dat: státní pokladna

15 Přehled daňových příjmů statutárních měst a Prahy v roce skutečnost

16 Transfery a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů přijaté ÚSC, DSO

17 DPPO placená DSO – daňový příjem DSO dle RUD? Obce mají právo být členy svazku obcí (nikoliv povinnost) za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů. Svazek obcí nemá své příjmy jednoznačně stanoveny zákonem, jejich stanovení závisí výhradně na rozhodnutí jeho členských obcí, resp. na tom, jaké tyto členské obce přijaly stanovy svazku obcí, které tvoří součást smlouvy o vytvoření svazku. DSO je právnickou osobou, která je, jako ostatní právnické osoby, poplatníkem daně z příjmu právnických osob. Stejným poplatníkem této daně je i územní samosprávný celek (obec nebo kraj), kterému se však jím hrazená daň 100 % vrací z důvodu zajištění stabilizace financování území a k odstranění extrémů v úrovni příjmů municipalit. Vracení 100 % daně z příjmů jejichž poplatníkem je dobrovolný svazek obcí tomuto svazku by znamenalo pouze neodůvodněné zvýhodnění konkrétní právnické osoby oproti jiným právnickým osobám, a to na úkor daňových příjmů obcí a krajů. Z právního posouzení uvedeného požadavku vyplývá, že by případné vracení daně z příjmů svazku obcí mohlo být považováno i za nedovolenou veřejnou podporu.

18

19 Zadluženost obcí, krajů a státu (mld. Kč) Kraje Kraje1,31,52,97,710,414,620,919,1 Obce Obce48,355,870,474,979,081,079,380,180,683,3 Stát Stát345,0395,9493,2592,9691,2802,5892,3999, , ,0

20 Střednědobé výdajové rámce na léta 2012 a 2013 fin. ú daje v mld. Kč Rok Výdajové rámce1 154,21 176,81 211,7 Deficit VR na HDP plán3,50%2,90%1,90% Nutná příjmová a výdajová opatření-28,9-60,0-98,4 Aktualizované příjmy a výdaje => deficit4,20%4,30%4,10%

21 Zadluženost obcí za rok 2010 Název kraj Počet obyvatel Počet obcí Zadluženost (tis. Kč) Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj C E L K E M ČR Počet obyvatel ODDO Počet obyvatel Počet obcí Zadluženost (tis. Kč) a více C E L K E M OBCE Praha Brno Ostrava Plzeň C E L K E M ČR

22 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Rozpočtové určení daní Ministerstvo financí ČR květen 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google