Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik a vývoj TIC a jejich podpory v Moravskoslezském kraji Ing. Petra Papoušková 7. 3. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik a vývoj TIC a jejich podpory v Moravskoslezském kraji Ing. Petra Papoušková 7. 3. 2014."— Transkript prezentace:

1 Vznik a vývoj TIC a jejich podpory v Moravskoslezském kraji Ing. Petra Papoušková 7. 3. 2014

2 Obsah prezentace 1.První podpory TIC v Moravskoslezském kraji 2.Cíle a výsledky prvních podpor do TIC 3.Současná podpora TIC v Moravskoslezském kraji

3 Rozdělení turistických oblastí MSK v rámci cestovního ruchu Turistické oblasti  destinační managementy TO: TO Beskydy – Valašsko  Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. TO Jeseníky – Východ  Euroregion Praděd TO Ostravsko  Statutární město Ostrava TO Opavské Slezsko  Statutární město Opava (není DM) Poodří – Moravské Kravařsko  Destinační management Moravské Kravařsko (ve fázi vzniku) TO Těšínské Slezsko  Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci

4 TIC v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj = kraj s největším počtem TIC V roce 2002 = do 50 TIC V roce 2014 = celkem 58 TIC (TIC jsou ve všech důležitých turistických centrech v kraji) Oficiální TIC = splňující všechny podmínky certifikace A.T.I.C. (CzT) = ke konci 2013 = 28 TIC (z toho 26 je přihlášeno do DP) Právní formy TIC v kraji: organizační složky obcí příspěvkové organizace obcí s.r.o. fyzické osoby Financování TIC v MSK: rozpočty obcí PO a FO dotační programy a dotace z různých fondů

5 První podpory TIC ze strany Moravskoslezského kraje

6 Podpora TIC v MSK v letech 2002 - 2003 Objem finančních prostředků: Rok 2002: 3,325 mil. Kč (1.splátka 60% + 2.splátka až 40%) Rok 2003: 4,330 mil. Kč (1.splátka 50% a 2.splátka až 50%) Počet schválených žadatelů - TIC: Rok 2002: 37 přihlášených i schválených Rok 2003. 45 přihlášených - 44 schválených Podíl dotace na celkový uznatelných nákladech: Rok 2002 i 2003: až 100 % dotace na podporované aktivity 1. splátka dotace 60% (resp. 50%) po podpisu smlouvy 2. splátka: její výše byla vypočítána na základě výsledků hodnocení splnění podmínek (v době, kdy nebyla oficiální jednotná certifikace) např.: počet otevíracích dní, počet kvalifikovaných zam-ců a jejich jazykových znalostí, velikost územní působnosti, počty odevzdaných řádně vyplněných dotazníků monitoringu návštěvníků, doplňování dat apod.

7 Cíle dotačních programů pro TIC v letech 2002 - 2003 Podpora fungování a rozvoje sítě TIC v MS kraji spočívala v podpoře vzniku sítě TIC vymezení územní působnosti TIC vybavení a modernizace TIC Prohlubování vzájemné spolupráce a komunikace mezi TIC a MS krajem v oblasti rozvoje cestovního ruchu Zajištění a šíření informací, co do množství a kvality, o turistickém potenciálu našeho kraje hledala se kritéria a podmínky pro stanovení „standardu“ poskytování služeb ze strany TIC připravovala se kritéria pro „certifikaci TIC“ společně s tehdejší CzechTourism a A.T.I.C. Monitoring návštěvnosti informačních center, struktury návštěvníků Moravskoslezského kraje a jejich spokojenosti se službami v cestovním ruchu

8 Podporované aktivity TIC v dotačních programech v letech 2002 - 2003 Byla zohledněna celoročně i sezónně fungující TIC Maximální výše dotace: celoroční TICaž 100 000 Kč sezónní TIC až 50 000 Kč Podmínky programu byly stanoveny v souladu s podmínkami A.T.I.C. ČR. Např.: umístění provozovny na frekventovaném místě, její vybavenost, označení apod. otevírací doba min. 5 dní v týdnu, 8 hodin denně poskytování informací min. v 1 světovém jazyce apod. Podporované aktivity byly v té době poměrně široké.: vybavení TIC (od nábytku po PC, kopírky apod.) jazykové vzdělávání zaměstnanců TIC provozní náklady (bohužel se pak celý DP změnil v úhradu jenom provozních N) propagační aktivity tvorba webů a jazykových mutací (bylo využito jen zřídka) a další aktivity TIC se podílela aktivně na monitoringu návštěvnosti – spokojenosti návštěvníků kraje

9 Cíle a výsledky prvních podpor TIC v MSK

10 Výstupy a výsledky v roce 2003 (2004) Dotační program motivoval vznik dalších nových a potřebných TIC Započetí stálé spolupráce mezi TIC a krajem a TIC navzájem Započetí komunikace mezi MSK a informačními centry Vznik celokrajské databáze subjektů působících v CR Impuls k založení nových potřebných TIC, jako např.: Kunín, Studénka, Sedlnice, Fulnek, Dívčí Hrad, Bohušov apod. Zkvalitnění a modernizace vybavení všech TIC Základ vytvoření databáze subjektů cestovního ruchu v MS kraji jako základ pro vytvoření krajského webu cestovního ruchu TIC se aktivně podílel na monitoringu návštěvníků (turistů) a jejich spokojenosti v MS kraji Krajské dotační programy působily jako jeden ze základů pro definování celorepublikových podmínek pro certifikaci TIC (od roku 2014 platí již jednotná certifikace pro TIC v ČR) k 30.11.2003 bylo v MS kraji nejvíce oficiálně certifikovaných TIC v ČR - celkem 37 TIC = kvalita služeb (tehdy oficiální certifikace podporovaná Českou centrálou cestovního ruchu - Czechtourism

11 Současná podpora TIC v MSK

12 Jak to funguje dnes Po určité pauze mezi léty 2004 – 2008 MS kraj se opět vrátil k podpoře fungování TIC počínaje rokem 2009 až do současnosti do 2014 Podpora je následující: Objem finančních prostředků / procentuální výše dotace: 2009:2,3 mil. Kč / 90% 2010:2,5 mil. Kč / 90% 2011:2,5 mil. Kč / 90% 2012:2,5 mil. Kč / 90% 2013:1,5 mil. Kč / 90% ( důsledek generálního snižování nákladů kraje ) 2014:1 mil. Kč / 90% ( důsledek generálního snižování nákladů kraje ) Počet podpořených TIC: 2009:24 TIC 2010:21TIC 2011:24 TIC 2012:31 TIC 2013:26 TIC 2014:je vyhlášen od 27. 2. 2014

13 Zaměření-cíle nových dotačních programů pro TIC Moravskoslezský kraj v letech 2002 - 2004 poskytoval dotace TIC především na pořízení vybavenosti TIC, provoz, jazykové kurzy zaměstnanců apod. Díky této podpoře také v první vlně certifikace kvality služeb ze strany CzechTourism obdrželo certifikaci nejvíce TIC právě z MSK v celorepublikovém měřítku (celkem 37) V rámci ROP Moravskoslezsko byla zahrnuta podpora na vybavení a modernizaci TIC je vzdělávání zaměstnanců, rekonstrukce prostor příp. pořízení nemovitosti TIC, náklady na základní propagaci do 30% celkových způsobilých nákladů. Tedy podpora TIC v této oblasti z krajských prostředků již nutná nebyla. Nové dotační programy od roku 2009 byly a jsou zaměřeny na řešení několika základních a stále palčivých problémů: realizaci zejména cizojazyčných mutací webovských stránek TIC v našem kraji, což je dlouhodobý problém objevující se ve výsledcích každého průzkumu spokojenosti návštěvníků dopracování webovských stránek TIC i v české verzi tam, kde je to nutné aktualizace dat na webovském portálu MS kraje v sekci „Návštěvník“

14 Aktuální podmínky podpory TIC v MS kraji Příjemci dotace: Právnické osoby a fyzické osoby Certifikovaná TIC na území MSK, která jsou otevřena celoročně (podmínkou je certifikát jednotné klasifikace TIC ČR vydaný agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2013 (doložený se žádostí o dotaci) a certifikát jednotné klasifikace TIC ČR pro rok 2014 (doložený nejpozději při závěrečném vyúčtování) Forma podpory: Neinvestiční charakter dotace Maximální výše dotace: 60.000 Kč Minimální výše dotace: 30.000 Kč MSK bude spolufinancovat maximálně 80 %

15 Aktuální podmínky podpory TIC v MS kraji Aktivity podporované z dotačního programu: Aktualizace vlastních webových stránek a vytváření jejich mutací – podmínkou je AJ a PJ (možné hradit z dotace), ostatní mutace nepovinné (podle struktury zahraničních turistů, možné hradit z dotace) Aktualizace webových stránek implementovaných do stránek zřizovatele a vytváření jejich jazykových mutací + aktivní ikona zeleného „I“ (již v době podání žádosti o dotaci) Zřízení vlastních webových stránek Doplňování a aktualizace informací týkajících se ubytování a stravování na webových stránkách MSK v sekci „Návštěvník“ – www.msregion.cz – povinné pro všechny Podpora multimediálních produktů a moderních technologií v oblasti cestovního ruchu: mobilní průvodce (vč. jazykových mutací), navigační systémy, pravidelné aktualizace databází TIC v terénu a na webu aj. Vzdělávání zaměstnanců TIC (jazykové kurzy, grafické dovednosti apod.) Propagační materiály tištěné i elektronické

16 Uznatelné náklady Náklady na vytvoření, popř. aktualizaci webových stránek a jejich jazykových mutací Osobní náklady zaměstanců, které vznikly v přímé souvislosti s doplňováním dat na webu MS kraje www.msregion.cz a to formou odměny nad rámec mzdy zaměstnance TICwww.msregion.cz Mzdové náklady sezónních pracovníků (průvodci apod.) Náklady na pořízení drobného DHM a DNM související s vymezenou realizací Náklady na externě zajišťovaná školení a vzdělávací kurzy zaměstnanců TIC Náklady na tiskové, ediční a propagační služby a materiál Náklady na roční certifikační poplatek na jednotnou certifikaci TIC ČR vydanou agenturami CzechTourism a A.T.I.C ČR pro rok 2014

17 Další povinnosti TIC jako forma spolupráce s MS krajem TIC – příjemci dotace jsou povinny podporovat propagaci aktivit Moravsko-slezského kraje jako: Lyžařské běžecké trasy: Beskydská magistrála Jesenická magistrála, SingleTrails Bílá, Moravskoslezský geocaching, projekty TECHNO TRASA a FAJNE LÉTO, „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ Forma: poskytování informací - umístění propagačních materiálů v prostorách daného TIC, jejich bezplatné poskytování návštěvníkům TIC, umístění elektronických verzí propagačních materiálů na stránkách TIC (které MS kraj zašle či jinak poskytne) apod.

18 Webové stránky www.msregion.czwww.msregion.cz

19 Děkuji Vám za pozornost Ing. Petra Papoušková vedoucí oddělení cestovního ruchu Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Tel.: 595 622 247 petra.papouskova@kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Vznik a vývoj TIC a jejich podpory v Moravskoslezském kraji Ing. Petra Papoušková 7. 3. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google