Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(c) RPIC-ViP s.r.o. 1 Analýzy a informace na trhu práce v MS kraji ANEB Vznik jedné rodiny Ostrava, 24.5. 2007 Marek Gavenda RPIC-ViP,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(c) RPIC-ViP s.r.o. 1 Analýzy a informace na trhu práce v MS kraji ANEB Vznik jedné rodiny Ostrava, 24.5. 2007 Marek Gavenda RPIC-ViP,"— Transkript prezentace:

1 (c) RPIC-ViP s.r.o. 1 Analýzy a informace na trhu práce v MS kraji ANEB Vznik jedné rodiny Ostrava, 24.5. 2007 Marek Gavenda (gavenda@rpic-vip), RPIC-ViP, s.r.o., Výstavní 8, 709 00 Ostrava; www.rpic-vip.cz

2 (c) RPIC-ViP s.r.o. 2 Kapitola 1: UVĚDOMĚNÍ SI SAMOTY (v oblasti informací a analýz trhu práce)

3 (c) RPIC-ViP s.r.o. 3 Kdy jsme si poprvé uvědomili samotu Studie klastrů v MS kraji (2002) Obtížné získávání informací o trhu práce Neexistence analýz / studií o sektorech Analýzy trhu práce tvořeny převážně úřady práce slouží hlavně pro potřeby úřadů práce (predikce nezaměstnanosti) data jsou jen málo využívána ostatními institucemi Data o zaměstnanosti a odvětvích obtížně získatelné a k dispozici v omezeném rozsahu publikované údaje jsou často neaktuální nebo nedostupné nedostupné, neexistující na druhou stranu požadované např. přicházejícími investory

4 (c) RPIC-ViP s.r.o. 4 Jaké otázky jsme si v samotě kladli …….a jak jsme si na ně odpovídali Otázky: Víme SKUTEČNĚ jaká je struktura zaměstnanosti v regionu a jak se vyvíjí? Víme OPRAVDU, jak si stojí jednotlivá odvětví, jaký je jejich vývoj a jaké jsou jejich potřeby? Víme URČITĚ jak se projeví demografické změny na zaměstnanosti v budoucnu? A proč potřebujeme odpovědi? Abychom věděli, co můžeme nabídnout investorům a zaměstnavatelům Abychom mohli připravovat relevantní programy (podpora odvětví, vzdělávání atd.) Abychom mohli sledovat vývoj místní ekonomiky a reagovat na něj

5 (c) RPIC-ViP s.r.o. 5 Co jsme si u přemítání uvědomili V ČR a na regionální úrovni - jen několik druhů analýz, které se dají považovat za analýzy trhu práce Většinou jsou omezeny na analýzy, které provádí ÚP určeny především pro odhad míry nezaměstnanosti Analýzy trhu práce by měly být pojímány komplexněji – v angličtině se používá výstižný termín„Labour Market Intelligence“ (LMI). Výsledky jednotlivých analýz by měly mít tento význam: pomoci identifikovat hlavní problémy a následně připravovat relevantní programy a akce shromažďovat a interpretovat data k popsání tendencí v jednotlivých odvětvích, v kvalifikacích, kompetencích atd. poskytovat souhrnné informace pro investory zamýšlející investice v regionu

6 (c) RPIC-ViP s.r.o. 6 Jak bychom tuto samotu chtěli překonat? Pečlivě analyzovat a interpretovat data Využívat těchto dat k přesnému popisu problémů v určité: geografické oblasti odvětví hospodářství kvalifikaci atd. Odhadovat vývoj jednotlivých odvětví Identifikovat požadavky na kvalitu lidských zdrojů a reagovat na ně Spolupracovat při přípravě projektů formou partnerství Vytvářet projekty na zvýšení zaměstnatelnosti Informovat o projektech veřejnost a publikovat výsledky

7 (c) RPIC-ViP s.r.o. 7 Kapitola 2: ČETBA PŘÍRUČEK A INSPIRACE U JINÝCH RODIN

8 (c) RPIC-ViP s.r.o. 8 Vzor ideální rodiny informací z trhu práce Equal – Restart: 1 kolo Vytvořena skupina „Analýzy trhu práce“ Future skills Scotland (FSS) – projekt realizovaný v rámci agentury Scottish Enterprise (SE) se sídlem v Glasgow www.futureskillsscotland.org.uk Cílem FSS je: provádět analýzy a interpretace dat skotského trhu práce poskytovat kvalitní a konzistentní informace subjektům připravujícím politiku zaměstnanosti pomáhat partnerům připravovat projekty zaměstnanosti

9 (c) RPIC-ViP s.r.o. 9 Konzultace s našimi vzory Studijní cesty do: Skotsko (červen 2004) Severozápadní Německo a Holandsko (říjen 2004) Severovýchodní Anglie (leden 2005) Hlavní poznatky z návštěv ideální rodin Vytváření širokých partnerství zpracovatelů a uživatelů Volně dostupná data Téměř na všechno lze získat partnery a finance Příprava vlastního projektu pro oblast informací a analýz trhu práce

10 (c) RPIC-ViP s.r.o. 10 Kapitola 3: VÝBĚR PARTNERŮ, NAMLOUVÁNÍ A FINANČNÍ JISTOTY

11 (c) RPIC-ViP s.r.o. 11 Koncepce budování rodiny Koncepce založena na 1 z výstupů projektu „Equal – Restart“ Informační systém bude vytvořen v rámci projektu „Equal- Kompetence“ (II. kolo programu Equal) Cílem je vybudování regionálního informačního systému, který bude: zahrnovat vybraná statistická data a data získaná jiným způsobem výsledky průzkumů sloužit širokému spektru uživatelů z veřejného i soukromého sektoru

12 (c) RPIC-ViP s.r.o. 12 Co si rodina klade za cíl a jak je zajištěna Povzbudit principy vzájemné spolupráce mezi subjekty v oblasti trhu práce v Moravskoslezské kraji Připravit zdroje dat a informací, připravit jejich strukturu, metodiku získávání a aktualizace a principy jejich využívání Připravit regionální sektorové analýzy vybraných odvětví Připravit informace o lidských zdrojích v regionu ve struktuře požadovaných investory Podpořit vznik různých „partnerství“, které by připravovaly projekty k financování z ESF Finanční jistota: Equal-Kompetence (2006-2008)

13 (c) RPIC-ViP s.r.o. 13 Kapitola 4: JEDNO Z POSLÁNÍ RODINY = DÍTĚ

14 (c) RPIC-ViP s.r.o. 14 Co, jak, kdo, s kým…. Internetová aplikace Volba jména - RESA Děloha virtuální internetový prostor Genetický materiál statistická data (ČSÚ, ÚP, MPSV, Trexima….) průzkumy a jejich výsledky další informace od spolupracujících partnerů Cílem NENÍ zplození: obsáhlého, komplikovaného nebo rigidního systému, který by zahrnoval rozsáhlou sadu dat ale informace požadované uživateli

15 (c) RPIC-ViP s.r.o. 15 Kdo z dítěte může mít radost Cílová skupinaPříklad využití informací Veřejný sektor (krajský úřad, obce, mikroregiony, úřady práce) definování vybraných problémů v regionu a následně příprava vhodných projektů podpora vybraných školících nebo výukových programů zvolení vhodných strategií rozvoje prezentace regionu Školský / vzdělávací systém příprava vhodných školících nebo výukových programů Subjekty zabývající se analýzami podklad pro průzkumy a analýzy Investoři rozhodnutí pro umístění investice nebo vybrání subdodavatelů v regionu

16 (c) RPIC-ViP s.r.o. 16 Co lze od dítěte očekávat Jednotlivá data (viz datové sady) s možností srovnání s jinými regiony (tj. např. pro identifikaci určitého problému nebo podklad pro specifické analýzy, atd. ) Výstupy z průzkumů (převážně sektorově zaměřených) Analýzy, expertní zprávy atd. Profily odvětví v MSK Různé internetové aplikace pro uživatele (např. vyhodnocení kompetencí atd.)

17 (c) RPIC-ViP s.r.o. 17 Co by dítě mělo umět Demografie Makroekonomická data Podnikání - sektorově Zaměstnanost Nezaměstnanost Vzdělávání Data získaná z různých průzkumů Analýzy Atd……

18 (c) RPIC-ViP s.r.o. 18 Kapitola 5: VÝVOJ PLODU

19 (c) RPIC-ViP s.r.o. 19 Tvářička: snímky ze sonografu www.rza.czwww.rza.cz / záložka RESA

20 (c) RPIC-ViP s.r.o. 20 Srdíčko: snímky ze sonografu

21 (c) RPIC-ViP s.r.o. 21 Už hýbe ručičkama a nožičkama!!! V rámci nabídky můžete zvolit datové sady, např.: makroekonomika podnikání trh práce vzdělání výzkum a vývoj Atd. V rámci jednotlivých datových sad jsou dostupné různé skupiny indikátorů, ze kterých si můžete vybrat požadovanou informaci. Dále si můžete vybrat: období, za které data vyhledáváte region (celý kraj nebo vybraný okres)

22 (c) RPIC-ViP s.r.o. 22 O co další vnitřnosti…

23 (c) RPIC-ViP s.r.o. 23 Kapitola 6: POROD

24 (c) RPIC-ViP s.r.o. 24 Termín se blíží…. Termín porodu když budou spokojeny všechny cílové skupiny Můžete přispět k jeho zdárnému vývoji!!!! Za mnohé šťastné otce děkuje za pozornost Marek Gavenda RPIC-ViP, s.r.o tel. 596611953 gavenda@rpic-vip.cz


Stáhnout ppt "(c) RPIC-ViP s.r.o. 1 Analýzy a informace na trhu práce v MS kraji ANEB Vznik jedné rodiny Ostrava, 24.5. 2007 Marek Gavenda RPIC-ViP,"

Podobné prezentace


Reklamy Google