Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Priority rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 Doc. Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Priority rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 Doc. Ing."— Transkript prezentace:

1 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Priority rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. náměstek hejtmana

2 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Priority vymezuje Strategie rozvoje kraje na léta 2009-2016 Střednědobý strategický dokument, který poskytne logický rámec pro realizaci efektivní regionální a hospodářské politiky. Zároveň splní podmínky, vyplývající ze zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Strategie rozvoje kraje jako KOMPAS i MAJÁK - i v bouřích (ekonomická krize) je důležité udržet SMĚR Podmínky v kraji se výrazně změnily – intenzivnější zapojení do globální ekonomiky (např. ArcelorMittal, Hyundai, TietoEnator) Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

3 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Strategická expertní skupina (SES) – řídící orgán zpracování Strategie - respektovaní odborníci, zástupci klíčových organizací a firem, vedení kraje, zástupci měst a obcí, vysokých škol, Spolku pro obnovu venkova Tématické expertní skupiny (TES) – zástupci kraje a krajského úřadu, odborníci v daných oblastech, zástupci měst a obcí, venkovských mikroregionů Zpracovatel – Agentura pro regionální rozvoj, a. s. a partneři – RPIC-ViP a Berman Group Obyvatelé kraje – prostřednictvím dotazníkového šetření, zjišťujícího jejich názory na to, co je třeba v kraji rozvíjet – významný vstup pro návrhovou část strategie Účastníci procesu – samospráva, veřejná správa, zástupci podnikatelské sféry, odborná veřejnost, zpracovatelé, obyvatelé kraje Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

4 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Analýza - identifikace hlavních problémů a klíčových příležitostí (SWOT analýza – identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení) Vytvoření rozvojové vize kraje do roku 2016, stanovení globálních a specifických strategických cílů k řešení všech klíčových zjištění analytické části Navíc oproti standardním strategiím - výběr projektů, které podpoří realizaci strategie – jedná se o příkladné projekty – také další projekty subjektů z kraje ji mohou naplňovat a být s ní v souladu Implementační část – popis způsobu realizace strategie, stanovení realizačních struktur a způsobu monitoringu Základní kroky při zpracování Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

5 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Klíčová zjištění analýzy Silné stránky Průmyslová tradice kraje Nejvyšší produktivita práce v kraji při přepočtu na odpracovanou hodinu v rámci ČR (mimo Prahy) Turistický a přírodní potenciál kraje Slabé stránky Nízká míra ekonomické participace – málo lidí pracuje Vysoká míra migrace zejména lidí v produktivním věku a vzdělaných lidí mimo kraj Nedobudovaná dopravní infrastruktura Vysoká zátěž životního prostředí, zejména překračování limitů kvality ovzduší Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

6 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Klíčová zjištění analýzy Příležitosti Dostupnost prostředků Evropské unie využitelných pro rozvoj kraje Odeznívání krize – obnovení důvěry ve finanční trhy – rozvoj developerských aktivit – nová pracovní místa, obnova území Ohrožení Pokračování nepříznivého sociálně demografického vývoje – stěhování mimo region, stárnutí populace Přetrvávající nadprůměrné znečištění životního prostředí, ovlivňující negativně zdraví obyvatel a také image kraje Pokračující nízká ekonomická participace obyvatel s rostoucím počtem dlouhodobě nezaměstnaných Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

7 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Struktura strategie Vize 5 globálních strategických cílů 32 specifických strategických cílů 120 projektů, přispívajících k naplňování cílů Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

8 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Vize - Moravskoslezský kraj - konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí Globální strategické cíle: 1. Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika 2. Vysoká zaměstnanost a sociální inkluze – příležitost pro všechny! 3. Vzdělaná společnost aktivních a sebevědomých obyvatel 4. Kvalitní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu 5. Efektivní správa věcí veřejných Vize a globální strategické cíle Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

9 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Globální strategický cíl 1 - Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika (výběr) Specifický strategický cílKlíčové projekty/aktivity k realizaci Podstatně zvýšit počet mladých podnikatelů v kraji Projekt “Talenty do podnikání” - identifikace dětí s potenciálem (talentem) k podnikání a rozvoj tohoto potenciálu Vybudovat špičková centra aplikovaného výzkumu Projekt IT4 Innovations – superpočítačové centrum Regionální materiálově technologické výzkumné centrum Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

10 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Globální strategický cíl 2 – Vysoká zaměstnanost a sociální inkluze – příležitost pro všechny (výběr) Specifický strategický cílKlíčové projekty/aktivity k realizaci Zvýšit celkovou úroveň zaměstnanosti - zlepšit koordinaci aktivit zaměřených na růst zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Snížit nerovnováhu v nabídce a poptávce po kvalifikovaných pracovních silách Projekt Region4Tech – popularizace technického vzdělávání mezi žáky základních škol Matematika jinak - zatraktivnění způsobu výuky matematiky na středních školách Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

11 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Globální strategický cíl 2 – Vysoká zaměstnanost a sociální inkluze – příležitost pro všechny (výběr) Specifický strategický cílKlíčové projekty/aktivity k realizaci Zkultivovat zanedbaná veřejná prostranství s využitím nezaměstnaných v projektech veřejně prospěšných prací Podpora krátkodobých pracovních příležitostí pro uchazeče o zaměstnání s vazbou na kultivaci veřejných prostranství (úřady práce) Využít stávající průmyslové zóny pro vznik nových pracovních míst Projekty posílení infrastruktury strategických zón Mošnov a Hrabová Zlepšit kvalitu života a prostředí v problémových sídlištích Realizace IPRM v IOP v kraji (města nad 20 tis. obyv.) Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

12 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Globální strategický cíl 3 - Vzdělaná společnost aktivních a sebevědomých obyvatel (výběr) Specifické strategické cíleKlíčové projekty/aktivity k realizaci Zlepšit spolupráci škol a jejich studentů s firmami Projekt Brána k technické kariéře - zvýšení počtu absolventů středních škol, nastupujících do práce v technických oborech Zvýšit počet a zlepšit připravenost osob zapojených do studia technických profesí dobře uplatnitelných na trhu práce Zkvalitňování infrastruktury pro vzdělávání (SŠ, ZŠ) Stát se plně rozvinutým univerzitním krajem - založit chybějící a posílit stávající fakulty a obory VŠ studia Projekty rozvoje fakult VŠB-TU Ostrava a Slezské univerzity v Opavě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

13 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Globální strategický cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu (výběr) Specifické strategické cíleKlíčové projekty/aktivity k realizaci Špičkové „služby pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a služeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedících regionů Česka, Polska a Slovenska Projekty města Ostravy v rámci kandidatury na titul Ostrava – Evropské hlavní město kultury 2015 Projekty rozvoje lokality Karolina – Hlubina - Dolní oblast Vítkovic Výstavba nové budovy Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Revitalizace území po hornické činnosti v prostoru Karviná – Havířov – Orlová včetně projektů rozvoje volnočasového vyžití v tomto území Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

14 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Globální strategický cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu (výběr) Specifické strategické cíleKlíčové projekty/aktivity k realizaci Špičkové „služby pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a služeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedících regionů Česka, Polska a Slovenska Realizace Integrovaných plánů rozvoje území v rámci ROP v turistických oblastech Beskydy-Valašsko, Jeseníky a Těšínské Beskydy Rozvoj rekreační oblasti v okolí přehradní nádrže Slezská Harta Úzkorozchodná železnice Třemešná- Osoblaha prodloužená do Polska, výstavba depa a penzionů Rekonstrukce objektů a expozic Slezského zemského muzea v Opavě Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

15 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Globální strategický cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu (výběr) Specifické strategické cíleKlíčové projekty/aktivity k realizaci Kvalitní vnitřní i vnější dopravní propojení kraje Dokončení výstavby dálnice D47 (D1) včetně napojení na Polsko a dálničních přivaděčů Zkvalitnění silničního spojení západní části kraje s Ostravou - STAVBY SLEZSKÉHO KŘÍŽE – ZÁPAD Kvalitní silniční spojení kraje se Slovenskem - STAVBY SLEZSKÉHO KŘÍŽE – VÝCHOD (I/11 – I/68) Celková modernizace a rekonstrukce regionálních silnic II. a III. třídy Výstavba silnice I/45 Horní Loděnice - Bruntál - Krnov – Polsko Rozvoj letiště Leoše Janáčka Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

16 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Globální strategický cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu (výběr) Specifické strategické cíleKlíčové projekty/aktivity k realizaci Podstatně zlepšit kvalitu životního prostředí v centrální průmyslové aglomeraci kraje Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji Zvýšení četnosti úklidu komunikací ve správě silnic Moravskoslezského kraje Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů Projekty odvádění a likvidace odpadních vod v obcích kraje Účinná kooperace s Polskem za účelem společného postupu při stanovování přísných ekologických podmínek pro provoz velkých znečišťovatelů ve Slezské pánvi Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

17 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Globální strategický cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu (výběr) Specifické strategické cíleKlíčové projekty/aktivity k realizaci Rozvinout kulturu odpovědnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí Podpora realizace Místní agendy 21 v kraji Zpracování koncepcí EVVO ve velkých městech kraje Rozvoj environmentálního poradenství v Moravskoslezském kraji Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

18 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Globální strategický cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu (výběr) Specifické strategické cíleKlíčové projekty/aktivity k realizaci Zajistit obyvatelům kraje kvalitní zdravotní a sociální služby Projekty Rozvoje kvality sociálních služeb, včetně transformace pobytových sociálních služeb Projekty modernizace objektů a areálů zdravotnických zařízení včetně jejich vybavenosti Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

19 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Globální strategický cíl 5 - Efektivní správa věcí veřejných (výběr) Specifické strategické cíleKlíčové projekty/aktivity k realizaci Zajistit efektivní výkon státní správy a samosprávy v kraji Projekty zavádění moderních technologií do veřejné správy za účelem zjednodušení a zrychlení komunikace občanů s úřady Zvýšit profesionalitu politiků, manažerů a úředníků ve veřejné správě a samosprávě – veřejná správa jako služba občanům Projekt Kompetentní veřejná správa a samospráva - rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě, zlepšení kvality a profesionální úrovně veřejné správy v souladu s moderním trendem personálního řízení, nastolení klientského přístupu k občanům Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

20 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Globální strategický cíl 5 - Efektivní správa věcí veřejných (výběr) Specifické strategické cíleKlíčové projekty/aktivity k realizaci Zajistit rovnoměrnější rozvoj kraje ve všech jeho částech Realizace dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje v letech 2010 - 2016 Realizace dotačního programu podpory tvorby územních plánů obcí Efektivně využít rozvojové příležitosti spojené s využitím strukturálních fondů v kraji v období 2014-2020 Fond JESSICA pro Moravskoslezský kraj Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

21 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Implementace strategie Sebelepší strategický dokument je k ničemu, není-li realizován Monitoring realizace Strategie bude probíhat následujícím způsobem: Pravidelný monitoring realizace klíčových projektů Zpracování monitorovací zprávy obsahující: - vyhodnocení realizace projektů - doporučení k řešení případných nedostatků při realizaci Strategie - návrh na aktualizaci/modifikaci Strategie Projednání monitorovací zprávy v orgánech kraje Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

22 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Stav projednávání Strategie byla projednána na jednání Tripartity (prosinec) Probíhá vyhodnocení vlivů realizace Strategie na životní prostředí (SEA), v rámci toho proběhlo veřejné projednání (leden 2010) Strategie byla prezentována zastupitelstvu kraje (leden 2010) Probíhá projednání Strategie v komisích rady a ve výborech zastupitelstva kraje (prosinec 2009 – březen 2010) Strategie bude předložena ke schválení zastupitelstvu kraje (21. dubna 2010) Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 23. 2. 2010

23 Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Děkuji za pozornost Marian Lebiedzik marian.lebiedzik@kr-moravskoslezsky.cz marian.lebiedzik@kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Výbor sociální Ostrava, 16. února 2010 Setkání se starosty měst a obcí MS kraje 2010 Priority rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 Doc. Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google