Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typy maloobchodních jednotek Zpracoval Ing. Jan Weiser.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typy maloobchodních jednotek Zpracoval Ing. Jan Weiser."— Transkript prezentace:

1 Typy maloobchodních jednotek Zpracoval Ing. Jan Weiser

2

3 Obsah výkladu 1.Historie vzniku maloobchodu 2.Typy prodejen a.Úzce specialisované prodejny b.Specialisované prodejny c.Odborné velkoprodejny nepotravinářského zboží d.Superreta e.Supermarket f.Hypermarket g.Obchodní domy specialisované h.Obchodní domy plnosortimentní i.Prodejny smíšeného zboží j.Ambulantní prodejny k.Zásilkový prodej 3.Otázky a úkoly

4 Historie vzniku maloobchodních jednotek Počátek 19. století OBCHODNÍ STANICE Převážně malé pohraniční stanice, kde probíhala směna mezi obchodníky, lovci a podomními obchodníky,kteří cestovali pěšky, na koni, povozem a nabízeli zboží pro domácnost. Obchod se jim vyrovnával potravinami či oděvy, které vesničané vyráběli. vesnice, města Vznikala ze sídlišť jako reakce na potřeby rostoucí populace. Zde byla již prodejna se smíšeným zbožím, která vedla různé množství základních druhů zboží, např. zboží pro domácnost, farmářské nářadí, oděvy, léky, potraviny, krmení. Polovina 19. století SPECIALIZOVANÉ OBCHODY Nový typ maloobchodu, vznikající rozšiřováním komunikací a manufaktur. Byly to obchody nabízející jednu výrobkovou řadu, specializovaly se na jeden druh zboží, např. na konfekci železářské zboží,...“drugstory” zboží dnes: drogerie, dříve: kosmetika, léčiva, noviny, časopisy, psací potřeby, cukrovinky, občerstvení. OBCHODNÍ DOMY Většinou vznikly z obchodů s konfekcí nebo obchodů nabízející jednu výrobkovou řadu. Začátek rozesílání katalogů a prudký růst zásilkové formy prostřednictvím balíčkové poštovní služby.

5 Historie vzniku maloobchodních jednotek Přelom 19. a 20. století OBCHODNÍ SÍTĚ Vlastnící sítě obchodů s potravinami a drobným zbožím se začali více specializovat na šířku sortimentu zboží a koncentrovat prodejní plochy  vznik supermarketů. DISKONTNÍ OBCHODNÍ DOMY Byl zaveden prodej z palet a volné plochy z důvodu nízké režie a nízkého zisku v době hospodářské krize. ÚČELOVÉ OBCHODY S VYBRANÝM SORTIMENTEM Obchody se značkovým zbožím (rozhlasové přijímače, televizory, fotoaparáty,...) a počátek členských klubů u obchodů. ÚČELOVÁ NÁKUPNÍ CENTRA Ta byla stavěna na předměstích (perifériích) velkých měst, kam se stěhovalo sociálně slabé obyvatelstvo z centra. Nižší ceny, široký sortiment, tendence k velkým obratů. 60. léta růst zájmu o FRANCHISING. 70. léta růst počtu FRANCHISINGOVÝCH PRODEJEN A FRANCHISORŮ Rostla oblíbenost nových typů maloobchodního prodeje, např. prodejní sklady nábytku, katalogové výstavní síně, sdružené obchody.

6 Vývoj maloobchodní sítě v ČR

7

8 Opava - U vzniku na svou dobu moderního obchodního domu Breda stál židovský obchodník David Weinstein, který pod názvem Breda & Weinstein vlastnil společně s Maxem Bredou obchod se střižním zbožím. Po jeho zániku nechali oba společníci na stejném místě postavit zcela moderní obchodní dům.

9 Požadavkem sdružení devíti investorů (největším byla Textilana) byla v podstatě stavba tří samostatných obchodních domů vedle sebe spojených průchody v přízemí a terasami v patře. Tyto tři pavilony mají společnou jen expedici a suterénní sklady. První z těchto pavilonů – A – byl dán do provozu 1. 12. 1978 a zbylé dva – B a C – 16. 7. 1979. Obchodní dům patřil svou prodejní plochou 8000 m 2 k největším takovým zařízením své doby ve státě. Zajímavé je také barevné řešení vnějšího pláště tvořené tmavohnědým pláštěm z ocelového plechu opatřeného atmofixovým povrchem, a jasně žlutých dlaždiček.Textilana

10 ÚZCE SPECIALIZOVANÉ PRODEJNY S S ortiment: velmi úzký se značnou hloubkou, převažuje zboží občasné a dlouhodobé spotřeby Ceny: vyšší, prodej je doprovázen specializovanými službami (náklady na odborný personál) Uplatnění: v intenzivních městských centrech a v nákupních střediscích, zejména v blízkosti velkých obchodních jednotek, v místech velkých nákupních příležitostí Vývojový trend: Rostoucí Příklady: foto-kino, kancelářské potřeby, boutique, značková výpočetní technika

11 SPECIALIZOVANÉ PRODEJNY Sortiment zboží: hluboký s omezenou šíří Ceny: vyšší, zahrnují i náklady na zboží s menší obrátkou, náklady na odborný personál, popř. i doprovodné služby Uplatnění: v městských centrech a nákupních střediscích Vývojový trend: pomalý růst u nepotravinářského zboží, silný pokles u potravinářských prodejen Příklady: prodejny se sortimentem elektro, oděvy, cukrárny

12 ODBORNÉ VELKOPRODEJNY NEPOTRAVINÁŘSKÉHO ZBOŽÍ Sortiment: navazuje na sortiment specializovaných obchodních domů Ceny: nízké při vyšší úrovni kvality zboží Uplatnění: na předměstí nebo okrajích měst s příjezdovými komunikacemi a parkovišti Vývojový trend: rychlý rozvoj na úkor specializovaných obchodních domů Forma prodeje: samoobsluha Prodejní plocha: od cca 800 m 2 (1 - 4 tis. m 2 ) Příklady: Ikea, Baumax, Obi

13 SUPERRETA Sortiment: široký sortiment potravin, nemusí být zastoupeno maso, uzeniny nebo jsou jen balené Ceny: střední při střední a vyšší úrovni kvality zboží Uplatnění: v prostorově omezených dispozicích obytných center Vývojový trend: mírný růst až stagnace Forma prodeje: samoobsluha Prodejní plocha: do 400 m 2

14 SUPERMARKET (VELKOPRODEJNA POTRAVIN) Sortiment: komplexní sortiment potravin a základní druhy nepotravinářského zboží Ceny: střední při vyšší úrovni kvality zboží Uplatnění: v obytných zónách s okruhem dostupnosti 400-700 m podle hustoty zástavby, vyžaduje parkovací místa pro automobily Vývojový trend: stále ještě rostoucí forma prodeje: samoobsluha prodejní plocha: min. 400 m 2, max. 2 500 m 2

15 HYPERMARKETY S Sortiment: plný sortiment potravinářský a velký rozsah ne-potravinářského zboží včetně služeb, přičemž ne- potraviny mají vždy nadpoloviční podíl na počtu druhů zboží a cca 50% podíl na obratu, vždy je zajištěno občerstvení Cena: nižší při vyšší úrovni kvality zboží Uplatnění: samostatně na předměstí, u významných křižovatek dálničních tahů Vývojový trend: růst Forma prodeje : samoobsluha prodejní plocha: od cca 2 500 m2 (3 - 15 tis. m2)

16 OBCHODNÍ DOMY SPECIALIZOVANÉ Jsou doplňkem obchodních domů plno-sortimentních) Sortiment: hluboký s omezenou šíří (zpravidla ne-potravinářské zboží) Ceny: střední a vyšší při střední a vyšší kvalitě zboží Uplatnění: v blízkosti obchodních domů plno- sortimentních (viz. výše) vývojový trend: v průměru stagnace Příklady: dům sportu, dům módy, dům potravin

17 OBCHODNÍ DOMY UNIVERZÁLNÍ - PLNOSORTIMENTNÍ Představují soubor specializovaných “prodejen” pod jednou střechou s možností komplexního nákupu Sortiment : široký, hluboký včetně potravin, restaurace (občerstvení), celkový rozsah představuje 100 - 200 tisíc druhů zboží Ceny: střední a vyšší při střední a vyšší úrovni kvality zboží Uplatnění: v centrech měst, v regionálních nákupních střediscích, ve čtvrťových centrech velkoměst Vývojový trend : stagnace v důsledku uplatnění nových (agresivních) typů prodejen a změny nákupních zvyklostí

18 PRODEJNY SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ S S ortiment: značně široký s malou hloubkou, zaměřený na zboží denní, běžné potřeby s výraznou převahou potravinCeny: dosti vysoké (malý rozsah prodeje)Uplatnění: ve venkovském prostoru a rozvolněné městské zástavbě Vývojový trend: pokles v důsledku koncentrace supermarketů a nákupních středisek

19 AMBULANTNÍ PRODEJNY (pojízdné prodejny) Ambulantní prodejny v oblastech s malým osídlením Sortiment: buď smíšené zboží - široký s malou hloubkou nebo specializované (maso, uzeniny,...) - úzký a hluboký Ceny: vysoké (náklady na přepravu, malý rozsah prodeje) Uplatnění: místa s malým osídlením - horské a podhorské oblasti, popř. na okraji velkých sídel Vývojový trend: pokles ( v posledním roce ve spolupráci s OÚ (MÚ) se opět tento typ ambulantního prodeje obnovuje) Ambulantní prodej pro příležitostný prodej (trhy, poutě, slavnosti,) Sortiment: omezená šíře i hloubka (občerstvení, dárky, hračky) Ceny: ceny vysoké (malý rozsah prodeje, vysoké náklady) Uplatnění: již uvedeno Vývojový trend: stagnace,mírný růst

20

21 ZÁSILKOVÝ OBCHOD Z de existuje nejednotnost v názoru, zda jde o provozní jednotku či formu prodeje jde o “prodej na dálku”, kde spojovacím médiem je “katalog” (nabídka) a objednávka (písemná, telefonická, faxová, přes internet) Výhody : lze uplatnit průmyslové metody práce, výběr zboží v klidu domova, Nevýhody : vysoké počáteční investice, vysoké náklady na katalogy, problémy při reklamacích Sortiment: omezená hloubka a šířka Ceny: vysoké (náklady na katalog, balné, poštovné,...) Uplatnění: na celém území státu i za hranice Vývojový trend: rostoucí (pozn. v ČR problémy s některými firmami vyvolaly v 90. letech stagnaci až pokles)

22

23 Otázky a úkoly 1.Uveďte základní etapy historie vzniku maloobchodu 2.Charakterizujte typy prodejen: a.Úzce specialisované prodejny b.Specialisované prodejny c.Odborné velkoprodejny nepotravinářského zboží d.Superreta e.Supermarket f.Hypermarket g.Obchodní domy specialisované h.Obchodní domy plnosortimentní i.Prodejny smíšeného zboží j.Ambulantní prodejny k.Zásilkový prodej


Stáhnout ppt "Typy maloobchodních jednotek Zpracoval Ing. Jan Weiser."

Podobné prezentace


Reklamy Google