Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektroskop, jeho elektrování a uzemnění Autor: Pavlína Čermáková Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektroskop, jeho elektrování a uzemnění Autor: Pavlína Čermáková Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení."— Transkript prezentace:

1 Elektroskop, jeho elektrování a uzemnění Autor: Pavlína Čermáková Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách VY_32_INOVACE_43_Elektroskop

2 Elektroskop Elektrický náboj zjišťujeme ELEKTROSKOPEM. Je to kovová tyč upevněná v hrdle baňky, na horním konci je destička, na dolním 1 nebo 2 proužky vodivé fólie.

3 Vnitřní stavba kovových vodičů + ++ + + + + + + + + + -- -- - - Uvnitř kovů jsou kladné ionty, které se nepohybují – jsou pevně umístěné v krystalické mřížce a volné elektrony, chaoticky se pohybující všemi směry. - Po přiblížení záporně zelektrované tyče se budou volné elektrony od tyče odpuzovat a umístí se co nejdále od ní. Tomuto jevu se říká elektrostatická indukce.

4 Části elektroskopu Kovová deska Prstenec z izolantu Kovová tyčka Kovová ručka Stojan z izolantu

5 Chování elektroskopu po přiblížení zelektrované tyče 1. Kladně zelektrovaná tyč + - + + ---- Proto se ručka vychýlí. VÝCHYLKA BUDE DOČASNÁ VÝCHYLKA BUDE DOČASNÁ Po přiblížení kladné tyče se budou přesouvat volné elektrony z kovové části elektroskopu co nejblíže k tyči. Deska elektroskopu bude záporná, tyčka a ručka budou kladné.

6 Chování elektroskopu po přiblížení zelektrované tyče 2. Záporně zelektrovaná tyč - ---- + -- Proto se ručka vychýlí. VÝCHYLKA BUDE DOČASNÁ VÝCHYLKA BUDE DOČASNÁ Po přiblížení záporné tyče se budou přesouvat volné elektrony z kovové desky co nejdále od tyče. Deska elektroskopu bude kladná, tyčka a ručka budou záporné.

7 Chování elektroskopu po dotyku zelektrované tyče 1. Kladně zelektrovaná tyč + --- + + + Proto se ručka vychýlí. VÝCHYLKA BUDE TRVALÁ. Ručka bude vychýlena i po oddálení tyče. Aby vymizela, musíme elektroskop uzemnit. VÝCHYLKA BUDE TRVALÁ. Ručka bude vychýlena i po oddálení tyče. Aby vymizela, musíme elektroskop uzemnit. Po dotyku kladné tyče se budou přesouvat volné elektrony z kovové části do tyče. Deska, tyčka a ručka budou kladné, neboť elektrony přešly do tyče.

8 Chování elektroskopu po dotyku zelektrované tyče 2. Záporně zelektrovaná tyč - - - - Proto se ručka vychýlí. VÝCHYLKA BUDE TRVALÁ. Ručka bude vychýlena i po oddálení tyče. Aby výchylka vymizela, musíme elektroskop uzemnit. VÝCHYLKA BUDE TRVALÁ. Ručka bude vychýlena i po oddálení tyče. Aby výchylka vymizela, musíme elektroskop uzemnit. --- Po dotyku záporné tyče se budou přesouvat volné elektrony z tyče do desky, tyčky a ručky elektroskopu. Deska, tyčka a ručka budou záporné, neboť počet elektronů v nich bude větší než počet kladných iontů.

9 Uzemnění elektroskopu - 1. Záporně zelektrovaný elektroskop Po uzemnění záporně zelektrovaného elektroskopu dojde k přechodu nadbytečných elektronů z elektroskopu do země. Kovové části elektroskopu se stanou neutrální a výchylka vymizí.

10 Uzemnění elektroskopu - 2. Kladně zelektrovaný elektroskop Po uzemnění kladně zelektrovaného elektroskopu dojde k přechodu elektronů ze země do elektroskopu. Kovové části elektroskopu se stanou neutrální a výchylka vymizí.

11 Pokud se elektroskop vybaví stupnicí, tak aby bylo možno odečítat hodnoty náboje, pak se jedná o tzv. elektrometr. Elektrometr Podle úhlu rozevření můžeme odhadovat i velikost náboje. [1]

12 První elektrický generátor V roce 1663 sestrojil německý fyzik Otto von Guericke první elektrický generátor, který pro výrobu elektřiny využíval tření. Rotující sírová koule, s jejíž pomocí vytvářel elektrické jiskry. [2]

13 Van de Graafův generátor Náboj se usadí na vnějším povrchu koule Pomocí něj můžeme získat elektrický náboj Pohybem nabitého pásu se náboj přenese do dutiny velké koule a hrotem je odveden na kouli. [3]

14 Zápis: Téma: Elektroskop Elektrický náboj můžeme zjišťovat elektroskopem či elektrometrem. Elektrický náboj můžeme získávat pomocí van de Graafova generátoru. Pohybem pásu generátoru se nabije izolovaná koule. a)elektroskop – jeho části kovová deska kovová ručka stojan z izolantu kovová tyčka prstenec z izolantu

15 b) chování elektroskopu po přiblížení kladně zelektrované tyče c) chování elektroskopu po dotyku kladně zelektrovanou tyčí + - + + Elektrony ze spodní části elektroskopu budou přitahovány k tyči – deska bude mít záporný náboj. V tyčce a ručce elektrony chybí – budou mít kladný náboj. Výchylka bude dočasná. + + + + Elektrony z celého elektroskopu budou přecházet do tyče, dokud nebude elektricky neutrální. V elektroskopu budou elektrony chybět – deska, ručka i tyčka budou mít kladný náboj. Výchylka bude trvalá.

16 d) uzemnění záporně zelektrovaného elektroskopu - elektrony budou přecházet z elektroskopu do země, dokud nebude elektricky neutrální.

17 Zdroje: Kreslený elektroskop ze snímků 4 – 10 upraven z: http://abcdimenze.wz.cz/elektrostatika.html [1] http://www.google.cz/imgres?q=elektrometr&start=100&hl=cs&biw=1366&bih=571&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=u Zkcx3OOXP-LLM:&imgrefurl=http://www.pomoce- szkolne.pl/sklep/product_info.php%3Fproducts_id%3D513&docid=Yd3uMes9OO1dPM&itg=1&imgurl=http://www.pomoce - szkolne.pl/sklep/images/fizyka/elektrometrzpuszka.jpg&w=195&h=204&ei=AJ3PT5KFJYSo4gSTmZCRDA&zoom=1&iact=hc& vpx=532&vpy=97&dur=75&hovh=163&hovw=156&tx=78&ty=90&sig=101810909943249336466&page=5&tbnh=121&tbnw =109&ndsp=31&ved=1t:429,r:26,s:100,i:125 [2] http://www.google.cz/imgres?q=otto+von+guericke&hl=cs&gbv=2&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=7ndhCvZMTDs0C M:&imgrefurl=http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Static_Electricity/Electricity_from_Glass/Electricity_from_Glass.h tml&docid=TdC0RihM4cwxFM&imgurl=http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Static_Electricity/Electricity_from_Glass/ Von_Guerickes_Sulphur_Ball.JPG&w=600&h=400&ei=1afPT4OqBYfR4QS- 1u21DA&zoom=1&iact=hc&vpx=188&vpy=216&dur=10775&hovh=183&hovw=275&tx=131&ty=111&sig=10181090994324 9336466&page=1&tbnh=95&tbnw=143&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:19,s:0,i:108 [3] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Van_de_graaff_generator_sm.jpg Obrázky elektroskopu uvedené v zápisu hodiny jsou vlastní. Vytvořeno jako DUM do předmětu fyzika na ZŠ Studentská 895, Mnichovo Hradiště


Stáhnout ppt "Elektroskop, jeho elektrování a uzemnění Autor: Pavlína Čermáková Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení."

Podobné prezentace


Reklamy Google