Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie Smart Administration David Zeisel Odbor programového řízení Ministerstvo vnitra ČR 8. 8. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie Smart Administration David Zeisel Odbor programového řízení Ministerstvo vnitra ČR 8. 8. 2012."— Transkript prezentace:

1 Strategie Smart Administration David Zeisel Odbor programového řízení Ministerstvo vnitra ČR

2 Smart Administration Strategie Jejím cílem je zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování veřejné správy a veřejných služeb s využitím prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období Klíčové prvky VS dle hexagonu VS Legislativa – Organizace VS – ICT – Občan – Úředník – Financování

3 Smart Administration Projekty Strategie SA je implementována prostřednictvím řady vzájemně provázaných projektů. Jsou financovány ze státního rozpočtu a ze strukturálních fondů Evropské unie: IOP a OP LZZ. Realizují je organizace ústřední státní správy i samosprávy.

4 Smart Administration Příklady úspěšných projektů Czech Point - Vzdělávání v eGON centrech - Datové schránky - Digitalizace soudů - Mobilní kontaktní a koordinační centra - Národní digitální archiv - Informační systém integrovaného záchranného systému - Národní infrastruktura pro zadávání veřejných zakázek - Národní digitální knihovna - Procesní modelování agend veřejné správy - Technologická centra obcí s rozšířenou působností - Technologická centra krajů - Základna humanitární pomoci Zbiroh - eObčanka - Základní registry

5 Benchmarking Projektových kanceláří v rámci Strategie Smart Administration Hodnocení proběhlo v říjnu a listopadu 2011 Nastavení podmínek pro hodnocení přínosů z implementace PK v území, včetně kritérií pro zajištění benchmarkingu v oblasti projektového řízení Realizován v rámci projektu „Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru“ reg. číslo CZ.1.04/4.1.00/

6 Co je projektová kancelář? fyzická vs. virtuální centralizovaná vs. decentralizovaná definovaný nebo volně vytvořený tým, který vykonává alespoň jednu z následujících činností: –administrativní podpora projektů a vedení účetnictví, –přímé řízení projektů, –koordinace projektů, –řízení programu a portfolia projektů.

7 Metodika hodnocení Formy hodnocení Sebehodnocení – dotazníkové šetření –Identifikace PK –Kvantitativní charakteristika –Kvalitativní charakteristika –Deskriptivní charakteristika Asistované hodnocení –Provedeno na místě –Ověření sebehodnocení

8 Metodika P3M3 Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model –součástí rodiny metodik britského Office for Government Commerce (OGC), kam spadá i metodika PRINCE2 –3 moduly – PjM3 (Project M3) je specificky určen k hodnocení vyspělosti implementace metodiky projektového řízení v rámci organizace –jednoduchá porovnatelnost výsledků provedených hodnocení mezi porovnatelnými organizacemi

9 Účast Úroveň veřejné správy Počet oslovených organizací Počet odpovědí Návratnost správní úřady14857% vyšší územní samosprávní celky 14750% obce, především III. stupně % obce III. stupně953739% obce II. stupně300% státní podniky a příspěvkové organizace 22100% CELKEM %

10 Používané standardy projektového řízení

11 Závěry hodnocení Chybějící standardy projektového řízení Chybějící nástroje Plná podpora ze strany vedení není pravidlem Zpráva z projektu ke stažení –www.smartadministration.cz/benchmarkingwww.smartadministration.cz/benchmarking

12 Dotazy? Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Strategie Smart Administration David Zeisel Odbor programového řízení Ministerstvo vnitra ČR 8. 8. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google