Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) Stav NZIS v otázkách a odpovědích Ladislav Dušek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) Stav NZIS v otázkách a odpovědích Ladislav Dušek."— Transkript prezentace:

1 Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) Stav NZIS v otázkách a odpovědích Ladislav Dušek

2 I. Úvodem Není tak úplně pravda, že jsme bez dat

3 Na mnoho významných analýz data máme …….. …….. avšak jsou často produkována mimo resort zdravotnictví Český statistický ústav Odborné společnosti OECD Eurostat WHO

4 Nestačí ovšem data pouze nasbírat …….. Sběr a SKUTEČNÁ validace dat HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Počet primárních výjezdů -133 476 Počet vozidel rychlé lékařské pomoci -2 Průměrná dojezdová doba - 7 min …….. je nezbytné je analyzovat a (sebe)kriticky interpretovat ANALÝZA, nikoli pouze deskripce RECENZE Odborná garance Kdo je autorem? Kdo je recenzent? Jaké jsou závěry? Jaká jsou rizika zkreslení? Kdo jsou uživatelé? ?

5 Nestačí ovšem data pouze nasbírat …….. RECENZE Odborná garance Bez autorů a recenzentů nastupují „vykladači statistik“ Rekonstrukce resortního zpravodajství se týká všech segmentů péče

6 O resortní data a informace musí usilovat celý resort Není v silách žádného jednoho týmu obsáhnout všechny aspekty léčebné péče a produkovat „evidence-based“ datový servis napříč resortem zdravotnictví. Musíme maximálně využívat dostupné zdroje dat, jinak se vzájemně zničíme administrativou. Musíme vzájemně respektovat odbornost, tam kde legitimně je. ! ! Národní registry, plošné průzkumy Informační systémy poskytovatelů ZS Data plátců péče a správních úřadů

7 Příklad Czech infrastructure for monitoring of cancer care Primary care (GPs, gynaecologists) Hospital care Specialized care and cancer centres Hospital information systems Local and national registries Population and treatment burden National Cancer Registry Cancer centres network as a regional managing system Data validation Quality of health care Equity of health care Volume of health care Results of health care Distribution of health care Structure of health care

8 unknown Examples of reporting generated by the Czech National Cancer Control System: I. Population level Model diagnosis: colorectal carcinoma Main trends: incidence & mortality Clinical stages: primary diagnosis Survival of patients in time trends Stochastic predictions of incidence and prevalence Stochastic predictions of therapeutic burden Counts per 100 000 inhabitants incidence mortality Counts per 100 000 inhabitants TNM 2. TNM 3.TNM 4. íTNM 5.TNM 6. Stage of the disease 1234 not recorded IncidenceMortality Absolute counts in 20108 1363 810 Counts per 100 000 in 201077,236,2 Prevalence (31.12.2010) Absolute counts49 470 Counts per 100 000469,7 Colorectal carcinoma (C18-C20) Predictions for 2014 IncidencePrevalence Stage I 2 091 (1918; 2267)19 245 (18 27; 19 563) Stage II 1 934 (1796; 2070)17 186 (16895; 17477) Stage III 2 261 (2106; 2415)12 955 (12697; 13213) Stage IV 2 130 (1956; 2305)7 602 (7 404; 7 800) Stage unknown – objective reasons 256 (165; 349) 2 413 (2 300; 2 526) Stage unknown – not recorded 71 (46; 98) TOTAL 8 743 (7987; 9504)59 401 (58223; 60579) Colorectal carcinoma (C18-C20) Newly treated patients in 2014 Stage I 1 848 (1695; 2004) Stage II 1 808 (1679; 1934) Stage III 2 120 (1976; 2265) Stage IV – incidence 1 431 (1314; 1549) Disseminated relapses / progressions 1 854 (1693; 2014) TOTAL 9 061 (8 357; 9766) Colorectal carcinoma (C18-C20) 5yr relative survival (95% IC) 2000-20042005-2009 All patients 44.7 (43.4-45.9)50.1 (48.9-51.3) stage 1 66.8 (64.3-69.1)73.3 (71.1-75.4) stage 2 54.0 (51.9-56.0)61.2 (59.2-63.1) stage 3 38.2 (35.6-40.9)46.8 (44.4-49.1) stage 4 9.9 (8.2-11.7)12.6 (10.8-14.4) * Period analysis + 7,7 % - 9,4 % %: trend change 2001 - 2010 + 64,1 % %: trend change 2001 - 2010 Main trends: prevalence

9 Volume of primary care: capacity of CCCN Benchmarking of outcome measures: 5yr survival – population comparisons Benchmarking of outcome measures: Survival after given medication vs. EBM trials Incidence and prevalence of treated CRC patients: benchmarking Migration of patients /Example of one CCC/ Distribution of care among regions/centers Care only in one facility Migration after primary therapy Migration in primary therapy Migration in follow-up Unknown N = 16 306 Rank of hospitals Treated patients / year 2006-2010 N = 54 360 Rok Cumul. counts Counts Prevalence Incidence Average CCC Range Examples of reporting generated by the Czech National Cancer Control System: II. Clinical centers Model diagnosis: colorectal carcinoma

10 CRC screening: regional coverage CRC screening: age-specific coverage QA/QC indicators in CRC screening 25,5% 16,0%38,9% Coverage in time trend: 2009 - 2012 Share of primary care specialists Primary screening colonoscopy +6,9% +1,1%+12,2% 10,9 0,552,3 Examples of reporting generated by the Czech National Cancer Control System: III. Screening programs Model diagnosis: colorectal carcinoma

11 Examples of predictive, regionally-specific mapping of cancer burden Model diagnosis: colorectal carcinoma

12 Example of clinical outcome assessment Model diagnosis: colorectal carcinoma Population-based monitoring Hospital-based benchmarking

13 Jak tedy rekonstruovat NZIS? I. Restrukturalizace správce NZIS

14 Nový UZIS ČR = nová struktura = nové agendy Statutární zástupce ředitele Zástupce ředitele pro rozvoj ÚZIS Kancelář ředitele Řízení agend a projektové aktivity Datová a informační základna HTA Populační analýzy a ukazatele zdraví obyvatel Metodická základna e-Health a klasifikační systémy Systémy hodnocení kvality zdravotní péče Vývoj a implementace DRG Státní program statistických zjišťování Správa a rozvoj NZIS Odbory (O) řídící metodické agendy a provoz Zástupce ředitele pro analýzu a správu dat Zástupce ředitele pro informační technologie Web studio Help desk Ředitel ÚZIS Zástupce ředitele pro zahraniční vztahy

15 Spolupráce s akademickou obcí je nezbytností Konsorciální smlouvy s univerzitami Národní centrum pro medicínskou nomenklaturu a klasifikace Analytické pracoviště ÚZIS ČR – MU

16 Jak tedy rekonstruovat NZIS? II. Nová legislativně daná koncepce NZIS a jeho základních agend

17 ÚZIS ČR => Národní zdravotnický informační systém Zdravotnické registry (referenční registry, klinické registry) Procesní a logistické informační systémy (např. NRZP, NRPZS) Statistické zjišťování (klinické výkazy, ekonomické výkazy) Mezinárodní studie, „surveye“ (Health Data OECD, Eurostat, EHIS, EHLEIS, …) NZIS = velmi různorodý systém NZIS ÚZIS může přispět k řízení zdravotnictví a k optimalizaci péče. Pokud budou data kvalitní, tak i informacemi.

18 NZIS: realita 2014 - 2015 nemá vypracovanou standardizovanou metodiku registrace a identifikace poskytovatele ZS? nemá referenční systém (databázi, rejstřík) zdravotnických profesionálů s přiřazením odbornosti, specializace a zvláštních způsobilostí? neumí identifikovat trajektorii pacienta v systému a přiřadit jí sekvenci konzumovaných služeb? Může kvalitní data na národní úrovni garantovat systém, který nemá ucelený přehled o počtech pacientů ve všech segmentech péče?

19 Dům by se měl stavět odspodu Bez základních „stavebních“ komponent to nepůjde -schopnost el. identifikace/certifikace zdravotnických profesionálů -schopnost el. identifikace/certifikace poskytovatelů zdrav. služeb -schopnost identifikovat trajektorii pacienta -v systému a jeho konzumaci služeb -schopnost používat standardizovanou nomenklaturu a klasifikace 1 2 3 4 NR- ZP NR- PZS NR- HZS NC- MNK

20 NR-PZS NZIS CÚV Hlášení Výstupy, reporting PZS Dotazníky mailem Nutná registrace z. 372 / HLAVA III / § 70 Údaje do Národního zdravotnického informačního systému se předávají pouze v elektronické podobě přímým zápisem nebo na technických nosičích způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem NZIS registry Nová koncepce rozvoje NZIS = novela z. 372/ 2011 sb. NR - HZS „Datové úložiště ZP“ = datová základna resortu NR - ZP Registrace zdravotnických profesionálů = agendová nadstavba

21 NR-PZS NZIS CÚV Hlášení Výstupy, reporting PZS Dotazníky mailem Nutná registrace NZIS registry NR - HZS „Datové úložiště ZP“ = datová základna resortu NR - ZP Registrace zdravotnických profesionálů = agendová nadstavba Reference: službu poskytuje správný poskytovatel Reference: službu poskytuje správný profesionál Možnost cílených metodických šetření Verifikovatelné indikátory kvality Nová koncepce rozvoje NZIS = novela z. 372/ 2011 sb.

22 NZIS Potřebujeme Národní registr zdravotnických pracovníků? NR-ZP Neveřejná referenční databáze Databáze využívaná komorami, správními úřady, ….. Základna pro certifikaci el. podpisů Databáze s minimalizovaným počtem záznamů Databáze nezatěžující pracovníky Novela z. 372

23 Jak tedy rekonstruovat NZIS? III. Restart statistických zjišťování

24 Otázka dneška: kde efektivně získat reprezentativní data?  ročně - ručně >70 000 výkazů Ekonomické výkazy Výkazy o přístrojích Výkazy o specializovaných činnostech ! Klinické výkazy o činnosti ? Ad hoc sběry neúplných dat systém zdravotní péče nikam neposunou. Prostě proto, že je nelze použít.

25 (již zrušeno) Statistické zjišťování: ukázky klinické části Gynekologie a porodnictví Příklad: výkazy v primární péči

26 ÚZIS ČR musí respektovat své klíčové klienty Resortní statistická služba = povinnost ÚZIS Krajské úřady Regionální autority MZ ČR, SÚKL, PZP, komory, … Resortní správní a řídící orgány Odborné společnosti a uskupení Zejména garanti NZIS Veřejnost, tiskové zprávy, zahraničí Média Poskytovatelé ZS Lůžková & nelůžková ZZ, primární péče

27 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Institute of Biostatistics and Analyses Masaryk University Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republc Ukazatele zdravotního stavu on – line Nová forma zpravodajství pro regiony

28 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Institute of Biostatistics and Analyses Masaryk University Regionální zpravodajství NZIS on-line: nová forma vlastního řešení zpravodajství

29 Jak tedy rekonstruovat NZIS? IV. Skutečné využití dat pro uživatele (např. hodnocení výkonnosti a kvality)

30 Chceme funkční indikátory kvality? Definujme CO chceme měřit a studujme Hodnocení poskytovatelů péče Hodnocení segmentů péče Hodnocení zdravotnických systémů Indikátory kvality jsou z velké části mezinárodně ukotveny a metodika hodnocení by měla sledovat mezinárodní standardy Outcome surveys „Case mix“ – related indicators Undesirable events Guidelines Therapeutic standards Evidence-based medicine Např. OECD – WHO indicators OECD Health at a Glance EUNet HTA (2008 – 2010)

31 Jaký je kvalitní indikátor kvality ? Objektivní problém zcela nových sběrů dat – často přinesou informace až po letech, protože hodnocení péče musí sledovat vývoj v čase a korigovat výsledky na mnoho faktorů („case-mix“) Opora v EBM, v guidelines Vždy definovaný jasný benchmark („cut-off values“) Vždy jasně nastavené hodnocení nejistot Externí validace a alespoň částečně možnost nezávislé verifikace (pouze „self-reporting“ nefunguje) Vždy zajištěna udržitelnost sledování v čase Ukazatele výkonnosti/kvality Vždy jasně definovaná cílová kohorta subjektů

32 Set of indicators offered for the CCCN activity

33 Zavádění (sebe)hodnocení kvality nás ještě čeká XXXXXXXXXXXXXX N = 2 125 Počet pacientů N = 223 N = 187 N = 168 N = 159 N = 158 N = 147 N = 131 N = 120 N = 83 N = 81 N = 70 N = 67 N = 56 N = 55 N = 48 N = 47 N = 39 N = 31 N = 29 N = 24 N = 23 N = 21 N = 18 N = 17 N = 16 N = 9 N = 8 N = 4 N = 3 N = 1 Ve sledovaném období 2007-2013 proběhlo 50 % všech cystektomií v největších 7 centrech. Ve sledovaném období 2007-2013 proběhlo 75 % všech cystektomií v největších 12 centrech. V průměru více než 20 cystektomií ročně je v období 2007-2011 provedeno v 6 největších centrech. Zdroj: ÚZIS ČR – NRHosp: 2007 – 2013 Co je primárnější otázka: jakou úhradu dostala tato zařízení nebo s jakým výsledkem a kvalitou provedla tuto péči?

34 Jak tedy rekonstruovat NZIS? V. DRG Restart jako příležitost

35 Hodnocení kvality není možné bez zdrav. pojišťoven ….. ….. tyto ale rovněž potřebují datovou podporu a pomoc ? Vykazujeme pravdu? Hlášené výkony v datech zdravotních pojišťoven nemusí odpovídat skutečným? Data zdravotních pojišťoven neobsahují zásadní prognostické markery řady onemocnění?

36 Byla úspěšně ustavena reprezentativní síť referenčních nemocnic ČR Fakultní a velké krajské nemocnice (n = 19) 1Fakultní nemocnice Brno 2Fakultní nemocnice Hradec Králové 3Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 4Fakultní nemocnice Olomouc 5Fakultní nemocnice Ostrava 6Fakultní nemocnice Plzeň 7Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně 8Fakultní nemocnice v Motole 9Krajská nemocnice Liberec, a.s. 10Krajská nemocnice T. Bati a.s. 11KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L. 12Nemocnice České Budějovice 13Nemocnice Jihlava 14Nemocnice Na Bulovce 15Pardubická krajská nemocnice, 16Thomayerova nemocnice 17ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha 18Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ZZ vysoce specializované péče (n = 7) 19Nemocnice Na Homolce 20Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie 21Institut klinické a experimentální medicíny 22Masarykův onkologický ústav 23Nemocnice Podlesí a.s. 24Revmatologický ústav 25Ústav hematologie a krevní transfuze 26Ústav pro péči o matku a dítě Ostatní ZZ s úzkým zaměřením (n = 33) 133ANESAN s.r.o. 134Centrum léčby pohybového aparátu, s.r.o. 135CLEOPATRA CLINIC, s.r.o. 136CNS-Centrum Třinec s.r.o. 137Českobrodská nemocnice, s.r.o. 138DZ a.s., Nemocnice s poliklinikou Praha 139G-med, v.o.s. 140GynCentrum, spol. s r.o. 141Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši 142JESSENIA a.s., Nemocnice Beroun 143Kardiologie na Bulovce s.r.o. 144Klinika CLT, spol. s r.o. 145Klinika Dr. Pírka s.r.o. 146MEDITERRA s.r.o. 147Městská nemocnice v Odrách, p.o. 148Nemocnice Atlas, a.s. 149Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. 150Nemocnice Tišnov, p.o. 151Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o. 152Oblastní nemocnice Rychnov n. Kněžnou, a.s. 153ORTHES, spol. s r.o. 154PATEB s.r.o., Psychiatrie - lůžkové zařízení 155P-P Klinika Kladno, spol. s r.o. 156První privátní chirurgické centrum 157Psychiatrická nemocnice Brno 158Psychiatrické centrum Praha 159REHAMEDICA Žacléř, a.s. 160SANATORIUM Helios, s.r.o. 161Silesia Medical s.r.o. 162SWISS MED CLINIC, s.r.o. 163Úrazová nemocnice v Brně 164Ústav chirurgie ruky a plast. chirurgie 165VS ČR, Nemocnice s poliklinikou, věznice Dimenze A = Infrastruktura ZZ pro poskytování péče Dimenze B = Struktura a specializovanost péče (casemix) Rozdělení standardních nemocnic (n = 106) vyžaduje další detailní analýzu struktury péče. Mediánový střed prostoru dimenzí A a B

37 Výsledný návrh typologie zdravotnických zařízení Typ ZZ Dimenze A Infrastruktura ZZ pro poskytování péče Dimenze B Struktura a komplexnost péče (casemix) Počet ZZ Fakultní a velké krajské nemocnice Komplexní infrastruktura Vyvážená struktura a kompletní rozsah péče 18 ZZ vysoce specializované péče Komplexní infrastruktura Vysoce specializovaná péče 8 Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí Vyšší úroveň infrastruktury Vyvážená struktura a široký rozsah péče 76 Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče Běžná úroveň infrastruktury Asymetrická struktura a nižší rozsah péče 30 Ostatní ZZ s úzkým zaměřením Běžná úroveň infrastruktury Úzce zaměřená péče33 Finální typologie ZZ na základě analýzy dat NRHOSP a RZZ s ohledem na jejich pozici v prostoru daném dimenzemi A a B obsahuje 5 skupin ZZ.

38 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) Stav NZIS v otázkách a odpovědích Ladislav Dušek."

Podobné prezentace


Reklamy Google