Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0062 SOCIÁLN Ě -PRÁVNÍ OCHRANA D Ě TÍ POHLEDEM OLOMOUCKÉHO KRAJE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0062 SOCIÁLN Ě -PRÁVNÍ OCHRANA D Ě TÍ POHLEDEM OLOMOUCKÉHO KRAJE."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0062 SOCIÁLN Ě -PRÁVNÍ OCHRANA D Ě TÍ POHLEDEM OLOMOUCKÉHO KRAJE

2 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA VERONIKA NEOČEKÁVANÁ KIZOVÁ SITUACE DÍTĚTE

3 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA Úryvky dopisů nalezených ve schránce důvěry Doma to není dobré, moc se bojím. POMOC!!!!! Už se domů nevrátím. Hrozně se bojím, už to tak dál nechci… Raději chci zpátky do děcáku anebo uteču hodně daleko. Veronika Z.

4 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA Zadání Představte si, že jste v pozici výchovné poradkyně/poradce na základní škole. Během jednoho týdne se ve schránce důvěry, která je ve škole instalována, opakovaně objevily dopisy s výše uvedeným obsahem. Z posledního dopisu je zřejmá pisatelka (všechna jména případu byla pozměněna). Z pohovoru s Veronikou jste zjistili podezření na sexuální zneužívání v rodině. Pokuste se písemně formulovat, jak se v dané situaci zachováte, tj. Váš návrh řešení vzniklé situace ………..

5 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA Skutečná reakce školy Výchovná poradkyně předala Veronice vizitku s kontaktem na psycholožku Fondu ohrožených dětí s doporučením, aby s ní Veronika své problémy konzultovala. Veronika s pláčem prosí výchovnou poradkyni o pomoc, bojí se vrátit domů. Následně se částečně uklidňuje, bude telefonicky kontaktovat psycholožku. Prosí, aby se o tom nedozvěděli poručníci, to jí poradkyně přislíbila. Domníváte se, že byla reakce školy na vzniklou situaci přiměřená ?

6 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA Osobní anamnéza Veroniky věk: 11 let zdravá – bez specifických potřeb s ohledem na zdravotní stav; dříve v péči psychologa – sociální deprivace dána nepodnětným rodinným prostředím a pobytem Veroniky v dětském domově – péče psychologa ukončena – psychický stav Veroniky stabilizován; žákyně 5. třídy ZŠ; průměrný prospěch; doposud nebyly zaznamenány náznaky výchovných problémů; volnočasové aktivity: členka skautského oddílu.

7 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA Rodinná anamnéza Veroniky Veronika pochází z úplné rodiny, má jednoho sourozence – o 2 roky mladšího bratra Roberta. Rodiče hrubě zanedbávali péči o své děti, z důvodu afunkčnosti rodiny byly obě děti (Veronika 5 roky, Robert 3 roky) na základě soudního rozhodnutí odebrány z rodiny a umístěny do školského zařízení pro výkon ústavní výchovy (dětského domova). Z důvodu absence širší rodiny nebylo možno zvolit jinou variantu řešení.

8 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA Rodinná anamnéza Veroniky Rodiče Veroniky byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti – důvodem byl absolutní nezájem o Veroniku a jejího bratra Roberta. Obě děti byly zařazeny mezi děti vhodné do náhradní rodinné péče (v tomto případě péče poručenská).

9 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA Vývoj sociální situace Veroniky Sourozencům, Veronice a Robertovi, byla v rámci procesu zprostředkování nalezena vhodná náhradní rodina. Obě děti (Veronika 6 let, Robert 4 roky) byly na základě soudního rozhodnutí svěřeny do poručenské péče manželům P.

10 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA Stručná charakteristika manželů P. manželé P. žijí v rodinném domě na malé vesnici; poručnice je v domácnosti; poručník je zaměstnán; v domácnosti s nimi žije již zletilý syn (19 let); ve volném čase se celá rodina věnuje skautingu.

11 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA Vývoj sociální situace Veroniky Během sledování průběhu náhradní rodinné péče orgánem sociálně-právní ochrany dětí nebyly zaznamenány nedostatky v péči poručníků o nezletilé děti. Ve věku 7 let byly u bratra Veroniky, Roberta, zaznamenány výchovné problémy: opakované útěky, zhoršení školního prospěchu, nerespektování autority atd. Robert umístěn na preventivní pobyt do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – v závěru pobytu byly poručníkům doporučeny výchovné postupy ve vztahu k Robertovi – situace se zklidnila.

12 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA Vývoj sociální situace Veroniky Vraťme se na začátek případu…….. výchovná poradkyně ZŠ kontaktovala sociální pracovnici příslušného městského úřadu s obecným dotazem, zda může být umožněn pohovor žáka s psychologem ve škole bez vědomí osob odpovědných za výchovu; Sociální pracovnice zjišťuje okolnosti konkrétního případu – výchovná poradkyně vysvětluje vzniklou situaci Veroniky.

13 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA Opatření na ochranu dítěte Sociální pracovnice ihned odjela do základní školy za účelem provedení pohovoru s Veronikou (má oprávnění vést pohovor s dítětem i bez vědomí rodičů) a zjištění dalších relevantních informací. Sociální pracovnice, po provedení pohovoru s Veronikou, v rámci kterého dívka uvádí pohlavní zneužívání ze strany zletilého syna poručníka a samotného poručníka, vyhodnocuje situaci jako velmi závažnou = akutní ohrožení dítěte !!!

14 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA Opatření na ochranu dítěte Sociální pracovnice zajišťuje zdravotní prohlídku Veroniky – ošetřující lékařka konstatuje jednoznačně syndrom CAN ve smyslu sexuálního zneužívání. Sociální pracovnice zajišťuje pobyt Veroniky v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, do které Veronika bezodkladně nastupuje.

15 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA Vývoj sociální situace Veroniky V mezičase byla kontaktována Policie ČR, kdy bylo oznámeno podezření ze spáchání trestného činu. Týž den byli oba podezřelí (syn poručníků a poručník) předvedeni k výslechu – v rámci výslechu se oba k činu přiznali – soud rozhodl o uvalení vazby na oba muže.

16 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA Vývoj sociální situace Veroniky Současně byla kontaktována poručnice – po objasnění situace se psychicky zhroutila (údajně o ničem nevěděla ?). Souhlasí s pobytem Veroniky v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, současně žádá i o umístění bratra Roberta, není v současné době schopna zabezpečit jeho péči.

17 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA Závěr Obě děti, Veronika a Robert, byly umístěny v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kde jim byla poskytnuta odborná péče. Oba pachatelé sexuálního zneužívání byli obžalováni a následně odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody. Poručnící podali soudu návrh na zrušení poručenství, soud návrhu vyhověl.

18 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA Závěr Soud rozhodl u obou dětí o nařízení ústavní výchovy, děti byly opět umístěny v dětském domově. Soud ustanovil poručníkem dětí městský úřad. Robert se v dětském domově dobře aklimatizoval, prosperuje bez zásadních problémů. Adaptace Veroniky v dětském domově neproběhla optimálně: objevily se závažné výchovné poruchy; opakované útěky ze zařízení; byly zjištěny pouze sporadické informace, že se Veronika zdržuje v problematické skupině uživatelů drog. Při posledním zadržení Veroniky je zjištěno, že je těhotná – byla přeřazena do speciálního zařízení pro těhotné nezletilé dívky a nezletilé matky.

19 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA Závěr Veronika v loňském roce porodila zdravou dceru Její budoucnost však zůstává nejistá…..

20 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA Exkurze – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Středisko sociální prevence Olomouc, p.o. (Na Vozovce 26, Olomouc) Cíl: „seznámit se s obsahem a rozsahem činnosti tohoto typu zařízení sociálně-právní ochrany dětí“ Polovina skupiny (daná losem) navštíví zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

21 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA Zadání V rámci exkurze bude skupina sledovat zejména: Pro koho je zařízení určeno ? Na základě jakého právního titulu může být dítě v zařízení umístěno ? Jaká je délka pobytu dítěte v zařízení ? Jak vypadá průběh pobytu dítěte v zařízení ? (např. jaká odborná péče je dítěti zajišťována ?)

22 MODELOVÁ SITUACE - VERONIKA Zadání – mapování výchozího případu Jaká odborná pomoc je zajištěna dítěti, u kterého bylo prokázáno sexuální zneužívání. Závěrečným úkolem skupiny bude prezentovat ostatním studentům údaje zjištěné v rámci exkurze.

23 MODELOVÁ SITUACE - VIKI VIKI POČÍNAJÍCÍ VÝCHOVNÉ PROBLÉMY (PRÁCE S RODINOU)

24 MODELOVÁ SITUACE - VIKI Vše má svůj vývoj ANI POVODEŇ SE NESTANE V OBDOBÍ SUCHA Systemický přístup Síť dětského světa drží kompaktně jako pavučina. Síť propojuje systémy jednak horizontálně (rodina, škola, zájmové kroužky), jednak v rovině vertikální (žák jako součást třídy, třída jako součást školy, škola jako součást města, město jako součást státu). Otřesy se šíří jako při zemětřesení. Co se přihodí v jednom ohnisku, zasáhne určitou měrou i do dění v ostatních systémech.

25 MODELOVÁ SITUACE - VIKI ŠESTÝ SMYSL vnímám signály, jsem intuitivní, citlivý NENÍ MI TO PUTNA zajímám se, adekvátně reaguji NEJSEM VŠEZNÁLEK hledám řešení i mimo školské zařízení

26 MODELOVÁ SITUACE - VIKI

27 Rodinná anamnéza VIKI 6. ročník ZŠ žije pouze s maminkou v novostavbě – byt o velikosti 2+kk (včetně terasy a podzemního garážového stání) na velmi dobré materiální úrovni – Viki má svůj vlastní pokojíček s balkonem, TV, PC, Playstation, …. má nevlastní sestru, ze současného partnerského vztahu otce s přítelkyní v poslední době více přibývá na váze, pobolívá ho hlava, břicho, mívá průjmy rodiče Viktora se v jeho 5ti letech rozvedli, Viki zůstal s maminkou, tehdy býval svědkem hádek rodičů, pomočoval se, zacpával si uši a schovával se v dětském stanu ve svém pokojíčku, tam i mnohdy usnul s plyšovými hračkami, po rozvodu po otci hodně tesknil, nyní se zatvrdil a o kontakt s otcem již nemá zájem, dříve se ke scénám filmů s tématem společné rodiny vyjadřoval, že by to chtěl také má spoustu starších kamarádů – 17ti letých, kteří už mají holky, o kamarádech s maminkou nemluví, v poslední době je zakřiknutý, na požádání nic neříká, má svůj svět

28 MODELOVÁ SITUACE - VIKI Rodinná anamnéza VIKI ve volném čase hrál Viktor 2 roky fotbal, nyní žádnou aktivitu nemá, rád jezdí na kole, chce snowboard školní prospěch Viktora je lehce pod průměrem OTEC narozen v roce 1974 v Plzni s rodinou nežije, má novou přítelkyni, se kterou má 2 letou holčičku o Viktora nejeví zájem, s dítětem se nevídá, telefonicky ho nekontaktuje (asi 2 roky dítě neviděl) alimenty neplatí, je stíhaný

29 MODELOVÁ SITUACE - VIKI Rodinná anamnéza MATKA narozena v roce 1979 v Olomouci v současné době bez zaměstnání, dříve oblast cestovního ruchu velice atraktivně oblékaná jiné děti než Viktora nemá poslední 3 roky udržuje partnerský vztah, partner žije v Itálii, matka za přítelem 1x měsíčně odlétá, finančně přítel rodinu zabezpečuje, 1x do roka tráví společnou dovolenou u moře, kupuje dárky, platí dovolené školu hodnotí matka jako problém, Viktor často chybí, bývá mu špatně, nezvládá školu, proto zůstává doma, výsledky má slabé, matka by ráda, aby se alespoň vyučil matka blíže hodnotí Viktora v osobním dotazníku

30 MODELOVÁ SITUACE - VIKI Vývoj situace U Viktora se začaly ve 3. třídě objevovat: - pozdní příchody - zapomínání úkolů Jak byste reagovali?

31 MODELOVÁ SITUACE - VIKI Skutečná reakce školy řešeno v rámci školy pohovorem třídní učitelky s dítětem (ty,ty,ty, příště budeš potrestán) řešeno upozorněním maminky zápisem v žákovské knížce (Váš syn chodí pozdě do školy a často mu chybí úkoly – dělejte s tím něco) Šestý smysl

32 MODELOVÁ SITUACE - VIKI Vývoj situace U Viktora se posléze přidala - častá absence (omluvena vždy matkou) - náznaky skrytého záškoláctví (Viki viděn v době vyučování ve městě – měl omluvenku od maminky) Jak byste reagovali?

33 MODELOVÁ SITUACE - VIKI Skutečná reakce školy řešeno v rámci školy pohovorem třídní učitelky s dítětem (ty,ty,ty, příště budeš potrestán) řešeno pohovorem třídní učitelky s maminkou (s Vašim synem jsou problémy, je to problémové dítě, měla byste být na něj přísnější)

34 MODELOVÁ SITUACE - VIKI Vývoj situace U Viktora se objevuje slovní napadání spolužáků, náznaky výhrůžek smskami a na facebooku - řešeno pohovorem s dítětem (ty,ty,ty, příště budeš potrestán) Aktuálně proběhla rvačka v jídelně - Viki napadl spolužáka - řešeno napomenutím třídního učitele, doporučení k návštěvě P-centra Olomouc

35 MODELOVÁ SITUACE - VIKI Exkurze – zařízení v zařízení sociálně výchovné činnosti P-centrum Olomouc, o.s. (Lafayettova 9, Olomouc) Cíl: „seznámit se s obsahem a rozsahem činnosti tohoto typu zařízení sociálně výchovné činnosti“ Polovina skupiny (daná losem) navštíví zařízení sociálně výchovné činnosti.

36 MODELOVÁ SITUACE - VIKI Zadání V rámci exkurze bude skupina sledovat zejména: Pro koho je zařízení určeno ? Jaké služby a programy zařízení nabízí a kdy? Jak probíhá spolupráce s dítětem a s jeho rodinou, případně průměrná délka péče ? Jak vypadá průběh sociálně výchovné péče v zařízení ? (např. jaká odborná péče je dítěti zajišťována ?)

37 MODELOVÁ SITUACE - VIKI Zadání – mapování výchozího případu Jaká odborná péče je zajištěna dítěti a jeho rodině, u kterého se objevují dlouhodobé výchovné problémy. Závěrečným úkolem skupiny bude prezentovat ostatním studentům údaje zjištěné v rámci exkurze.

38 MODELOVÁ SITUACE - KRIŠTOF KRIŠTOF VÁŽNÉ VÝCHOVNÉ PROBLÉMY DÍTĚTE (POPŘ. TRESTNÁ ČINNOST)

39 MODELOVÁ SITUACE - KRIŠTOF Popis případu: KRIŠTOF -chlapec Krištof, aktuálně navštěvuje druhý stupeň základní školy. RA: chlapec pochází z manželského soužití, rodiče jsou VŠ (otec učitel), matka je manažerkou větší firmy, chlapec nemá sourozence. Širší rodina (prarodiče a sestra matky s rodinou) udržují s rodinou formální vztahy. Matka popisovala, že rok před nástupem do MŠ se starala o Krištofa babička, matka musela nastoupit do zaměstnání, aby si udržela svou pozici ve firmě.

40 MODELOVÁ SITUACE - KRIŠTOF Popis případu: KRIŠTOF O.A: Krištof je chlapec, u kterého se už od MŠ objevovaly projevy hyperaktivity s dalšími znaky ADHD. Krištof se velmi obtížně adaptoval na prostředí školky, první dny byl zakřiknutý a plačtivý. Netrvalo dlouho a jeho chování k dětem bylo hodnoceno takto: je aktivní a impulzivní, chování je opoziční nedokončuje úkoly, odbíhá od činnosti. Krištof chce mít vždy nejlepší hračky sám pro sebe, odmítá je půjčovat, při hrách nutí ostatní děti, aby se podřizovaly jeho přáním, v opačném případě je agresivní, bije slabší děti i dívky. Před nástupem do školy byla matka s chlapcem v PPP, zvažovala odklad školní docházky. Psychologické vyšetření prokázalo, že chlapec je nadprůměrně inteligentní a odklad školní docházky, s ohledem na věk a úroveň rozumových schopností, které by postavení Krištofa v kolektivu jen ztížily, nebyl doporučen.

41 MODELOVÁ SITUACE - KRIŠTOF Popis případu: KRIŠTOF Krištof byl v první třídě hodnocen jako velmi šikovný, chytrý a k jeho chování se neobjevovaly žádné připomínky. S ohledem na nižší počet dětí ve třídě se paní učitelka mohla individuálně věnovat všem dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Začal aktivně sportovat (hrál profesionálně fotbal) a dosahoval velmi dobrých úspěchů, čímž reprezentoval školu. Od 3. třídy došlo ke sloučení dvou tříd a změně učitele. Krištof, který dosahoval ve škole nadprůměrných výsledků a byl velmi úspěšný i ve sportovních aktivitách se postupně zhoršoval a řadil se k průměru. Začal se projevovat, dle vyjádření třídní učitelky, impulzivně, výbušně a vzdorovitě, v jeho chování byla zřejmá náladovost, objevovaly se problémy s domácí přípravou. Krištof měl stále velký zájem o vedlejší aktivity (sportovní kroužek na škole). Stížnosti na jeho chování se objevovaly pravidelně od jeho „nové“ třídní učitelky. Ostatní vyučující hodnotili Krištofa jako vtipného, chytrého a ochotného chlapce. V kolektivu byl oblíben.

42 MODELOVÁ SITUACE - KRIŠTOF Popis případu: KRIŠTOF V 6. třídě řešila škola případ krádeže mobilních telefonů v šatnách. Podezření, které padlo na Krištofa se potvrdilo a rodiče byli pozváni na jednání k řediteli. Z jednání vyplynulo, že Krištof v době odpolední výuky přelezl pletivo, které oddělovalo jednotlivé kóje šaten a dětem vzal z bund a tašek celkem 3 mobilní telefony. Po usvědčení se ke krádeži přiznal a svého činu litoval, všechny telefony s omluvou vrátil. Rodiče se s ředitelem dohodli, že toto jednání vyřeší napomenutím ředitele školy. Ředitel slíbil rodičům, že z chlapcova jednání nebude vyvozovat žádné další důsledky a informace se neobjeví v jeho hodnocení, neboť se Krištof v minulosti žádného vážnějšího prohřešku nedopustil a rodiče sponzorují sportovní kroužek školy, čehož si vedení školy velmi váží.

43 MODELOVÁ SITUACE - KRIŠTOF Popis případu: KRIŠTOF Po dobu zhruba půl roku se chování Krištofa pozitivně změnilo, neprojevoval se a nebyly připomínky ani k jeho chování a přípravě do školy. Postupně se Krištof dostával z mantinelů a hranic vymezených pravidly školy. Objevovaly se hodiny, které trávil mimo školu, dodatečně omluvené rodiči, kouření ve škole, stížnosti na neplnění školních povinností a vulgárních vyjádření směrem k vyučující, za což mu bylo opakovaně uděleno napomenutí třídního učitele. V kolektivu spolužáků měl Krištof od počátku zvláštní a rozporuplné postavení. Navazoval snadno formální přátelství, dětem v nižších ročnících kupoval sladkosti, ale požadoval za to drobné úsluhy a pozornost. Ve vyšších třídách pak soupeřil o své postavení v kolektivu za použití síly a nabídky zapůjčení nejnovějších PC her. Na začátku 9. třídy požádal kurátor mládeže zástupce školy o zprávu na Krištofa v souvislosti s násilným vniknutím skupiny několika mladistvých do mateřské školy, kde odcizili hračky a vybavení a poničili vybavení školky, v celkové hodnotě 50.000,- Kč. V té době bylo Krištofovi čerstvých 15 let.

44 MODELOVÁ SITUACE - KRIŠTOF Úkol pro skupiny ve skupince po 5 vypracujte krátkou zprávu pro kurátora mládeže (vzor žádosti máte) měla by škola do tohoto případu vstupovat a řešit ho??

45 MODELOVÁ SITUACE - KRIŠTOF Exkurze – orgán sociálně-právní ochrany dětí Magistrát města Olomouce (Hálkova 20, Olomouc) Cíl: „seznámit se s obsahem a rozsahem činnosti tohoto typu orgánu sociálně-právní ochrany dětí“ Obě skupiny navštíví orgán sociálně-právní ochrany dětí.

46 MODELOVÁ SITUACE - KRIŠTOF Zadání V rámci exkurze bude skupina sledovat zejména: Jak probíhá spolupráce s dítětem a jeho rodinou ? Jak vypadá činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí?

47 MODELOVÁ SITUACE - KRIŠTOF Zadání – mapování výchozího případu Jaká odborná péče je zajištěna dítěti a jeho rodině, u kterého se objevují vážné výchovné problémy.

48 Děkujeme za pozornost Mgr. Alice MUSILOVÁ metodik sociálně-právní ochrany dětí Mgr. Alena HLOCHOVÁ metodik sociálních kurátorů a kurátorů mládeže Bc. Michal POLÁČEK manažer prevence kriminality Olomouckého kraje


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0062 SOCIÁLN Ě -PRÁVNÍ OCHRANA D Ě TÍ POHLEDEM OLOMOUCKÉHO KRAJE."

Podobné prezentace


Reklamy Google