Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. listopadu 2015 PhDr. Karla Boháčková. Představení organizace  Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace, se sídlem Zikova 618/14,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. listopadu 2015 PhDr. Karla Boháčková. Představení organizace  Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace, se sídlem Zikova 618/14,"— Transkript prezentace:

1 5. listopadu 2015 PhDr. Karla Boháčková

2 Představení organizace  Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace, se sídlem Zikova 618/14, Olomouc  zřizovatelem je Olomoucký kraj  poskytujeme:  pečovatelskou službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením s kapacitou 1500 osob v městě Olomouci a blízkém okolí – terénní služba  chráněné bydlení pro 77 osob se chronickým onemocněním – pobytová služba  centrum denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením s kapacitou 34 osob denně a se specializací na osoby s demencí – ambulantní služba Naše organizace zaměstnává 115 pracovníků v přepočtených stavech.

3 Několik informací k zamyšlení:  Staří lidé tvoří nejvíce strukturovanou sociálně věkovou skupinu. Jsou mezi nimi největší integrační rozdíly, protože každý z nich prožil svůj individuální život.  Významu nabývají mezigenerační rozdíly – staří lidé si budou stále méně rozumět s jinými generacemi.  Současná doba je charakterizována tím, že všichni chceme bydlet zvlášť a mít své soukromí.  Podoba rysů postmoderní společnosti bude snižovat kapacitu rodiny zabezpečit péči o závislé příbuzné.  Úloha zabezpečení péče a potřeb seniorů v jejich vlastních domácnostech nabývá a bude nabývat velkého významu.  Pozornost je třeba věnovat lidem hodně chudým nebo žijícím osaměle, dvojici vzájemně silně závislých křehkých starých lidí, seniorům propuštěným z nemocnice a seniorům odkázaným na péči rodiny, kdy hrozí riziko vyčerpání a zdravotního selhání rodinného pečovatele, případně špatného zacházení.

4 Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti:  základní sociální poradenství,  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  pomoc při zajištění chodu domácnosti,  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Služby jsou poskytovány pouze těm, kdo je skutečně potřebují na základě provedeného sociálního šetření v domácnosti žadatele a zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

5  Příklad dobré praxe, což znamená osvědčený a úspěšně zavedený postup z hlediska spokojenosti uživatelů i kvality práce, bych jako první ráda uvedla často polemizovaný úkon donášky či dovozu oběda.  Donáška či dovoz oběda je prováděn tak, aby splňoval kritéria sociální služby a poskytoval pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, což znamená:  je předáván do rukou uživatele a zároveň je provedena kontrola jeho zdravotního stavu a případně je vedena komunikace ohledně dalších záležitostí, které uživatel potřebuje vyřešit,  v nepracovních dnech byla zavedena pohotovostní služba sociálního pracovníka, který má k dispozici databázi uživatelů, kterým je rozvážen oběd a jejich kontaktních osob, a v případě, že uživatel neotevírá, je zabezpečena pomoc bez toho, že by byl zdržen rozvoz obědů dalších uživatelů. Tento postup senám velmi osvědčil a je oceňován nejen našimi uživateli, ale i jejich rodinnými příslušníky.

6  Dalším příkladem dobré praxe je fakultativní služba – půjčovna kompenzačních pomůcek, neboť vyřízení vlastní kompenzační pomůcky je proces náročný a po návratu z nemocnic, je nutné zabezpečit tyto pomůcky ihned.  Také jsme jako další fakultativní službu zavedli přepravu našimi vozidly pro uživatele k lékařům, na úřady, do obchodních center aj., neboť jednou z největších překážek jejich začleňování do společnosti, je doprava.  Velmi se nám osvědčila spolupráce s ošetřovatelskými agenturami a rodinami našich uživatelů, kdy se vzájemně informujeme o poskytovaných službách.  V rámci pečovatelské služby jsme zavedli také specializace našich pečovatelek v jednotlivých týmech, např.:  demence a především Alzheimerova a Parkinsonova choroba,  pomůcky pro seniory a osoby s tělesným postižením,  manipulace s ležícím klientem v oblasti hygieny aj.

7 Centrum denních služeb poskytuje tyto základní činnosti:  základní sociální poradenství,  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  sociálně terapeutické činnosti,  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

8  doprava uživatelů do centra a zpět,  individuální volba času a frekvenci služby,  sobotní služba,  „Čaje o páté“ pro neformální pečovatele,  smyslové vnímání – snoezelen místnost,  trénování paměti, míčkování,  reminiscenční místnost,  felinoterapie a canisterapie,  výlety, návštěvy výstav, cukráren,  grilování a pečení moučníků a cukroví,  vystupování uživatelů centra – pěvecká a taneční vystoupení, maškarní ples, módní přehlídky aj.

9 Chráněné bydlení poskytuje tyto základní činnosti:  základní sociální poradenství  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  poskytnutí ubytování,  pomoc při zajištění chodu domácnosti,  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  sociálně terapeutické činnosti,  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

10  každodenní obchůzky všech obytných jednotek (služba není vykonávána v noci) se souhlasem uživatel,  hostinský pokoj pro rodiny a přátele uživatelů,  klubová činnost:  pondělí – klub stolních her a šití,  úterý – dopoledne kondiční cvičení, odpoledne klub dobré pohody - Cukrárna „U Marušky“,  středa – dopoledne „Zpěvanky“, odpoledne klub vaření,  čtvrtek – dopoledne kondiční cvičení, odpoledne klub zdravého životního stylu a čtenářský klub,  Pátek – klub ručních prací a keramiky, PC klub.  pravidelné akce:  maškarní ples,  Oslava MDČ a Svátku matek,  Oslava Dne seniorů,  adventní „punčování“, vánoční oslavy a oslava Silvestra,  přednášky na aktuální témata, setkání s veřejnými činiteli, návštěvy výstav aj.

11 Stáří, to je zdvořilý pán, jednou přijde a zaťuká – nikým však není dovnitř zván. Venku však zůstat se mu nechce, zabuší znovu, pak se vecpe, a teď se zjeví drsný kmán.“ (J.W.Goethe: Verše v próze) Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "5. listopadu 2015 PhDr. Karla Boháčková. Představení organizace  Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace, se sídlem Zikova 618/14,"

Podobné prezentace


Reklamy Google