Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Hmotná nouze Autor: Mgr. Jana Votavová VY_32_INOVACE_15_1_4

2 Hmotná nouze Zákon č.111/2006 Sb. o hmotné nouzi VY_32_INOVACE_15_1 _4 Mgr. Jana Votavová

3 Zákon o pomoci v hmotné nouzi Vymezuje sedm situací spojených s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi. Napomáhá řešení některých nárazových životních situací. Stanovuje, že každá osoba má nárok na poskytnutí základních informací, které vedou nejenom k řešení její současné situace, ale i k předcházení vzniku hmotné nouze. Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty.

4 Úkol - význam zákona o hmotné nouzi Vyber tvrzení, které popisuje význam zákona o hmotné nouzi a ze správných tvrzení sestav vlastní definici významu zákona o HN A) Zaměřuje se především na rodiny s dětmi B) Pomáhá řešit mimořádné situace C) Zaměřuje se na zabezpečení bydlení a obživy D) Poskytuje dávky osobám se zdravotním postižením E) Zaměřuje se na předcházení krizových situací, především poskytování informací

5 řešení Vyber tvrzení, které popisuje význam zákona o hmotné nouzi a ze správných tvrzení sestav vlastní definici významu zákona o HN A) Zaměřuje se především na rodiny s dětmi B)Pomáhá řešit mimořádné situace C)Zaměřuje se na zabezpečení bydlení a obživy D) Poskytuje dávky osobám se zdravotním postižením E) Zaměřuje se na předcházení krizových situací, především poskytování informací Možná definice: zákon o hmotné nouzi se zaměřuje na řešení situací týkajících se bydlení a obživy, nebo na nárazové krizové situace prostřednictvím poskytování informací.

6 Osoba v hmotné nouzi osoba či rodina, – která nemá dostatečné příjmy – její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb osoba, kterou postihne mimořádná událost, kterou nemůže překonat vlastními prostředky (požár, povodeň)

7 Osoba, která není v hmotné nouzi pracuj s úplným zněním zákona, nebo s následujícím textem – převeď definice do jednodušší verze – vhodné pro práci ve skupinách V hmotné nouzi není osoba která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním, která nepracuje a není v evidenci úřadu práce která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnání, které nevznikl nárok na nemocenské samostatně výdělečně činná, která se nepřihlásila k nemocenskému pojištění, které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky byla uložena sankce, která nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby (tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc), které se poskytuje ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné déle než 3 měsíce.

8 Možné řešení V hmotné nouzi není osoba která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním, která nepracuje a není v evidenci úřadu práce která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnání, které nevznikl nárok na nemocenské samostatně výdělečně činná, která se nepřihlásila k nemocenskému pojištění, které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky byla uložena sankce, která nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby (tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc), které se poskytuje ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné déle než 3 měsíce. Nechce pracovat Neplatí si nemocenské pojištění Neposílá dítě do školy Je ve vězení Je v ústavní péči

9 Urči zda je osoba v hmotné nouzi 1. Osoba je v hmotné nouzi 2. Osoba není v hmotné nouzi a) osoba je evidována na úřadě práce a po 5 měsících jí již nenáleží podpora b) rodina, která nechává děti chodit za školu a byla jí za to udělena sankce městského úřadu c) starobní důchodce s důchodem nižším než živ. minimum d) osamělá matka s dítětem, která pobírá rodičovský příspěvek ve výši nižší než životní minimum e) osoba, která odmítla vhodné zaměstnání od úřadu práce f) podnikatel, který se nepřihlásil k nemocenskému pojištění

10 řešení 1) a, c, d 2) b, e, f

11 Dávky a jejich výplata Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: – příspěvek na živobytí – doplatek na bydlení – mimořádná okamžitá pomoc O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je úřady práce

12 Zvýšení příjmu vlastním přičiněním Při posuzování nároku na příspěvek na živobytí se zjišťuje, zda má osoba možnost zvýšit si příjem vlastním přičiněním. Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu a) vlastní prací, b) řádným uplatněním nároků a pohledávek, c) prodejem nebo jiným využitím majetku.

13 Zdroje Zákon o hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. http://www.mpsv.cz/cs/5#zphn

14 VY_32_INOVACE_15_1 _4 Téma sady: Sociální politika Vzdělávací obor:Sociální politika Autor:Jana Votavová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: hmotná nouze Jazyk:čeština Druh učebního materiálu:prezentace s aktivizací žáka Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:střední odborné Typická věková skupina:16 -19 let Klíčová slova:hmotná nouze, osoba v hmotné nouzi, příspěvek na živobytí Očekávaný výstup:žák vysvětlí systém hmotné nouze, orientuje se v dávkách hmotné nouze, určí osobu která je nebo není v hmotné nouzi Anotace Prezentace je určená k výkladu tématu hmotné nouze, vymezuje situace a osoby, kterým náleží dávky HN, popisuje jednotlivé dávky a podmínky nároku, v závěru obsahuje otázky k prověření pochopení učiva Pokyny pro práci s materiálem Prezentace slouží jako náhrada učebního materiálu, pro obor sociální péče nejsou zpracované učebnice. Po úvodním vysvětlení pojmů může následovat diskuse na téma – význam zákona o hmotné nouzi, žáci vyberou správná tvrzení a mohou prodiskutovat, proč vybrali právě ta. V další části se žák seznámí s pojmy –osoba v hmotné nouzi a osoba, která není v hmotné nouzi, je vhodné doplnit výkladem, popř. je lze využít ke skupinové práci, kdy se žáci pokusí pojmy vysvětlit vlastními slovy. Je vhodné také pracovat s úplným zněním zákona. Pokud není zákon k dispozici, je možné vytisknout text a rozdat pro skupinovou práci. Pochopení textu lze ověřit v následujícím testu. Poslední část se věnuje dávkám. Podrobnější informace naleznete v pracovním listě.


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google