Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dobré vládnutí Správa věcí veřejných ( Podklad ke kursu Veřejná politika, témata 9 a 10.) Za patnáct let se ledacos změnilo k lepšímu. Dnes máme: fungující.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dobré vládnutí Správa věcí veřejných ( Podklad ke kursu Veřejná politika, témata 9 a 10.) Za patnáct let se ledacos změnilo k lepšímu. Dnes máme: fungující."— Transkript prezentace:

1 Dobré vládnutí Správa věcí veřejných ( Podklad ke kursu Veřejná politika, témata 9 a 10.) Za patnáct let se ledacos změnilo k lepšímu. Dnes máme: fungující parlamentní demokracii stabilizovaný systém politických stran nové krajské zřízení svobodné hromadné sdělovací prostředky aktivní občany a jejich organizace hájící různorodé zájmy (viz. kapitola C3) Stále se však potýkáme s nedokonalostmi vládnutí:nedokonalostmi vládnutí nekvalitní právní systém a justicenekvalitní právní systém a justice korupce ve veřejné správě nekompetentní politické strany odcizování mezi občany a politikouodcizování mezi občany a politikou slabé neziskové organizace C2 Listopad 1989 otevřel cestu k lepší správě veřejných záležitostí. Řešení nabízejí strategie zkvalitnění vládnutí.strategie zkvalitnění vládnutí zdroj: CVVM červen 2003

2 zákony bývají nekvalitní… vzhledem ke špatné práci soudů je vymahatelnost práva neuspokojivá… … proč by tedy lidé měli důvěřovat justici a právnímu systému? zdroj: Eurobarometr Název zákonaPočet novelizací po roce 1989 Občanský soudní řád (1963)52 Trestní zákon (1961)41 Zákoník práce (1965)28 Občanský zákoník (1964)29 Trestní řád (1961)24 Obchodní zákoník (1991)30 Zdroj: Parlament ČR, Týden 14/2004 * v letech 1995 až 2001 nebylo sledováno zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR Právní systém a justice nedosahují potřebných kvalit

3 Nestranný výkon veřejné správy významně ohrožuje korupce zdroj: Transparency International zdroj: BEEPS 1999 (Světová banka) … tak i přímé zkušenosti manažerů soukromých firem. Vysokou míru korupce v ČR potvrzují jak průzkumy vnímání korupce (CPI)…

4 Politické strany nejsou schopny se domluvit na klíčových zákonech týkajících se budoucnosti země Za pět let nebyli představitelé zúčastněných politických stran schopni dospět ke shodě o žádoucí podobě budoucího systému důchodového pojištění v ČR Politická strana ODSČSSDKDU-ČSLKSČMUnie svobody Prosazovaný koncept důchodového pojištění Jednotný důchod hrazený ze státního rozpočtu, dobrovolné soukromé individuální připojištění Systém NDC (Notion Defined Contribution), dobrovolné soukromé připojištění individuální nebo zaměstnaneckého typu Parametrické změny stávajícího systému se snížením náhradového poměru, s možností opt-out a posílení doplňkového soukromého individuálního připojištění Parametrické změny stávajícího systému s udržením náhradového poměru Parametrické změny stávajícího systému se snížením náhradového poměru, s možností opt- out a posílení doplňkového soukromého individuálního připojištění Neschopnost představitelů různých politických stran dospět k dohodě o principech a obsahu reformy důchodového pojištění vede k odkládání nutného rozhodnutí o změnách jeho stávající podoby. To vyvolá dlouhodobé ztráty, které se v budoucích desetiletích negativně dotknou životních podmínek všech občanů země v důchodovém věku, především dnešních dětí, mladší a střední generace.

5 důvěra občanů politickým stranám stagnuje… mnoho lidí se domnívá, že politické strany jsou potřebné… počet členů politických stran klesá… zdroj: Eurobarometr zdroj: CVVM červen 2003 zdroj: sekretariáty stran a Týden 22/2004 * počet členů v letech 1988 a 1993 je přibližný, zaokrouhlen na stovky … ale že fungují špatně.

6 … důvěra ústavním institucím kolísá... lidé pochybují o své možnosti reálně ovlivňovat politické dění … a nacházejí stále méně dobrých důvodů jít k volbám zdroj: CVVM zdroj: ČSÚ, vysvětlivky: * = volby do ČNR Politický systém si žádá kultivaci, neboť... Zdroj: CVVM 2003, zbytek do 100% tvoří odpovědi nevím. Většina občanů vnímá současný politický systém tak, že jim dává prostor pro vyjádření svých názorů na problémy a nedostatky ve společnosti, avšak ovlivnit jejich řešení nemohou a to ani na nejnižší, obecní úrovni. Podle reprezentativního výzkumu CESES z roku 2002 si 85,4% občanů myslí, že nemá žádný (65%) nebo velmi malý (21,4%) vliv na rozhodování v obci.

7 Neziskové organizace Často vyjadřují zájmy lidí lépe než to dokáží politické strany…. … narážejí však i na nezájem a nepochopení jejich role ve společnosti ze strany občanů. …jen málokdy však dostanou možnost přímo se podílet na přípravě nových zákonů. Stát je dosud nebere jako rovnocenné partnery a samy teprve sbírají zkušenosti a učí se spojovat síly… zdroj: CVVM červen 2003 Zdroj: Frič a kol. 2001

8 Kvalita vládnutí v České republice zaostává v mnoha oblastech Zdroj: Potůček, M. (2004) Zdroj: Aggregate Governance Indicators 2002, World Bank Institute Pro oba grafy platí, že čím vyšší skóre, tím vyšší kvalita vládnutí v dané oblasti.

9 Nedokonalé vládnutí ztěžuje život nám všem. Zkvalitnit vládnutí je pro Českou republiku mimořádně důležité, a to především při: –stanovení a realizaci strategických cílů pro celou zemi –zlepšování výkonu veřejné správy na úrovni centra, krajů i obcí –řešení střetu různých zájmů hledáním, přijetím a realizací rozumných kompromisů zohledňujícího veřejné zájmy –rozvíjení produktivního dialogu mezi politiky, úředníky a občany Horizontální, vertikální a participativní koordinace a slaďování politik, strategický přístup k otázkám s dlouhodobým dopadem, rovnovážné zahrnutí ekonomického, sociálního a environmentálního pilíře – stav na počátku 21. století standardní součást tvorby a realizace politik obecné přijetí uvedených přístupů a jejich cílené posilování snahy o uplatnění daných přístupů nemají širší podporu Strategické vládnutí v Evropě Zdroj: CESES 2004

10 zkvalitnění veřejné politiky posílením strategického řízení, meziresortní koordinace a hodnocení politika přijetím etického kodexu chování politiků zlepšení veřejné správy zavedením celoživotního vzdělávání a průběžného hodnocení úředníků, jejich lepším výběrem, uplatněním cílově programového řízení a financování, svobodného přístupu k informacím, účinnou kontrolou zvýšení kompetence politických stran a jejich zatraktivnění pro občany zprůhledněním jejich financování, rozvíjením systému politického vzdělávání, zlepšením personální práce a spolupráce se sympatizanty - nestraníky růst míry občanské angažovanosti občanskou výchovou ve školách, otevřením prostoru pro neziskové organizace v legislativní tvorbě a správním rozhodování, vtahováním občanů do dialogu o veřejných záležitostech s politiky a úředníky Strategie zkvalitnění vládnutí


Stáhnout ppt "Dobré vládnutí Správa věcí veřejných ( Podklad ke kursu Veřejná politika, témata 9 a 10.) Za patnáct let se ledacos změnilo k lepšímu. Dnes máme: fungující."

Podobné prezentace


Reklamy Google