Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZMAPOVÁNÍ DOBRÉ PRAXE na téma důchodové systémy V ZAHRANIČÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZMAPOVÁNÍ DOBRÉ PRAXE na téma důchodové systémy V ZAHRANIČÍ."— Transkript prezentace:

1 ZMAPOVÁNÍ DOBRÉ PRAXE na téma důchodové systémy V ZAHRANIČÍ

2 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI s přípravou odvětví stavebnictví na změny důchodového systému metodika řešení: vypracování otázek (celkem 18 bodů) k problematice vývoje a důsledků demografického vývoje a již přijatým řešením, společný dopis prezidentů SPS a OS STAVBA na jejich partnery s žádostí o stanovisko, samostatná operativní spolupráce - žádost o stručné zpracování dotazníků od zahraničních partnerů - v rámci pravidelného pracovního styku a přátelských kontaktů, vyhodnocení zaslaných odpovědí a vypracování stručného komentáře k situaci v dané zemi, zpracování souhrnných celkových závěrů a přehledů, vč. dostupných zahraničních rešerší a studií k této problematice

3 Zahraniční partneři SOCIÁLNÍ PARTNEŘI: European Construction Industry Fedaration (Evropská federace stavebních podnikatelských svazů) Adresa: Avenue Louise 225, BE – 1050 Brussels Internet: www.fiec.euwww.fiec.eu Domenico Campogrande, ředitel pro sociální otázky Email: d.campogrande@fiec.eud.campogrande@fiec.eu EFBWW European Federation of Building and Woodworkers (Evropská federace pracovníků ve stavebnictví a dřevoprůmyslu) Adresa: Rue d´l Hopital 31, box 1 B-1000 Brussels Internet: www.efbww.orgwww.efbww.org Sam Hägglund, General Secretary Email: info@efbh.beinfo@efbh.be

4 Zahraniční partneři Německo BAYERISCHER BAUINDUSTRIEVERBAND e.V. Geschäftsstelle Nordbayern Adresa: Katharinengasse 24, 90403 Nürnberg Internet: www.bauindustrie-bayern.dewww.bauindustrie-bayern.de Martin Schneider, regionální ředitel + koordinátor s ČR Email: m.schneider@bauindustrie-bayern.dem.schneider@bauindustrie-bayern.de + RKW Kompetenzzentrum, RG-Bau Adresa: Düsseldorfer Straße 40 A, 65760 Eschborn Internet: www.rkw-kompetenzzentrum.dewww.rkw-kompetenzzentrum.de Christina Hoffmann, Projektleiterin Rationalisierungs-Gemeinschaft „Bauwesen“ Email: c.hoffmann@rkw.dec.hoffmann@rkw.de IG-BAU Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt Bundesvorstand - Vorstandsbereich I Adresa: Luisenstr.38, D-10117 Berlin Internet: www.igbau.dewww.igbau.de Martin Mathes, Abteilungsleiter, Email: martin.mathes@igbau.demartin.mathes@igbau.de

5 Zahraniční partneři Rakousko Bundesinnung Bau – BI Bau Fachverband der Bauindustrie - FVBI Adresa: Schaumburgergase 20/8, AT – 1040 Wien Internet: www.bau.or.atwww.bau.or.at Manfred Katzenschlager, gen.ředitel, Email: katzenschlager@bau.or.atkatzenschlager@bau.or.at Holandsko Bouwend Nederland (Svaz podnikatelů ve stavebnictví Holandska) Adresa: Postbus 340, NL - 2700AH ZOETERMEER Internet: www.bouwendnederland.nlwww.bouwendnederland.nl Henk RIEF- poradce ministerstva, Email: henk.rieff@kpnplanet.nlhenk.rieff@kpnplanet.nl Litva Vilnius Builders training Centre Adresa: Laisves pr.53, LT-07191, Vilnius Internet: www.vsrc.ltwww.vsrc.lt Renata Černeckiene, projektová manažerka, Email: renata@vsrc.ltrenata@vsrc.lt

6 Zahraniční partneři název, kontakt Polsko Polski Związek Pracodawców Budownictwa Adresa: ul. Żelazna 59A lok. 0026, 00-848 Warszawa Internet: www.pzpb.com.plwww.pzpb.com.pl Maciej Siemiątkowski, Deputy director E-mail: projekty@pzpb.com.plprojekty@pzpb.com.pl Slovensko Integrovaný odborový zväz Adresa: Vajnorská 1, 815 70 Bratislava 1 Internet: www.ioz.skwww.ioz.sk Marta Brodzianska, predsedníčka IOZ E-mail: ioz@ioz.skioz@ioz.sk

7 Přehled dostupných zahraničních rešerší a studií EFBWW : Pensions and early retirement in the construction industry (2010) (Penze a předčasný odchod do důchodu ve stavebnictví (z r.2010) www.efbww.org IG BAU: Zeitschrift „Soziale Sicherheit“ Artikel: „Altersflexi“ und Altersüber- gänge (Information Nr. 24/2014) (časopis „Soziale Sicherheit“ č. 24/2014 článek „Flexibilní přechod do stáří“) www.sozialsicherheit.dewww.sozialsicherheit.de RKW Kompetenzzentrum RG Bau:“ Gestaltung inner - und überbetrieblicher Erwerbsverläufe in der mittelständischen Bauwirtschaft“ (Vytváření možností výdělečných procesů ve středně velkém stavebním podniku i mimo něj) Handlungshilfe Möglichkeiten für den Tätigkeitswechsel von Fachkräfteninnerhalb der Wertschöpfungskette Bau (Možnosti změny činnosti odborníků - rekvalifikace - v hodnotovém řetězci stavebnictví) www.ererbsverlauf-bau.de

8 Přehled dostupných zahraničních rešerší a studií pokračování CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis: Demanding occupations and the retirement age in the Netherlands (Náročná zaměstnání a důchodový věk v Nizozemsku) Ministerie van Sociale Zaken en Wergelegenheid: AOW Notitie Podklad pro jednání vlády k problematice státních penzí – ( z roku 2009) Stichting van de Arbeid: Pension Accord Spring 2010 (od „Pracovní nadace“) (Dohoda sociálních partnerů)

9 FIEC European Construction Industry Fedaration (Evropská federace stavebních podnikatelských svazů) - její SOCIÁLNÍ KOMISE: Sama důsledky demografického vývoje neřeší, poukazuje na studii EFBWW a na tyto (v podstatě jediné) možnosti řešení: doškolování a změny kvalifikace, využití jako „školitelů“ převodem na fyzicky méně namáhavou práci vytváření „paritních fondů“ (v podstatě „druhého – odvětvového – důchodového pilíře Vychází z názoru, že členské státy a jejich sociální partneři musí mít možnost samostatné volby důchodové tvorby v podmínkách prodlužujícího se průměrného věku - ve vztahu na Směrnici Rady Evropy z 24/25 3.2011

10

11 EFBWW European Federation of Building and Woodworkers (Evropská federace pracovníků ve stavebnictví a dřevoprůmyslu): V roce 2010/11 zpracovala projekt: Penze a předčasný odchod do důchodu ve stavebnictví (32 stran, podklady dodalo 14 zemí a Švýcarsko). Jedná se o ucelený rozbor, doporučení členským státům a podnět, aby se touto problematikou hlouběji a systematicky zabývaly. Současný projekt KZPS ČR tedy toto doporučení naplňuje. EFBWW pokládá za nejdůležitější: vytvořit systém důchodového zabezpečení 2-3 pilířový, tj. kromě státního i druhý = paritní fondy a případně třetí = pojišťovny možnost pracovat s paritními fondy a umožnit tak odchod do důchodu i před 65 rokem. Úvahy o práci ve stavebnictví do 67 let považuje za nereálné. Fondy lze využít i pro další účely. považuje Směrnici Rady Evropy z 24/25.3.2015 za problematickou

12 Rakousko Rakouská Národní rada schválila v roce 2013 soubor zákonů k zavedení tzv. „překlenovacího finančního fondu pro stavebnictví“ (Überbrückungsgeld“) umožňující odchod do důchodu 3 roky před zákonem schváleným důchodovým věkem. Je to považováno za jedno z nejdůležitějších politicko sociálních opatření. Řeší tím důsledky demografického vývoje. Jedná se o „paritní fond“ plně v kompetenci WKO - sekce „stavebnictví“. Byl vytvořen úpravou „Kolektivní smlouvy“, přispívají do něj zaměstnanci i zaměstnavatelé. Pozn: toto řešení bylo usnadněno i tím, že členství stavebních firem ve WKO (Hospodářské komoře) je povinné a že v kolektivní smlouvě došlo pouze ke snížení dávek na dovolenou a na vánoce - jejich přerozdělení - ne tedy na tarify.

13 Dochází k prodlužování pracovního období - z dnešních 65 let se očekává, že narození od roku 1964 budou pracovat 67 let. za řešení odpovídají vlády a německá důchodová pojišťovna s asistencí sociálních partnerů, Posuzuje se možnost odchodu do důchodu ve stavebnictví v 63 letech (po odpracování 45 let). 400 tisíc pracovníků dnes dostává penzi od Sociální stavební pokladny. důraz na nezbytné celoživotní vzdělávání - vypracována řada programů, zavádění nových technologií, přeškolování na jiné činnosti nepřináší očekávaný efekt, zvažují možnost převzetí skandinávských zkušeností, Finanční důsledky budou muset nést všichni: zaměstnanci, vlády a sociální partneři. Řešení musí být systémové. bude zřejmě nutné posoudit relace v odměňování ve prospěch fyz.práce. Německo

14 Německo- pokračování PODKLAD IG BAU: Je vyřešeno prodlužování důch. věku (Z 65 na 67 let - v r. 2050) a možnost předčasného odchodu s krácením - dnes po dosažení 63 let. Mají „trojvrstvý“ důchodový systém: stát + penzijní schéma podle profesí+ soukromé ujednání (dobrovolné). IG BAU navrhlo program „Altersflexi“ - Flexibilní odchod do důchodu, do kterého by přispívala vláda, zaměstnanci a zaměstnavatelé. Řeší, jak to uvést do praxe. Ohrožené profese: např. pokrývači, zedníci, lešenáři, dělníci na stavbách silnic, pracovníci v dopravě.. Statisticky je podchycen počet předčasně odcházejících do důchodů a jejich profese.

15 Holandsko Zvyšování důchodového věku řeší od roku 2009. Postupné zvyšování důchodového věku od roku 2011: z 65 na 67 v r. 2023 (V roce 2060 až 69 ?) Řeší, jak z toho vyjmout pracovníky ve stavebnictví - bude řešit vláda, soc. partneři a Sociálně-hospodářský výbor. Prodlužovaní nelze řešit paušálně. Zpracována samostatná studie a analýzy v roce 2010. Práce ve stavebnictví je považována za nejnáročnější. Mají duální penzijní systém: 1.400 EUR je zaručeno od státu - další důchod vyplácí „Důchodový a sociální fond“ Počet dotčených pracovníků, profese a „nejlepší zkušenosti“ nemají. Nastává nedostatek zkušených a kvalifikovaných pracovníků. Další posouzení po roce 2020.

16 Vhodný důchodový věk zdroj: holandská studie 1.úředník 2.učitel 3.sestra 4.stav.dělník 5.hasič 6065 67 70 let 62 % 40 20 0 1 2 3 4 5

17 Náročnost povolání zdroj:holandská studie 1.úředník 2.učitel 3.sestra 4.stav.dělník 5.hasič % 60 30 0 1 2 3 4 5 žádnámalástřední velká nadměrná

18 Polsko vztah mezi demografickým vývojem a penzijním systémem není systémově řešen, dnes odchod do důchodu v 67 letech, ve stavebnictví důsledky postihnou fyzicky pracující dělníky na stavbách, očekává se, že dojde k zaměstnávání mladých pracovníků z Ukrajiny a a současně ve spojení s předčasnými odchody vlastních starších zaměstnanců do důchodu s minimální penzí, Zaměstnavatelé řešení neznají. Předpokládá se komplexní řešení současně pro všechna odvětví. nemají k dispozici žádné konkrétní studie, rozbory či rešerše.

19 Slovensko Věk odchodu do důchodu se postupně prodlužuje již od roku 2004: dnes 62 (muži) a 53 - 57 + 9 měsíců za každý rok od r. 2004 ženy - důchodový věk u žen - 62 let očekáván až v r. 2024. Další etapa od roku 2016 - pak muži u ženy v roce 2020 63 let. Situaci za 30 - 50 roků neumí odhadnout. Odpovědnost a řešení spadá do kompetence MPSV a rodiny. Zástupci Konfederace OS i zaměstnavatelů opakovaně na nutnost řešení upozorňovali - bez odezvy. Studie ani rozbory k dispozici nejsou. Veškeré náklady by měl nést stát.

20 Litva zatím řešeno jen postupné prodlužování důchodového věku: V roce 2025 bude: muži i ženy 65 let. (dnes 63/61) nositelem úkolu MOPSV + diskuze na úrovni soc. partnerů dopadové studie ani další rešerše nemají finančně by měl řešit stát + „překlenovací fondy“ Litva sama v budoucnosti bude „nejlepší zkušenosti“ potřebovat

21 Celkový závěr příprava odvětví stavebnictví na změny důchodového systému je v členských zemích EU nejednotná, značně diferenciovaná a zatím závislá pouze na iniciativě sociálních partnerů a politické vůli a ochotě národních vlád, nejlepší zkušenosti a věcné řešení: Německo, Rakousko, všichni si uvědomují, že prodlužování důchodového věku nemůže být řešeno paušálně, ale diferencovaně a musí být vázáno na náročnost odvětví a v jejich rámci na konkrétní profese. Vybrané dělnické profese ve stavebnictví jsou (po hornících), považovány za nejvíce ohrožené. Finanční gramotnost je nízká. Důchody nelze řešit jen jednopilířovým systémem. vývoj a řešení ve vyspělých státech EU by měly být dále sledovány

22 Děkuji za pozornost Ing. Jiří Skála SPS ČR BP/Stavebnictví I. - Odborný garant pro přípravu a zpracování vstupních dat pro demografickou prognózu odvětví za stranu zaměstnavatelů


Stáhnout ppt "ZMAPOVÁNÍ DOBRÉ PRAXE na téma důchodové systémy V ZAHRANIČÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google