Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Důchodové pojištění Autor: Mgr. Jana Votavová VY_32_INOVACE_11_1_4

2 Důchodové pojištění VY_32_INOVACE_11_1 _4 Mgr. Jana Votavová

3 Druhy dávek starobní důchod starobní důchod předčasný starobní důchod předčasný starobní důchod invalidní důchod invalidní důchod vdovský a vdovecký důchod vdovský a vdovecký důchod sirotčí důchod sirotčí důchod

4 Účast na pojištění Povinná – pro všechny kdo pracují v zaměstnaneckém poměru, nebo podnikají Dobrovolná – pro ty kdo si chtějí platit – vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud po tuto dobu nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci – soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v ČR, případně v cizině,

5 Účastníci pojištění zaměstnanci v pracovním poměru, ostatní uvedení v § 5, zákona č.155/1995 Sb. osoby samostatně výdělečně činné osoby dobrovolně účastné důch. poj

6 Náhradní doba pojištění Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, přesto se tyto doby započítávají do potřebných let pojištění pro důchod. Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, přesto se tyto doby započítávají do potřebných let pojištění pro důchod. Náhradních dob je 9 Náhradních dob je 9 Nezapočítávají se vždy celé, většinou jen 80% Nezapočítávají se vždy celé, většinou jen 80%

7 Starobní důchod Nárok  doba pojištění nejméně 25 let – postupně se zvyšuje na 35 let  důchodový věk

8 Doba pojištění Potřebná doba pojištění pro odchod do starobního důchodu je nejméně 25 let. Postupně se prodlouží až na 35 let. Pokud se jedná o osobu starší 65 let, pak je potřebná doba pojištění 15 let.

9 Důchodový věk jde-li o pojištěnce narozené před rokem 1936 Důchodový věk činí a) u mužů 60 let, a) u mužů 60 let, b) u žen b) u žen 1. 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí, 1. 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí, 2. 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti, 2. 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti, 3. 55 let, pokud vychovaly dvě děti, 3. 55 let, pokud vychovaly dvě děti, 4. 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo 4. 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo 5. 57 let, 5. 57 let,

10 Důchodový věk u pojištěnců narozených v období let 1936 až 1968 Pro stanovení důchodového věku se připočítává za každý započatý rok po roce 1995 u mužů 2 měsíce u žen 4 měsíce k původně dosaženému důchodovému věku

11 Příklad stanovení důchodového věku Muž by dosáhl důchodového věku 1.2. 2000 K původnímu důch. věku (60 let) se připočte 5x2 měsíce (za každý rok od roku 1996 do 2000) Odchod do důchodu byl posunut na 1.12. 2000

12 Vyřešte následující situace Muž by dosáhl důchodového věku 1. 2. 2004 Žena vychovala 2 děti, důchodového věku by dosáhla 1. 4. 2002 Na kdy byl stanoven věk odchodu do důchodu?

13 řešení Muž by dosáhl důchodového věku 1. 2. 2004 60 let + 18 měsíců (2 x 9) Odchod do důchodu byl stanoven na 1.8. 2005 Žena vychovala 2 děti, důchodového věku by dosáhla 1. 4. 2002 55 let + 28 měsíců (4 x 7) Odchod do důchodu byl stanoven na 1.8. 2004

14 Důchodový věk u pojištěnců narozených po roce 1968 Důchodový věk činí a) u mužů 65 let, b) u žen 1. 62 let, pokud vychovaly alespoň 4 děti, 2. 63 let, pokud vychovaly 3 děti, 3. 64 let, pokud vychovaly 2 děti, 4. 65 let.

15 Výchova dítěte u žen Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod je splněna, jestliže – žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. – Pokud se však žena ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti roků; – to však neplatí, pokud žena před dosažením zletilosti dítěte přestala o dítě pečovat.

16 Žádost o důchod Žádá se na OSSZ – dle místa trvalého pobytu Žádá se na OSSZ – dle místa trvalého pobytu min. 4 měsíce předem min. 4 měsíce předem 1 rok předem se žádá o výpis dob pojištění 1 rok předem se žádá o výpis dob pojištění Žádost posílá zaměstnavatel Žádost posílá zaměstnavatel Rozhodnutí přijde zaměstnanci Rozhodnutí přijde zaměstnanci

17 Výše starobního důchodu Základní výměra - nyní činí 2 270 Kč měsíčně, Základní výměra - nyní činí 2 270 Kč měsíčně, procentní výměra, která se stanoví individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění. procentní výměra, která se stanoví individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění. Výše procentní výměry starobního důchodu činí nejméně 770 Kč měsíčně. činí nejméně 770 Kč měsíčně.

18 Předčasný důchod Do předčasného starobního důchodu lze jít o 3 roky dříve než se dosáhne důch. věku Do předčasného starobního důchodu lze jít o 3 roky dříve než se dosáhne důch. věku Výše důchodu se krátí Výše důchodu se krátí za každých 90 dní

19 Invalidní důchod Nárok  doba pojištění  invalidita

20 Doba pojištění Podmínka doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu je u pojištěnce: Podmínka doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu je u pojištěnce: do 20 let méně než 1 rok, do 20 let méně než 1 rok, od 20 do 22 let 1 rok, od 20 do 22 let 1 rok, od 22 let do 24 let 2 roky, od 22 let do 24 let 2 roky, od 24 let do 26 let 3 roky, od 24 let do 26 let 3 roky, od 26 let do 28 let 4 roky, od 26 let do 28 let 4 roky, nad 28 let 5 let. nad 28 let 5 let.

21 Podmínka potřebné doby pojištění se nevyžaduje v případě, Podmínka potřebné doby pojištění se nevyžaduje v případě, – že invalidita vznikla následkem pracovního úrazu (choroby z povolání).

22 Invalidita Pokles pracovní schopnosti nejméně o 35% Pokles pracovní schopnosti nejméně o 35% Pracovní schopnost Pracovní schopnost – Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. – Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

23 Stupně invalidity 1. stupeň pokles o 35% – 49% 2. stupeň pokles o 50% – 69% pokles o 50% – 69% 3. stupeň pokles o 70% a více

24 Výše invalidního důchodu Výše základní výměry činí 2 270 Kč měsíčně. Výše základní výměry činí 2 270 Kč měsíčně. Výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění Výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění

25 Procentní sazba výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění činí: Procentní sazba výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění činí: u invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně 0,5 % u invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně 0,5 % u invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně 0,75 % u invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně 0,75 % u invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně 1,6 % u invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně 1,6 %

26 Vdovský a vdovecký důchod Nárok  po zemřelém manželovi,  který splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění  nebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

27 Výše pozůstalostního důchodu Základní výměra činí 2 270 Kč měsíčně. Základní výměra činí 2 270 Kč měsíčně. Procentní výměra činí 50 % procentní výměry: Procentní výměra činí 50 % procentní výměry: – starobního důchodu, – nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měl nebo by měl zemřelý nárok v době smrti.

28 Nárok po uplynutí jednoho roku od smrti manžela nebo manželky Podmínky nároku jsou: Podmínky nároku jsou: – péče o nezaopatřené dítě, – péče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby – péče o rodiče, který je závislý na péči jiné osoby – invalidita třetího stupně, – dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk.

29 Sirotčí důchod Nárok má nezaopatřené dítě po svém rodiči (osvojiteli) nebo po osobě, která dítě převzala do péče, jestliže: Nárok má nezaopatřené dítě po svém rodiči (osvojiteli) nebo po osobě, která dítě převzala do péče, jestliže: – pobírala starobní důchod nebo – pobírala invalidní důchod – ke dni smrti splnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo starobní důchod – zemřela následkem pracovního úrazu.

30 Výše sirotčího důchodu Základní výměra činí 2 270 Kč měsíčně. Základní výměra činí 2 270 Kč měsíčně. Procentní výměra činí 40 % procentní výměry: Procentní výměra činí 40 % procentní výměry: – starobního důchodu, – nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měl nebo by měl zemřelý nárok v době smrti.

31 Příklad výpočtu - sirotčí důchod Základní výměra činí 2 270 Kč měsíčně. Základní výměra činí 2 270 Kč měsíčně. Procentní výměra činí 40 % procentní výměry starobního důchodu Procentní výměra činí 40 % procentní výměry starobního důchodu Jestliže procentní výměra starobního důchodu by u zemřelého rodiče činila 10 000 Kč, pak by procentní výměra sirotčího důchodu činila Jestliže procentní výměra starobního důchodu by u zemřelého rodiče činila 10 000 Kč, pak by procentní výměra sirotčího důchodu činila 4 000 Kč (40% z 10 000) Výše sirotčího důchodu by činila 2 700 (základní výměra) + 4 000 (procentní výměra) Výše sirotčího důchodu by činila 2 700 (základní výměra) + 4 000 (procentní výměra)

32 vypočti Jaká by byla výše vdovského důchodu, v případě, že zemřelý manžel pobíral starobní důchod ve výši 12 270 Kč?

33 řešení Výše starobního důchodu – 12 270 je složena ze základní výměry - 2 270 a procentní výměry - 10000 Procentní výměra vdovského důchodu činí 50% z procentní výměry starobního důchodu – tedy 5000 (50% z 10 000) Výše vdovského důchodu bude činit 2 270(základní výměra) + 5000 (procentní výměra)

34 zdroje zákon č. 155/1995Sb. o důchodovém pojištění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Obrázky – grafické aplikace programu MO Power Point 2007

35 VY_32_INOVACE_11_1 _4 Téma sady: Sociální politika Vzdělávací obor:Sociální politika Autor:Jana Votavová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Důchodové pojištění Jazyk:čeština Druh učebního materiálu:prezentace s aktivizací žáka Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:střední odborné Typická věková skupina:16 -19 let Klíčová slova:důchod, věk, doba pojištění Očekávaný výstup:žák vysvětlí systém důchodového pojištění, ovládá podmínky nároků na jednotlivé dávky, vypočte výši některých dávek pojištění Anotace Prezentace je určená k výkladu tématu důchodového pojištění s příkladem výpočtu výše sirotčího důchodu a úkolem k výpočtu vdovského důchodu. Pokyny pro práci s materiálem Prezentace slouží jako náhrada učebního materiálu, pro obor sociální péče nejsou zpracované učebnice. V prezentaci jsou uvedeny příklady stanovení důchodového věku a vypočtení výše pozůstalostních důchodů, pro lepší procvičení učiva je možné doplnit dalšími podobnými příklady.


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google