Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BEZPEČNOST PRÁCE V LABORATOŘI LABORATORNÍ ŘÁD POKYNY PRO PRVNÍ POMOC © Mgr. Petra Vojtěšková, Mgr. Irena Plucková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BEZPEČNOST PRÁCE V LABORATOŘI LABORATORNÍ ŘÁD POKYNY PRO PRVNÍ POMOC © Mgr. Petra Vojtěšková, Mgr. Irena Plucková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 BEZPEČNOST PRÁCE V LABORATOŘI LABORATORNÍ ŘÁD POKYNY PRO PRVNÍ POMOC © Mgr. Petra Vojtěšková, Mgr. Irena Plucková, Ph.D.

2 . Používejte ochranné pomůcky. Do laboratoře vstupujete jen v doprovodu vyučujícího!

3 ! V laboratoři nikdy nejzte a nepijte ! Po práci si pokaždé pečlivě umyjte ruce!

4 Před začátkem vlastní práce se dobře seznamte s pracovním návodem a během práce ho důsledně dodržujte.

5 . Při zahřívání látek držte nebo upevněte zahřívanou nádobu tak, aby kapalina v případě vystříknutí nikoho nezasáhla.

6 Buďte opatrní při čichání k látce. Máváním rukou si výpary přivěďte k nosu.

7 Své pracoviště udržujte čisté.

8 Kyseliny řeďte přiléváním do vody, nikdy ne opačně! Nesprávné ředění může způsobit to, že dojde k lokálnímu zahřátí kapaliny a k prudkému varu ("vyprsknutí"). K V

9 . Roztoky hydroxidů připravujte přidáváním hydroxidu po malých částech do vody za stálého míchání. H V

10

11 PRVNÍ POMOC Dokážete vyjmenovat důležitá telefonní čísla? HASIČI ZÁCHRANNÁ SLUŽBA POLICIE TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 150 155 158 112

12 HASIČI 150 „ O “heň ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 Mnemotechnická pomůcka 0 5 8

13 Zásady první pomoci Při poleptání žíravinou důkladně omyjte postižené místo proudem vody a neutralizujte účinky: a) kyseliny – 3% roztokem hydrogenuhličitanu sodného. b) hydroxidu nebo amoniaku – - 3% roztokem kyseliny citrónové.

14 Zásady první pomoci Při zasažení oka jakoukoliv žíravinou vyplachujte oko pouze čistou vodou po dobu několika minut. Při požití žíraviny: Vyplachujeme ústa vodou. Nevyvoláváme zvracení! Nutný převoz postiženého do nemocnice!

15 Při popálení: Uhasíme oheň, vyprostíme zraněného a zavoláme lékařskou pomoc. Oděv přiškvařený ke kůži nestrháváme. Odstraníme zaškrťující části oděvu. Při částečném poranění obličeje, krku a rukou, postižená místa chladíme pitnou vodou do 15°C, ne déle než 20 min. Zásady první pomoci 155

16 Při popálení: Popálenou část těla zabalíme do čisté sterilní tkaniny a volně zavážeme. Popáleným nedáváme jíst, ani pít. Postiženého transportujeme vleže do nemocnice. Zásady první pomoci

17 Otevřené poranění: Drobná rána se omyje proudem vody a sterilně ošetří (rychloobvaz, akutol apod.). U rozsáhlejšího poranění se zastaví krvácení tlakovým obvazem, výjimečně škrtidlem. Pokud není rána znečištěna chemickými sloučeninami, nevymývá se.

18 Zásady první pomoci Nadýchání škodlivých látek Při nadýchání škodlivých látek postiženého dopravíme na čerstvý vzduch. Uvolníme mu oděv a zajistíme lékařskou pomoc. Nedýchá-li, zahájíme umělé dýchání. 155

19 Zásady první pomoci Při úrazu elektrickým proudem: Vyprostit postiženého z dosahu proudu (vypnutím proudu, přerušením vodiče).

20 Zásady první pomoci Při úrazu elektrickým proudem: Ihned zavést umělé dýchání, pokud postižený elektrickým úrazem nedýchá. Ihned zahájit srdeční masáž, není-li hmatný tep. Oživujeme zraněného do příjezdu lékaře. 30 : 2

21 Dokážeš správně pojmenovat ochranné pomůcky, které vidíš na obrázku? brýle rouška rukavice plášť pevná obuv

22 Jak se zachováš v dané situaci? 1) Kamarád se poleptal kyselinou. 2) Kamaráda zasáhl elektrický proud, když opravoval televizi. 3) Kamarádovi stříkla kyselina do oka. 4) Kamarád požil žíravinu. 5) Kamarád se nadýchal škodlivin a nedýchá.

23 Domácí lékárnička Co by nemělo chybět v domácí lékárničce? teploměr pinzeta rychloobvaz obinadlo aktivní uhlí gáza borová voda vata acylpyrin peroxid vodíku septonex nůžky náplast

24 Zdroje obrázků: Slide 1: AUTOR NEUVEDEN. 1527265. In: Cmestatic [online]. © 2011 [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/600x338/Jul2013/1527265.jpghttp://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/600x338/Jul2013/1527265.jpg Slide 2: AUTOR NEUVEDEN. 9. In: ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace [online]. [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE8/9.jpg http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE8/9.jpg Slide 3: AUTOR NEUVEDEN. 3. In: ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace [online]. [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE8/3.jpg http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE8/3.jpg Slide 4: AUTOR NEUVEDEN. 1. In: ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace [online]. [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE8/1.jpg http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE8/1.jpg Slide 5: AUTOR NEUVEDEN. 6. In: ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace [online]. [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE8/6.jpg http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE8/6.jpg Slide 6: AUTOR NEUVEDEN. 10. In: ZŠ prof. Švejcara v Praze 12 [online]. [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: http://chemie-zs.unas.cz/rad/10.jpghttp://chemie-zs.unas.cz/rad/10.jpg

25 Zdroje obrázků: Slide 7: AUTOR NEUVEDEN. 8. In: ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace [online]. [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE8/8.jpg http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE8/8.jpg Slide 8: AUTOR NEUVEDEN. Kyselina. In: VŠCHT [online]. © 2009-2013 [cit. 2014-03-24]. Obrázek ve formátu GIF. Dostupné z: http://www.vscht.cz/fch/prikladnik/zkhtml/fig/kyselina.gifhttp://www.vscht.cz/fch/prikladnik/zkhtml/fig/kyselina.gif AUTOR NEUVEDEN. Are you doing it wrong. In: MAP RADIO: INTERNET MARKETING FOR YOUR REAL ESTATE BUSINESS [online]. © 2001-2012 [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: http://marketingandproductivityradio.com/wp-content/uploads/2012/08/x.pnghttp://marketingandproductivityradio.com/wp-content/uploads/2012/08/x.png AUTOR NEUVEDEN. Right. In: Daydaily [online]. © 2013 [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: http://daydaily.com/wp-content/uploads/2013/02/right.jpghttp://daydaily.com/wp-content/uploads/2013/02/right.jpg Slide 9: AUTOR NEUVEDEN. Sodium hydroxide. In: Wikipedia [online]. © 2005 [cit. 2014-03-24]. Dostupné z:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Sodium_hydroxide.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Sodium_hydroxide.jpg CHEMIK. Metaboritan sodný. In: Temná komora [online]. © 2010 [cit. 2014-03-24]. Dostupné z:http://www.temnakomora.cz/uploaded_files/1466_20100223170432.jpghttp://www.temnakomora.cz/uploaded_files/1466_20100223170432.jpg Slide 10: AUTOR NEUVEDEN. P1120097. In: ZŠ prof. Švejcara v Praze 12 [online]. [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: http://chemie-zs.unas.cz/vtipy/P1120097.JPGhttp://chemie-zs.unas.cz/vtipy/P1120097.JPG Slide 11: AUTOR NEUVEDEN. Ukol-sovicka. In: Veselá razítka [online]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z: http://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpg http://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpg

26 Zdroje obrázků: Slide 12: AUTOR NEUVEDEN. Profesionalni pouta UZI stribrna. In: Pazba [online]. © 2014 [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: http://www.pazba.cz/Fotografie/Zbozi/Original/UZI-HC-C-S.jpghttp://www.pazba.cz/Fotografie/Zbozi/Original/UZI-HC-C-S.jpg AUTOR NEUVEDEN. Přeprava imobilních cestujících na webu RegioJet. In: MAFRA, a. s.: Idnes [online]. © 2013 [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: http://oidnes.cz/13/103/sph/MBB4eb2b7_regiojet1.jpg http://oidnes.cz/13/103/sph/MBB4eb2b7_regiojet1.jpg Slide 13: AUTOR NEUVEDEN. První pomoc při poleptání žíravinou. In: KRIŽAN, s.r.o.: Safetyshop [online]. © 2003 - 2010 [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: http://www.seaspol.cz/shopfoto/5/15/33/368_18-7708.jpghttp://www.seaspol.cz/shopfoto/5/15/33/368_18-7708.jpg VOJTĚŠKOVÁ, Petra. Jedlá soda. © 2014 VOJTĚŠKOVÁ, Petra. Kyselina citronová. © 2014 Slide 14: AUTOR NEUVEDEN. První pomoc při poleptání žíravinou. In: KRIŽAN, s.r.o.: Safetyshop [online]. © 2003 - 2010 [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: http://www.seaspol.cz/shopfoto/5/15/33/368_18-7708.jpghttp://www.seaspol.cz/shopfoto/5/15/33/368_18-7708.jpg Slide:15: AUTOR NEUVEDEN. První pomoc při úrazu popálením a opařením.In: Bezpet [online]. © 2009 [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: http://bezpet.cz/obchod/components/com_virtuemart/shop_image/product/5ccf339422ef1697451c9 ceeff57ca40.jpg http://bezpet.cz/obchod/components/com_virtuemart/shop_image/product/5ccf339422ef1697451c9 ceeff57ca40.jpg Slide 16: AUTOR NEUVEDEN. První pomoc při úrazu popálením a opařením.In: Bezpet [online]. © 2009 [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: http://bezpet.cz/obchod/components/com_virtuemart/shop_image/product/5ccf339422ef1697 451c9ceeff57ca40.jpg http://bezpet.cz/obchod/components/com_virtuemart/shop_image/product/5ccf339422ef1697 451c9ceeff57ca40.jpg

27 Zdroje obrázků: Slide 18: AUTOR NEUVEDEN. První pomoc. In: Slunecnyzivot [online]. © 2013 [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: http://slunecnyzivot.cz/wp-content/uploads/2014/02/prvnipomoc.jpghttp://slunecnyzivot.cz/wp-content/uploads/2014/02/prvnipomoc.jpg Slide 19: AUTOR NEUVEDEN. První pomoc při úrazu elektřinou. In: LIMA PRES, s.r.o. [online]. [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: http://slunecnyzivot.cz/wp-content/uploads/2014/02/prvnipomoc.jpg http://slunecnyzivot.cz/wp-content/uploads/2014/02/prvnipomoc.jpg Slide 20: AUTOR NEUVEDEN. První pomoc při úrazu elektřinou. In: LIMA PRES, s.r.o. [online]. [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: http://slunecnyzivot.cz/wp-content/uploads/2014/02/prvnipomoc.jpg http://slunecnyzivot.cz/wp-content/uploads/2014/02/prvnipomoc.jpg Slide 21: AUTOR NEUVEDEN. Ukol-sovicka. In: Veselá razítka [online]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z: http://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpg http://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpg Slide 22: AUTOR NEUVEDEN. Ukol-sovicka. In: Veselá razítka [online]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z: http://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpg http://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpg UNIVERSITY OF NEBRASKA. Safety. In: Webmedia [online]. © 2006 [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: http://webmedia.unmc.edu/alliedhealth/CLS/CLS500/Safety%20ppt%2008/Safety%20ppt%2008_sli de0054_image017.jpg http://webmedia.unmc.edu/alliedhealth/CLS/CLS500/Safety%20ppt%2008/Safety%20ppt%2008_sli de0054_image017.jpg Slide 23: AUTOR NEUVEDEN. Ukol-sovicka. In: Veselá razítka [online]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z: http://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpg http://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpg


Stáhnout ppt "BEZPEČNOST PRÁCE V LABORATOŘI LABORATORNÍ ŘÁD POKYNY PRO PRVNÍ POMOC © Mgr. Petra Vojtěšková, Mgr. Irena Plucková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google