Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trh a tržní mechanismus PREZENTACE. Trh Trh a tržní ekonomika cenový systém soukromé vlastnictví konkurence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trh a tržní mechanismus PREZENTACE. Trh Trh a tržní ekonomika cenový systém soukromé vlastnictví konkurence."— Transkript prezentace:

1 Trh a tržní mechanismus PREZENTACE

2 Trh

3 Trh a tržní ekonomika cenový systém soukromé vlastnictví konkurence

4 Trh a tržní ekonomika Nejsou hospodárn ě vyu ž ívány ekonomické zdroje Nabídka a poptávka neodpovídá cen ě Cena neodpovídá náklad ů m

5 Ekonomické sektory : těžba nerostných surovin, zemědělství, lesnictví, lov,... Primární průmysl, výroba hmotných statků, stavebnictví Sekundární služby, poradenství, obchod, doprava, cestovní ruch, peněžnictví, zdravotnictví, Terciální školství, věda a výzkum, přenos informací Kvartérní

6 Tržní mechanismus je procesem vzájemného ovlivňování tvorby nabídky, tvorby poptávky a tvorby ceny poptávka nabídka

7 Trh ur č ují dva hlavní principy:1) nabídka2) poptávka

8 Nabídka (supply) Množství zboží, které výrobci dobrovolně dodají na trh při určité ceně.

9 Nabídka (supply)  Individuální ( televize LG)  Tržní ( všechny televize)  Agregátní ( veškeré zboží)

10 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ NABÍDKY Zákon stoupající nabídky: roste-li cena zboží, roste i nabídka - za vyšší cenu se vyplatí prodat více zboží.

11 Zákon stoupající nabídky Změny cen – v důsledku porovnání s náklady a výpočtem zisku A/ Rostoucí náklady (se zvýšením objemu výroby se zvyšují náklady a to zvyšuje cenu) B/ Struktura výroby (výrobci mohou přesouvat zdroje výroby jednoho produktu na výrobu jiného, jehož cena je příznivější) C/ Vstup do odvětví (vstup nových výrobců, kteří dříve kvůli nižší ceně nemohli vyrábět)

12 Poptávka (demand) Množství zboží, které jsou kupující ochotni koupit při určité ceně.

13 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ POPTÁVKY Zákon klesající poptávky: roste-li cena zboží, poptávka klesá a naopak.

14 Poptávka (demand) Při zvýšení ceny – reagují spotřebitelé nákupem menšího množství než dřív Při snížení – chtějí koupit víc Množství se mění v opačném směru než cena = Zákon klesající poptávky

15 TRŽNÍ ROVNOVÁHA Vzniká v okamžiku, kdy se vyrovná poptávka s nabídkou. č.1

16 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY

17 TRŽNÍ ROVNOVÁHA Rovnovážný bod - množství nabízeného a poptávaného zboží/služby jsou si rovny. č.1

18 Tržní rovnováha - výhody pro zákazníky: ◦vždy se na ně dostane zboží/služba, kterou chtějí, za cenu, kterou jsou ochotni zaplatit pro prodejce: ◦nedochází k převisu nabídky zboží, takže se jim nevytvářejí přebytky popř. nevznikají ztráty z prošlého zboží podléhajícímu zkáze ◦to samé u přebytku nabídky u služeb ◦nedochází k převisu poptávky, takže nemusí zákazníky, na které se nedostalo, poslat pryč (ke konkurenci)

19 Posun křivky nabídky nebo poptávky Změnou objemu nabídky dochází k posunu nabídkové křivky vlevo nebo vpravo č.1

20 Posun křivky nabídky nebo poptávky Změny poptávaného množství vedou k posunu poptávkové křivky vlevo nebo vpravo ( cena zůstává stejná, mění se poptávané množství) č.1

21 Nabídka (supply) Příčiny posunu: 1/ Změna nákladů výrobce a) ceny vstupů b) technologický pokrok 2/ Ceny alternativních výrobků ( žito – oves) 3/ Změny výrobních podmínek ( výkyvy počasí)

22 Poptávka (demand) Příčiny posunu: 1. Změny cen jiných produktů a/ komplementy ( auto – benzín) b/ substituty (drůbeží – vepřové maso) 2. Změny úrovně důchodů 3. Změny preferencí

23 Zdroje Citace: 1.Odmaturuj ze společenských věd, Brno: Didaktis. 2003. s. 87 2.Tamtéž. s. 88 3.Tamtéž. s. 88 Obrázky: č. 1. Váhy. 2014. Dostupné z: http://files.znameni-zverokruhu.webnode.cz/200000010-3546336402/Vahy.jpg Použitá literatura: Eichler, B., Ryska, R., Svoboda, V. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky, Praha: Fortuna. 1995. Odmaturuj ze společenských věd, Brno: Didaktis. 2003. Sojka, M. Ekonomie pro střední školy, Praha: Fortuna. 2003. Sojka, M., Pudlák, J. Ekonomie pro střední školy, Praha: SPN. 1992


Stáhnout ppt "Trh a tržní mechanismus PREZENTACE. Trh Trh a tržní ekonomika cenový systém soukromé vlastnictví konkurence."

Podobné prezentace


Reklamy Google