Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana práv spotřebitelů v energetických odvětvích JUDr. Petr Scholz, Ph.D. ředitel sekce legislativně správní Praha, květen 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana práv spotřebitelů v energetických odvětvích JUDr. Petr Scholz, Ph.D. ředitel sekce legislativně správní Praha, květen 2013."— Transkript prezentace:

1 Ochrana práv spotřebitelů v energetických odvětvích JUDr. Petr Scholz, Ph.D. ředitel sekce legislativně správní Praha, květen 2013

2 3. energetický balíček  implementace směrnice 2009/72/ES a směrnice 2009/73/ES  přímo aplikovatelná nařízení 713/2009, nařízení 714/2009 a nařízení 715/2009 Dopady 3. energetického balíčku do legislativy: novela energetického zákona  novela energetického zákona č. 211/2011 Sb., která je účinná od 18. srpna 2011.  Základní změny: čl. 3 odst. 7 směrnice 2009/72/ES a čl. 3 odst. 3 směrnice 2009/73/ES: cílem je zvýšená ochrana zákazníků (smluvní podmínky, řešení sporů, přechod k jinému dodavateli…) 2

3 Trend Evropské unie v oblasti ochrany spotřebitele v energetických odvětvích komplexní informovanost spotřebitele zjednodušení přístupu k informacím transparentnost při poskytování informací (přehledné vyúčtování, transparentní smlouvy a podmínky, které jsou součástí smluvního vztahu) ochrana proti nekalým obchodním praktikám posilovat zajištění přístupu k dodávkám energií spolehlivost v dodávkách energií cenová dostupnost dodávek energií 3

4 Alternativní způsoby řešení spotřebitelských sporů Snaha řešení sporů způsobem jiným než klasickou soudní cestou Významný nástroj pro posílení fungování jednotného trhu Cílem je:  nastavit systém, který urychlí a zjednoduší řešení spotřebitelských sporů tak, aby byla posílena důvěra spotřebitelů i obchodníků ve fungování jednotného trhu  zajistit snadný přístup k řešení případných sporů, zjednodušení a zrychlení řešení sporů a snížení nákladů v rámci mimosoudního řešení sporů. V České republice řešení spotřebitelských sporů funguje jako pilotní fáze projektu po dobu dvou let. 4

5 Právní úprava ochrany spotřebitele v ČR Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele § 4 až 6 - nekalé obchodní praktiky § 12 - povinnosti informovat o ceně Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník § 51a a násl. - spotřebitelské smlouvy De lege ferenda - od 1. ledna 2014 by měl nabýt účinnosti nový občanský zákoník, který se mimo jiné zaměřil i na úpravu ustanovení týkajících se ochrany spotřebitele § 1829 a násl. Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon § 11a - speciální ustanovení na ochranu zákazníka v energetických odvětvích § 17 odst. 4; § 17 odst. 7 písm. e); § 17 odst. 7 písm. f) De lege ferenda - v současné době se chystá novela energetického zákona, která se v souvislosti s novým občanským zákoníkem zaměřuje také na úpravu ustanovení týkajících se ochrany zákazníka v energetických odvětvích - § 11a. 5

6 ERÚ a ochrana spotřebitele 1) Operativní činnost Oddělení ochrany spotřebitele – srpen 2011 cílem činnosti oddělení je nalézt dohodu mezi spotřebitelem a obchodníkem Odbor schvalovacích a sporných řízení správní řízení - § 17 odst. 7 písm. e) energetického zákona Sekce kontroly kontrolní řízení v případě porušení energetického zákona nebo zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů - § 4, § 5, § 5a, § 6 a § 12; a následně správní řízení o uložení pokuty 6

7 ERÚ a ochrana spotřebitele – koncepční činnost 2) Koncepční činnost Etický kodex obchodníka s elektřinou a plynem Energetický regulační úřad vytvořil Etický kodex obchodníka, který obsahuje pravidla chování odpovídající právním předpisům, odborné péči, poctivým obchodním praktikám a obecným zásadám dobré víry. Kodex je současně určitým indikátorem kvality služeb, k jehož dodržování se jednotliví obchodníci dobrovolně zavazují s tím, že seznam těchto obchodníků ERÚ uveřejňuje spolu s Kodexem na svých webových stránkách. Výkladová stanoviska ERÚ Uveřejněná na webových stránkách www.eru.cz. 7

8 Grafický přehled počtu přijatých a vyřešených podání spotřebitelů oddělením ochrany spotřebitele za rok 2012 8

9 Děkuji za pozornost JUDr. Petr Scholz, Ph.D. ředitel sekce legislativně správní eru@eru.cz www.eru.cz


Stáhnout ppt "Ochrana práv spotřebitelů v energetických odvětvích JUDr. Petr Scholz, Ph.D. ředitel sekce legislativně správní Praha, květen 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google