Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neurotické poruchy Co je podle Vás podstatou neurotických poruch ? Jaké symptomy neurotických poruch dokážete popsat ? Které konkrétní neurotické poruchy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neurotické poruchy Co je podle Vás podstatou neurotických poruch ? Jaké symptomy neurotických poruch dokážete popsat ? Které konkrétní neurotické poruchy."— Transkript prezentace:

1

2 Neurotické poruchy

3 Co je podle Vás podstatou neurotických poruch ? Jaké symptomy neurotických poruch dokážete popsat ? Které konkrétní neurotické poruchy znáte ?

4  Funkční psychické poruchy podpořené psychosociálními faktory  Projevují se specifickými somatickými a psychickými symptomy  Projevují se změnami prožívání a změnami fyziologických reakcí  Provázeny jsou pocity ohrožení a dysforie  Na zvláštnosti svého chování má jedinec náhled

5  Poruchy emocí – strach, úzkost, deprese  Poruchy myšlení – obsese, poruchy sebehodnocení  Poruchy paměti – možná amnézie  Poruchy pozornosti  Poruchy autoregulace – kompulze  Poruchy spánku ------------------------------------------------------------ Úkol : Barevně vyznačené termíny vysvětlete

6  Obsese – vtíravé myšlenky, které dotyčný nedokáže potlačit  Amnézie – ztráta vzpomínek  Autoregulace – sebeovládání  Kompulze – nutkavé pohyby či jednání, kterým se jedinec nedokáže bránit

7  Třes rukou i celého těla  Bolesti hlavy a bolesti v oblasti břicha  Poruchy zažívání  Poruchy vyměšování  Zvýšená potivost

8  Nepříjemný citový stav s pocity napětí  Obavy bez příčiny  Významné vegetativní obtíže  Přehnané reakce na běžné podněty  Různá intenzita úzkosti ( od napětí po panickou reakci)  Porucha častější u žen a mladých lidí, 5% v populaci

9  Opakované ataky výrazné úzkosti bez vazby na podnět a bez možnosti je předvídat  Vegetativní projevy ( zrychlený pulz, pocení, třes rukou, zimnice,..)  Tlak v oblasti hrudníku provázený pocity dušnosti a nevolnosti  Psychické prožitky bezmoci, necitlivosti těla, obav ze smrti  Náhlý začátek, velká intenzita, krátká doba trvání

10  Iracionální obavy z něčeho, co samo o sobě není nebezpečné  Častější u žen a dětí, 1% populace ----------------------------------------------------------- Úkol : a) Jmenujte příklady nejčastějších konkrétních fobií. b) Které faktory podle Vás mohou mít podíl na vzniku fobické poruchy ?

11 a) Klaustrofobie – obavy z malých prostor Agorafobie – obavy z otevřených prostor Hydrofobie- obavy z vody Arachnofobie – obavy z pavouků aj. b) Hyperprotektivní výchova Negativní zkušenosti a strašení dětí předškolního věku vzhledem k jejich výrazné fantazii Úzkostná matka aj.

12  Dlouhodobý výskyt vtíravých myšlenek a nepotlačitelných impulzů k jednání  Jedinec má náhled, ale vtíravé myšlenky nedokáže ignorovat  Obsese mají i obscénní až násilný obsah pro jedince nepřijatelný  Často se objevuje i rituální chování  Osobnost – nadměrné svědomí, perfekcionalismus, rigidita, důraz na dodržování norem a plánování, pesimismus  2,5% populace  Na vzniku se podílí výchova, nadměrná zátěž a porucha funkce bazálních ganglií

13  Akutní reakce na stres :  Trvá několik hodin nebo dnů  Je dána frustrační tolerancí jedince  Základem je v počáteční fázi šok ( strnutí, zúžené vědomí) a následně diferenciace obranného stylu ( nesmyslná činnost, extrémní činorodost, izolace)  Může se objevit amnézie

14  Vzniká jako prodloužená nebo opožděná odezva na traumatickou událost  Událost přesahuje běžnou lidskou zkušenost  Trýznivé zážitky se vracejí v představách, myšlenkách a snech  Projeví se do 4 týdnů po traumatické situaci a přetrvává déle než měsíc  Jedinec má pocit odcizení, vnitřní změny, přetrvává úzkost a přecitlivělost  Často se objeví emoční otupělost a ztráta motivace k dalšímu životu

15  Dříve – hysterická neuróza  Disociace  Konverze  Tyto projevy pomáhají jedinci vyrovnat se situací ( únik)  Podstatou je hysterická reakce jako forma psychicky podmíněného útěku --------------------------------------------------------------- Úkol : Objasněte barevně zvýrazněné termíny, které specifikují danou poruchu a vysvětlete k jakým mechanismům psychiky patří.

16  Disociace – vytěsnění problémů do nevědomí ( jedinec si problém aktuálně neuvědomuje, ale on stále působí na jeho psychiku)  Konverze – přenos zátěže do tělesného symptomu projevujícího se jako nemoc Oba symptomy jsou projevem obranných mechanismů ega.

17  Tělesné symptomy jsou také vyvolány psychickými obtížemi  Jedinec se na obtíže koncentruje a žádá lékařskou péči, psychické příčiny odmítá  Porucha může mít hypochondrický charakter  Je častá, 4-10% populace, významné jsou genetické dispozice

18  Vyhledejte na internetu kazuistiky vhodné pro dané téma  V jednotlivých kazuistikách vyberte znaky typické pro dané neurotické poruchy

19  Změny aktivační úrovně ( inhibice, excitace)  Poruchy příjmu potravy  Poruchy spánku  Somatické stesky  Neurotické návyky  Tiky  Dětské strachy a fobie  Poruchy vyměšování  Poruchy komunikace a řeči  Dětské deprese ---------------------------------------------------------------------- Úkol : U barevně vyznačených poruch uveďte příklady

20  Poruchy spánku – noční děsy ( bez vzpomínky) a noční můry ( vracející se sny s ohrožující tématikou, se vzpomínkou)  Somatické stesky – bolesti bříška a hlavy bez somatického podkladu  Neurotické návyky – okusování nehtů, točení vlasů aj.  Poruchy vyměšování – enuréza ( neschopnost udržení moči) a enkopréza  ( neschopnost udržení stolice)  Poruchy komunikace a řeči – mutismus – neschopnost komunikace a řeči vzhledem k psychickému bloku

21  Vznik neurotických poruch je podpořen působením ……… faktorů.  Základním projevem jsou …….a …….symptomy.  Neurotické poruchy jsou provázeny pocity…….a……...  Na obtíže ……jedinec náhled.

22  Vznik neurotických poruch je podpořen působením psychosociálních faktorů.  Základním projevem jsou somatické a psychické symptomy.  Neurotické poruchy jsou provázeny pocity ohrožení a dysforie.  Na obtíže má jedinec náhled.

23 Mezinárodní klasifikace nemocí- 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka.Psychiatrické centrum Bohnice. Vydání 1., 1992. ISBN 80-85121-37-9. Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál Praha. Vydání 2., 2000. ISBN 80 7178-496-6.

24 Téma sady: Psychopatologie Vzdělávací oblast: Duševní a behaviorální poruchy Vzdělávací obor: Psychologie Tematický okruh: Neurotické poruchy Anotace: Prezentace s cvičeními k aktivizaci žáků. Materiál vysvětluje základní pojmy a vymezení ve vztahu k tématu. Autorka: Martina Abiadová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Neurotické poruchy Jazyk: čeština Očekávaný výstup: Žák chápe vznik a projevy neurotických poruch. Rozlišuje jednotlivé neurotické poruchy ve svých specifických znacích. Dokáže vyvozovat změny v psychice a chování jedinců s neurotickými poruchami. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: anxieta, panika, diferenciace branného stylu, kompulzivita, obsese, psychosomatizace, konverze, mutismus, enuréza, enkopréza, dysforie, noční děsy a můry, hypochondrie Druh učebního materiálu: prezentace s aktivizací žáka Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: 4. ročník střední odborné školy Typická věková skupina: 18-19 let

25 - Základem materiálu je prezentace využitelná jako osnova pro výklad či opakování výukového tématu. - Úvodní tematické otázky slouží k otevření diskuse se žáky. - Součástí prezentace jsou jednoduchá cvičení. - cvičení jsou ve formě úkolů zaměřena na objasnění odborných termínů s využitím znalostí z obecné psychopatologie, jedno ze cvičení je uvedeno jako kazuistika. Vybraní žáci vyhledají na internetu případy neurotických poruch a společně s ostatními žáky během další vyučovací hodiny vybírají znaky typické pro dané poruchy. - Poslední cvičení je zaměřeno na zopakování a utvrzení základních znalostí tématu. Materiál je možné rozložit dle aktivity studentů do více vyučovacích hodin. Na daný materiál navazují pracovní listy. Materiál nahrazuje učebnici, která není v dostatečné formě pro žáky dostupná.


Stáhnout ppt "Neurotické poruchy Co je podle Vás podstatou neurotických poruch ? Jaké symptomy neurotických poruch dokážete popsat ? Které konkrétní neurotické poruchy."

Podobné prezentace


Reklamy Google