Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení EuroPsy – Evropského certifikátu z psychologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení EuroPsy – Evropského certifikátu z psychologie."— Transkript prezentace:

1 Představení EuroPsy – Evropského certifikátu z psychologie

2 Obecný rámec

3 Co je to EFPA?  Evropská federace psychologických asociací  EFPA byla založena v roce 1981  12 národními psychologickými asociacemi  EFPA má nyní 36 členů, 26 je současně členy EU a zahrnuje > 300.000 psychologů.  UPA je členskou asociací

4 Představení EuroPsy

5 Co je EuroPsy  EuroPsy je standardem pro vzdělávání a profesní kvalifikaci v oboru psychologie  Cílem EuroPsy je sloužit jako základ po celé Evropě, který garantuje kvalitu klientům i zaměstnavatelům  Součástí EuroPsy je Certifikát a veřejný registr  EuroPsy je registrovanou chráněnou značkou (registered trademark)

6 Proč vzniklo EuroPsy  Ze začátku byly velké rozdíly ve vzdělání psychologů v Evropě.  Hranice oddělující psychologii od ostatních profesí nebyly vždy jasné.  Bylo nutné určit vzor a začít modelovat vzdělání a výcvik podle stejných standardů napříč celou Evropou.  Kvůli zvyšující se mobilitě v rámci EU (profesionálové i klienti) je uznávání vzdělání nepostradatelné.

7 Obecné cíle EuroPsy  Zvýšit standardy a vytvořit transparentnost psychologických služeb:  Pomoci klientům, zaměstnavatelům a dalším odborníkům identifikovat, kdo je kvalifikovaný psycholog.  Podporovat mobilitu psychologů v Evropě  The European Qualifications Directive (2005/36/EC) nedává automatické uznání kvalifikace.  Žadatel stále musí žádat o povolení a uznání profese  EuroPsy může podporovat práci příslušných orgánů a usnadnit automatické uznání v budoucnosti.

8 Jaké výhody EuroPsy nabízí? 1. Transparentnost EuroPsy nabízí klientům, psychologům a dalším odborníkům lepší pohled na kvalifikace v oboru psychologie 2. Kvalita EuroPsy nabídne garanci kvality klientům a zaměstnavatelům 3. Mobilita EuroPsy usnadňuje mobilitu psychologů tím, že podporuje uznávání kvalifikace v ostatních zemích 4. Vývoj profese v Evropě EuroPsy podporuje snahy ve vzdělávání a výcviku psychologů usilující o zvýšení kvality sdílením „dobré praxe“.

9 5. Vývoj profese v jednotlivých zemích EuroPsy podporuje zkvalitňování vzdělání, supervize a etických standardů. 6. Možnosti práce Klienti mohou preferovat psychology s certifikátem EuroPsy 7. Zkvalitnění studia EuroPsy stimuluje univerzity a další instituce vyvíjet vzdělání a výcvik ve vztahu k společným standardům. 8. Statut Účast a uznání EuroPsy může navýšit statut profesních asociací, univerzit a dalších institucí.

10 Historie 1990EFPPA ‘Optimální standardy pro profesní výcvik v psychologii’ 1999-2001 EuroPsyT ‘Leonardo’ projekt, společné standardy podporované EFPA 2001 2001-2005 EuroPsy ‘Leonardo’ projekt, certifikační systém, podporovaný EFPA 2005 2006-2008 Fáze EuroPsy Experimental garden (Finsko, Německo, Maďarsko, Itálie, Španělsko, Velká Británie) 2009Zahájení EuroPsy

11 Implementace  Implementace začala 2009-2011,  V roce 2010 byl uznán NAC v 5 státech  Mezi 2011-2013 byly NAC uznány v dalších 12 státech

12 Státy, které mohou udělovat EuroPsy (Březen 2015)  Česko  Dánsko  Estonsko  Finsko  Francie  Itálie  Kypr  Litva  Lotyšsko  Maďarsko  Německo  Nizozemí  Norsko  Rakousko  Rusko  Řecko  Slovinsko  Španělsko  Turecko  Velká Británie

13 Počet EuroPsy registrací k Březnu 2015  Základní certifikát 5312  Specializovaný certifikát v Psychoterapii 2983

14 Obecný statut  EuroPsy není licencí pro praxi.  EuroPsy respektuje pravidla pro licence, jak jsou nastaveny v jednotlivých zemích.  EuroPsy je kompatibilní s European Directive 2005/36/EC (Qualifications Directive)  EFPA usiluje o začlenění EuroPsy do systému “Professional Cards”, který nyní EU vytváří.

15 Český národní výbor - NAC Od roku 2013 může udělovat certifikáty i Česká republika  Prof. PhDr. Lenka Šulová, předsedkyně (FF UK Praha) Národní komise pro EuroPsy  Členové komise: Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (PsU AV ČR Brno)  Prof. PhDr. Vladimír Kebza (ČZU, UK Praha)  Prof. PhDr. Alena Plháková (FF UP Olomouc)(do roku 2014)  PhDr. Vlasta Rehnová (ADP ČR, Praha)  Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. (FF UP Olomouc)(od roku 2015)  Prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (PedF JČU, České Budějovice)  PhDr. Miloslav Šolc (CAPA, Praha)  PhDr. Jaroslav Šturma (DC Paprsek, Praha) Etická komise  Členové: PhDr. Alena Koblicová  prof. PhDr. Jiří Mareš  PhDr. Václav Mertin  PhDr. Jaroslav Šturma  PhDr. Bohumil Vašina

16 Předávání certifikátů – prosinec 2013, Praha, Karolinum

17 Jaké jsou požadavky?  > 6 let vzdělání a výcviku  > 5 let akademického vzdělání  > 1 rok supervize (lépe mentoring)  Deklarace etického chování  Pokračování v profesním vývoji

18 Curriculum a minimální standardy

19 Omezení validity  Validita EuroPsy je omezena na jednu z oblastí praxe:  Psychologie zdraví a Klinická psychologie  Práce a organizace  Školní psychologie  Jiné (např. dopravní psychologie).  Platnost EuroPsy je limitovaná dobou:  Certifikát musí být obnoven po 7 letech  Podmínky: > 400 hodin praxe za rok během 4 (ze 7) let a > 80 hodin dalšího vzdělávání za rok (> 40 musí být podloženo dokumentací).

20 Specializace  EuroPsy také obsahuje možnost specializace: Specialist EuroPsy Certificate  K tomu se vztahují další podmínky: Postgraduální studium > 400 hod Zkušenosti a výcvik > 3 roky Supervize (Mentoring) > 150 hod Praxe pod odborným dohledem > 500 hod

21  Psychoterapie  S-EAC pro psychoterapii byl založen v listopadu 2010; S-NACs budou vydávat Certifikáty.  W&O Psychology

22 Standard  EuroPsy se stane standardem, který psychologové budou muset splnit, aby  Mohli vstoupit do profese  Byli uznáni za specialisty  EuroPsy se může stát standardem, pokud bude zabudován do národní legislativy

23 Vyplnění formulářů

24 Proces 1. Kandidáti odešlou přihlášku 2. Zaplatí poplatek 3. NAC ohodnotí přihlášku 4. NAC může požadovat další informace 5. Pokud podmínky nejsou plně splněny, NAC může požadovat další vzdělání či praxi. 6. Pokud jsou podmínky splněny, NAC zadá jméno do Registru a vydá Certifikát.

25  Žadatel musí mít ukončené bakalářské a magisterské studium psychologie (3 + 2).  Kurikulum musí mít určité (vyvážené) složení a musí být schváleno národní komisí (NAC).  Žadatel se musí ujistit, že jím absolvovaná univerzita a její kurikulum je schváleno národní komisí.  NAC také zveřejní seznam supervizorů (mentorů) a dá doporučení týkající se praxe pod odborným dohledem.

26 Registr  http://www.europsy-efpa.eu/ http://www.europsy-efpa.eu/

27 Přihláška  Bude papírová nebo online verze  http://www.europsy-efpa.eu/become-europsy- psychologist http://www.europsy-efpa.eu/become-europsy- psychologist  Přihláška  Hodnocení praxe pod supervizí, mentorem  Etický kodex  60 eur ročně

28 Důležité odkazy EFPA www.efpa.eu EuroPsy http://www.europsy-efpa.eu/ UPA www.upacr.cz Česká stránka o EuroPsy www.europsy.cz Facebook https://www.facebook.com/groups/1469523266673791/


Stáhnout ppt "Představení EuroPsy – Evropského certifikátu z psychologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google