Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10.12.2015 PRAHA HELIPORT Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10.12.2015 PRAHA HELIPORT Krajská nemocnice Liberec, a.s."— Transkript prezentace:

1 PRAHA HELIPORT Krajská nemocnice Liberec, a.s.

2 Heliport – Krajská nemocnice Liberec, a.s. 2 Heliport - Krajská nemocnice Liberec, a.s. 15.výzvy Integrovaného operačního programu, aktivita Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Vybudování nového heliportu určeného pro zajištění neomezeného fungování urgentního a traumatologického příjmu v KNL. „ Krajská nemocnice Liberec, a.s. - Heliport“ CZ.1.06/3.4.00/

3 Heliport KNL, a.s.

4 Medicínské potřeby Letecká záchranná služba (LZS, RLP) 1.Primární vzlety - zásahy v terénu samostatně nebo společně s pozemními složkami zdravotnické záchranné služby (ZZS) a integrovaného záchranného systému (IZS) u dopravních nehod, úrazů, srdečních příhod, popálenin a jiných neodkladných stavů. 2.Transporty pacientů v rámci neodkladné péče mezi nemocnicemi a na specializovaná pracoviště (kardiochirurgie, popáleninové oddělení, atd.). 3.Speciální zásahy - v těžko dostupném terénu. Zásahy vyžadující slanění záchranářů nebo transport pacienta v podvěsu pod vrtulníkem, např. záchrany lezců ve skalním terénu nebo během povodní, atd.

5 Heliport KNL, a.s. Letecká záchranná služba (LZS, RLP) 1.Režim překladu pacienta z vrtulníku do sanity stav před červencem 2014) popírá princip péče o triage pozitivní pacienty. 2.Tým v nemocnici býval až čtvrtým v pořadí od události (úrazu) 3.(1. RZP, 2. vrtulník, 3. další sanita na letišti, 4. nemocnice)

6 Mapa

7 Mapa dojezdu I

8 Mapa dojezdu II

9 Heliport KNL, a.s. Všichni pacienti procházejí přes ARO tým.

10 Heliport KNL, a.s. Aktivace ARO týmu – dispečink ZZS (u centrové péče dvojité avízo). ARO tým – 1 lékař a 2 sestry (vykládání z vrtulníku a transport přes heliport).

11 Heliport KNL, a.s. - režimy Předávání v místnosti u heliportu „vysokoprahový urgentní příjem“ (vybavení místnosti) - v případě úrazů, iktů a koronárních potíží předávání za účasti traumatologa/neurologa/kardiologa 1.Režim polytrauma- triage pozitivní pacient 2.Režim iktový program 3.Režim kardio 4.Režim vysokoprahový příjem 5.Ostatní příjmy 6.Překlady z KNL

12 Heliport – Krajská nemocnice Liberec, a.s. 12 Heliport - Krajská nemocnice Liberec, a.s. Zahájení projektu : Ukončení projektu : Celkové náklady stavby : tis. Kč tis. Kč – z IOP tis. Kč – rozpočet KNL, a.s.

13 Realizace Projektant NIKODEM A PARTNER spol. s r.o. Autorský dozor NIKODEM A PARTNER spol. s r.o. TECHNISERV, spol. s r.o. Dodavatel stavby CL Evans, s.r.o. Technický dozor investora, koordinátor BOZP Storing, s.r.o.

14 Přípravná fáze Souhrn nedostatků stávajícího stavu infrastruktury LZS a z nich vyplývajících problémů. Nutnost realizace projektu výstavby heliportu v areálu KNL, a.s. Navržena realizace projektu z několika definovaných variant řešení a 2012 zpracování projektových dokumentací, zahájení stavebního řízení, zpracování rozpočtu projektu a žádost o dotaci. Žádost o dotaci podána dne do 15.výzvy IOP. Poslední aktivitou této etapy projektu bylo provedení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací.

15

16

17 Realizační fáze Projekt byl jednoetapový: vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na dodavatele stavby, podpis SOD (společnost CL Evans) Předání staveniště, zahájení stavby Fyzická realizace, stavební práce Úřad pro civilní letectví, letecký stavební úřad, vydal kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném trvalém užívání stavby Úřad pro civilní letectví vydal rozhodnutí, kterým stanovuje heliport Liberec jako vnitrostátní neveřejné vrtulníkové letiště s typovým označením vyvýšený pracovní heliport HEMS

18 Technický snímek heliportu

19 Heliport - řez

20 Heliport - půdorys

21 Technické parametry a data stavby Provoz heliportu je koncipován jako celoroční pro denní i noční provoz. Samostatně stojící 20 metrů vysoká stavba. Mohou dosednout i těžší záchranářské vrtulníky o celkové hmotnosti kg. Koncipován tak, že vrtulník dosedne na automaticky vyhřívanou železobetonovou kruhovou desku o průměru 30 metrů Osazen 30 světelnými návěstidly plochy TLOF/FATO, 10 světelnými návěstidly přibližovacího systému APAPI a 4 světeln. návěstidly sestupového systému APAPI.

22 Technické parametry a data stavby Základní tvar Heliportu tvoří kruhová, železobetonová deska o průměru 25m s obvodovým ochranným pásem z pororoštů o šířce 2,50m, která je podporována třemi šikmými sloupy o průměru 1,2 m, jejichž paty jsou umístěny ve vrcholech rovnostranného trojúhelníka vepsaného do kruhu o průměru 25m a vetknuty do základů. Ocelový skelet heliportu váží 230 tun a spojovací lávka dalších 31,5 tuny. Stavba na třech nohách nabízí veřejnosti i volně přístupnou plošinu, která je ve výšce okolo 5 metrů od země. Druhá plošina ve výšce 17,5 metrů je určena pouze pro technické účely, nachází se na ní rozvody veškerých instalací a je veřejnosti nepřístupná.

23 Provozní fáze Liberecký heliport funguje jako tzv. vysokoprahový urgentní příjem pro pacienty. Za rok provozu heliportu byl využit 725 krát. Šedesát procent pacientů jsou pacienti s úrazem, dvacet procent jsou pacienti trpící akutním infarktem myokardu, arytmií či jinými kardiálními obtížemi. Zbývajících dvacet procent tvoří pacienti v těžkém stavu či po zástavě oběhu, pacienti s cévní mozkovou příhodou. Reakční doba na jeden výjezd se zkrátila od doby přejezdu mezi stanovištěm LZZS v Ostašově do KNL vozidlem RZP o průměrně 7 minut za výjezd. Provoz LZZS zajišťuje speciálně vyškolená skupina zaměstnanců ZZS LK v počtu 10 lékařů.

24 Provoz heliportu: cca 16 měsíců Celkem 725 aktivací (přílety i odlety) Do nemocnice:644 pacientů Z nemocnice: 41 pacientů

25 Transporty do KNL, a.s. Do nemocnice 644 pacientů Trauma - triage pozitivní pacienti: 382 Kardiologie: 148 Neuro -iktový program: 36 –(Neuro sekundární překlad do KNL: 18) Dětské: 15 pacientů Ostatní: 63 pacientů

26 Přílety do nemocnice

27 Transporty z KNL, a.s. Pacienti předáváni odesílajícím oddělením v místnosti u heliportu ve spolupráci s ARO týmem – 98 pacientů Kardio:68 pacientů Porodnice:11 pacientek CHIR JIP: 6 pacientů NCH: 3 pacienti ARO: 5 pacientů Polytrauma: 3 pacienti Interní JIP: 1 pacient

28 Odlety z nemocnice

29 Triage pozitivní pacienti cca 60% pacientů, přivezených do KNL traumatologický + ARO tým na heliportu základní zajištění, klinické vyšetření, odběry a dále pokračováno na CT v režimu polytrauma z CT pacient na traumatologický příjem, operační sál či ARO nebo JIP

30 Neuro Iktový program: pacienta přebírá ARO tým + neurolog, dále pacient pokračuje v režimu iktového programu Vysokoprahový příjem do budoucna snad více (vhodné pro nejasné dg., kombinované dg, etc.) – není nutné stanovení diagnózy v RLP

31 Realizační tým- externisté Ing. Miroslav Špitálský –Nikodem a Partner s.r.o. Ing. Michal Šulc - Techniserv s.r.o., Martin Němec - CL Evans s.r.o. Luděk Pokorný - CL Evans s.r.o. Ing. František Příhoda - Storing s.r.o. Ing. Petr Pospíšil - Storing s.r.o. Ing. Martina Rychetská Bufková - Compet Consult s.r.o. Ing. Lenka Pilná - Compet Consult s.r.o. Mgr. Ondřej Havlíček - Euroregion Nisa s.r.o. Ing. Jaroslav Koreň - Euroregion Nisa s.r.o.

32 Realizační tým – KNL, a.s. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. MUDr. Dušan Morman Tomáš Martenek Petr Hanák Ing. Lenka Rálková Ing. Dana Draslarová

33 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Milan Trpišovský obchodně-investiční ředitel Telefon:


Stáhnout ppt "10.12.2015 PRAHA HELIPORT Krajská nemocnice Liberec, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google