Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10.12.2015 PRAHA HELIPORT Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10.12.2015 PRAHA HELIPORT Krajská nemocnice Liberec, a.s."— Transkript prezentace:

1 10.12.2015 PRAHA HELIPORT Krajská nemocnice Liberec, a.s.

2 10.12.2015 Heliport – Krajská nemocnice Liberec, a.s. 2 Heliport - Krajská nemocnice Liberec, a.s. 15.výzvy Integrovaného operačního programu, aktivita 6.3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Vybudování nového heliportu určeného pro zajištění neomezeného fungování urgentního a traumatologického příjmu v KNL. „ Krajská nemocnice Liberec, a.s. - Heliport“ CZ.1.06/3.4.00/1508485.

3 Heliport KNL, a.s.

4 Medicínské potřeby Letecká záchranná služba (LZS, RLP) 1.Primární vzlety - zásahy v terénu samostatně nebo společně s pozemními složkami zdravotnické záchranné služby (ZZS) a integrovaného záchranného systému (IZS) u dopravních nehod, úrazů, srdečních příhod, popálenin a jiných neodkladných stavů. 2.Transporty pacientů v rámci neodkladné péče mezi nemocnicemi a na specializovaná pracoviště (kardiochirurgie, popáleninové oddělení, atd.). 3.Speciální zásahy - v těžko dostupném terénu. Zásahy vyžadující slanění záchranářů nebo transport pacienta v podvěsu pod vrtulníkem, např. záchrany lezců ve skalním terénu nebo během povodní, atd.

5 Heliport KNL, a.s. Letecká záchranná služba (LZS, RLP) 1.Režim překladu pacienta z vrtulníku do sanity stav před červencem 2014) popírá princip péče o triage pozitivní pacienty. 2.Tým v nemocnici býval až čtvrtým v pořadí od události (úrazu) 3.(1. RZP, 2. vrtulník, 3. další sanita na letišti, 4. nemocnice)

6 Mapa

7 Mapa dojezdu I

8 Mapa dojezdu II

9 Heliport KNL, a.s. Všichni pacienti procházejí přes ARO tým.

10 Heliport KNL, a.s. Aktivace ARO týmu – dispečink ZZS (u centrové péče dvojité avízo). ARO tým – 1 lékař a 2 sestry (vykládání z vrtulníku a transport přes heliport).

11 Heliport KNL, a.s. - režimy Předávání v místnosti u heliportu „vysokoprahový urgentní příjem“ (vybavení místnosti) - v případě úrazů, iktů a koronárních potíží předávání za účasti traumatologa/neurologa/kardiologa 1.Režim polytrauma- triage pozitivní pacient 2.Režim iktový program 3.Režim kardio 4.Režim vysokoprahový příjem 5.Ostatní příjmy 6.Překlady z KNL

12 10.12.2015Heliport – Krajská nemocnice Liberec, a.s. 12 Heliport - Krajská nemocnice Liberec, a.s. Zahájení projektu : 17.6.2013 Ukončení projektu : 26.6.2014 Celkové náklady stavby : 41 000 tis. Kč 29 750 tis. Kč – z IOP 11 250 tis. Kč – rozpočet KNL, a.s.

13 Realizace Projektant NIKODEM A PARTNER spol. s r.o. Autorský dozor NIKODEM A PARTNER spol. s r.o. TECHNISERV, spol. s r.o. Dodavatel stavby CL Evans, s.r.o. Technický dozor investora, koordinátor BOZP Storing, s.r.o.

14 Přípravná fáze Souhrn nedostatků stávajícího stavu infrastruktury LZS a z nich vyplývajících problémů. Nutnost realizace projektu výstavby heliportu v areálu KNL, a.s. Navržena realizace projektu z několika definovaných variant řešení. 2011 a 2012 zpracování projektových dokumentací, zahájení stavebního řízení, zpracování rozpočtu projektu a žádost o dotaci. Žádost o dotaci podána dne 15.11.2012 do 15.výzvy IOP. Poslední aktivitou této etapy projektu bylo provedení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací.

15

16

17 Realizační fáze Projekt byl jednoetapový: 25.6.2013 vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 2.1.2013-6.6.2013 výběrové řízení na dodavatele stavby, podpis SOD (společnost CL Evans) 17.6.2013 Předání staveniště, zahájení stavby 17.6.2015-15.5.2014 Fyzická realizace, stavební práce 9.6.2014 Úřad pro civilní letectví, letecký stavební úřad, vydal kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném trvalém užívání stavby 20.6.2014 Úřad pro civilní letectví vydal rozhodnutí, kterým stanovuje heliport Liberec jako vnitrostátní neveřejné vrtulníkové letiště s typovým označením vyvýšený pracovní heliport HEMS

18 Technický snímek heliportu

19 Heliport - řez

20 Heliport - půdorys

21 Technické parametry a data stavby Provoz heliportu je koncipován jako celoroční pro denní i noční provoz. Samostatně stojící 20 metrů vysoká stavba. Mohou dosednout i těžší záchranářské vrtulníky o celkové hmotnosti 6 400 kg. Koncipován tak, že vrtulník dosedne na automaticky vyhřívanou železobetonovou kruhovou desku o průměru 30 metrů Osazen 30 světelnými návěstidly plochy TLOF/FATO, 10 světelnými návěstidly přibližovacího systému APAPI a 4 světeln. návěstidly sestupového systému APAPI.

22 Technické parametry a data stavby Základní tvar Heliportu tvoří kruhová, železobetonová deska o průměru 25m s obvodovým ochranným pásem z pororoštů o šířce 2,50m, která je podporována třemi šikmými sloupy o průměru 1,2 m, jejichž paty jsou umístěny ve vrcholech rovnostranného trojúhelníka vepsaného do kruhu o průměru 25m a vetknuty do základů. Ocelový skelet heliportu váží 230 tun a spojovací lávka dalších 31,5 tuny. Stavba na třech nohách nabízí veřejnosti i volně přístupnou plošinu, která je ve výšce okolo 5 metrů od země. Druhá plošina ve výšce 17,5 metrů je určena pouze pro technické účely, nachází se na ní rozvody veškerých instalací a je veřejnosti nepřístupná.

23 Provozní fáze Liberecký heliport funguje jako tzv. vysokoprahový urgentní příjem pro pacienty. Za rok provozu heliportu byl využit 725 krát. Šedesát procent pacientů jsou pacienti s úrazem, dvacet procent jsou pacienti trpící akutním infarktem myokardu, arytmií či jinými kardiálními obtížemi. Zbývajících dvacet procent tvoří pacienti v těžkém stavu či po zástavě oběhu, pacienti s cévní mozkovou příhodou. Reakční doba na jeden výjezd se zkrátila od doby přejezdu mezi stanovištěm LZZS v Ostašově do KNL vozidlem RZP o průměrně 7 minut za výjezd. Provoz LZZS zajišťuje speciálně vyškolená skupina zaměstnanců ZZS LK v počtu 10 lékařů.

24 Provoz heliportu: cca 16 měsíců Celkem 725 aktivací (přílety i odlety) Do nemocnice:644 pacientů Z nemocnice: 41 pacientů

25 Transporty do KNL, a.s. Do nemocnice 644 pacientů Trauma - triage pozitivní pacienti: 382 Kardiologie: 148 Neuro -iktový program: 36 –(Neuro sekundární překlad do KNL: 18) Dětské: 15 pacientů Ostatní: 63 pacientů

26 Přílety do nemocnice

27 Transporty z KNL, a.s. Pacienti předáváni odesílajícím oddělením v místnosti u heliportu ve spolupráci s ARO týmem – 98 pacientů Kardio:68 pacientů Porodnice:11 pacientek CHIR JIP: 6 pacientů NCH: 3 pacienti ARO: 5 pacientů Polytrauma: 3 pacienti Interní JIP: 1 pacient

28 Odlety z nemocnice

29 Triage pozitivní pacienti cca 60% pacientů, přivezených do KNL traumatologický + ARO tým na heliportu základní zajištění, klinické vyšetření, odběry a dále pokračováno na CT v režimu polytrauma z CT pacient na traumatologický příjem, operační sál či ARO nebo JIP

30 Neuro Iktový program: pacienta přebírá ARO tým + neurolog, dále pacient pokračuje v režimu iktového programu Vysokoprahový příjem do budoucna snad více (vhodné pro nejasné dg., kombinované dg, etc.) – není nutné stanovení diagnózy v RLP

31 Realizační tým- externisté Ing. Miroslav Špitálský –Nikodem a Partner s.r.o. Ing. Michal Šulc - Techniserv s.r.o., Martin Němec - CL Evans s.r.o. Luděk Pokorný - CL Evans s.r.o. Ing. František Příhoda - Storing s.r.o. Ing. Petr Pospíšil - Storing s.r.o. Ing. Martina Rychetská Bufková - Compet Consult s.r.o. Ing. Lenka Pilná - Compet Consult s.r.o. Mgr. Ondřej Havlíček - Euroregion Nisa s.r.o. Ing. Jaroslav Koreň - Euroregion Nisa s.r.o.

32 Realizační tým – KNL, a.s. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. MUDr. Dušan Morman Tomáš Martenek Petr Hanák Ing. Lenka Rálková Ing. Dana Draslarová

33 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Milan Trpišovský obchodně-investiční ředitel E-mail: milan.trpisovsky@nemlib.cz Telefon: +420 485 312 113


Stáhnout ppt "10.12.2015 PRAHA HELIPORT Krajská nemocnice Liberec, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google