Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. VÝSTAVBA CENTRÁLNÍHO OBJEKTU (I. etapa modernizace KNTB) Společné jednání primářů KNTB a vrchních sester Zlín 15. 6. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. VÝSTAVBA CENTRÁLNÍHO OBJEKTU (I. etapa modernizace KNTB) Společné jednání primářů KNTB a vrchních sester Zlín 15. 6. 2011."— Transkript prezentace:

1 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. VÝSTAVBA CENTRÁLNÍHO OBJEKTU (I. etapa modernizace KNTB) Společné jednání primářů KNTB a vrchních sester Zlín

2 KNTB, a. s. - CENTRÁLNÍ OBJEKT Obsah prezentace: 1. Libor Lukáš, statutární náměstek hejtmana ZK -ideové a finanční hledisko 2. Ing. Luděk Tomek – LT PROJEKT a.s., zpracovatel generelů nemocnic ve ZK -technické hledisko 3. MUDr. Jiří Latta, Interní klinika KNTB, a. s. -odborné hledisko

3 KNTB, a. s. - CENTRÁLNÍ OBJEKT

4 Libor Lukáš Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje ideové a finanční hledisko

5 ROZVOJ NEMOCNICE 3 etapy rozvoje nemocnice: 1.Předválečná 2.Poválečná 3.Současná

6 Gahurův prospekt - doba enormního rozvoje výstavby Zlína vyčerpání kapacity původního generelu výstavba nad původní generel návrh přestavby nemocnice na rozšířené ploše (Gahura, Uklein, Albert) HISTORIE NEMOCNICE - PŘEDVÁLEČNÁ

7 HISTORIE NEMOCNICE - POVÁLEČNÁ nový generel (Strnadel,Vorel,Svoboda) realizována pouze jedna etapa z pěti -dále již výstavba zcela mimo jakoukoliv celkovou koncepci nemocnice (budovy 23,25,47,48 atd.) po 35ti leté přestávce zpracován nový generel (LT Projekt)

8 SOUČASNOST - KONCEPČNÍ PŘÍSTUP ZK od roku čtyři nemocnice pod správou Zlínského kraje následné zpracování rozvojových generelů jednotlivých nemocnic do konce roku postupné zpracování aktualizací generelů nemocnic

9 SOUČASNOST - KONCEPČNÍ PŘÍSTUP ZK koncepční přístup Zlínského kraje u všech zřizovaných nemocnic s výhledem na 15 – 20 let vazba na Strategii rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020 (opatření č a. Koncentrace a centralizace zdravotnické péče) zpracovává se Integrovaná strategická koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji

10 KNTB, a. s. - PERSPEKTIVA schválena koncepce dalšího rozvoje zpracována architektonická studie I. a II. etapy modernizace KNTB zpracování projektové dokumentace pro I.etapu (centrální objekt) realizace centrálního objektu I.etapa

11 EtapaObjekt Cena vč. DPH [tis. Kč] Stavební část Zdravotnická technologie Inženýrské objekty Projektová a inž. činnost Celkem 0. etapaCelkem 0. etapa I. etapaCelkem I. etapa - centrální objekt II. etapa 19 a 25 - centrální objekt 2 a chirurgický pavilon technické a provozní zázemí, prádelna Dětské oddělení Celkem II. etapa III. etapa Rekonstrukce gynpor pavilon Rekonstrukce 23 - chirurgický pavilon Rekonstrukce a přístavba 24 - laboratoře, diagnostika Komunikace, inženýrské sítě, sadové úpravy Celkem III. etapa IV. etapa Demolice LDN, rehabilitace Komunikace, inženýrské sítě, sadové úpravy Celkem IV. etapa V. etapa Demolice matka a dítě porodnice ,34 - koridory Komunikace, inženýrské sítě, sadové úpravy Celkem V. etapa VI. etapa Demolice Rekonstrukce 31 - nemocniční lékárna, rozvojová rezerva stravovací provoz Komunikace, inženýrské sítě, sadové úpravy Celkem VI. etapa Mimo etapy Postupná rekonstrukce pavilonů v Gahurově prospektu Parkovací dům Výstavba mimo etapy celkem Celkem

12 KNTB, a. s. – CELKOVÉ INVESTICE celkové předpokládané náklady etapy I. – VI. podle generelu - 6,3 mld. Kč (ceny rok 2010) nutnost postupného investování z důvodu zachování konkurenceschopnosti nemocnice zajištění financování úkolem Zlínského kraje – nutno hledat různé zdroje (EU fondy, EIB, PPP) prioritní úkol zajistit financování výstavby centrálního objektu – I. etapy (1,1 mld. Kč) další etapy II. – VI. realizovat v horizontu 15 let (II.etapu do roku 2017)

13 KNTB, a. s. – INVESTICE CENTRÁLNÍ OBJEKT projektové a přípravné práce - 26,9 mil. Kč stavební práce - 329,0 mil. Kč stavební práce - 306,9 mil. Kč - dokončení realizace centrálního objektu - 217,5 mil. Kč, - dodávky technologií - 288,4 mil. Kč Proč interní obory? -vykazují enormní růst výkonů za posledních 30 let (viz prezentace MUDr. Latty) -nutnost modernizace provozu

14 KNTB, a. s. - CENTRÁLNÍ OBJEKT „Kdo chce pomoci sobě a jiným, m musí opustit dobré, aby vybojoval l lepší. Nesmí držet vrabce v hrsti jen p proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy ke změně není zlepšení, není blahobytu.“

15 KNTB, a. s. - CENTRÁLNÍ OBJEKT Ing. Luděk Tomek LT PROJEKT a.s. technické hledisko

16 AKTUÁLNÍ GENEREL KNTB, a. s.

17

18

19

20

21

22

23

24 GENEREL A DALŠÍ VÝVOJ Vývoj od zpracování generelu -generel byl zpracován v roce v roce 2009 byla zpracována architektonicko-dispoziční studie I. + II.etapy modernizace nemocnice -studie plně respektuje generel, návrh je však podrobnější, řeší již konkrétní dispozice -v roce 2010 byly zahájeny projektové práce na dalších stupních PD pro 0. a I.etapu modernizace -v současné době je zpracován projekt pro územní řízení na I.etapu a projekt pro stavební povolení na 0.etapu -v letošním roce bude dokončen projekt 0.etapy do úrovně umožňující výběr dodavatele stavby a projekt I.etapy do úrovně stavebního povolení

25 I. + II. ETAPA GENERELU - NADHLED

26 I. + II. ETAPA GENERELU - VSTUPNÍ ČÁST

27 I. + II. ETAPA GENERELU - KONCEPCE Hlavní zásady koncepce I.+II. etapy -zahájení zásadní postupné modernizace nemocnice směřující k optimalizaci provozních vazeb a nové kvalitě prostředí -důstojný vstup do objektu, snadná orientace pacientů, logistika provozu, oddělení veřejnosti od hospitalizovaných pacientů -v I. etapě vybudování pavilonu interních oborů -ve II. etapě vytvoření nového plnohodnotného urgentního a pohotovostního příjmu nemocnice s návazností na nové operační sály, pooperační JIPy a na heliport -následná rekonstrukce budovy 25 s dokončením urgentu, novou centrální sterilizací a lůžkovými jednotkami -vše bez přerušení provozu a bez nákladných provizorií

28 I. + II. ETAPA - ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ VAZBY

29 I. + II. ETAPA - ŘEZOVÉ SCHÉMA

30 I. ETAPA - CENTRÁLNÍ OBJEKT (CO)

31 I. ETAPA - CENTRÁLNÍ OBJEKT - KONCEPCE Koncepce výstavby centrálního objektu -výstavba centrálního objektu je I.etapou modernizace řešené v souladu se schválenou koncepcí podle generelu -řeší v jednom objektu akutní provozy interny a neurologie v optimální návaznosti na urgentní a pohotovostní příjem -centrální objekt obsahuje prakticky veškeré akutní provozy - ambulance, diagnostiku, specializovaná pracoviště, akutní lůžka včetně JIP a provozní zázemí, neobsahuje provozy následné, dlouhodobé a rehabilitační péče -důležitá je návaznost II.etapy s urgentním příjmem, radiodiagnostikou a dalšími ambulancemi -zásadním aspektem je možnost realizace bez přerušení provozu a bez vytváření nákladných provizorií

32 CENTRÁLNÍ OBJEKT - PROVOZNÍ VAZBY

33 CENTRÁLNÍ OBJEKT - PŮDORYS 1.PP

34 CENTRÁLNÍ OBJEKT - PŮDORYS 1.NP

35 CENTRÁLNÍ OBJEKT - PŮDORYS 2.NP

36 CENTRÁLNÍ OBJEKT - PŮDORYS 3.NP

37 CENTRÁLNÍ OBJEKT - PŮDORYS 4.NP

38 CENTRÁLNÍ OBJEKT - PŮDORYS 5.NP

39 CENTRÁLNÍ OBJEKT - PŮDORYS 6.NP

40 CENTRÁLNÍ OBJEKT - PŮDORYS 7.NP

41 CENTRÁLNÍ OBJEKT - PŮDORYS 8.NP

42 CENTRÁLNÍ OBJEKT - PŮDORYS 9.NP

43 CO - JIHOVÝCHODNÍ PERSPEKTIVA

44 CO - JIHOZÁPADNÍ NADHLED

45 CO - JIHOZÁPADNÍ PERSPEKTIVA

46 CO - JIŽNÍ NADHLED

47 CO - SEVEROVÝCHODNÍ NADHLED

48 KNTB, a. s. - CENTRÁLNÍ OBJEKT MUDr. Jiří Latta odborné hledisko

49 INTERNÍ KLINIKA IPVZ – HISTORIE DO 1970 Historie nemocnice do roku duben základní kámen Baťovy nemocnice 21. listopad první ošetřený pacient leden přijímání pacientů k hospitalizaci interní oddělení jako samostatný primariát - doc. MUDr. Tolar interní oddělení - prim. MUDr. Pejše byla interní oddělení přechodně sloučena rozdělení na Interní oddělení A a Interní oddělení B

50 INTERNÍ KLINIKA IPVZ – NOVÁ BUDOVA nová budova 25 interního oddělení B -příjmová ambulance s 3 expektačními lůžky -jednotka intenzivní péče (8 lůžek) -5 standardních lůžkových stanic po 32 lůžcích (jedno určeno chirurgii) -hemodialýza -odborné ambulance

51 REKONSTRUKCE A PROVIZORNÍ ROZŠÍŘENÍ Rekonstrukce a provizoria přístavek západně od budovy 25 - diabetologické centrum + šatny přístavek mezi budovami 25 a 23 - endoskopické centrum rekonstrukce části 4. etáže budovy 25 na koronární jednotku přeměna inspekčních pokojů na pokoje pro pacienty další metody provozovány v prostoru jiných pracovišť: -kardiostimulace - operační sály, -koronarografie - angiolinka na RTG oddělení, -ERCP - endoskopické operační sály dvě angiolinky KV centra (zrušen výukový sál)

52 POROVNÁNÍ POČTU VÝKONŮ - IK IPVZ

53 NOVÉ VÝKONY - IK IPVZ Nové výkony IK IPVZ 1960 koronarografií, 750 PCI se zákrokem na 898 lézích a použitím 657 dilatačních balonků a 827 stentů, 275 kardiostimulátorů, 42 elektrofyziologií, hod. monitoringů TK, 977 EKG Holterovských vyšetření, 100 head-up-til test, 355 jícnových ECHO, 1311 koloskopií, 591 sigmoideoskopií, 204 polypektomií, 408 ERCP, 113 duododenobilárních stentů, 63 pH metrií, 87 dilatací stenoz jícnu, 27 PEG, 31 endosonografií, 1011 sonografií štítné žlázy, 3700 abdominálních sonografií

54 CENTROVÁ PÉČE V INTERNÍM LÉKAŘSTVÍ Centrová péče IK IPVZ kardiologie - koronarografie, PCI, kardiostimulátory, elektrofyziologie, ablace, defibrilátory gastroenterologie – ERCP, terapeutické metody využívající laser a mukosní resekce a ablační metody slizničních lézí, endosono + biopsie diabetologie - komplexní péče Diabetologického centra nutriční péče - komplexní nutriční péče - Nutriční centrum

55 PŘÍJMOVÉ INTERNÍ PRACOVIŠTĚ Příjmová pracoviště IK IPVZ řešení příjmových ambulancí resp. interní části urgentního příjmu zvýšení počtu ambulancí - nejméně dvě zvýšení počtu expektačních lůžek rozšíření prostoru příjmu včetně čekárny (doprovod rodinných příslušníků)

56 PROČ NOVÁ BUDOVA INTERNÍCH OBORŮ Nová budova - zdůvodnění kompletní rekonstrukce a adaptace budovy 25 - redukce počtu standardních lůžek, Zlínský kraj - nejnižší počet interních lůžek na počet obyvatel v ČR - nelze redukovat provizorní a hygienicky nevyhovující provoz jednotek intenzivní péče, hemodialýzy a endoskopického centra provizorní a provozně nevyhovující prostory ambulantní činností zcela provozně nevyhovující prostory Příjmu IK

57 VÝSTAVBA CENTRÁLNÍHO OBJEKTU I. etapa DĚKUJEME ZA POZORNOST Libor Lukáš Ing. Luděk Tomek MUDr. Jiří Latta


Stáhnout ppt "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. VÝSTAVBA CENTRÁLNÍHO OBJEKTU (I. etapa modernizace KNTB) Společné jednání primářů KNTB a vrchních sester Zlín 15. 6. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google