Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_1A_02_Psychoanalyza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_1A_02_Psychoanalyza."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_1A_02_Psychoanalyza TÉMA SADY: ZSV pro 1.a 2. ročník SŠ ROČNÍK: 1. ročník DATUM VZNIKU: říjen 2012 AUTOR: Mgr. Irena Hanzalová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Hanzalová

2 Anotace Prezentace kompletně představuje jeden z psychologických směrů – psychoanalýzu, se zaměřením na koncepci Sigmunda Freuda. Na prvním slajdu je internetový odkaz na dokument České televize, který shrnuje to nejdůležitější z psychoanalýzy a uvede žáky do problematiky. Další slajdy obsahují informace k tématu, procvičovací úkoly a na závěr rozbor jednoho ze snů Freudovy pacientky. Hodnocení z hodin: Materiál je podkladem k několika vyučovacím hodinám, osvědčilo se pustit nejdříve dokument z ČT z 1. slajdu. Velmi se líbila aktivita na konci (příklad snu).

3 PSYCHOANALÝZA Shlédněte krátkou reportáž o Freudovi a psychoanalýze. Zkuste si zapamatovat co nejvíce informací: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exklu zivne-na-ct24/67628-psychoanalyza-a- oidipovsky-komplex-za-vsim-hledej- freuda/

4 Psychoanalýza 1. Metoda poznávání nevědomých psychických procesů (dodnes se používá) 1. Metoda léčby psychických poruch založených na nevědomých procesech 1. Nový psychologický vědní obor, který vznikl ve 2.pol. 19.stol. (zakladatelem je Sigmund Freud)

5 Sigmund Freud *1856 v Příboře na Moravě, židovského původu Většinu života strávil ve Vídni Ženatý s Martou Bernaysovou, 6 dětí Neurolog, psychiatr, zakladatel psychoanalýzy 1930 dostal Goethovu cenu za dosažené vědecké úspěchy v oboru †1939 na rakovinu, v Londýně

6 Pacienti mají nezvládnuté problémy. Každý psychický jev má podle Freuda svou příčinu. Příčinou psychických problémů je rozpor mezi vnitřními biologickými silami (hl.sexualita) a vnějším společenským nátlakem (morálkou). → pokrytecká morálka 19./20.stol. V nevědomí existují naše potlačené touhy dál a projevují se např. v přeřeknutích, poruchách paměti, ve snech či psychických onemocněních. Vyléčení = uvědomění si svých přání, tužeb, přenést je z nevědomí do vědomí. = nový pohled na člověka, zaměřený na nevědomí! Freud jako psychoterapeut

7 1. Touha po dosažení libosti, slasti (sexuální pud) – LIBIDO (princip slasti) 1. Pud sebezáchovy (princip reality) Mezi nimi jsou silné konflikty, proto vytváří vědomé JÁ (ego) obranné mechanismy proti společensky nepřípustným představám a libidu. Pud jako základní síla lidského duševního života

8 Struktura osobnosti Interakce 3 základních subsystémů 1.ONO „id“ – nevědomé pudy, libido, usiluje o uspokojení 2.JÁ „ego“ – vědomí, vyrovnává napětí mezi pudy a osobní morálkou, obranná funkce – vytěsňuje do nevědomí nepřípustné představy a pocity → možné psych.poruchy 3.NADJÁ „superego“ – svědomí, zvnitřnělé normy, příkazy a zákazy, osobní morálka SUPEREGO EGO ID

9 Příklad: Id versus ego: Holčička chce ukradnout panenku, avšak neukradne ji, neboť se obává, že by se cítila špatně. Id versus superego: Holčička chce ukradnout panenku, avšak neukradne, neboť maminka říkala, že krást se nemá. Ego versus superego: Holčička již má našetřené peníze, takže si panenku může koupit, ale neudělá to, neboť v náboženské výchově ji učili, že člověk má žít střídmě a dávat almužnu. Našetřené peníze proto věnuje žebrákovi. Zkuste obdobně doplnit situaci, kdy dívka touží dostat jedničku z písemky a přemýšlí, zda si vyrobit tahák

10 5 stádií sexuálního pudu během lidského života 1. Orální – 1.rok života, uspokojení prostřednictvím úst – sání, cumlání prstu, vsouvání předmětů do úst → kousání nehtů, přejídání se, kouření 2. Anální – 2.- 3. rok života, uspokojení prostřednictvím zadržování x vypuzování exkrementů (konečník) → přehnaná čistota x nečistota 3. Falické – 3.- 5. rok života, uspokojení prostřednictvím genitální části těla, zájem o pohlavní rozdíly, o rození dětí, oidipův komplex (sexuální aspekt lásky chlapce k matce, žárlivost na otce, strach z trestu – identifikace s otcem a přejímání mužské role, formuje se svědomí x u dívek tzv. elektřin komplex) Úkol: Oidipův komplex dostal svůj název podle Krále Oidipa – kdo uvedené řecké drama napsal a o čem pojednává? (Obdobně je i Elektra postavou řecké tragédie, víte které?)

11 4. Stádium latence – vstup do školy (6.rok – puberta) – překonání O.komplexu, zánik dětské sexuality, posilování Nadjá, silné ovlivňování společenskými a kulturními institucemi, pocity studu 5. Genitální – dospívání – slast působí oblast genitálií, převládá pud rozmnožovací V případě fixace na některou fázi → neurózy, psych.poruchy, perverze

12 Psychoanalytické metody 1. Volné asociace (podobné hypnóze) – pacient leží na lehátku, psycholog sedí za ním v jeho hlavě, pacient povídá, co mu přijde na mysl bez rozumové korekce - odmlky, nepojmenovávání skutečnosti, přeřeknutí 2. Výklad snů, práce se symboly 3. Analýza činností - přeřeknutí, nutkavých činností, minulých zkušeností

13 Obranné mechanismy 1. Potlačení – touha je zatlačena do podvědomí, ale tam působí dále („nic takového není, nemám problém“, zapomeneme jméno člověka, co nám ublížil), projevuje se ve snech, přeřeknutích 2. Projekce – vlastní přání jsou podsouvána ostatním (obviňování druhých, možné vysvětlení předsudků) „já jsem klidný, ale ty mě znervózňuješ“ „on mě nemá rád“ - vlastní averze 3. Identifikace – ztotožnění se s jinou osobou, jejíž chování je přijatelné, popř. je úspěšná (zaměstnanec – šéf, dítě – rodič) 4. Vytváření reakcí – realizace protikladu nepřijatelné touhy (homosexuál – mnich)

14 5. Konverze (somatizace) – přenesení psychického konfliktu na tělesné problémy (bolení břicha před zkoušením, tiky) 6. Regrese – sestup na nižší úroveň libida (přejídání se, okusování nehtů, počůrávání se, „oblékej mě“ reakce na stres – vztek, pláč, bouchání dveřmi) 7. Substituce – nahrazení jednoho cíle jiným / způsob chování jiným – př. – nedostatek sexu sportem/ukřivděné dítě něco ukradne ze vzteku na rodiče) 8. Sublimace – přesun nepřijatelné touhy na jiný cíl (umění, věda, agrese – boxer, touha řezat - chirurg)

15 Klady a zápory psychoanalýzy Klady: 1.Rozšíření předmětu psychol. zkoumání o nevědomí 1. Nový přístup ke struktuře osobnosti – složky osobnosti spolupracují, jsou propojené 1. Obranné mechanismy 1. Nové možnosti terapie 5.Kritika tradiční přehnaně přísné výchovy, která omezuje emoce i kreativitu dítěte a vede k otlačení a formování přísného svědomí s pocity viny a hříšnosti, popř. k patologickému vývoji osobnosti

16 Zápory: 1.Přeceňuje biologický aspekt člověka a podceňuje aspekt sociální 2.Neoprávněně generalizuje (zevšeobecňuje) = i zdraví lidé mají sklon k psych. poruchám 3.Přeceňuje sexuální pud, hl. teorii dětské sexuality a oidipovský komplex – erotický vztah dítěte k rodiči

17 Analýza snu - cvičení Paní X měla sen, že chtěla uspořádat večírek, ale neměla doma žádné jídlo kromě kousku uzeného lososa. Chtěla jít nakoupit, ale vzpomněla si, že je neděle odpoledne a že všechny obchody budou zavřené. Pokusila se telefonicky objednat rozvážkovou službu, ale telefon nefungoval. Musela tedy od svého přání uspořádat večírek ustoupit.

18 Co žena X prozradila: Manžel paní X předchozí den poznamenal, že přibírá na váze a bude proto cvičit a držet dietu, což zahrnuje i odmítání dalších pozvání na večeři.

19 Den předtím navštívila paní X přítelkyni, kterou manžel obdivuje.

20 Přítelkyně je velmi hubená a manžela paní X přitahují spíše plnější postavy.

21 Přítelkyně paní X by ráda přibrala na váze a ptala se proto paní X, kdy ji pozve na jídlo, neboť dokáže člověka hezky vykrmit.

22 Přítelkyně paní X miluje uzeného lososa

23 Řešení: Když přišla přítelkyně paní X s návrhem, pomyslela si zřejmě paní X: „To víš! Já tě pozvu na jídlo k nám, abys přibrala a přitahovala mého manžela ještě víc! To radši už nikdy nebudu pořádat další večírek.“ Ten sen tedy říkal, že paní X nemůže pořádat žádné večeře, a tak plnit své přání nepomáhat přítelkyni ztloustnout. Že lidé z jídla na večírcích tloustnou ji upozornilo rozhodnutí jejího manžela nepřijímat žádná další pozvání na večeři, aby se zdařil jeho plán na snížení nadváhy.“ Paní X se tedy obávala, že manžela přitahuje její přítelkyně a nepřátelství a touha ji odmítnout se projevily ve snu.

24 Zdroje ČÁP, Jan; MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001, ISBN 80-7178-463-X. BOROSSA, Julia; MÜLLER, Ivo. Témata psychoanalýzy. 1, Nevědomí, afekty a emoce, úzkost, fantazie, hysterie. Praha: Portál, 2002, ISBN 80-7178-609-8. AUTOR NEUVEDEN. Psychoanalýza [online]. [cit. 29.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychoanal%C3%BDza MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR. Život Sigmunda Freuda [online]. [cit. 29.9.2012]. Dostupný na WWW: http://www.freudmuseum.cz/sigmund-freud/zivotopis.php AUTOR NEUVEDEN. Sigmund Freud [online]. [cit. 29.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud PETERKOVÁ, Michaela. Ego-obranné mechanismy [online]. [cit. 29.9.2012]. Dostupný na WWW: http://www.psyx.cz/texty/ego-obranne-mechanismy.php AUTOR NEUVEDEN. Psychoanalýza a teorie libida [online]. [cit. 29.9.2012]. Dostupný na WWW: http://www.svetlonos.net/socio/download/freud.htm Obrázek: HALBERSTADT, Max. wikipedie [online]. [cit. 29.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sigmund_Freud_LIFE.jpg


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_1A_02_Psychoanalyza."

Podobné prezentace


Reklamy Google