Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dobrý den. Dovolte, abych se Vám představila a zároveň Vám nabídla kousek z mého studijního pobytu na partnerské zahraniční univerzitě 24.9.20161Petra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dobrý den. Dovolte, abych se Vám představila a zároveň Vám nabídla kousek z mého studijního pobytu na partnerské zahraniční univerzitě 24.9.20161Petra."— Transkript prezentace:

1 Dobrý den. Dovolte, abych se Vám představila a zároveň Vám nabídla kousek z mého studijního pobytu na partnerské zahraniční univerzitě 24.9.20161Petra Velecká

2 Jmenuji se Petra Velecká a jsem studentkou druhého ročníku, oboru Všeobecná sestra, Fakulty humanitních studií. 24.9.20162Petra Velecká

3 V zimním semestru akademického roku 2010/2011 jsem absolvovala půlroční studium a praxi na partnerské zahraniční Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře. 24.9.20163Petra Velecká

4 NITRA Město Nitra leží na jihu Slovenské republiky, asi 80 km severovýchodně od hlavního města Bratislavy. Má asi 82 600 obyvatel a je pátým největším městem na Slovensku.

5 Město Nitra 24.9.20165Petra Velecká

6 Město Nitra má velké množství historických památek a dalších zajímavostí. Jmenovala bych hlavně Divadlo Andreja Bagara, Nitrianký Hrad, část města Kalvária s klášterem, Synagoga, vrch Zobor. A další a další zajímavosti. Všechny bohužel jmenovat nemůžu, je jich opravdu hodně. 24.9.20166Petra Velecká

7 Nitrianský Hrad 24.9.20167Petra Velecká

8 Vrch Zobor 24.9.20168Petra Velecká

9 Divadlo Andreja Bagara 24.9.20169Petra Velecká

10 Kalvária 24.9.201610Petra Velecká

11 Město Nitra je městem " mladých lidí ". Nachází se tu nepřeberné množství středních škol a odborných učilišť a také dvě univerzity. Vedle zmiňované Univerzity Konštantína Filozofa se zde nachází také Slovenská poľnohospodárská univerzita. 24.9.201611Petra Velecká

12 UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA Univerzita Konštantína Filozofa byla založena si před 50 – ti lety. Studium absolvuje ročně asi 12 000 studentů na pěti fakultách, a to na fakultě přírodních věd, f. sociálních věd a zdravotnictví, f. středoevropských studií a f. pedagogické.

13 Univerzita Konštantína Filozofa 24.9.201613Petra Velecká

14 Součástí Univerzity Konštantína Filozofa jsou také studentské koleje a menzy. Kolej, na které jsem byla ubytována, se jmenuje Školní dům Nitra a nachází se v centru města Nitry, asi 100 metrů od hlavní univerzitní budovy. 24.9.201614Petra Velecká

15 Zde jsme byly ubytovány v 7. patře. Musím ale také dodat, že na delší dobu byl odstaven výtah, takže jsme museli každý den vyšlapat asi 140 schodů. Někdy jsme měli pocit, že stoupáme až do nebe. 24.9.201615Petra Velecká

16 Pokoj, ve kterém jsme bydlely byl velký, měl své sociální zařízení a velké množství úložného prostoru. Na pokoji jsme bydlely tři. 24.9.201616Petra Velecká

17 V 7. patře jsme měli možnost si něco dobrého uvařit v kuchyňce. Na přízemí školního domu se nachází prádelna a sušírna. 24.9.201617Petra Velecká

18 Součástí ŠD je také velká jídelna a další výukové prostory UKF. 24.9.201618Petra Velecká

19 Na ŠD Nitra jsem strávila všechen svůj čas a po dobu studijního pobytu v Nitře se ŠD stal mým druhým domovem. Domů jsem jezdila 2 krát do měsíce, cesta do ČR mě trvala pět hodin. 24.9.201619Petra Velecká

20 FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD A ZDRAVOTNICTVÍ Fakulta sociálních věd a zdravotnictví vznikla v roce 2001. Obsahuje tyto katedry a ústavy: Katedru psychologických věd Katedru sociální práce a sociálních věd Katedru ošetřovatelství Katedru klinických disciplin a urgentní medicíny Ústav aplikované psychologie Ústav romologických studií

21 Fakulta sociálních věd a zdravotnictví 24.9.201621Petra Velecká

22 KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ Katedra ošetřovatelství vznikla v roce 2002. Na této katedře je možno studovat jeden obor, a to Ošetřovatelství, jak v denní, tak v dálkové formě. Studium tohoto oboru je tříleté. Absolventi prvního stupně oboru Ošetřovatelství mají možnost pokračovat v dalším studiu, magisterském, také v oboru Ošetřovatelství.

23 VÝUKOVÉ PROSTORY FAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD A ZDRAVOTNICTVÍ 24.9.201623Petra Velecká

24 1.Fakulta sociálních věd a zdravotnictví 2.Katedra ošetřovatelství a Katedra klinických disciplin a urgentní medicíny ve FN 1. 2. 24.9.201624Petra Velecká

25 Obor Ošetřovatelství je realizován na dvou místech, a to v budově Fakulty sociálních věd a zdravotnictví a v další budově pro Katedru ošetřovatelství, která se nachází v areálu fakultní nemocnice. 24.9.201625Petra Velecká

26 Budova pro Katedru ošetřovatelství, ve fakultní nemocnici, byla zrekonstruována a otevřena před pěti lety. Zde probíhá výuka téměř všech předmětů. Můžeme zde najít dvě učebny, speciálně vybavené pro výuku Ošetřovatelských technik a pro výuku již zrušeného oboru Fyzioterapeut. Dále jsou zde dvě velké přednáškové auly a jedna malá přednášková místnost. Jsou zde také šatny studentů a administrativní část budovy s knihovnou. 24.9.201626Petra Velecká

27 24.9.201627Petra Velecká

28 24.9.201628Petra Velecká

29 24.9.201629Petra Velecká

30 Předměty, které jsem v rámci studijního pobytu absolvovala jsou Interní ošetřovatelství, Neurologické ošetřovatelství, Pediatrie v ošetřovatelství, Ošetřovatelství, Etiku v ošetřovatelství, 24.9.201630Petra Velecká

31 6,00 – 7,007,00 – 8,459,00 – 10,45 11,00 – 12,30 13,00 – 14,30 14,45 – 16,15 PondělíPraxe (do 15,00) ÚterýNeu oše - cvičení Etika v ošeNeu oše přednáška StředaPed v oše přednáška Interní oše přednáška Oše cvičení ČtvrtekInterní oše cvičení Oše přednáška Ped v oše cvičení PátekPraxe MŮJ ROZVRH 24.9.201631Petra Velecká

32 PRAXE Důležitou součástí studijního pobytu na UKF v Nitře byla také praxe. Praxe probíhala na základních (pro studenty UKF státnicových) odděleních fakultní nemocnice v Nitře. Byly to Doléčovací oddělení (LDN), Kardiologická klinika, Chirurgické oddělení, Gaztroenterologická ambulance, Dětské oddělení a Psychiatrická klinika.

33 PRAXE Praktická výuka probíhala vždy v pondělí, od 7 00 do 15 00 a v úterý, od 7 00 do 16 00. Probíhala skupinově na daných odděleních, pod dohledem odborné asistentky. Na praktickém vyučování jsme plnily všechny výkony a ordinace lékařů. V průběhu praktického vyučování jsme vypracovávaly ošetřovatelskou dokumentaci určenou pro každé oddělení.

34 PRAXE Před započetím praxe jsem se nejvíce obávala komunikace se zdravotnickým personálem a pacienty. Nakonec mě ale velmi překvapil přístup všech lidí, se kterými jsem byla v kontaktu. Velice rychle jsem si také zvykla na chod a zvláštnosti každého oddělení. Svou přítomnost ve "slovenské " nemocnici jsem brala jako standardní, jako v domácím zdravotnickém zařízení.

35 PRAXE Budova, kde se nachází Doléčovací oddělení Kardiologická klinika 24.9.201635Petra Velecká

36 PRAXE Budova Gynekologie a Porodnice, kde se nachází Dětské oddělení Budova chirurgie 24.9.201636Petra Velecká

37 Pár vzpomínek z praxe na chirurgickém oddělení 24.9.201637Petra Velecká

38 24.9.201638Petra Velecká

39 24.9.201639Petra Velecká

40 24.9.201640Petra Velecká

41 EXKURZE V NÁRODNÍM ÚSTAVU SRDEČNÍCH A CÉVNÍCH ONEMOCNĚNÍ V FN V BRATISLAVĚ 9. 11. 2010 jsme se zúčastnili exkurze v Národním ústavu srdečních a cévních onemocnění v FN Bratislava, " na Kramároch". Tato exkurze byla velmi zajímavá a hlavně obohacující o nové informace.

42 Viděli jsme zde několik specializovaných oddělení. Podívali jsme jak na standardní oddělení, tak také na oddělení JIS. Vrchní a staniční sestry jednotlivých pracovišť nám podaly vyčerpávající informace o specificích ošetřovatelské péče na každém z oddělení. 24.9.201642Petra Velecká

43 Pár vzpomínek z exkurze 24.9.201643Petra Velecká

44 24.9.201644Petra Velecká

45 24.9.201645Petra Velecká

46 24.9.201646Petra Velecká

47 24.9.201647Petra Velecká

48 ZÁVĚR Na studijním pobytu v Nitře jsem prožila mnoho pěkných chvil a odvezla jsem si odtud také hodně nových zážitků. Poznala jsem zblízka další slovenské město. Toto město mě velmi okouzlilo a velmi ráda se do něj zase někdy zajedu podívat. Našla jsem si tu spoustu nových přátel a s některými se přátelství stalo hlubším.

49 ZÁVĚR Poznala jsem, jak studují studenti ve Slovenské republice. Myslím, že jejich studium se od našeho příliš neliší. Poznala jsem zde spoustu hodných a laskavých lidí, jak na univerzitě, tak mezi zdravotnickými pracovníky a také i v jiných institucích.

50 ZÁVĚR Když jsem odjížděla na Slovensko, myslela jsem si, že se slovenským jazykem nebudu mít problém. Problém jsem sice neměla, ale naučila jsem se tu spoustu nových slovenských slovíček. A co pro mě bylo nezbytnou věcí, bez které bych se nemohla vrátit do České republiky, bylo získání nových znalostí a dovedností jak z předmětů, které jsem zde musela absolvovat, tak také z praxe. Myslím, že tento úkol jsem také splnila úspěšně.

51 ZÁVĚR Všechny cíle a přání, které jsem si před zahájením studijního pobytu určila, se splnily a úkoly, které jsem zde měla, jsem úspěšně splnila.

52 Mám velmi dobrý pocit z uplynulých pěti měsíců, strávených v zahraničí a proto bych chtěla, aby tento pocit zažili i další studenti. Chtěla bych tímto vzkázat studentům prvních ročníků, kteří se rozhodují, zda absolvují studijní pobyt, aby se nerozmýšleli a prostě jeli. I když pro někoho je odloučení od rodiny a přátel velké " proti ", věřte, že studijní pobyt je velká zkušenost, která Vám všechno to " proti " zcela jistě vynahradí. 24.9.201652Petra Velecká

53 DĚKUJI ZA POZORNOST 24.9.201653Petra Velecká


Stáhnout ppt "Dobrý den. Dovolte, abych se Vám představila a zároveň Vám nabídla kousek z mého studijního pobytu na partnerské zahraniční univerzitě 24.9.20161Petra."

Podobné prezentace


Reklamy Google