Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STÁT IZRAEL A ARABSKO-IZRAELSKÝ KONFLIKT – PŘÍČINY, VZNIK A PRŮBĚH [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Clinton,_Yitzhak_R.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STÁT IZRAEL A ARABSKO-IZRAELSKÝ KONFLIKT – PŘÍČINY, VZNIK A PRŮBĚH [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Clinton,_Yitzhak_R."— Transkript prezentace:

1 STÁT IZRAEL A ARABSKO-IZRAELSKÝ KONFLIKT – PŘÍČINY, VZNIK A PRŮBĚH [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Clinton,_Yitzhak_R abin,_Yasser_Arafat_at_the_White_House_1993-09-13.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Clinton,_Yitzhak_R abin,_Yasser_Arafat_at_the_White_House_1993-09-13.jpg [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1967_Six_Day_War_- _conquest_of_Sinai_7-8_June.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:1967_Six_Day_War_- _conquest_of_Sinai_7-8_June.jpg [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jerusalem_Dome_of_the_rock_ BW_14.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Jerusalem_Dome_of_the_rock_ BW_14.JPG Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Dušek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 SIONISMUS hnutí, které vzniklo ve druhé polovině 19. století mezi evropskými Židy zakladatelem – židovský novinář THEODOR HERZL Zjistěte, jakou aférou byl motivován k myšlence sionismu. Název je odvozen od pahorku Sion v Jeruzalémě, kde bibličtí proroci očekávají příchod Hospodina. Hlavním cílem sionismu: přesídlení židů do země izaraelské (Erec Jisra'el) = označuje území, jež bůh přislíbil izraelskému národu vybudování a udržení židovského státu

3 VLEVO NAHOŘE: T. HERZL VPRAVO NAHOŘE: PAHOREK SION VPRAVO DOLE: MAPA BRITSKÉHO MANDÁTNÍHO ÚZEMÍ PALESTINA [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Herzl_retouched.jpg [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BritishMandatePalestine1920-cs.png Deror avi:Commons.wikimedia.org: Soubor:Mount_Zion_P5240021.JPG [online]. 25 May 2007 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:..http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mount_Zion_P5240021.JPG

4 http://cs.wikipedia.org/wiki/Kibuc.png KIBUC = ŽIDOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ OSADA Ben Herzberg: Commons.wikimedia.org: Soubor:Deganya_Israel.jpg [online]. 26 August 2007 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:..http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:De ganya_Israel.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:De ganya_Israel.jpg

5 K židovskému přistěhovalectví na území budoucího státu Izraele docházelo v několika vlnách. Židovští osadníci vykupovali ladem ležící půdu a zakládali kolektivní osady (kibucy). 1917 – BALFOUROVA DEKLARACE Zjistěte, jakou funkci zastával hrabě Balfour, komu konkrétnímu a proč deklaraci vydal. Velká Británie (VB) přislíbila vytvoření židovské domoviny v Palestině. 1919 – Pařížská mírová konference – jako důsledek zániku Osmanské říše – Společnost národů vytvořila v Palestině mandátní území Velké Británie, které jí bylo svěřeno do správy.

6 Za podpory agentury britské mandátní správy došlo k masivnímu přistěhovalectví Židů a vykupování půdy od Arabů, což mělo za následek zrod moderního arabského nacionalismu. Ve 2. 1/2 30. let 20. st. – vzestup nacismu v Evropě vedl k přílivu téměř čtvrt milionu Židů vzpoura arabského obyvatelstva – Arabové zabrali značnou část mandátu Velká Británie přehodnotila vztah k židovskému přistěhovalectví – cíl: udržet dobré vztahy s Araby (ropa) 1939 – Velká Británie zavedla kvóty (Bílá kniha), podle nichž byl limitován příliv židovských přistěhovalců

7 ŽIDOVSKÉ VOJENSKÉ A TERORISTICKÉ ORGANIZACE HAGANA („OBRANA“) jedním z jejich hlavních úkolů bylo ochraňovat židovské obyvatelstvo na území Palestiny Zjistěte, jaký vztah k Haganě měli Britové. Co to byl Palmach? IGRUN 1931 se z Hagany odklonilo nejpravicovější křídlo a utvořilo Irgun Tsva'i-Leumi = národní vojenskou organizaci nespokojenost s politikou zdrženlivosti v okamžiku, kdy byli Židé tváří v tvář britskému a arabskému tlaku LECHI (STERNŮV GANG) cíl: teroristické akce proti Britům a Arabům

8 DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA I když palestinští Židé s britskými přistěhovaleckými kvótami nesouhlasili, připojili se většinou k DAVIDU BEN GURIONOVI, jenž prohlásil: „Budeme bojovat s Brity proti Hitlerovi, jako by Bílá kniha neexistovala; a budeme bojovat proti Bílé knize, jako by nebyla žádná válka.“ Po válce Hagana pokračovala v protibritských operacích v Palestině, 22. července 1946 – Irgun provedl bombový útok na hotel Král David v Jeruzalémě, v němž sídlila britská civilní i vojenská správa Palestiny, 90 mrtvých.

9 HOTEL KRÁL DAVID / PALESTINŠTÍ UPRCHLÍCI [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KD_1946.JPG [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Palestinian_refugees.jpg

10 VZNIK STÁTU IZRAEL po sérii teroristických útoků na britské síly se britská vláda v roce 1947 vzdala svého mandátu v Palestině 29. listopadu 1947 Plán OSN na rozdělení Palestiny Židé plán přijali, zatímco Liga arabských států a vysoká arabská komise plán odmítly 14. května 1948, den před ukončením Britského mandátu Palestina, byla VYHLÁŠENA NEZÁVISLOST STÁTU IZRAEL v čele státu: DAVID BEN GURION Druhý den nato armády pěti arabských států Izrael napadly, čímž rozpoutaly první arabsko-izraelskou válku…

11 VZNIK STÁTU IZRAEL – DAVID BEN GURION 1948 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Declaration_of_State_of_Israel_1948.jpg Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:UN_Partition_Pla n_For_Palestine_1947-cs.png JamesDay; Faigl.ladislav: Commons.wikimedia.org: Soubor:UN_Partition_Plan_For_Palestine_1947-cs.png [online]. 3 September 2008 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:..http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:UN_Partition_Plan_For_Palestine_1947-cs.png

12 První arabsko-izraelská válka – válka o nezávislost (1948) válka mezi Izraelem a Jordánském, Egyptem, Irákem, Libanonem, Sýrií, Jemenem (omezená účast) a Saudskou Arábií (omezená účast) během postupné evakuace Palestiny docházelo velmi často k tomu, že Britové předávali Arabům své policejní stanice, eventuálně harmonogram jejich vyklizení, stejně tak jako zbraně a munici Židé získávali zbraně především z poválečné Evropy, nezanedbatelnou roli hrály dodávky zbraní z Československa (dodávky letadel a výcvik vojáků a pilotů v Československu) Hagana se stala legitimní izraelskou armádou

13 zleva doprava: Egypt – Sýrie – Irák – Izrael Libanon – Jordánsko [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Egypt.svg [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Syria.svg [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Iraq_%28196 3-1991%29.svghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Iraq_%28196 3-1991%29.svg [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Israel.svg [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Lebanon.svg [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Jordan.svg

14 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:1948_arab_israeli_war_-_May15-June10.jpg [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:1948_arab_israeli_war_-_Oct.jpg

15 Výsledky války Izraelský stát nejen uhájil svou existenci proti sousedním arabským státům, ale: Izraeli připadlo 12 800 km² území (o 21 % více, než mu bylo přiděleno v původním plánu OSN) Jeruzalém a západní břeh Jordánu si ponechalo Jordánsko Zjistěte, proč daleko početnější a „papírově“ silnější arabské státy nebyly schopny Izrael porazit.

16 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File: Ink_flag.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File: Ink_flag.jpg

17 Pásmo Gazy zůstalo nadále obsazené Egyptem arabské státy jednohlasně přijaly „doktrínu tří ne“ ne jednání s Izraelem ne uznání Izraele ne míru s Izraelem Zjistěte, jaké demografické přesuny se mezi oběma znepřátelenými stranami odehrály od r. 1948 do druhé poloviny 50. let.

18 Druhá arabsko-izraelská válka – sinajská válka (1956) byla součástí tzv. suezské krize, která započala 29. 10. 1956 izraelským útokem na Egypt egyptský prezident Gamál Abdal Násir zahájil blokádu izraelského přístavu Ejlát izraelský útok byl podpořen jednotkami Velké Británie a Francie Zjistěte, proč tyto dvě země Izrael podpořily. Zjistěte další informace o tzv. suezské krizi. Zasaďte tuto krizi do širšího kontextu studené války. Jak reagovaly obě supervelmoci?

19 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.

20 OSN 2. 11. přijala rezoluci – vyzývala zúčastněné k ukončení bojových akcí a vyklizení obsazených území Velká Británie a Francie se stáhly až po hrozbě Moskvy (bombardovat Londýn a Paříž) a hrozbě USA, že zastaví půjčky z mezinárodního měnového fondu pro Izrael vítězství – obsadil Pásmo Gazy a zajistil si nerušený přístup k Akabskému zálivu

21 MOŠE DAJAN – VÍTĚZSTVÍ (1956) [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dayan_9th_Brigade_1956.jpg

22 ŠESTIDENNÍ VÁLKA (5.–10. 6. 1967) vojenské střetnutí mezi Izraelem a koalicí Egypta, Sýrie a Jordánska a dalších arabských států Egypt a Sýrie – úzké vazby se SSSR, který výměnou za rozsáhlé dodávky zbraní získal námořní základny v přístavech ve Středozemí a v Rudém moři Izrael nakupoval moderní zbraně od USA Syřané ostřelovali z Golanských výšin horní Galileu Zjistěte, jakou roli v konfliktu mezi Sýrií a Izraelem v roce 1967 hrála voda.

23 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:1967_Six_Day_War_-_conquest_of_Sinai_5-6_June.jpg

24 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:1967_Six_Day_War_-_conquest_of_Sinai_7-8_June.jpg

25 Násir postupně koncentroval na Sinaji značnou vojenskou sílu (propaganda: zahnat Židy do moře, zničit Izr. jednou pro vždy) Káhira vyhlásila blokádu Akabského zálivu a Tiranské úžiny… Izrael se rozhodl k rychlému preventivnímu úderu, který početně daleko silnější nepřítel nečekal 5. června zničily vzdušné síly židovského státu většinu egyptského, syrského a jordánského letectva na jeho základnách – hned poté zaútočily pozemní síly… pozemní jednotky (gen. Moše Dajan) + letectvo zničily většinu egyptských tanků na poloostrově; obsazen Sinaj

26 Izrael téměř zdvojnásobil své území a získal vojensky hájitelné hranice. Obsadil: Západní břeh Jordánu s Jeruzalémem Pásmo Gazy Golanské výšiny = tyto tři oblasti = tzv. okupovaná území

27 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:1967_Six_Day_War_-_The_Jordan_salient.jpg

28 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:1967_Six_Day_War_-_Battle_of_Golan_Heights.jpg

29 PALESTINSKÝ PROBLÉM došlo k znásobení počtu palestinských uprchlíků – živná půda pro terorismus 1964 – vznik (v Egyptě) Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) cíl: ZNIČENÍ IZRAELE A VYTVOŘENÍ PALESTINSKÉHO STÁTU Zjistěte, jaký vztah měla OOP se SSSR. Z jakých zdrojů byla OOP financována?

30 AL-FATAH (doslova „dobytí“) = „palestinské národně osvobozenecké hnutí“ – hlavní palestinská politická strana a největší a nejdůležitější frakce OOP 1969 – zakladatel Al-Fathu militantní JÁSIR ARAFAT se stal předsedou OOP důraz na gerilový boj – vznikla řada militantních teroristických skupin – např. Brigády mučedníků Al-Aksá, Hamas Zjistěte, co je to Hizballáh. Ve které zemi působí? Jaké má cíle? Odkud je tato organizace financována?

31 PALESTINŠTÍ TERORISTÉ provedli mnoho teroristických útoků proti izraelským cílům v Izraeli i ve světě: př. 1972 – únos a následné zavraždění jedenácti izraelských sportovců v průběhu olympijských her v Mnichově únosy letadel… Zjistěte podrobnosti o únosu letadla 1976 do Ugandy. Kdo tenkrát byl v čele Ugandy? Co je to Mosad? intifády (intifáda = otřes, probuzení) = povstání a rezistence palestinských Arabů na Izraelem okupovaných územích první infitáda 1987/druhá infitáda 2000 = palestinské akce zahrnovaly porušování veřejného pořádku, demonstrace, generální stávky, bojkoty, házení kamenů, zapalování pneumatik, graffity, barikády

32 nenávist vůči Židům a bezvýchodná situace Palestinců vyústila i v děsivé sebevražedné útoky proti autobusům, kavárnám a obchodním střediskům… Zhlédněte dokument Jak uvažují sebevražední teroristé. Uveďte pět kořenů fenoménu sebevražedných útoků. Jakou mají atentátníci motivaci, jak funguje jejich „verbování“? Jak jsou atentátníci vnímání palestinskou veřejností? Porovnejte fenomén sebevražedných atentátů s letci Kamikaze a s tzv. černými vdovami z Čečenska. Je tento teror jako způsob boje legitimní? Zamyslete se v širších souvislostech nad etickými aspekty terorismu.

33 Various:Commons.wikimedia.org: File:Second_Intifada_Montag.png [online]. 23 July 2010 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Second_Intifada_Montag.png

34 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:SbarroAfter1.jpg

35 ÚZEMNÍ ZTRÁTY PALESTINCŮ NA ÚKOR IZRAELE 1946–2000 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Is-wb-gs-gh_v3.png

36 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jerusalem_Dome_of_the_rock_BW_14.JPG

37 Čtvrtá arabsko-izraelská válka: jom-kippurská (říjen 1973) Egypt a Sýrie připravovaly odvetu za prohranou šestidenní válku Zjistěte, co je to Jom Kippur. Proč Arabové zaútočili právě tehdy? Egyptská armáda v síle pěti divizí překročila Suez a zaútočila na opevněné pásmo – prolomila ho a začala postupovat do hloubi Sinajského poloostrova. Sýrie do útoku na Golanech nasadila 1500 tanků. Vláda Goldy Meirové byla zaskočena. Izraelský generální štáb situaci označil za kritickou. Premiérka rozhodla připravit k nasazení „zbraň posledního soudu“ – na vojenské letiště bylo dopraveno 13 jaderných bomb, které již byly zavěšeny pod bojové letouny typu Kfir. Zjistěte podrobnosti o operaci Jericho. Jak je to s izraelskou nukleární kapacitou?

38 Na Golanech byl rozmělněn syrský útok a Izraelci převzali iniciativu, zastavili postup nepřítele a otevřeli si cestu na Damašek (letectvo bombardovalo syrská města a pozemní síly vyřadily asi 1100 nepřátelských tanků). Na Sinaji Izraelci svedli velkou tankovou bitvu (největší od bitvy u Kurska), kterou vyhráli – obklíčili 3. eg. armádu – generál Ariel Šaron překročil Suezský průplav a jeho jednotky postupovaly na Káhiru. Egypt stanul na prahu vojenského kolapsu. Boje dosahovaly neuvěřitelné intenzity a hrozily přerůst ve světový konflikt… Zásah SSSR a USA – tyto země vyvinuly nátlak na Izrael a požadovaly na vládě G. Meirové okamžité zastavení bojů. Izraelci museli opustit Sinaj (Egypt získal zpět území ztracené v roce 1967), ale na druhé straně si udrželi Golany a Západní břeh Jordánu.

39 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.

40 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Egyptian_AT_gun.jpg

41 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Egyptian_artillery.jpg

42 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:1973_sinai_war_maps2.jpg

43 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Israeli_troops_at_Golan_front_1973.jpg

44 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Destroyed_m60.jpg

45 Oren Rozen: Commons.wikimedia.org: File:Hatzerim_Mirage_20100129_1.jpg [online]. 29 January 2010 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hatzerim_Mirage_20100129_1.jpg

46 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:1973_Yom_Kippur_War_-_Golan_heights_theater.jpg

47 MÍROVÁ DOHODA S EGYPTEM (1979) USA zprostředkovaly jednání egyptského prezidenta ANVARA SADATA s Izraelem 1979 – podepsána v Camp Davidu MÍROVÁ DOHODA MEZI EGYPTEM A IZRAELEM význam: vlivný Egypt prolomil dosud jednotnou frontu odporu vůči Izraeli (1981 – Sadat zavražděn příslušníky Muslimského bratrstva) OOP mír odmítla a pokračovala dál v teroru – to vedlo k: 1981 – Tel Aviv – útoku na palestinské uprchlické tábory a k masivnímu vpádu do Libanonu v roce 1982

48 1988 – OOP uznala Izrael a výměnou získala příslib vlastního státu Blízkovýchodní mírový proces Blízkovýchodní mírový proces 1993 – v Bílém domě ve Washingtonu byla podepsána tzv. Mírová dohoda z Osla za izraelskou stranu premiérem Jicchakem Rabinem; za palestinskou stranu předsedou OOP Jásirem Arafatem za uzavření mírové dohody byla oběma výše zmíněným udělena Nobelova cena míru Z mírových dohod vyplývalo, že má být po přechodnou dobu pěti let ustanovena palestinská samospráva na území západního břehu Jordánu a pásma Gazy.

49 neúspěch: proti dohodám z Osla začala sílit opozice: na palestinské politické scéně (Hamas a islámský džihád) v Izraeli, kde se proti smlouvě vymezila nejsilnější opoziční pravicová strana Likud a další pravicová uskupení těžkou ránu pro mírový proces zasadil 25. 2. 1994 Baruch Goldstein, židovský osadník, který v hebronské Jeskyni patriarchů postřílel 29 modlících se muslimů, ve snaze zastavit mírový proces Palestinští radikálové využili tento incident jako záminku k rozpoutání násilí: novým jevem se staly sebevražedné atentáty, na které Izraelci reagovali vojenskými zásahy a uzávěrem palestinských území

50 1993 – MÍROVÁ DOHODA Z OSLA [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Clinton,_Yitzhak_Rabin,_Yasser_Arafat_at_the_White_House_1993-09-13.jpg

51 Tyto ofenzivní akce však palestinská území, která jsou na Izraeli ekonomicky závislá, ruinovaly. Jednání mezi Izraelem a Palestinci o autonomii pro tzv. okupovaná území, případně samostatný Palestinský stát zatím vždy vedla do slepé uličky... Zamyslete se nad důvody, proč tomu tak je. Napište alespoň čtyři důvody/postoje/argumenty pro stranu Izraele i Palestinců, které brání vzájemné dohodě.

52 MathKnight: Commons.wikimedia.org: File:Merkava4-pic006.jpg [online]. 21 April 2008 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Merkava4-pic006.jpg ARMÁDA IZRAELE JE PŘIPRAVENA – TANKY MERKAVA

53 12. 7. – 14. 8. 2006 – druhá libanonská válka – ozbrojený konflikt mezi Izraelem a libanonským šíitským teroristickým hnutím Hizballáh. Konflikt skončil vyhlášením příměří. 27. 12. 2008 – 21. 1. 2009 – zásah Izraele v pásmu Gazy = mírový proces mezi Izraelci a Palestinci dostal další ránu po neustálém ostřelování židovského státu palestinskými radikály z pásma Gazy spustilo izraelské letectvo v pásmu mohutnou ofenzívu... zahynulo přes 1300 Palestinců; tisíce dalších zůstaly střechy nad hlavou; škody způsobené válkou vyšplhají ke dvěma miliardám dolarů

54 Mapa současného Izraele [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Southeast_mediterranean_annotated_geography.jpg

55 Otázky ke zopakování: Vysvětlete, co je to sionismus. S jakým jménem je spojen a kdy vznikl? Jaký je hlavní cíl sionismu? Co bylo obsahem tzv. Balfourovy deklarace? Komu do 1. sv. války patřilo území Palestiny? Kdo ho ovládal po skončení 1. sv. války? Jak se změnil přístup Velké Británie k židovskému přistěhovalectví ve 30. letech 20. stol.? Jak byste popsali organizace Hagana, Irgun a Lechi? Kdo a kdy vyhlásil vznik státu Izrael? Vyjmenujte arabské státy, které vedly války proti Izraeli. Kdy se odehrála tzv. šestidenní válka? Pokuste se stručně popsat její průběh. Co jsou to tzv. okupovaná území? Vyjmenujte je.

56 Co vyjadřuje zkratka OOP? Kdo byl v historii této organizace nejdéle jejím předsedou? Kdy se odehrála tzv. jom-kippurská válka? Pokuste se stručně popsat její průběh. Co se rozumí pojmem blízkovýchodní mírový proces? Jaké jsou hlavní požadavky Palestinců vůči Izraeli? Kdy a kým byly podepsány dohody z Osla? Vysvětlete pojmy: intifáda, Hamas. Popište důvody, díky kterým se nedaří dovést mírový proces ke zdárnému konci.

57 Použitá literatura: NÁLEVKA, V. Světová politika ve 20. století. II. 1. vyd. Praha : Nakl. Aleš Skřivan ml., 2000. ISBN 8090226167. BROŽ, I. Arabsko-izraelské války. 1.vyd. Praha : Epocha, 2005. ISBN 8086328910. HERZOG, Ch. Arabsko-izraelské války. 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 2008. ISBN 9788071069546. KRUPP, M. Sionismus a Stát Izrael. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1999. ISBN 8070212659. SACHAR, H. M. Dějiny Státu Izrael. 1. vyd. Praha : Regia, 1999. ISBN 8090248446. WANNER, J. Krvavý Jom Kippur. 1. vyd. Praha : Libri, 2002. ISBN 8072771213.


Stáhnout ppt "STÁT IZRAEL A ARABSKO-IZRAELSKÝ KONFLIKT – PŘÍČINY, VZNIK A PRŮBĚH [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Clinton,_Yitzhak_R."

Podobné prezentace


Reklamy Google