Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV 24.9.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV 24.9.2016."— Transkript prezentace:

1 Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV 24.9.2016

2 Sloučení či centralizace – většinově a dlouhodobě navrhované řešení Dostatečné personální a finanční předpoklady pro provedení změny Významné změny v bezpečnostní situaci Nutnost užší kooperace je celosvětový trend (Europol aj.) Návrh reorganizace 24.9.2016 2 Proč?

3 Reorganizace jako dlouhodobé téma 2008 – reforma policie Dvě varianty vzniku Národního kriminálního úřadu 2011 – komise MV k úsporám (tzv. Tomáškova komise) Sloučení výkonných útvarů s celorepublikovou působností do jednoho útvaru 2012 – pracovní skupina Útvary Reorganizace „ano“, až nastanou vhodné podmínky 2016 – materiály odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV Reorganizace je opět doporučena 24.9.2016 3

4 Mezinárodní kontext – užší kooperace jako trend Interpol – doporučení realizovat obdobnou organizační strukturu Europol – v roce 2016 přechází na obdobnou organizační strukturu Další země – v minulosti realizovaly obdobné změny: Slovensko, SRN, Velká Británie… 24.9.2016 4

5 Významná změna bezpečnostní situace Zásadní změny ve vývoji org. zločinu a hospodářské trestné činnosti: prorůstání obou oblastí – je nutné přizpůsobit strukturu a složení týmů pro řešení projevují se shodné znaky – organizovanost, propojené toky peněz a korupce nutnost sdílení informací z operativně pátrací činnosti postupy a nástroje se sbližují 24.9.2016 5 Zásadní změna celkové bezpečnostní situace: migrace terorismus kyberkriminalita, která celosvětově vyžaduje změnu nástrojů: sdílení informací a prostředků kumulace a koncentrace za zachování specializace využití synergie Svět je složitější, postupy sofistikovanější, je nutné sdílet velké množství informací Současná struktura a priority již nevyhovují!

6 Řešení Vytvoření silného a kompetentního útvaru pro efektivní boj s nejzávažnější trestnou činností 24.9.2016 6

7 Jak? Tři fáze 24.9.2016 7 1. Do 1. 8. 2016 Vytvoření Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV a vytvoření sekcí Odbory se začleňují do sekcí v současné podobě bez zásadní změny Nově sloučené expozitury řídí současní vedoucí expozitur ÚOOZ nebo ÚOKFK Po podpisu reorganizace dojde k vyhlášení nabídkového řízení na ředitele útvaru

8 Jak? Tři fáze 24.9.2016 8 2. Do 1. 1. 2017 Tvorba vnitřního uspořádání útvaru (tj. organizačních článků od odborů níže v odůvodněných případech) Nový manažerský tým zhodnotí fungování jednotlivých organizačních článků a navrhne potřebné změny Do 30. 11. 2016 předloží ředitel s účinností od 1. 1. 2017 konečné organizační uspořádání Národní centrály proti organizovanému zločinu Navrhované kroky budou průběžně konzultovány se zainteresovanými stranami

9 Jak? Tři fáze 24.9.2016 9 3. Od 1. 1. 2019 do 1. 1. 2020 Příprava vzniku Národního kriminálního úřadu Nový systém k propojení celorepublikových útvarů

10 Principy realizace 1. a 2. fáze Místa pouze přechází (do úrovně vedoucího odboru včetně) Všichni mají zajištěna odpovídající místa – tedy budoucnost Zapojení všech do návrhu finálního řešení Nezasahování do kauz – stabilizace výkonných složek Útvar není cílem, ale prostředkem Zefektivnění podpůrných procesů a vytvoření podmínek pro společnou komunikaci, spolupráci a sdílení (bude to delší proces) 24.9.2016 10

11 Principy realizace: akceptace připomínek Nejvyššího státního zastupitelství 24.9.2016 11 Mj.: Garance ponechání kauz původním zpracovatelům Ustanovení zřetelné odpovědnosti v rámci organizační struktury Administrativa spojená s trestním řízením (mj. elektronické trestní řízení a spisy) Informace o ustanovení nové organizace, řízení a odpovědnosti ve vztahu k trestnímu řízení (řešení sporů o příslušnost)

12 24.9.2016 12 Fáze 1 – vznik nového útvaru

13 24.9.2016 13 Fáze 1 – Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

14 24.9.2016 14 Fáze 1 – Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

15 24.9.2016 15 Fáze 1 – Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

16 24.9.2016 16 Fáze 1 – Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

17 24.9.2016 17 Fáze 1 – Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

18 ÚOOZ a ÚOKFK – nehrajme hru na „dobrého a špatného policajta“! 24.9.2016 18

19 Hlavní výsledky ÚOOZ a ÚOKFK 24.9.2016 19 ÚOOZÚOKFKÚOOZÚOKFKÚOOZÚOKFK 201320142015 Nápad spisů celkem732046022072179 Počet spisů na jednoho zpracovatele0,41,70,501,70,51,6 Počet zahájených trestních stíhání398332664672 Počet podaných NPO216019502451 Pravomocně odsouzeno – spisů325237423137 Pravomocně odsouzeno – osob122991231049787

20 Shrnutí Jednoduchým organizačním spojením vzniká nový útvar v rámci organizační struktury Policejního prezidia ČR Nejedná se o koncepci celé policie – pouze o jedno opatření v rámci boje s nejzávažnějším zločinem Smyslem není rušit útvary, ale využít jejich synergii Nedochází k odvolávání ani propouštění policistů Všichni jsou vyzýváni k účasti Nedochází k odjímání kauz, nikomu není odejmut spis – na rozdíl od FIPO (zrušeno bez náhrady) Návrh je ve výlučné kompetenci nezávislého policejního prezidenta 24.9.2016 20

21 24.9.2016 21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV 24.9.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google