Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV"— Transkript prezentace:

1 Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV
Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

2 Proč? Návrh reorganizace
Sloučení či centralizace – většinově a dlouhodobě navrhované řešení Dostatečné personální a finanční předpoklady pro provedení změny Významné změny v bezpečnostní situaci Nutnost užší kooperace je celosvětový trend (Europol aj.) Návrh reorganizace

3 Reorganizace jako dlouhodobé téma
2008 – reforma policie Dvě varianty vzniku Národního kriminálního úřadu 2011 – komise MV k úsporám (tzv. Tomáškova komise) Sloučení výkonných útvarů s celorepublikovou působností do jednoho útvaru 2012 – pracovní skupina Útvary Reorganizace „ano“, až nastanou vhodné podmínky 2016 – materiály odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV Reorganizace je opět doporučena

4 Mezinárodní kontext – užší kooperace jako trend
Interpol – doporučení realizovat obdobnou organizační strukturu Europol – v roce 2016 přechází na obdobnou organizační strukturu Další země – v minulosti realizovaly obdobné změny: Slovensko, SRN, Velká Británie…

5 Významná změna bezpečnostní situace
Svět je složitější, postupy sofistikovanější, je nutné sdílet velké množství informací Zásadní změny ve vývoji org. zločinu a hospodářské trestné činnosti: prorůstání obou oblastí – je nutné přizpůsobit strukturu a složení týmů pro řešení projevují se shodné znaky – organizovanost, propojené toky peněz a korupce nutnost sdílení informací z operativně pátrací činnosti postupy a nástroje se sbližují Zásadní změna celkové bezpečnostní situace: migrace terorismus kyberkriminalita, která celosvětově vyžaduje změnu nástrojů: sdílení informací a prostředků kumulace a koncentrace za zachování specializace využití synergie Současná struktura a priority již nevyhovují!

6 Řešení Vytvoření silného a kompetentního útvaru pro efektivní boj s nejzávažnější trestnou činností

7 Jak? Tři fáze 1. Do Vytvoření Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV a vytvoření sekcí Odbory se začleňují do sekcí v současné podobě bez zásadní změny Nově sloučené expozitury řídí současní vedoucí expozitur ÚOOZ nebo ÚOKFK Po podpisu reorganizace dojde k vyhlášení nabídkového řízení na ředitele útvaru

8 Jak? Tři fáze 2. Do Tvorba vnitřního uspořádání útvaru (tj. organizačních článků od odborů níže v odůvodněných případech) Nový manažerský tým zhodnotí fungování jednotlivých organizačních článků a navrhne potřebné změny Do předloží ředitel s účinností od konečné organizační uspořádání Národní centrály proti organizovanému zločinu Navrhované kroky budou průběžně konzultovány se zainteresovanými stranami

9 Jak? Tři fáze 3. Od do Příprava vzniku Národního kriminálního úřadu Nový systém k propojení celorepublikových útvarů

10 Principy realizace 1. a 2. fáze
Místa pouze přechází (do úrovně vedoucího odboru včetně) Všichni mají zajištěna odpovídající místa – tedy budoucnost Zapojení všech do návrhu finálního řešení Nezasahování do kauz – stabilizace výkonných složek Útvar není cílem, ale prostředkem Zefektivnění podpůrných procesů a vytvoření podmínek pro společnou komunikaci, spolupráci a sdílení (bude to delší proces)

11 Principy realizace: akceptace připomínek Nejvyššího státního zastupitelství
Mj.: Garance ponechání kauz původním zpracovatelům Ustanovení zřetelné odpovědnosti v rámci organizační struktury Administrativa spojená s trestním řízením (mj. elektronické trestní řízení a spisy) Informace o ustanovení nové organizace, řízení a odpovědnosti ve vztahu k trestnímu řízení (řešení sporů o příslušnost)

12 Fáze 1 – vznik nového útvaru

13 Fáze 1 – Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

14 Fáze 1 – Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

15 Fáze 1 – Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

16 Fáze 1 – Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

17 Fáze 1 – Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

18 ÚOOZ a ÚOKFK – nehrajme hru na „dobrého a špatného policajta“!

19 Hlavní výsledky ÚOOZ a ÚOKFK
2013 2014 2015 Nápad spisů celkem 73 204 60 220 72 179 Počet spisů na jednoho zpracovatele 0,4 1,7 0,50 0,5 1,6 Počet zahájených trestních stíhání 39 83 32 66 46 Počet podaných NPO 21 19 50 24 51 Pravomocně odsouzeno – spisů 52 37 42 31 Pravomocně odsouzeno – osob 122 99 123 104 97 87

20 Shrnutí Jednoduchým organizačním spojením vzniká nový útvar v rámci organizační struktury Policejního prezidia ČR Nejedná se o koncepci celé policie – pouze o jedno opatření v rámci boje s nejzávažnějším zločinem Smyslem není rušit útvary, ale využít jejich synergii Nedochází k odvolávání ani propouštění policistů Všichni jsou vyzýváni k účasti Nedochází k odjímání kauz, nikomu není odejmut spis – na rozdíl od FIPO (zrušeno bez náhrady) Návrh je ve výlučné kompetenci nezávislého policejního prezidenta

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV"

Podobné prezentace


Reklamy Google