Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otevřte 13. komnatu. ODHALTE TAJEMSTVÍ ČESKÝCH HRADŮ A ZÁMKŮ 2 Partner projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otevřte 13. komnatu. ODHALTE TAJEMSTVÍ ČESKÝCH HRADŮ A ZÁMKŮ 2 Partner projektu."— Transkript prezentace:

1 Otevřte 13. komnatu

2 ODHALTE TAJEMSTVÍ ČESKÝCH HRADŮ A ZÁMKŮ www.polabi.com 2 hradyzamky@polabi.com Partner projektu

3 DEFINICE a)Projekt „Odhalte tajemství českých hradů a zámků „ podaný do výzvy č.9 IOP č. Projektu CZ.1.06/4.1.00/09.07181 a CZ.1.06/4.1.00/09.07182 b) Nositel Projektu –Zlatý pruh Polabí, o.p.s Loučeň 1,289 37 Loučeň c) Účastník Projektu – 10 památkových objektů PLATNOST SMLOUVY Smlouva mezi Nositelem Projektu a Účastníkem bude uzavřená na dobu určitou do 31.12.2018. Možnosti upravující výpověď smlouvy budou stanoveny tak, aby nebyla ohrožena udržitelnost projektu a podmínek stanovených poskytovatelem dotace. 3

4  Nositel projektu poskytne Účastníkům hrací karty pro návštěvníky Prohlídek v počtu odpovídajícím statistice návštěvnosti. Hrací karty jsou opatřeny unikátním číselným kódem a jsou považovány za ceninu. Číselné kódy z hracích karet zapisují návštěvníci prohlídek do Cestovatelských pasů.  Nositel projektu poskytne zdarma Účastníkům projektu Cestovatelské pasy pro návštěvníky Prohlídek s tajemnou postavu v počtu odpovídajícím 50% návštěvnosti. Cestovatelské pasy obdrží návštěvníci zdarma.  Nositel projektu poskytne zdarma Účastníkům Klíče objektu(formou samolepky do Cestovatelského pasu v počtu odpovídajícím statistice návštěvnosti. Klíč od objektu obdrží zdarma každý návštěvník Prohlídky s tajemnou postavou, za účelem nasbírání 7 klíčů od 7 objektů. 4 PRODUKT  Účastník projektu zajistí podmínky a součinnost k tomu, aby nejpozději k 5.5.2012 v prostorách svého památkového objektu spustil nový produkt – Prohlídka s tajemnou postavou (dále jen Produkt).  Účastník projektu od 5.5.2012 bude na svém objektu nabízet Produkt ve stanovených časech, které vyhovují provoznímu zatížení jednotlivého objektu, nejméně však během turistické sezony (duben – říjen).  Pro konání Prohlídek s tajemnou postavou zajistí Účastník projektu minimálně dva průvodce a Nositel projektu zajistí jejich proškolení.

5 5 Projekt naplňuje následující aktivity - priority:  Zvyšování účinnosti propagace ČR (cílené zaměření propagace na vybrané destinace, cílené zaměření propagace na vybrané druhy cestovního ruchu, zaměření propagace na vybrané cílové skupiny turistů).  Tvorba a prodej produktů cestovního ruchu, Realizace doposud netradičních způsobů propagace dle doporučení a zkušeností agentury CzechTourism a ATIC ČR.  Inovace a využití ICT v oblasti cestovního ruchu.  Profilační a motivační šetření - např. šetření podnikatelského klimatu (barometru) v cestovním ruchu a profilu návštěvnosti ČR (motivací a očekávání turistů) atd..  Spolupráce veřejného sektoru se základními, středními a vysokými školami v oblasti výuky předmětů a to nejen v oblasti cestovního ruchu.  V rámci projektu bude realizován prodej produktu cestovního ruchu a propagace zacílená na konkrétní cílovou skupinu (rodiny s dětmi do 13 let), a to jak na domácí, tak zahraniční návštěvníky využívající netradičních způsobů propagace – domácí i zahraniční roadshow, eventy na objektech zaměřené na přímé oslovení cílové skupiny.  Na realizaci projektu se podílí jako partner agentura CzechTourism a ATIC ČR.

6 6 Public relations V roce 2011 si projektový tým nechá externě zpracovat PR strategii produktu jehož součástí bude media list – strukturovaný seznam pracovníků médií, se kterými bude projektový tým komunikovat. Na objednávku bude zpracováno 17 PR článků pro místní média (na každou tajemnou postavu jeden). PR články budou umisťovány před zahájením sezóny 2012 do časopisů s rodinnou tématikou a časopisů zaměřených na cestování. Stejně tak budou zpracovány 3 PR články do zahraničních médií (Slovensko, Rakousko, Německo), které podpoří zahraniční roadshow. Tiskové zprávy a konference Při zahájení pilotní sezóny budou uspořádány 2 velké tiskové konference, na kterých bude produkt představen zástupcům médií. První konference se bude konat na výstavě Regiontour a druhá v centrále ČCCR v Praze. Konferencí se budou účastnit kostýmovaní průvodci, budou prezentovány alespoň 3 fotopointy. Každé konference se zúčastní alespoň 30 zástupců médií. Náklady na 1 tiskovou konferenci zahrnují kromě pronájmu prostor náklady na catering, výrobu dekorací pro tiskové konference. Projektový tým bude vydávat v průběhu sezóny 2012 nejméně 1x měsíčně tiskovou zprávu.

7 7 Reklamní kampaň Ve spolupráci s místními rozhlasovými stanicemi, které mají pokrytí v regionu okolí památkového objektu, bude realizována v hlavní sezóně roku 2012 reklamní kampaň. Rozpočet projektu počítá s 5 zapojenými regionálními stanicemi (2 ve Středních Čechách, 1 Severovýchod, 1 Střední Morava a Moravskoslezsko, 1 Jižní Čechy). Kromě ceny za kampaň budou věnovány stanicím volné vstupenky na akce do soutěží, zástupci stanic budou pozváni na press tripy.

8 8 Doba trvání Specifikace propagační kampaně Název kampaně Obsah kampaně 12.1.2012 - 15.1.2012 Vrchol kampaně 1: Veletrh Regiontour 2012 Tisková konference Brno, prezentační akce pro novináře, 4 PR články 19.3.2012 - 5.4.2012 Vrchol kampaně 2: Tajemné velikonoce 2012 Lokální tiskové zprávy v oblastech, kde budou probíhat velikonoční akce, 1 PR článek 23.4.2012 - 5.5.2012 Vrchol kampaně 3: Zahájení sezóny 2012 - oficiální zahájení prodeje produktu, otevření nových prohlídkových okruhů Tisková konference Praha, prezentační akce pro novináře, 5 PR článků, nejméně 1 slavnost tajemné postavy 1.6.2012 - 10.6.2012 Vrchol kampaně 4: Zahájení HLAVNÍ sezóny 2012 Tiskové zprávy, reklamní kampaň v regionálních rádiích, nejméně 1 slavnost tajemné postavy, 4 PR články 6.12.2012 - 23.12.2012 Vrchol kampaně 5: Tajemný advent 2012 Tiskové zprávy, 3 PR články

9 9 Tajemné postavy  Tématem prohlídky na každém objektu bude odhalení příběhu tajemné postavy a tajemství, které daná postava chrání, formou hry (plnění úkolů). Tajemná postava bude vycházet ze skutečných či mystických postav pojících se s daným památkovým objektem.  Příběhy budou zaměřeny tak, aby byly atraktivní zejména pro děti ve věku od 5 do 13 let. Prohlídky budou plánovány na poznání netradičních míst, která mohou mít tajemnou atmosféru, jako jsou sklepy, půdy, věže, ale i venkovní prostory (úkoly budou plněny také v parcích tam, kde to bude možné a vhodné).  Průvodci budou oděni do historických kostýmů souvisejících s příběhem tajemné postavy. V průběhu prohlídkového okruhu budou návštěvníci plnit úkoly. Každý návštěvník získá jako vstupenku pracovní list, na který bude doplňovat výsledky jednotlivých úkolů.

10 10 Zapojení ŠESTI smyslů Produkt bude využívat 5+1 smysl - zrak, sluch, čich, hmat, chuť i „šestý smysl“ – intuici. Návštěvník bude vnímat zážitek všemi smysly.  Zrak – projekt bude mít unikátní vizuální identitu (viz část věnovaná propagaci), průvodci budou oděni do historických kostýmů, návštěvníci uvidí místa umožňující navození tajuplné atmosféry (např. za pomoci osvětlení).  Sluch – návštěvníci uslyší od průvodců část příběhu tajemné postavy. Průvodci budou školeni v komunikačních dovednostech, aby uměli příběh dětem vhodně podat. Součástí příběhu každé tajemné postavy budou jednoduché dětské říkanky a popěvky, děti budou říkanky a popěvky opakovat jako součást úkolů.  Čich – s každou tajemnou postavou bude spojena jedna určitá vůně, kterou budou muset návštěvníci v rámci úkolu poznat a kterou budou moci cítit vícekrát v průběhu prohlídky.  Hmat – součástí úkolů bude poznávání předmětů podle dotyku (nepočítáme s dotýkáním se exponátů), na objektech, kde to bude možné, bude jedním z úkolů provázení se zavázanýma očima (s variací, kdy zavázané oči budou mít dospělí a děti je povedou). Další aktivity zaměřené na hmat jsou zařazeny do navazujících aktivit (obalu produktu).  Chuť - každá tajemná postava bude mít také svůj specifický pokrm či kouzelný nápoj, který bude využit zejména u navazujících aktivit (obalu).

11 11  Šestý smysl – při plnění úkolů, zejména při odhalování supertajemství budou návštěvníci využívat intuici jako „šestý“ smysl. Společný příběh a supertajemství  Tajemné postavy všech objektů budou sdílet společné supertajemství – kromě příběhu jednotlivých postav bude existovat spojující příběh. Jednou z uvažovaných možností je příběh o společenství přátel, kteří žili na bájném místě a z důvodu ohrožení tohoto místa se postupně rozešli do jednotlivých hradů a zámků, kam si každý odnesl kousek velkého supertajemství.  Supertajemství budou návštěvníci moci odhalit pouze tak, že poznají příběh tajemných postav na nejméně 7 z 10 objektů v období 16 měsíců. Každému návštěvníkovi, který absolvuje nový prohlídkový okruh, bude nabídnuta hrací knížka hry o supertajemství.  Návštěvník, který v rámci nového prohlídkového okruhu odhalí tajemství postavy, získá jeden klíč od 13. komnaty (fyzický stylizovaný klíč) a jednu indicii k odhalení supertajemství. Zároveň obdrží zápis o splnění úkolu na daném objektu do hrací knížky, kam si indicii zapíše. V hracích knížkách bude uvedeno jméno a budou nepřenosné.

12 13.KOMNATA  Účastník projektu nejpozději k 5.5.2012 zpřístupní na svém památkovém objektu 13.komnatu, která bude přístupná pouze individuálním návštěvníkům, kteří splní podmínky stanovené Cestovatelským pasem. Komerční využití komnaty je možné pro uzavřené skupiny, nesmí být však žádným způsobem být spojeno s obsahem a tématem projektu.  Nositel projektu zapůjčí technické vybavení 13.komnaty (audiovizuální technika, křeslo, truhla, obrazy tajemných postav). Technika a software zapůjčený Nositelem projektu je použitelná výhradně pro potřeby Projektu.  Účastník projektu je povinen umožnit prohlídku 13. komnaty zdarma všem návštěvníkům, kteří předloží Cestovatelský pas s minimálně 7 návštěvami během předchozích maximálně16 měsíců a 7 Klíčů od objektů. Cestovatelský pas je nepřenosný. Dále je Účastník projektu povinen umožnit návštěvu 13.komnaty osobě, která je doprovodem dítěte mladšího 10 let, i pokud tato osoba nemá plný počet klíčů, ale musí mít Cestovatelský pas.  13. komnata bude otevřena na všech objektech ve stejnou dobu: neděle od 15 -17 hodin.  V rámci návštěv 13.komnaty předá Účastník návštěvníkům, kteří splnili podmínky pro návštěvu, Pasovací listinu do Řádu strážců tajemné komnaty s jménem, příjmením a datem návštěvy, a umožní jim vyfotografovat se. 12

13 13 ZAHAJOVACÍ SLAVNOST  Účastník projektu uspořádá na svém objektu dne 5.5 zahajovací slavnost ke spuštění nového Produktu – Prohlídky s tajemnou postavou.  Program zahajovací slavnosti 5.5.2012 navrhuje a technicky organizuje Účastník projektu, dramaturgii a časový harmonogram schvaluje Nositel projektu SOUČINNOST PŘI REALIZACI PROJEKTU  Účastník vytvoří podmínky a poskytne součinnost při umístění fotopointu před objektem tak, aby umístění fotopointu korespondovalo s objektem.  Účastník projektu zajistí podmínky pro umístění a provoz nápojových automatů nebo lednic ve svém objektu nebo na hlavní přístupové cestě k pokladně. Nápojové automaty poskytne Generální dodavatel určený Nositelem.  Účastník projektu zajistí do 5.5.2011 podmínky pro prodej upomínkových předmětů s motivem tajemné postavy. Vystaven bude celý sortiment – 45 ks. Nositel zapůjčí vzorek všech upomínkových předmětů zdarma, a poskytne k těmto upomínkovým předmětům Objednávkový katalog. Účastník má možnost vybrat si kolekci těch suvenýrů, které jsou pro jeho objekt nejvhodnější a to v minimálním druhovém rozsahu 10 ks.  Účastník zajistí na svém objektu prodej gastronomického produktu spojeného s tajemnou postavou (nápoj, pokrm, cukrovinka). Nositel zajistí v součinnosti s Účastníkem na své náklady recepturu tohoto produktu a jeho grafický vizuál.

14 14 PROPAGACE PRODUKTU  Nositel projektu zajistí komplexní marketingovou podporu, včetně distribuce na TIC v rámci ČR, Roadshow atd.  Účastník projektu obdrží do 31.10.2011 Grafický manuál projektu, který bude obsahovat logo produktu, ikonu tajemné postavy a další prvky jednotného vizuálního stylu. Účastník projektu bude uvádět v souvislosti s propagací tajemné postavy pouze prvky obsažené v grafickém manuálu. Logo projektu bude účastník uvádět na všech nových tiskovinách používaných po 1.1.2012.  Nositel projektu zajistí propagaci na 2 veletrzích cestovního ruchu (1x domácí, 1x zahraniční)  Nositel projektu zajistí provoz mobilního informačního centra a jeho účast na akcích pořádaných Účastníky projektu. Roční kalendář akcí, na kterých se mobilní IC bude účastni, stanoví v koordinaci s Účastníky Nositel projektu.  Účastník do konce října poskytne Nositeli plán akcí na následující rok.  Účastník projektu 1x ročně zařadí do svého kalendáře akcí každoročně pravidelné víkendové slavnosti s tajuplnou postavou. Termín si zvolí Účastník.  Účastník umožní zdarma návštěvu novinářů v rámci presstripů nebo jiných podobných propagačních akcí pořádaných Nositelem, a to i mimo běžnou otevírací dobu.  Účastník umístí na svůj web umístění odkazu formou banneru na webový portál projektu na titulní stranu zdarma. Dále umístní na svůj web sekci přístupnou z hlavní stránky o Prohlídkách s tajemnou postavou a informaci o svém zapojení do Projektu

15 15  Účastník zajistí podmínky pro distribuci propagačních tiskoviny o projektu u pokladny objektu  Účastník umožní instalaci navigačního systému k projektu na viditelných místech ve svém objektu.  Nositel projektu zajistí provoz a aktualizaci webového portálu projektu, včetně propojení na sociální sítě a herní aplikace. INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATABÁZE  Nositel projektu zajistí a zprovozní informační systém a webový portál pro účely prezentace Projektu a pro účely interní komunikace mezi Nositelem, Účastníky a případně dalšími třetími stranami participujícími na Projektu.  Účastník projektu bude plnit informační systém Nositele projektu pro účely prezentace informacemi o plánovaných akcích a aktualitami minimálně 1x v měsíci. Termíny v rámci měsíce budou závazně domluveny s jednotlivými Účastníky individuálně. Nositel bude aktualizovat informační systém 3x týdně.  Účastník projektu bude doplňovat fotobanku v rámci informačního systému Nositele a to 20 fotek ročně v tiskové kvalitě ( 4x sezónní foto, 4 x interiéry, 2x tajemná postava, 2x výukový program, 2x 13.komnata, 6x foto ze slavností s tajemnou postavou) a to nejpozději do 31.8. každého roku.

16 16 VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY  Nositel zajistí vytvoření výukového programu v počtu jeden na každý objekt, proškolení, a přípravu průvodních materiálů. Účastník zajistí průvodce pro výukové programy v nejmenším počtu 2, tak aby byla zajištěna zastupitelnost a kvalita produktu.  Nositel bude průběžně zajišťovat inovaci produktů vždy na konci jednoho ročního cyklu, vždy pro následující sezónu, s ohledem na trendy v cestovním ruchu.  Nositel připraví hru Celoškolní soutěž. Účastník je povinen produkt nabízet a se školami aktivně spolupracovat. OSTATNÍ  Účastník projektu zajistí provoz Tvůrčí dílny, která je financována mimo Projekt a je podpůrnou aktivitou Projektu, zpestřující jeho nabídku, navazující na gastroprodukty a suvenýry, a to v rozsahu min 10 dní během kalendářního roku. Účastník si stanovuje výši poplatku za tyto dílny pro návštěvníky.

17 17 Účastník Projektu – 10 památkových objektů Název objektu Návštěvnost 2009 Návštěvnost 2010NUTS Zámek Loučeň94 221 Střední Čechy Státní zámek Kozel117 58238 185Jihozápad Slezskoostravský hrad378 900171 361Moravskoslezsko Zámek Děčín3552433391Severozápad Kačina2235722876Střední Čechy Broumov35000 Severovýchod Slatiňany1500013000Severovýchod hrad Kost6866463066Severovýchod Karlova Koruna1075811322Severovýchod hrad Grabštejn1757214815Severovýchod 795 578

18 . 18 TAJEMNÉ POSTAVY 1. BROUMOV – loupežník Lotrando Velmi volná, „dobrácká“ parafráze zlého loupežníka Sandmanna, který zemřel rukou kata v roce 1584: paruka krátce střižených, na první pohled rozcuchaně působících hnědých vlasů a typický loupežnický klobouk (trojúhelníkový? baret, který působí tak trochu jako císařský, josefinský, jen má trochu „patinu“), záplatované černé kalhoty, bílá košile, jakoby děravé boty, jako rekvizita menší truhlice se zlaťáky 2. DĚČÍN – Zikmund z Vartenberka Rytíř éry husitské (kol. 1420), jeho nejvýstižnějším kostýmem tedy bohatě působící brnění, které bude „odlehčené“, aby mohlo být využíváno i ve funkci historického kostýmu pro průvodce turistů zámeckými interiéry, jeho rekvizitami kalich a kříž, které ukazují na bezskrupulóznost Zikmunda – byl ochoten spojit se s husity (kalich) i křižáky a tato spojenectví s protistranami hbitě střídal tak, aby mu aktuální spojenectví vždy přineslo prospěch a rozšíření majetku – přes brnění proto vytvořit oboustranně použitelný a zapnutelný plášť (stačí zapínání na 1 – 2 knoflíky u krku, ale tak, aby pak plášť nesjížděl po brnění od krku níže), na jehož jedné straně bude výšivka kalicha, na druhé straně pak kříž, typický znak křižáckého, tedy protihusitského vojska – tento plášť by Zikmund symbolicky obracel podle toho, za kterou stranu právě bojuje

19 19 3. GRABŠTEJN – sv. Barbora Patronka hradní kaple, který je nejcennějším interiérech tohoto severočeského hradu. Světice, jejímž hlavním atributem je věž (ta by měla být také rekvizitou kostýmu) – vypodobnit ve stylu gotických Madon, tj. v dlouhém zřásněném šatu, inspirace viz vyobrazení sv. Barbory v kostelích 3. GRABŠTEJN – sv. Barbora Patronka hradní kaple, který je nejcennějším interiérech tohoto severočeského hradu. Světice, jejímž hlavním atributem je věž (ta by měla být také rekvizitou kostýmu) – vypodobnit ve stylu gotických Madon, tj. v dlouhém zřásněném šatu, inspirace viz vyobrazení sv. Barbory v kostelích 4. CHLUMEC NAD CIDLINOU (Karlova Koruna) – Oktavián Kinský Hrabě pol. 19. století, velkopanský kostým podle dobové módy, rekvizitou umělá, ale věrohodná „myš“ a pak také dobově vyhlížející skleněná lahvička na lektvary pro projímadlo – rekvizity odráží smíškovskou náturu hraběte, který dával hostům do postele myši a před procházkou jim do jídla občas pro své pobavení vmíchal projímadlo, jinak byl velkým fandou jezdeckých koní a spoluzakladatelem Velké pardubické, což by u kostýmu bylo dobré v detailu rovněž nějak akcentovat

20 20 5. KAČINA – Hrabě Rudolf Karel Chotek Honosný pánský oděv z doby kolem roku 1880, jeho součástí vesta a pánská vázanka v tehdy módním stylu, nasazovací, kvalitní tmavý nasazovací plnovous s velkými postranními licousy; prosím o vytvoření jedné „zvláštní“, nadstandardně velké kapsy z nadstandardního materiálu (hedvábí, nebo jeho imitace) – nejlépe „vnitřek“ kapsy kalhot takto pojatý, na němž může otočením prázdné kapsy, ovšem z dobré látky, demonstrovat nositel zchudnutí tohoto šlechtice, jako rekvizita dobové hrací karty a dobově působící divadelní škraboška 6. KOST – kat Bezejmenná „obecná“ postava, která nemá konkrétní historický předobraz ani přesné historické zasazení, spíše je symbolem typického vykonavatele středověkého útrpného práva, romantický, katovský kostým s kápí: jednobarevné (hnědé) škorně (boty), jednobarevná halena, kožená vesta (ne otrhaná, ale s krajními lemy), kápě i klobouk s brky, opasek a kožené pouzdro na opasek, červený šál kolem pasu, jako rekvizity replika palečnice a holenice

21 21 7. KOZEL – Jan Vojtěch Černín Zakladatel zámku, který byl na dvoře císaře Josefa II. (tedy v období kolem r. 1785) nejvyšším císařským lovčím, tedy velmi reprezentativní oděv šlechtice, rokoková šedivá paruka, rekvizita symbolizující hony vysoké šlechty, které se na Kozlu konaly každý podzim – kupř. lesní roh 8. LOUČEŇ – Bílá paní Klasický bílý volný šat s vysokým bílým kornoutovým kloboukem opatřeným lehkou vlečkou, jako doprovodná rekvizita ideálně skleněná koule a také svazek velkých hradních klíčů, další rekvizitou též stará kniha evangelií, která bude demonstrovat evangelickou víru této šlechtičny 9. OSTRAVA – loupeživý rytíř Xaver Potulný žoldák éry třicetileté války, který má za sebou dětství odloženého dítěte, rekvizitou dobová zbraň, se kterou přepadával pocestné, a louče, jíž zapaloval masově chlévy a chalupy, pověst donchuána, který zplodil 23 levobočků, v závěru života (ve 48 letech) vězněn, nezapomenout na dobový klobouk, asociující zároveň pohádkového loupežníka – stěžejní je ale, aby byl vnímám coby voják a „padlý“ rytíř modernější éry třicetileté války, aby byl ve vizáží zřetelně odlišen od Lotranda z Broumova, který má působit více loupežnicky

22 22 10. SLATIŇANY – Lata Brandisová Žokejský oděv dámy v prvorepublikovém stylu, součástí vybavení čepice, jezdecké boty, lodičky a jezdecký bičík, ideální součástí též staré jezdecké sedlo, které by postava prezentovala jako sedlo klisny Normy, na níž roku 1937 jako jediná žena v historii vyhrála Velkou pardubickou

23 23 č.Druh tiskovinFormátTermín dodání 1.Leták o objektuDL5.4.2012 2.Brožura o produktuDL5.1.2012 3.Brožura do infocenter o produktuDL5.1.2012 4.Leták pro zahraniční zastoupení ČCCRDL5.4.2012 5. Cizojazyčný leták pro objekty v ČR (4 mutace Aj, Nj, Pj, Sj.) DL5.4.2012 6.Brožura průvodce o produktuA45.4.2012 7.Image katalog pro potřeby PR21x215.1.2012 8. Produktový katalog (propagačních předmětů) A45.4.2012 9.Hrací karta – pracovní listA55.1.2012 10.Cestovatelský pas – brožuraA65.1.2012 11. Kalendář akcí (měsíce: 04-06, 07-09, 10- 12)* A3 Vždy k poslednímu 31.3, 30.6. a 30.9.2012 12.Hrací klíč - samolepka9x55.1.2012 Druhy a termíny tiskových materiálů

24 24 Mechanika RollUpu a banner RollUpu Banner s potiskem 20 ks s potiskem kostýmované postavy – pro 10 objektů a 10 do MIC 20 ks s potiskem projektu Odhalte tajemství českých hradů a zámků – pro 10 objektů, pro partnery ČCCR a ATIC ČR a pro 8 zahraničních zastoupení ČCCR BANNERY

25 25 Mobilní informační centrum

26 26 Mobilní informační centrum

27 27 Broumov

28 28 Děčín

29 29 Grabštejn

30 30 Kačina

31 31 Karlova Koruna

32 32 Kost

33 33 Kozel

34 34 Slatiňany

35 35 Loučeň

36 36 Slezskoostravský hrad

37 37


Stáhnout ppt "Otevřte 13. komnatu. ODHALTE TAJEMSTVÍ ČESKÝCH HRADŮ A ZÁMKŮ 2 Partner projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google