Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Pravěk a starověk Za nejstarší formu reklamy je považováno osobní vyjednávání při směňování výrobků, informace obchodníků o tom, kdo, kde a co vyrábí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Pravěk a starověk Za nejstarší formu reklamy je považováno osobní vyjednávání při směňování výrobků, informace obchodníků o tom, kdo, kde a co vyrábí."— Transkript prezentace:

1

2

3  Pravěk a starověk Za nejstarší formu reklamy je považováno osobní vyjednávání při směňování výrobků, informace obchodníků o tom, kdo, kde a co vyrábí a kde se konají trhy. Protože ne všechny výrobky byly stejně kvalitní, začali je výrobci označovat různými obrázky, značkami, symboly (odtud vedla cesta k obchodním a výrobním značkám). Rozvíjela se reklama na vývěsních štítech. Za první známou písemnou reklamu je považován nápis na hliněné tabulce, starý asi 4000 let. Na tabulce objevené v Egyptě je vytesán nápis „Zde žiji já, Rinos z Kypru z milosti bohů obdařený uměním vyložit neomylně každý sen.“

4  Středověk V období feudalismu dochází k rozvoji trhů a pouličního prodeje, a tím i k rozvoji dalších forem reklamních prostředků. Jak vypadaly, můžeme odvodit podle způsobu vyjadřování Severínova pomocníka Rubína ze staročeské hry Mastičkář, který na ulici vychvaluje zboží svého pána. Možná právě proto se této činnosti začalo říkat reklama (latinsky reklamare, křičeti). Vyhledejte tuto pasáž v Čítance k literatuře v kostce. Cechy (středověké organizace řemeslnictva, které určovaly výrobu a odbyt zboží, a smýšlení lidí však znemožňovaly širší uplatnění reklamy. Lidé neuznávali a zatracovali reklamu, mysleli si, že nadmíru vychvalovat svoje zboží a poškozovat tak jiného řemeslníka odporuje nejen dobrým mravům.

5  Vynález knihtisku s sebou přinesl i nové formy reklamních prostředků. Objevují se první tištěné letáky a vývěsky. Reklamní text byl zpočátku charakteristický svojí veršovou podobou a sdruženým rýmem, byl vtipný a měl i pointu.  V 17. století se díky prvním novinám, zejména těm pravidelně vycházejícím, objevují hojně inzeráty, které nahradily reklamní letáky. Na našem území byl zveřejněn první inzerát v německy psaných novinách „Ordinari Postzeitungen“ (1686).

6 1)

7  První česky psaný inzerát byl otištěn roku 1719 v českém periodiku „Sobotní Pražské noviny z rozličných zemí přicházející s obzvláštním Jeho Císařské a Královské Milosti Nadaním obdarované“, později nazvané „Český Postilion: neboližto Noviny České. Inzeráty propagovaly výrobky a služby, nebyly nijak zvlášť v dnešním slova smyslu reklamní, jednalo se pouze o text, tedy měly spíš informativní charakter. Lidem měly dát najevo, že daný produkt na trhu existuje, a oni o něm měli získat povědomí.

8  V tomto období do hry vstoupily kromě novin i časopisy - týdeníky a měsíčníky s reklamou.  V Americe vznikl první katalog nabízeného zboží.  Svým způsobem reklamou byly i všeobecné či průmyslové výstavy.  Koncem století se šíří venkovní velkoplošné reklamy (např. na cigarety, čokoládu ale i inkoust nebo svíčky) a jsou již umisťovány kolem velkých měst a podél železničních tratí.  Objevují se první reklamní společnosti, ale také první tiskové zákony, v kterých byl uveden výčet míst, kde se reklama smí vyskytovat a kde ne, a instituce, které zodpovídaly za schvalování reklamy.  Výrobci pochopili, že pouhý text k tomu nestačí. Proto k reklamě začali přidávat obrázky a graficky zvýrazňovali jisté prvky.

9  S počátkem nového století přichází i nový umělecký styl, secese, který ovlivnil i způsob reklamy. Výraznou osobností, která se zabývala secesními reklamami, byl Alfons Mucha.Mucha  Rozvíjí se světelná reklama.  Rozvíjí se reklamní fotografie je podoborem komerční fotografie, která se soustředí na fotografii komerčních produktů nebo služeb  Ve 20. století se inzerenti zaměřili nově na děti. Reklama se stala např. součástí pohádek, kdy si daný produkt nebo službu oblíbil hlavní hrdina.  Ve 20. letech 20. století začíná tištěným médiím konkurovat rozhlas.  Nabídka reklam se rozšířila i díky rozvoji kinofilmů. Natáčely se 1-10minutové propagační filmy, které se promítaly před hlavní produkcí.

10 2)

11 3)

12  http://library.duke.edu/digitalcollections/ada ccess/ http://library.duke.edu/digitalcollections/ada ccess/

13  Objevuje se regulace reklamy. Podnětem k jejímu zavedení byly léčivé výrobky, u nichž nebylo možné odlišit kvalitní od nekvalitních. Trh zaplavily „zázračné“ výrobky jako např. pilulky na zvětšování prsou, růst vlasů, zjemnění pleti, reklama na ně byla klamavá a vycházela z neověřených informací. Proto byly přijímány zákony, který se zabývaly i některými praktikami reklam.

14  Po 2. světové válce byla vynalezena televize, která se stala rájem pro reklamy. Využívá totiž sílu obrazu, který na naše emoce působí více než psané nebo mluvené slovo.  Došlo k odlišnému vývoji reklamy v západních zemích a v zemích tzv. východního bloku.  Koncem století zažívá velký rozvoj internetová reklama.  Objevuje se mobilní reklama (reklama na autech, dopravních prostředcích apod.) i atypické reklamní plochy pro venkovní reklamu - štíty domů, ploty apod.), alternativní média (chodící reklama, City Light vitríny, reklamy vlečené letadlem) a propagační předměty (např. trička nebo propisky s nápisem nebo logem propagované firmy atd.)

15  Oficiální instituce reklamu považovaly za buržoazní přežitek a původní označení nahrazovaly pojmem socialistická propagace. Jaký mohly mít tehdy reklamy význam, když propagovaný výrobek obvykle neměl konkurenci a jeho prodej byl podmíněn především nutnost? Pohnutkou k výrobě reklamy byla potřeba naučit používat společnost nový výrobek, případně boj za lepší životní návyky, za zlepšení struktury jídelníčku – např. za zvýšení konzumace ovoce a zeleniny.  V 50. letech se ve větších prodejnách pouštěly reklamní písničky, které nazpívaly hvězdy jako Josef Zíma, Milan Chladil nebo Yveta Simonová. Hity vyzdvihovaly kvalitu zboží, např. jemnost hedvábí ze spřátelené Číny.  Československé reklamy z období komunismu Československé reklamy z období komunismu

16  Jak, kdy a proč vznikla reklama?  Jaká je role reklamy ve společnosti a ekonomice? Jak jinak by mohl dát podnikatel vědět o tom, co lidem kolem sebe přináší a nabízí?  Jakou roli a funkci plnily reklamy v dobách socialismu?  Srovnejte reklamy ve starších dobách se současnými reklamami. Jak vypadají reklamy dnes, co se skutečně snaží prodávat? Jakými prostředky?  Jak může reklama ovlivnit naše názory? Kdo je k reklamě nejvnímavější?

17  Média od počátku svého vzniku předávala informace o produktech, jejich vlastnostech, kvalitě, ceně. Dnešní novodobá reklama jde na věc z jiného úhlu – prodává nikoli produkt, ale přímo uspokojení potřeb. Bez obalu ukazuje, jak snadno si může konzument uspokojit konkrétní potřebu, navíc se dokonce snaží onu potřebu vyvolat nebo zvýšit její relativní naléhavost. Reklama je od světa médií neoddělitelná, měli bychom ji proto umět vnímat s odstupem a nenechat se jí využívat.  Reklama oslovuje co nejvíce potencionálních zákazníků ze všech druhů dostupných médií tak, aby v nich vyvolala nákupní reakci, zdůrazňuje určitý produkt pod konkrétní značkou, sdělení musí být zábavné s určitým nápadem, strategicky zpracováno a v poslední řadě vhodně umístěno v čase i médiích.

18  Reklama si klade za cíl nalákat a přimět tak spotřebitele ke koupi právě onoho výrobku, který je propagován. Působení reklamy na naše smysly je důsledně promyšleno do detailů, využívá se prvku protikladnosti – dobrý x špatný, produkt nebo službu doporučuje osobnost či specialista z oboru s tvrzením, že právě daný reklamovaný produkt je na trhu skutečnou jedničkou. Z příjemce reklamy se tak stává typicky konzumní člověk, který díky důmyslnému působení reklamy nepřemýšlí o jejím účinku.

19  1) F. B. BATOVEC. Wikipedia.cz [online]. [cit. 23.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Batovec_rekla ma_1873.jpg  2) W. J. WHITTINGHAM. Wikipedia.cz [online]. [cit. 23.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Peake_and_Wh ittingham_Studio.jpg  3) DEAD GUY. Wikipedia.cz [online]. [cit. 23.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:T77_Advertisi ng-1.jpg

20  http://cs.wikipedia.org/wiki/Reklama  http://cs.wikipedia.org/wiki/Reklamn%C3%A D_fotografie  http://www.marketing-a- reklama.cz/reklama/historie-reklamy/  ŠVANCARA, Radim. Jazyk reklamy. Brno, Pedagogická fakulta MU: Diplomová práce, 2008, ISBN NEUVEDENO.


Stáhnout ppt " Pravěk a starověk Za nejstarší formu reklamy je považováno osobní vyjednávání při směňování výrobků, informace obchodníků o tom, kdo, kde a co vyrábí."

Podobné prezentace


Reklamy Google