Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHYTRÁ ENERGETICKÁ SÍŤ JAKO ZÁKLAD SMART LIFE. 1 Změny působící na distribuční společnosti Změna struktury spotřeby Změna struktury výroby EU cíle a očekávaný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHYTRÁ ENERGETICKÁ SÍŤ JAKO ZÁKLAD SMART LIFE. 1 Změny působící na distribuční společnosti Změna struktury spotřeby Změna struktury výroby EU cíle a očekávaný."— Transkript prezentace:

1 CHYTRÁ ENERGETICKÁ SÍŤ JAKO ZÁKLAD SMART LIFE

2 1 Změny působící na distribuční společnosti Změna struktury spotřeby Změna struktury výroby EU cíle a očekávaný vývoj v oblasti zdrojů Cesta k chytré energetické síti Inovační proces v DSO Smart Grids projekty

3 SMART LIFE ZNAMENÁ TRVALÉ INOVACE A ZMĚNU VE VÝŠI, CHARAKTERU I ROZMÍSTĚNÍ SPOTŘEBY 2 19821951 2005 20142050 Univac 1 Výkon: 0,002 MIPS Příkon: 125 kW Počet ks: desítky Commodore 64 Výkon: 0,006 MIPS Příkon: 0,135 kW Počet ks: 20 mil. Xbox 360 Výkon: 19,2*10 3 MIPS Příkon: 0,298 kW Počet ks: 80 mil/10 let iPhone 6 Výkon: >20*10 3 MIPS Příkon: 0,0015 kW Počet ks:100mil/3.2015 IBM Simon – první „smart“ phone 1992

4 ZMĚNA STRUKTURY VÝROBNÍHO PORTFOLIA OVLIVŇUJE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY 3  Velké centrální zdroje  Jednosměrné toky výkonu a úbytky napětí po vedeních vn směrem od rozvodny 198219512005 2014 2050  Změna struktury spotřeby i výroby  Změna toků výkonu  Propojování energetických soustav

5 OČEKÁVANÝ VÝVOJ V OBLASTI OBTÍŽNĚ PREDIKOVATELNÝCH ZDROJŮ A NAPLŇOVÁNÍ 2°C CÍLE V EU  Přechod na nízkouhlíkovou energetiku - Roadmap 2050 a cíle EU2030  Zvyšování energetické účinnosti - EED  Snižování emisí CO2  Zvyšování podílu OZE  Státní energetická koncepce  Národní akční plán pro chytré sítě

6 CHYTRÁ ENERGETICKÁ SÍŤ JAKO ZÁKLAD SMART LIFE 5 Změny působící na distribuční společnosti Změna struktury spotřeby Změna struktury výroby EU cíle a očekávaný vývoj v oblasti zdrojů Cesta k chytré energetické síti Inovační proces v DSO Smart Grids projekty

7 ROZVOJ A PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY V OBTÍŽNĚ PREDIKOVATELNÉM PROSTŘEDÍ – BUDOUCNOST JIŽ ZAČALA 6 19821951 2005 20142050 automatizacestabilizace napětí řízení komunikace měření

8 ŘÍZENÝ PROCES INOVACÍ, JEJICH IMPLEMENTACE DO SÍTĚ A SDÍLENÍ KNOW-KOW 7 analyzujememodelujemepilotujemesimulujemenasazujemevyhodnocujeme

9 SMART REGION VRCHLABÍ Popis: Nasazení nových technologií do takových míst v distribuční síti, kde dosud nebyly použity a využít je tak k funkcím, které jsou dosud využívány pouze na vyšších napěťových hladinách. Cíl:  ověření funkcí, technických vlastností a přínosů pro případné budoucí nasazení,  zvýšení kvality dodávky,  snížení ztrát v síti,  zvýšení spolehlivosti sítě,  snížení doby výpadku. Rozsah:  automatizace sítě nn – dopad na 64 zákazníků (mezi 2 trafostanicemi)  automatizace sítě vn – 4 900 zákazníků (město Vrchlabí)  řízení ostrovního provozu – 1800 zákazníků (7 DTS v části Vrchlabí – Liščí Kopec). 8 Zvyšování spolehlivosti - vyšší míra automatizace

10 LOKALIZACE PORUCHOVÝCH MÍST NA VN, DÁLKOVÉ NEBO AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ MÍST S PORUCHOU 4 Popis: V případě poruch na venkovním vedení vn dochází v současné době k vypnutí celého vývodu - všech zákazníků z něho napájených. Osazením vypínačů s ochranami například doprostřed sítě bude v případě poruchy vypnuta pouze část zákazníků. Spolupráci prvků lze automatizovat. Cíl:  zrychlení vymezení poruchových míst v distribuční síti,  snížení počtu odběrných míst dotčených poruchou,  snížení množství nedodané elektrické energie zákazníkům. Rozsah:  osazení 60 vývodů vn dálkově ovládanými prvky,  dálkově ovládaný odpínač, měření, řídící jednotka,  spínací a rozpínací prvek se zhášecí komorou, možnost automat. vypnutí ve 2, 3 OZ pauze, přenos – přes GSM, nebo rádio  dálkově ovládaný vypínač (recloser). Zvyšování spolehlivosti - vyšší míra automatizace

11 DETEKTOR PORUCH IZOLOVANÝCH VODIČŮ VN 10 Popis: Izolované vodiče umožňují provoz i při dotyku větve s vodičem, distributor však o tomto dotyku neví. V případě delší doby dotyku však dojde k prodření izolace a následné poruše. Detektor tento kontakt identifikuje včas a je možno zjednat nápravná opatření. Cíl:  zvýšení bezpečnosti osob a zařízení v DS,  snížení nákladů na opravy (předejití přechodu malých poruch v rozskáhlé) Rozsah:  11 aplikací na 9 vn linkách Zvyšování spolehlivosti - vyšší míra automatizace

12 STABILIZACE NAPĚTÍ V DS Popis: Každá výrobna při dodávce způsobuje zvýšení napětí. OZE díky nestabilitě zdroje (vítr, slunce) tím navíc způsobují kolísání napětí. Cíl: ověření možností stabilizace napětí (odstranění kolísání v síti) Nízké napětí:  využitím vlastností nově připojovaných FVE  pomocí regulačního distribučního transformátoru v DTS Vysoké napětí  dodávkou jalové energie výrobnami Rozsah:  lokalita v napájecí oblasti TR Aš na vn regulace Q (FVE, VTE) + nn regulační DTR v DTS  Vrchlabí:  vn - regulace Q na KGJ ČEZ Energo na Liščím Kopci  nn – spolupráce s několika FVE s moderními střídači 11 Kvalita napětí- Integrace OZE

13 ŠUMPERK – ANALÝZA MŘÍŽOVÉ SÍTĚ 12 Popis: Nepříznivé vlivy integrace decentrálních zdrojů a elektromobility na kvalitu napětí lze do jisté míry řešit paralelním provozem sítě. Pro zajištění kvantifikace velikosti tohoto efektu byla mřížová síť v Šumperku osazena měřením s dálkovým přenosem. Cíl:  analýza a měření mřížové sítě nn (toky, kvalita EE)  porovnání se standardně provozovanou sítí  potvrzení benefitů v oblasti lepší připojitelnosti decentrálních zdrojů a elektromobility Rozsah:  osazení části mřížové sítě v Šumperku měřením:  33 rozpojovacích skříní  15 DTS  2 napaječe vn Kvalita napětí- Integrace OZE

14 MĚŘENÍ V DTS 13 Popis: V Distribuční síti ČEZ Distribuce je aktuálně připojeno 17350 ks FVE což představuje výkon 1014MW. Velká část FVE je připojena do sítě nízkého napětí, přičemž ASEK a NAPSG předpokládají s ohledem na závazky ČR a vyhlášené dotace pokračování tohoto trendu. Tyto výrobny v tomto počtu zásadně mění způsob provozování sítě a ovlivňují kvalitu dodávek zákazníkům. Na této úrovni DS však historicky s ohledem na spotřebitelský charakter provozu a s ohledem na neexistující technologie nebylo třeba a ani nebylo možné provádět hlubší, detailnější dohled nad měnícími se elektrickými veličinami. Osazením měření získáme informace o provozu sítě blíže k zákazníkovi a umožníme tak předcházení, případně nápravě problémů v síti. Cíl:  Návrh systémového a dlouhodobého řešení pro potřeby: přípravy, operativního řízení (měření, ovládání, signalizace, chránění, automatizace, optimalizace zapojení) a hodnocení provozu sítí  Ověření přenosu dat nezávisle na mobilním operátorovi pomocí vlastní digitální radiové sítě  Připravenost na klíčové trendy v oblasti Smard grid (aktivní řízení sítí, AMM, Grid Cell, U/Q regulace…) Kvalita napětí- Integrace OZE

15 LODIS (LOKÁLNÍ OPTIMALIZACE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY) Popis: Při provozu výroben s nestabilním diagramem dodávky (vítr, slunce) se mění toky energií oběma směry. V případě větší výroby tak není energie spotřebovávána v místě, ale ve vzdálenějších místech. Vznikají tak zbytečné ztráty v DS. Cíl:  Ověření hypotézy, zda je možné optimalizovat toky v NN síti zapínáním nízkého tarifu individuálně pro jednotlivá odběrná místa na základě očekávané spotřeby a výroby pod jednotlivými DTS. Rozsah:  3DTS (Hradec Kr., Plzeň Lhota, Lázně Bohdaneč)  IEM L+G E350 s BPL komunikací (odběrná místa)  IEM LZQJ vybavené GPRS (výrobny - FVE)  SIEM LZQJ s komunikací RS 485 (instalace v DTS)  Inteligentní datové koncentrátory (IDK)  DC server 14 Kvalita napětí- Integrace OZE

16 ZÁVĚRY 15  Nacházíme se uprostřed transformace energetických systémů v Evropě  Ambiciózní cíle EU v oblasti přechodu na nízkouhlíkovou energetiku mění strukturu výrobního portfolia  Zvyšuje se míra elektrifikace domácností - TČ, elektromobilita,..  Zvyšuje se rychlost technologického vývoje – Industry 4.0, IoT  Distribuční společnosti hrají klíčovou roli v umožnění transformace energetiky  Testujeme nové technologie za účelem hledání optimálních technicko-ekonomických řešení budoucích potřeb DS Naším cílem je náš spokojený klient!

17 Děkuji za pozornost ! radek.lamich@cezdistribuce.cz 16


Stáhnout ppt "CHYTRÁ ENERGETICKÁ SÍŤ JAKO ZÁKLAD SMART LIFE. 1 Změny působící na distribuční společnosti Změna struktury spotřeby Změna struktury výroby EU cíle a očekávaný."

Podobné prezentace


Reklamy Google