Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č ESKÁ REPUBLIKA – NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č ESKÁ REPUBLIKA – NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického."— Transkript prezentace:

1 Č ESKÁ REPUBLIKA – NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly.

2 Č ESKÁ REPUBLIKA hlavním městem ČR je Praha vznikla 1. 1. 1993 rozloha: 79 000 km čtverečních počet obyvatel: 10 miliónů je vnitrozemský stát – nemá přístup k moři

3 Č ESKÁ REPUBLIKA demokratický stát republika = stát, kde je vláda zvolena na určitou dobu úředním jazykem je spisovná čeština

4 ZÁPIS DO SEŠITU Česká republika hlavní město Praha vznik 1. 1. 1993 vnitrozemský stát demokratický stát republika úřední jazyk je čeština

5 D EMOKRACIE opakem demokracie je totalita demokracie zaručuje základní práva, svobodu, rovnost před zákonem právo volit = základní právo obyvatel České republiky (starších 18 let) volíme si poslance a ti za nás rozhodují volby jsou svobodné a tajné volení zástupci – většinou členové politických stran

6 ZÁPIS DO SEŠITU Demokracie zaručuje základní práva, svobodu, rovnost před zákonem právo volit (u starších 18 let) volíme si poslance

7 V LÁDA A ZÁKONY ČR parlament: shromáždění tvořené poslanci, má zákonodárnou moc – tvoří zákony má dvě části (komory): poslanecká sněmovna senát

8 V LÁDA A ZÁKONY ČR prezident: nejvyšší představitel státu (současným prezidentem je Miloš Zeman) volí se na 5 let prezident: zastupuje republiku podepisuje mezinárodní smlouvy schvaluje zákony jmenuje a odvolává vládu je vrchním velitelem armády

9 V LÁDA A ZÁKONY ČR vláda: má výkonnou moc předsedou je premiér (současný premiér je Bohuslav Sobotka) je složena z ministrů

10 ZÁPIS DO SEŠITU Vláda a zákony ČR prezident: nejvyšší představitel státu (Miloš Zeman) prezident: zastupuje republiku podepisuje mezinárodní smlouvy schvaluje zákony jmenuje a odvolává vládu vláda: má výkonnou moc předsedou je premiér (Bohuslav Sobotka) složena z ministrů

11 V LÁDA A ZÁKONY ČR zákon: pravidla ustanovující práva a povinnosti občanů nejvyšším zákonem je Ústava ČR na dodržování zákonů dohlíží policie a soudy (mají soudní moc)

12 ZÁPIS DO SEŠITU zákon: pravidla ustanovující práva a povinnosti občanů nejvyšším zákon = Ústava ČR na dodržování zákonů dohlíží policie a soudy (soudní moc)

13 S TÁTNÍ SYMBOLY vyjadřují samostatnost státu státní znak (velký, malý) malý prezidentská standartaprezidentská standarta (vlajka prezidenta) státní pečeť státní barvy (trikolora)trikolora státní vlajka státní hymnastátní hymna (J. K. Tyl, F. Škroup: Kde domov můj)

14 ZÁPIS DO SEŠITU Státní symboly státní znak (velký, malý) prezidentská standarta státní pečeť státní barvy (trikolora) státní vlajka státní hymna (J. K. Tyl, F. Škroup: Kde domov můj) Úkol: nakresli si do sešitu českou státní vlajku.

15 K ORUNOVAČNÍ KLENOTY symbolem královské moci byly korunovační klenotykorunovační klenoty nechal je zhotovit Karel IV. tvoří je koruna (svatováclavská), žezlo a jablko jsou uloženy za dveřmi se sedmi zámky klíče mají různí představitelé státu: prezident, předseda vlády, primátor hlavního města Prahy, pražský arcibiskup, předseda parlamentu, předseda senátu a probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta

16 ZÁPIS DO SEŠITU Korunovační klenoty nechal je zhotovit Karel IV. tvoří je koruna (svatováclavská), žezlo a jablko

17 S TÁTNÍ SVÁTKY 1. leden - Vznik samostatné České republiky 8. květen - Den osvobození od fašismu 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa 28. září - Den české státnosti - sv. Václav 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

18 ZÁPIS DO SEŠITU Státní svátky 1. leden - Vznik samostatné České republiky 8. květen - Den osvobození od fašismu 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa 28. září - Den české státnosti - sv. Václav 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

19 P AMÁTNÁ MÍSTA ČR místa, nějakým způsobem spojená s českou historií

20 H ORA Ř ÍP na památnou horu Říp vystoupil podle pověsti praotec Čech a rozhodl, že to je ta země zaslíbená, kde se Slované usídlí

21 B LANÍK legendární vrch ve Středočeském kraji. Pověst vypráví o blanických rytířích, kteří se probudí, až bude naší zemi nejhůře a pod vedením svatého Václava vyrazí proti nepřátelům, zvítězí a v zemi bude klid a mír

22 V ELEHRAD nejvýznamnější poutní místo České republiky, připomínající začátky křesťanství

23 V YŠEHRAD je historické opevnění na skále nad pravým břehem řeky Vltavy v Praze legenda o Horymírovi a Šemíkovi

24 PRAŽSKÝ HRAD je sídlo českých panovníků a od roku 1918 sídlo prezidenta republiky

25 S OCHA SVATÉHO V ÁCLAVA na Václavském náměstí v Praze

26 STAROMĚSTSKÝ ORLOJ jsou středověké astronomické hodiny umístěné na Staroměstské radnici v Praze

27 T EREZÍN koncentrační tábor – věznice gestapa a židovské ghetto za II. světové války

28 P AMÁTNÍK V OBCI L IDICE za II. světové války byla vyhlazena obec Lidice

29 H ŘBITOV NA V YŠEHRADĚ na tomto místě jsou pohřbeni nejvýznamnější české osobnosti, spisovatelé, básníci a umělci

30 B ÍLÁ HORA bitva na Bílé hoře (8. listopadu 1620) byla rozhodující bitvou třicetileté války a náš národ ztratil na 300 let svobodu

31 ZÁPIS DO SEŠITU Památná místa hora Říp Blaník Velehrad Vyšehrad Pražský hrad socha sv. Václava Staroměstský orloj Terezín Lidice Bílá hora

32 O PAKOVÁNÍ Česká republika hlavní město Praha vznik 1. 1. 1993 vnitrozemský stát demokratický stát republika úřední jazyk je čeština Demokracie zaručuje základní práva, svobodu, rovnost před zákonem právo volit (u starších 18 let) volíme si poslance Vláda a zákony ČR prezident: nejvyšší představitel státu (Miloš Zeman) prezident: zastupuje republiku podepisuje mezinárodní smlouvy schvaluje zákony jmenuje a odvolává vládu vláda: má výkonnou moc předsedou je premiér (Bohuslav Sobotka) složena z ministrů zákon: pravidla ustanovující práva a povinnosti občanů nejvyšším zákonem je Ústava ČR na dodržování zákonů dohlíží policie a soudy (mají soudní moc)

33 O PAKOVÁNÍ Státní symboly státní znak (velký, malý) prezidentská standarta státní pečeť státní barvy (trikolora) státní vlajka státní hymna (J. K. Tyl, F. Škroup: Kde domov můj) Korunovační klenoty nechal je zhotovit Karel IV. tvoří je koruna (svatováclavská), žezlo a jablko Státní svátky 1. leden - Vznik samostatné České republiky 8. květen - Den osvobození od fašismu 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa 28. září - Den české státnosti - sv. Václav 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

34 O PAKOVÁNÍ Památná místa hora Říp Blaník Velehrad Vyšehrad Pražský hrad socha sv. Václava Staroměstský orloj Terezín Lidice Bílá hora

35 O TÁZKY A ÚKOLY Kdy vznikla Česká republika? Doplň: Hlavním městem ČR je …………………. Od kolika let mohou občané ČR volit? Doplň: Parlament se skládá z …………… ……………… a …………………. Které jsou státní symboly České republiky? Kde jste viděli velký a malý státní znak? Při jakých příležitostech se na naší škole vyvěšuje státní vlajka? Proč jsou státními svátky tyto dny: 1. 1., 28. 9., 28. 10., 17. 11.? Dokážeš vyjmenovat alespoň tři památná místa ČR?


Stáhnout ppt "Č ESKÁ REPUBLIKA – NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického."

Podobné prezentace


Reklamy Google