Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Autor: Mgr. Zdeněk Kóňa Dnes žijeme v samostatném státě a jako úřední jazyk používáme češtinu. Problémy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Autor: Mgr. Zdeněk Kóňa Dnes žijeme v samostatném státě a jako úřední jazyk používáme češtinu. Problémy."— Transkript prezentace:

1 Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Autor: Mgr. Zdeněk Kóňa Dnes žijeme v samostatném státě a jako úřední jazyk používáme češtinu. Problémy nově vzniklé ČSR Problémy nově vzniklé ČSR Jak se do současnosti promítá vznik ČSR? 28. říjen se v ČR slaví jako státní svátek. státní svátek. 28. říjen se objevuje v názvech náměstí a ulic mnoha českých měst.

2 Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Co už o tématu znám? Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. Jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému. Během první světové války T. G. M., E. Beneš a M. R. Štefánik působili v zahraničí, bojovali proti R-U za vznik ČSR. Významným faktorem pro vznik ČSR se staly československé legie v Rusku, Francii, Itálii. Doma hrál důležitou roli Národní výbor, který spolupracoval se zahraničím.

3 Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Těšínsko - Těšínsko - Těšínsko, přesněji Těšínské Slezsko - část Slezska, dnes rozdělená na polské Těšínsko (o rozloze cca 1005 km2, tj. 44% území, s 81 obcemi) a české Těšínsko (cca 1277 km2, tj. 56% území, s celkem 115 obcemi). Polská část Těšínska včetně starobylého města Těšín, po němž celé Těšínsko získalo před staletími své jméno, je součástí Slezského vojvodství, česká část je součástí Moravskoslezského kraje a tvoří více než 20% jeho rozlohy (celý okres Karviná, slezské části okresů Frýdek-Místek a Ostrava-město). V obou částech Těšínska dnes žije více než půl milionu lidí. Iredenta – Iredenta – úsilí připojit území národnostní menšiny v jednom státě k sousednímu státu, obývanému týmž (zde ovšem většinovým, státotvorným) národem. Jaké si řekneme nové termíny a názvy?

4 Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Němci žijící u nás vnímali konec války a vznik ČSR jako svoji a vznik ČSR jako svoji porážku. Změnilo se jejich postavení, stali se národnostní menšinou. národnostní menšinou. V prosinci 1918 musí v pohraničí zasáhnout čs. armáda a ukončit snahy odtrhnout české území. Problémovou byla také hranice s Maďarskem. Maďaři si činili nárok na slovenské území. Nakonec ho vyklidili. Němci se pokusili o odtržení německy mluvících oblastí a o vytvoření provincií, o vytvoření provincií, které se měly připojit k Rakousku. k Rakousku. Problémem byl spor o Těšínsko s Poláky. Došlo zde k vojenským střetům. Nakonec území velmoci rozdělily velmoci rozdělily mezi oba státy. mezi oba státy. Německá iredenta - provincie: Deutschböhmen, Sudetenland, Sudetenland, Böhmerwaldgau Böhmerwaldgau a Deutschsüdmähren. a Deutschsüdmähren. Co si řekneme nového? Co si řekneme nového?

5 Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Další informace V atlase najdi a vypiš, z jakých částí se skládalo nově vzniklé Československo. Odhadni jeho rozlohu. Dnes má Česká republika necelých 79 000 km². V nově vzniklém Československu žilo několik národů. V atlase najdi, jaké národy žily v nově vzniklém Československu. Vypiš národy v pořadí podle množství od nejpočetnějšího k nejméně početnému. Jak se řešily problémy s německým a také maďarským obyvatelstvem? Odpověď zformuluj pomocí svých znalostí o 2. světové válce a o výsledcích 2. světové války. Jak se změnil vztah mezi národy, které měly konflikty na počátku dějin ČSR, a jak vypadají jejich vztahy dnes?

6 Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Procvičení Procvičení Vysvětli, jakým způsobem dané pojmy souvisejí. Problémy nově vzniklé ČSR Těšínsko iredenta pohraniční provincie národnostní menšiny Němci Maďaři

7 Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Česky English hranice, pohraničí border hranice, pohraničí border obrana hranic border defense obrana hranic border defense Polsko Poland Polsko Poland Maďarsko Hungary Maďarsko Hungary rozloha státu area of the state rozloha státu area of the state sousední stát neighboring state sousední stát neighboring state

8 Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Zpětná vazba Zpětná vazba Vytvoř věty, které přinášejí informace o problémech nově vzniklé ČSR. Vytvoř věty, které přinášejí informace o problémech nově vzniklé ČSR. Použij pojmy: německé obyvatelstvo, konec 1. světové války, iredenta, Těšínsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, velmoci, národnosti.

9 Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Použité zdroje Použité zdroje publikace MANDELOVÁ, Helena a kol. Dějiny 20. století. 1. vyd. Liberec: Dialog, 2010. ISBN 8086218821. MANDELOVÁ, Helena a kol. Dějiny 20. století. 1. vyd. Liberec: Dialog, 2001.ISBN 8070116846. internet http://leccos.com/index.php/clanky/iredenta http://www.dejepis.com/index.php?page=000&kap=023&pod=1 http://www.tesinsko-info.cz/index.php?cpmenu=8


Stáhnout ppt "Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Autor: Mgr. Zdeněk Kóňa Dnes žijeme v samostatném státě a jako úřední jazyk používáme češtinu. Problémy."

Podobné prezentace


Reklamy Google