Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝNOSY Z POPLATKU ZA SKLÁDKOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 24. DUBNA 2013 BRNO SDRUŽENÍ PROVOZOVATELŮ TECHNOLOGIÍ PRO EKOLOGICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ „ODPADY 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝNOSY Z POPLATKU ZA SKLÁDKOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 24. DUBNA 2013 BRNO SDRUŽENÍ PROVOZOVATELŮ TECHNOLOGIÍ PRO EKOLOGICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ „ODPADY 2013."— Transkript prezentace:

1 VÝNOSY Z POPLATKU ZA SKLÁDKOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 24. DUBNA 2013 BRNO SDRUŽENÍ PROVOZOVATELŮ TECHNOLOGIÍ PRO EKOLOGICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ „ODPADY 2013 A JAK DÁL ?“

2

3 Zákon o odpadech § 46 1)Poplatek za ukládání odpadů na skládky se skládá ze dvou složek. Základní složka poplatku se platí za uložení odpadu, za uložení nebezpečného odpadu se dále platí riziková složka. 2)Poplatek od původce vybírá provozovatel skládky při uložení odpadů na skládku. 3)Poplatek je příjmem obce, na jejímž katastrálním území je skládka umístěna, a Státního fondu životního prostředí České republiky. 4)Pokud je původcem obec a ukládá odpad na skládku, která je na jejím katastrálním území, nevybírá se od této obce základní složka poplatku. 5)Kontrolu placení poplatků u provozovatele skládky provádí obec a krajský úřad, na jejichž katastrálním území leží skládka. „ODPADY 2013 A JAK DÁL ?“ Odpad / rok2002 - 20042005 - 20062007 - 2008Od 2009 Komunální a ostatní v Kč/t 200300400 500

4 Obecně zcela určitě. V ČR dosud nikoliv. Základní složka poplatku je příjmem obce, na jejímž katastrálním území skládka leží. Vybrané finanční prostředky jsou používány na rozpočtové potřeby těchto obcí a jsou používány mimo systém odpadového hospodářství. „ODPADY 2013 A JAK DÁL ?“ Je poplatek za skládkování odpadů ekonomický nástroj?

5 Aktuální podoba poplatku nemá vliv na snižování množství skládkovaných odpadů „ODPADY 2013 A JAK DÁL ?“ Skládka Petrůvky

6 Počet skládek (bez skládky Ďáblice) 144 Množství KO uložených do skládky celkem (dopočet) 3 080 260 tun Množství odpadů SKO a OO dle ISOH 2 821 222 tun Příjmy ze skládkování za rok 2011 1 540 129 907 Kč Počet obyvatel obcí majících na svém území skládku (bez Prahy)1 289 210 Počet obyvatel obcí majících na svém území skládku v %14 % Průměrný výnos z poplatku za 1 obyvatele za rok v těchto obcích1 195 Kč Nejvyšší zjištěný výnos z poplatku na 1 obyvatele za rok192 466,- Kč „ODPADY 2013 A JAK DÁL ?“ Příjmy obcí z poplatku za ukládání KO Údaje za rok 2011

7 „ODPADY 2013 A JAK DÁL ?“ Většina odpadů je ukládána do velkých skládek v relativně malých obcích

8 „ODPADY 2013 A JAK DÁL ?“ Výnosy z poplatku a jejich toky mezi jednotlivé obce a regiony jsou nerovnoměrné Platbu jednotlivým obcím za odpady lze tedy chápat skutečně jen jako kompenzaci za újmu spojenou se skládkou. Je otázkou, do jaké míry má jít o spravedlivou kompenzaci a odkud se již jedná o plýtvání penězi občanů a zda by tyto prostředky neměly být použity na jiné nakládání s odpady, především na jejich využívání.

9 „ODPADY 2013 A JAK DÁL ?“ Výnosy z poplatku zejména u některých malých obcí dosahují neuvěřitelných hodnot 1)Není výjimkou, že výnos poplatku ze skládkování v přepočtu na 1 obyvatele obce dosahuje několik desítek tisíc Kč ročně. Jsou obce, kde tento výnos dosahuje kolem 100 000,- Kč na 1 obyvatele za rok. 2)V takových obcích pak příjmy z poplatku za skládkování v řádech mnoha desítek milionů ročně tvoří 80 – 90% jejich celkových rozpočtových příjmů. 3)Tyto obce zejména v letech následujících po roce 2007, kdy došlo k dalšímu navýšení poplatku, se těší značnému bohatství. Největší výnos byl dopočten ve výši 192 466,- Kč na 1 obyvatele za rok, a to v obci s méně než 100 obyvateli.

10 „ODPADY 2013 A JAK DÁL ?“ Výnosy z poplatků mezi kraji jsou obdobně nerovnoměrné Kraj Příjmy ze skládkováníPočet obyvatel krajů Výnos na 1 obyvatele v Kč/rok 1 Hlavní město Praha 3 185 410 1 251 072 2 Jihočeský kraj 97 352 960 637 723 153 3 Jihomoravský kraj 122 789 620 1 152 819 107 4 Karlovarský kraj 40 994 810 307 380 133 5 Kraj Vysočina 69 330 100 514 805 135 6 Královéhradecký kraj 58 765 290 554 370 106 7 Liberecký kraj 36 662 150 439 458 83 8 Moravskoslezský kraj 202 153 220 1 244 837 162 9 Olomoucký kraj 108 944 870 641 555 170 10 Pardubický kraj 111 354 220 516 777 215 11 Plzeňský kraj 92 429 370 571 831 162 12 Středočeský kraj 300 968 987 1 256 850 239 13 Ústecký kraj 231 224 570 835 814 277 14 Zlínský kraj 67 159 740 590 527 114 CELKEM ČR bez Prahy 1 540 129 907 9 264 746 Údaje za rok 2011

11 „ODPADY 2013 A JAK DÁL ?“ Výnosy z poplatku v přepočtu na 1 obyvatele a velikost krajů podle počtu obyvatel

12 „ODPADY 2013 A JAK DÁL ?“ Charakteristická nevyváženost rozdělení výnosů z poplatků Pro výnosy z poplatku za skládkování v mezikrajovém srovnání, které vycházejí ze stávajícího principu rozdělení (podle množství odpadů uložených do skládky v daném regionu), je charakteristická nerovnoměrnost a nevyváženost. Nejvyšší výnos poplatku za ukládání odpadů do skládky v přepočtu na 1 obyvatele je v krajích Ústeckém, Středočeském a Pardubickém. Nejnižší je pak v krajích Libereckém, Jihomoravském a Královéhradeckém. Tři počtem obyvatelstva největší kraje Středočeský, Moravskoslezský a Jihomoravský se od sebe velmi liší ve „výnosnosti“ poplatku, a z pohledu výnosnosti poplatku a velikosti kraje nevykazují příznivý poměr. Tento naopak vykazuje Karlovarský kraj.

13 „ODPADY 2013 A JAK DÁL ?“ Výnosy z poplatku v přepočtu na 1 obyvatele za rok

14 „ODPADY 2013 A JAK DÁL ?“ Nutná revize určení poplatku za skládkování 1)Má-li poplatek plnit funkci ekonomického nástroje ke snížení množství odpadů do skládky a mají-li výnosy s poplatku podpořit plnění POH, musí být rozdělení peněz mezi obce a kraje založeno na jiném principu než na množství skládkovaných odpadů. 2)Určitá přímá kompenzace obcím, které mají na svém území skládku, má opodstatnění. Je otázkou, jak dalece jde o spravedlivou kompenzaci a kdy se už jedná o plýtvání penězi vybranými od občanů. 3)Rozdělování výnosu z poplatku za ukládání odpadů na skládky na základě množství skládkovaných odpadů zakládá, zejména při jeho postupném navyšování, nespravedlivé, nerovnoměrné a věcně neodůvodněné finanční toky velkého objemu finančních prostředků. Bylo by chybou pokračovat či dokonce rozvíjet tento mechanismus do budoucnosti!

15 ZDROJE Rozpočet obce – tzv. rozklikávací rozpočet- http://www.rozpocetobce.cz/http://www.rozpocetobce.cz/ ISOH – Informační systém odpadového hospodářství - http://isoh.cenia.cz/http://isoh.cenia.cz/ Atlas zařízení pro nakládání s odpady, 2. Díl – Skládky ostatních odpadů, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2010 Český statistický úřad, údaje za rok 2011 „ODPADY 2013 A JAK DÁL ?“

16 STEO Jiřina Vyštejnová web: www.steo.czwww.steo.cz www.odpadjeenergie.cz SDRUŽENÍ PROVOZOVATELŮ TECHNOLOGIÍ PRO EKOLOGICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ „ODPADY 2013 A JAK DÁL ?“


Stáhnout ppt "VÝNOSY Z POPLATKU ZA SKLÁDKOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 24. DUBNA 2013 BRNO SDRUŽENÍ PROVOZOVATELŮ TECHNOLOGIÍ PRO EKOLOGICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ „ODPADY 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google