Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SROVNÁNÍ VERBÁLNÍ KOMUNIKACE STARŠÍ A MLADŠÍ GENERACE Lukáš Dubovský, Jiří Hažmuka, 2.A, Gymnázium Dr. Karla Polesného ve Znojmě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SROVNÁNÍ VERBÁLNÍ KOMUNIKACE STARŠÍ A MLADŠÍ GENERACE Lukáš Dubovský, Jiří Hažmuka, 2.A, Gymnázium Dr. Karla Polesného ve Znojmě."— Transkript prezentace:

1 SROVNÁNÍ VERBÁLNÍ KOMUNIKACE STARŠÍ A MLADŠÍ GENERACE Lukáš Dubovský, Jiří Hažmuka, 2.A, Gymnázium Dr. Karla Polesného ve Znojmě

2 Zadání Popište rozdíly ve slovní zásobě starší a mladší generace, uveďte příklady. Zjistěte, do jaké míry starší generace využívá moderní komunikační technologie, uveďte příklady.

3 Slovní zásoba mladší generace Jedná se o generaci dnešních studentů či krátce pracujících mladých lidí (do 30 let věku) - Je značně ovlivněna používáním nejnovějších informačních technologií a studiem cizích jazyků - Často přejímá slova z prostředí počítačových her, chatu, sociálních sítí, někdy dochází k úpravě výrazů převzatých z cizích jazyků, zejména z angličtiny, která se stává celosvětovým dorozumívacím prostředkem č.1. Příklady: akronymy PLS (please), THX (thanks), MSF (z českého: „mějte se fajn“. V písemném projevu jsou zcela běžně používány emotikony (smajlíky) jako např. :-DD; :´-CC; :-O; ;-) ; :-PP;  ; x-) atd. - Mladá generace dává slovům z původním významem jiný obsah. Příklady: hustý, krutý, - V jazyce je používáno velké množství nespisovných výrazů

4 Slovní zásoba střední generace Střední generace - generace našich rodičů od 40 do cca 50 až 60 let věku - Její slovní zásoba není tolik ovlivněná používáním informačních technologií, přesto většině výrazů alespoň částečně rozumí, protože informační technologie používají ve svém zaměstnání (e-mail, Internet, sociální sítě). Při výkonu povolání jsou nuceni mluvit spisovně (učitelé, soudci, úředníci, apod.) - Někteří se profesně v prostředí moderních technologií pohybují a jejich slovní zásoba se proto může blížit slovní zásobě mladší generace (programátoři, IT manažeři apod.) - Většina umí používat v písemném projevu alespoň částečně emotikony - Podle úrovně znalostí cizích jazyků, zejména angličtiny, se orientují v mluvě mladé generace.

5 Slovní zásoba starší generace Starší generace – generace našich prarodičů od 60 let věku výše - Její slovní zásoba je minimálně ovlivněna moderními informačními technologiemi - Nepoužívají v písemném styku emotikony nebo akronymy. - Její mluva může na mladou generaci působit zastarale, mluví však méně nespisovně, než mladá generace - Někteří mohou mluvit jazykem s prvky nářečí (valašské, slovácké, plzeňské), kterému nemusí někteří z naší generace rozumět. Příklady: tož, nasísat, hafery - Prakticky nepoužívají slova převzatá z angličtiny, nerozumějí těmto výrazům. - Používají některé výrazy či zkratky, kterým pro změnu nerozumí naše generace (kvér, svazáci, kolchozníci, ROH atd.)

6 Používání moderních komunikačních technologií střední generací - Vzhledem k výkonu svých povolání či zaměstnání jsou často nuceni používat nejmodernější komunikační technologie, někteří se podílejí na jejich inovacích či jejich prodeji a zavádění do praxe. - Příklady: - - učitelé IVT – učí studenty pracovat s těmito technologiemi - - lékaři – pomocí moderních zobrazovacích metod a informačních technologií si vyměňují informace o pacientech, nebo používají videokonference při operacích - - armáda, policie – sledovací zařízení ke sledování nepřátel a pachatelů trestné činnosti - - zeměměřiči – laserové měřící přístroje zpracovávají údaje v terénu a přes mobilní připojení ihned odesílají data ke zpracování - - zemědělci – GPS navigací řízené traktory a kombajny zasílají informace agronomům o výnosu plodin, dávce při aplikaci hnojiva, osiva apod.

7 Používání moderních komunikačních technologií starší generací Tato generace používá moderní technologie nejméně. Nejvíce mobilní telefony a někteří e-mail. Na sociálních sítích senioři chatují výjimečně. Někdy používají Skype, aby se mohli spojit se svými dětmi či vnoučaty, kteří bydlí daleko. Ti, kteří chtějí komunikovat s mladší generací nebo ovládat informační technologie, mohou navštěvovat speciální kurzy počítačové gramotnosti, které jsou speciálně zaměřeny na seniory a jsou podporovány např. Evropskou unií Moderní technologie se často přizpůsobují potřebám seniorů – velké klávesy na telefonech, funkce lupy na obrazovce atd.

8 Závěr - Mezi komunikací starší a mladší generace existují značné rozdíly. Tyto rozdíly se projevují i v písemném styku. - Velké rozdíly existují i v používání moderních informačních technologií. Všeobecně lze říct, že mladší a střední generace moderní informační technologie používají a dobře se v nich orientují. - Starší generace, až na čestné výjimky, používá moderní informační technologie velmi omezeně, proto někdy v mezigeneračnímm styku mohou nastat problémy.

9 Zdroje informací - www.eprojekt.gjs.cz/Services/Downloader.ashx?id=5125‎ - www. stmbs.kvalitne.cz/smajliky/view.php?co=akronymy ‎ - www. cs.wikipedia.org/wiki/Emotikon - Obrázek na titulním snímku je převzat z blogu „Poplach v ráji“ a byl graficky upravený pomocí programu Photoshop - diskuse v rodinách


Stáhnout ppt "SROVNÁNÍ VERBÁLNÍ KOMUNIKACE STARŠÍ A MLADŠÍ GENERACE Lukáš Dubovský, Jiří Hažmuka, 2.A, Gymnázium Dr. Karla Polesného ve Znojmě."

Podobné prezentace


Reklamy Google